Здравейте колеги!
Един тъп въпрос. Трябва ли на заповед за платен годишен отпуск да има задължително печат или може да е само с подпис - разрешил?
Извинете ме за тъпия въпрос, но спора е ожесточен.
Лично аз смятам, че след като е заповед и е издадена от фирма, трябва да има и подпис и печат /все пак е заповед/.
Има ли някакъв нормативен документ по този въпрос и къде мога да го прочета?
Благодаря предварително!
 Въпроса са е, как ще сглобя ПВТР за 5 човека на 1 час?
Персоналът няма против, защото знае, че няма да е извън работното им време от 8 часа.
Да това ще трябва да се съобрази и да се посочи кога и как. Ще го мислим. Дайте предложение.
Пак казвам:
Няма да се натоварват работниците по никакъв начин с допълнителен труд, повече от тези 8 ч. общо на ден. Просто работата във Ф2, няма да е точно в определено време, от... до... , но ще е не повече от 1 ч., че и по-малко.
Видове работно време:

Според продължителността на работния ден:
1. нормална продължителност на работното време;
2. намалено работно време;
3. непълно работно време;
4. удължено работно време;
5. работно време с променливи граници.
Ф1 и Ф2 са в една и съща сграда, така че това е най-малкия проблем. Режима та труд и почивка ще е както при 8 ч. работен ден и е заложен в ПВТР на Ф1. Реално във Ф2 те ще работят на 1 ч., който ще е с променливи граници.
Няма да се натоварват работниците по никакъв начин с допълнителен труд, повече от тези 8 ч. общо на ден.
Здравейте колеги по съдба!  :smile1:
Искам да си сверя часовника и затова се допитвам до вас.
Собственик да две различни фирми иска да направи следната схема.
Работници от фирма 1, които са на основен трудов договор 8 ч. да ги направи на 7 ч. и да ги назначи на 1 ч. по чл. 111 във фирма 2.
Смятате ле, че е удачен варианта, като целта е да се спестят допълнителни осигуровки и уязвими ли сме при евентуална проверка?

 Още веднъж БЛАГОДАРЯ!  :good:
delphine, много благодаря. Искрено се надявам да е така. Аз съм малко Тома неверни, докато не прочета черно на бяло нормативен акт, но това, което казваш звучи логично.
Благодаря още веднъж!
Значи до колкото разбирам, трябва да е подала ОКД 5 и от двете фирми и да се осигурява от едната. Правилно съм разбрала? А може ли фирма без управител? Кой ще получава и разписва документи? Кой ще подава инфо към разните инстанции?
Нещо не разбирам...
В ЕООД-то има назначени трима служители и има дейност, значи е подадено ОКД. ЕООД-то е май от миналата година.
Възможен ли е варианта ДУК без уговорено възнаграждение и да не подлежи на осигуряване? Да е само СОЛ от ООД-то.
До колкото знам не.
Здравейте колеги!
Един казус, за който моля за помощ.
Приятелка има две фирми ООД и ЕООД.
В ООД-то се осигурява като СОЛ на 560 лв., а в ЕООД-то се води като управител по решение, но не внася осигуровки и няма назначен управител.
Тъй като е пропуснала тази "малка подробност" фирма без управител сега въпроса е какво да се направи със задна дата във ЕООД-то за да не стане гаф при евентуална проверка.
Осигуровки по ДУК не е внасяла, не може със задна дата, ТД може да се пусне с днешна дата, но пък за изтеклия период какво се прави???
Моля за съдействие... :blink:
 elliss_bg много благодаря, за изчерпателния отговор.
Да побутна темата.
Моля за съдействие.  :blink:
Здравейте колеги,
Имам питане. Назначих лице с издаден служебен номер от НАП. Сега обаче лицето си е извадило ЛНЧ за продължително пребиваване. Някой би ли ми помогнал, каква е процедурата от тук нататък.
До колкото разбирам трябва лицето да отиде в НАП да промени данните от Служ. № да се регистрира с ЛНЧ.
От наша страна като работодател какво трябва да направим? Подаваме ли ново уведомление след промяната в НАП или просто зареждаме ЛНЧ-то и го подаваме с него в Д1 и осигуровките отиват на това име?
Моля за малко помощ от някой, който се е сблъсквал с подобна ситуация.
Благодаря предварително!
Уведомява се само ЧСИ-то, като му се изпраща заповед за освобождаване на задълженото лице. От тук нататък, вие нямате друго задължение, освен да впишете в трудовата книжка /най-отзад/, че лицето има запор.
ЧСИ-то сам си намира начин, да разбере новата фирма, в която лицето ще започне работа /ако започне/. Лицето не е задължено да ви уведомява къде ще продължи да работи.
Това е което намерих от сайта на НОИ /Процедури/:

Задължения на лицата и осигурителите/самоосигуряващите се лица да уведомяват НОИ за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност.

При промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност, включително при промяна на банковата сметка, се представя ново удостоверение, приложение № 9, с попълнен раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата в срок до 3 работни дни от промяната.

Самоосигуряващите се лица и лицата, които сами подават необходимите документи за изплащане на парични обезщетения, представят в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, удостоверение, приложение № 9 с попълнен раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата” в Националния осигурителен институт. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят удостоверение, приложение № 9 на дружеството, чрез което се осигуряват.