Ако отчитането е на 3 месеца, ще мога единия месец да надвиша, а другия да намаля. Нали така? Въпроса е да се засекат часовете за три месеца. Затова посочих примерния график. Нали не греша?
Ок, но при сумирано изчисляване на работното време, непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа  по КТ.
Значи трябва да направя 40 ч. седмично разпределени в 6 дни като в събота се работи 6 ч. за да имат 36 ч. междуседмична почивка: събота - 18 часа, неделя - 24 часа ?

Колеги, няма ли компетентни по моя въпрос ?
Здравейте,
Малко помощ ако може.
Днес /петък/ сключвам ТД на работник. Може ли да бъде считано от утре /събота/, или трябва да е от понеделник ?
Как да направя ТД, така че да се работи на 6 дневна работна седвица ? Мисля, че  трудовия договор трябва се сключват при условията на чл.136 КТ, т.е. на петдневна работна седмица и 8 часов работен ден, но трябва да съдържа /да се уговори/ продължителността на работния ден и работната седмица. А те не могат да надхвърлят размерите, установени в чл.136 КТ. Общата продължителност на седмичното работно време няма да надхвърля 56 часа.
например по следния начин:

понеделник - 8 часа

вторник - 7 часа

сряда - 7 часа

четвъртък - 12 часа

петък - 9 часа

събота - 6 часа

общо работно време - 49 часа


МЕЖДУСЕДМИЧНА ПОЧИВКА

събота - 18 часа

неделя - 24 часа

Може ли да се направи график /след въвеждане на сумирано изчисляване на работното време/, да се отчита примерно на 3 месеца?
Благодаря предварително.
  Аз имам заповед за сумирано изчисляване на работното време, като отчетния период е  от три месеца. Така мога да надвиша единия месец часовете, другия да намаля и като цяло за три поредни месеца трябва да се вържат.
 Pupeshche, това не съм си го измислила аз. Всяко нещо вписано в ТД е консултирано с адвокати. Колкото да проверки имали сме не една и две.
При нас има сключени такива договори по чл. 114 за работа през определени дни от месеца.
В Трудовия договор се посочва: Непълно работно време 2 часа - до 10 часа седмично /до шест дни месечно/.
Така имате право на избор кога ще работи.
Може и по чл. 110 и чл. 111, зависи дали е при същия работодател или при друг.
До колкото ми е известно последното обновяване на програмния продукт е в сила от 01.05.2013 г. Този месец ми приеха БЛ без проблем... :(
Нормално е водача, който шофира колата да се грижи за изправноста на автомобила или ръководител автотранспорт. Не мисля, че трябва да има механик.
Мисля, че не е необходимо.
След като имате ръководител автотранспорт с необходимото Удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари.
На самото Удостоверение най-отдолу пише: Настоящото удостоверение представлява достатъчно доказателство за професионалната компетентност съгласно чл. 21 от Регламент /ЕО/ № 1071/2009.
Колкото да механик, може да си ремонтерате автомобилите където и при който решите.
Редно е да не му се удържа ДОД след представяне на решене от ТЕЛК и инвалиднастта е 50% и над 50%. Имах такова предписание от ИТ.
Благодаря много, бяхте ми много полезни.
 dalila, съгласна съм с твоето мнение на 100 %, но искам да се обоснова. След като в чл. 326 пише: доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. В случая е уговорен 6 м срок, който автоматично става невалиден.
Но означава ли, че трябва да спазя по-дългия срок от 3 м.?
Няма нищо такова договорено в КТД, но ако решат да ме задържат 3 м, ще бъдат ли в правото си? Как да се обоснова, че предизвестието ми трябва да е 1 м., а не 3 м.?
Много добре съм си прочела договора. В него пише 6 м срок на предизвестие. Затова и задавам въпроса. То е ясно, че не могат да ме задържат 6 м., но могат ли да ме задържат 3 м или след 1 м мога да си тръгна?
Колеги, във връзка с предизвестието от 6 месеца.
Моля отговорете ми конкретно, могат ли да ме задържат повече от 1 месец и къде да го прочета освен в
Чл. 326. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
 (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
 
От това не е видно могат ли да ме задължат да остана 3 месеца или имам правото да си тръгна след 1 месечно предизвестие ? Отново да кажа, че не съм МОЛ.
Имам и друг въпрос-скл.се договор и се регистрира в НАП-ако в 7 дневен срок лицето не постъпи на работа-как се отрегистрира? Лицето не е постъпило,не може да се подава като напуснало?
Заличаваш го.
ДУК-а не се подава. Просто прекратявате ДУК-а и започвате да го осигурявате като СОЛ. Трябва обаче да подадете Декларация за регистрация на СОЛ в седем дневен срок от започване на осигуряването като СОЛ.
Заличете подаденото уведомление и го подайте отново с правилния код.
dalila е съвсем точна. Увеличението е м. септември, отпуската е м. септември, значи базата ще е м. август.