"Грешно ли е днес да се регистрира ТД сключен на 17.12 а почва  работа от 01/02.01.2014"

Освен, че не е грешно е задължително. В тридневен срок от сключването ТД се регистрира в НАП. Уведомлението се връчва преди започването. Важното е да се спази тридневния срок от сключването, а започването може да е на 02.01.2014 г.


Здравейте колеги,
Имам нужда от малко помощ. Трябва ми образец на приемо-предавателен протокол за ободряващи напитки /чай, кафе, кола и др./, на лицата положили нощен труд.
Моля за съдействие.
Благодаря предварително.
Сключете граждански договор. Най-чиста работа.
Това което казвате е най-добрия вариант. След първата година, да ви назначат на фиктивен ТД. Мисля, че може и на 4 часа и така ще си получавате майчинството. Хубаво е обаче преди да свърши първата година 2-3 дни по-рано да ви назначат на ТД, за да нямате прекъсване. Но както казва savov1977, има време до догодина.
Най-чистият вариант е прекратяване на стария и сключване на нов по чл. 114 от КТ. Да подава се в НАП. Лично аз не правя график, но до сега не съм имала проблем при проверка от ИТ. В крайна сметка става въпрос за 5 дни месечно.  :thumbup:
Чл. 446 от ГПК гласи : " ( 1 ) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднатдължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
Правото на платен годишен отпуск е пропорционално на времето, признато за трудов стаж за съответната календарна година. Съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда, неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.
Точно така, трябва да се прекрати единия ТД и тогава да се подаде новия с новото основание. За работно време аз пиша: непълно работно време до 5 дни месечно. Може да уточните дали ще е 1 час или 2 часа на ден. Според това как ще работи. А може и така да остане, ако няма всеки ден да идва на работа.
Не виждам защо ви трябва нормативен документ, след като лекаря е издал БЛ, с който ясно констатира, че лицето е нетрудоспособно за дадения период?
Не знам как са му изплатили БЛ при условие, че няма подадена информация и от двете фирми. Мисля, че той нещо ви будалка. Явно е получил отказ от НОИ, че няма да му изплатят БЛ, докато не се подаде и от двете места. Поне аз съм имала такива случаи. Не превеждат пари при условие, че няма подадени БЛ от двете места.
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5330&g=     14 е официален работен ден - не е отработване на разместен почивен ден. 31.12. е официавно обявеният почивен ден.


Припомняме, че с решение на правителството от м. г. 31 декември 2013 г., вторник, беше обявен за почивен ден, който се отработва на 14 декември 2013 г.
т.е. 14-ти се води работен ден за сметка на почивния 31.12.2013 г.
Определено ще има проблем. Аз съм подавала БЛ по основно трудово правоотношение, но там се вижда, че има и ТД по чл 114 от КТ. Задължително искат и от двете места. Друг е въпроса, какво ще се посочи в Приложение 15.
От работодателя са първите 3 дни. Дали ще се застъпят болничните е без значение.
Първо, ще трябва да уточниш в ТД, че ще бъдат на сумирано изчисляване на работното време. Трябва да определиш на какъв период ще се отчита сумираното работно време. След това за този период да речем месечно, два или три месеца /не повече от шест/, ще трябва да изравняваш часовете.
Не мисля,че е толкова просто и не бих могла да го обясна.
Аз водя фирма, която е на сумирано изчисляване на работното време, но те полагат и нощен труд и нямам готова бланка само за дневни часове.
Щом ще са по 12 ч., направи ги два работят, два почиват. Накрая обаче ще трябва да преравниш часовете на 8 ч. т.е., ако месеца е 20 работни дни по 8 часа общо трябва да имат 160 ч. Ако приравняваш на 3 месеца, сумираш часовете за 3 месеца и трябва да ти се вържат. Ако са повече плащаш извънреден труд и отчиташ на определен период в ИТ. Затова по-добрия вариант е да нямат извънреден труд. Дано съм била полезна. Мога да отговоря на конкретни въпроси.
Точно така. При нас е нещо от този род:
Заповед № / дата. Във връзка с допълнителни отговорности на лицето........ на длъжност.....   Възлагам: Да изпълнява допълнителни отговорности, свързани с.....1....2.... и т.н.
Служителят се задължава да встъпи в изпълнение на възложените функции, съгласно връчената длъжностна характеристика и настоящата заповед незабавно.
    Възложените с настоящата заповед функции ще се изпълняват през целия работен ден на служителя – до отмяна на заповедта.
    Настоящата заповед да се сведе до знанието на счетоводителя за сведение и на служителя за изпълнение.
Може, но трябва да се пусне и заповед за възлагане на допълнителни отговорности на лицето.............. И отделно се включва в ДХ.
Много благодаря  dalila. Винаги се радвам на компетентните ви отговори.  :yes3: