Здравейте,
Бързо въпросче!
При прекратяване на трудовия договор, срока за подаване на уведомлевието е 7 дневен, но от датата на прекратяване или от датата на връчване на Заповедта ?
Благодаря
Благодаря на всички... :thankyou:
Защо да освобождават заместника, след като мястото си остава вакантно? И как ще освободят майка? Не я ли защитава закона? Тя е в отпуск поради бременност и раждане. В случая те би трябвало да назначат нов човек по заместване вече на майката, до нейното завръщане. Защото би трябвало вече тя да е титуляра.... поне аз така мисля....  :tommy:
Не няма, там е въпроса. Тя си изпраща документите по друг човек.
Здравейте колеги,
Искам да чуя вашето мнение по следния въпрос.
Бременна назначена по чл. 68, ал.1, т.2 /до завръщане на титуляра, който е доста време в болнични/. Бременната жена излиза вече в отпуск - поради бременности раждане, титулярката продължава да е в болнични. След 6 м болнични с решение на ТЕЛК я пенсионират и я освобождават от работа. Обаждат се на майката, че и нея освобождават защото титулярката се е пенсионирала по болест и трябва и нея да освободят. /Малко ви омотах, но се надявам да сте ме разбрали/
Та питам може ли да освободят майката при условие, че титулярката реално не се връща на работа /тя си изпраща документите и я пенсионират/. Не става ли мястото вакантно и майката да остане титуляр, след като така или иначе ще назначат човек на това място? Има ли Нормативна уредба, която дава това право в такива случаи? Благодаря предварително... :yes3:
Здравейте,
Въпроса ми е следният: Мога ли да назнача човек, който ще замества майка /до завръщането и/, преди майката да е взела първите 45 дни преди раждането? Или трябва да го назнача в момента, в който майката реално ще е излязла вече във временна нетрудоспособност поради бременност и раждане?  :hmmm:
И аз така смятам, но тя отказва да заяви или заявява в месеците, в които вече ще бъде в майчинство.
Бихте ли ми помогнали, къде мога да прочета нещо по темата. Освен КТ, където е ясно казано, че може само 10 дни да се прехвърлят и то по уважителни причини. Смятам, че поне 10 дни трябва да бъдат планувани преди да настъпи събитието.
Здравейте,
Искам да попитам следното: Правя графика за ПГО на работниците и служителите във фирмата. Имам жена, която ще излиза в майчинство м. април 2013 г. Трябва ли да си заяви ПГО за 2013 г. преди раждането или може да го отложи след като се върне - след 2 години.
Благодаря предварително. :yes3:
Много благодаря за отговорите. Помогнахте ми и ще мога да се справя със задачката...
Добре де, колко дни да му пусна? 30 дни неплатен отпуск с трудов стаж т.е. 30 дни по 2 часа или 7 дни по 8?
Той е на трудов договор 2 ч дневно. Това означава ли че може да отсъства 30 дни по 2 часа?
Или има право да не идва 7 дни, които ще бъдат неплатен отпуск?
Оф съвсем се обърках.... :hmmm:
Здравейте,
Питането ми е следното: Имам работник на трудав договар 2 ч.
Колко дни неплатен отпуск може да ползва със стаж? И той ли се изчислява пропроционално, както е платения отпуск?
Благодаря предварително  :yes3:
Много благодаря Ledenata и аз така мисля, макар че от многото информация която изчетах мненията са противоречиви. От типа, че след като се плаща няма нужда да се почива и обратното. Затова събирам мнения да хора, минали по този път и подплатени с нормативни документи.
Колеги, моля за малко съдействие...  :bow:
Здравейте колеги,
Съвсем инцидентно ми трябва Заповед за работа в съботен ден на 3-ма от нашите служители /става въпрос за пусната фактура в съботния ден и двама шофьори превозили стаката до определеното място/.
В заповедта ще напиша, че ще им заплатя по чл. 262 от КТ. Въпроса ми е обаче трябва ли да се посочи ден за почивка през следващата седмица, като компенсация за работата в съботния ден.
И ако не подам информация в ИТ за тези часове /понеже е инцидентно/ ще имам ли проблем при евентуална проверка.
Благодаря предварително...  :(
Много благодаря premier7008, това ми е убягнало. Значи си остават ежедневните инструктажи. Жалко, тойно се надявах да се премахнат.
Благодаря още веднъж на всички... :yes3:
Бобо, благодаря за изчерпателния и подробен отговор. Вече споменах, че наредбата съм я изчела. Има обаче колеги, които твърдят, че за въоръжената охрана задължително трябва да има ежедневен инструктаж, нищо че не е посочено в наредбата. Заради служебвото оръжие с което боравят.
И аз мисля по същия начин като теб, но се притеснявам при евентуална проверка от ИТ да не ми създадат проблем. Затова искам да намеря и друга информация по въпроса, освен Наредбата... :thumbup:
НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ИЗЧЕТАХ Я ВЕЧЕ, НО НЕ ДАВА ОТГОВОР НА МОЯ ВЪПРОС... :blink:
Моля да ме извините за правописната грека в заглавието... :blush:
Здравейте колеги,
Искам да попитам, знае ли някой къде мога да прочета повече за ежедневния инструктаж освен в Наредбата за обученията и инструктажите по ЗБУТ. Интересува ме пазачите въоръжена и невъоръжена охрана, трябва ли да им се провежда ежедневен инструктаж?
В Наредбата пише: Задължителен е ежедневния инструктаж на работещи в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при производство и леене на метали; при строителни и монтажни работи.
Това обаче не отговаря конкренто на моя въпрос.
Моля за помощ от по-опитните от мен. Ще Ви бъда много благодарна.   :hmmm::hmmm: