Сигурно ли е това, да не направя грешка?   :hmmm:
А кога се посочва прекратявам?
Здравейте колеги,
Една бърза консултация.
СОЛ трябва да мине на ДУК.
Подавам Декларация за регистрация на СОЛ. Какво да отбележа: Прекъсвам дейността от дата или Прекратявам дейността от дата?
 Малкият,
Нормативите съм ги изчела, но не сам сигурна с кое от двете да се съобразя за База
1. За изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск съгласно чл. 224, ал.1, във връзка с чл.177 от КТ, следва да се ползва последния календарен месец, през който лицето има най-малко 10 работни дни като страна по предишния сключен трудов договор.
или
2. Да се има предвид разпоредбата на §7 от ДПЗР на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, съгласно която размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.
??????????????????????
Точно така и аз мисля, че обезщетението се изчислява на МРЗ към момента. Нищо, че става въпрос за отпуск от стари години. Нали така?
Брутото е 256.09 лв. за 19 дни и 4 дни гледане на дете до 2 г.
Ставката е 13.48лв. Програмата го е сметнала на база минималната за страната за м. 07.2013 г при 23 работни дни.
Но не съм сигурна дали това е правилното.
Последно е била на работа 2009 г. м. ноември и има 12 работни дни и е излязла в потпуск за бременност и раждане. Брутото е 138.79 лв., защото тогава минималната заплата е била 240 лв.
Питането ми е на база 240 лв ли трябва да се изчислят отруските за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. или на 310 лв.
Наясно съм, че не мога да променям заплата на лице което не е на работа, но това е минималната за страната и би трабвало да се съобразя с нея, а не със старата от 2009 г.
Някакъв нормативен документ?
Има много противоречиви мниния, затова искам нещо конкретно... моля ?
А как да изчисля обезщетение неизползван отпуск ?
Минималната за страната за 2009 г. е била 240 лв., сега е 310 лв. На базата на 310 лв ли да я изчисля? Програмата ми я изчислява автоматично на 310 лв. Така ли трябва да бъде или да я изчисля на ръка на база 240 лв.? Кое е правилното ? Тя няма отработени дни.
Моля за съвет...
 
Да напускане по взаимно съгласие.
Здравейте колеги,
Имам майка, която след две майчинства си пусна част от платения отпуск непосредствено след втората годинка на второто дете.
Днес получавам молба, че иска да си прекрати договора и да и бъдат изплатени отпуските по чл. 224 от КТ за годините  когато е била в майчинство /около 80 дни/.
Въпроса ми е трябва ли да има поне един работен ден и след това да и прекратя договора или може да я освободя веднага след изтичане на платения отпуск, както тя иска?
Благодаря много, всички съмнения изчезнаха... :laugh:
Не е срок на изпитване. Това е срока на предизвестие, което аз мисля, че противоречи на КТ. Работодотеля обаче казва, че след като е подписан от двете страни, се разглежда от Закона за задълженията и договори. Значи ти си се съгласил с това предизвестие.
Здравейте,
Моля за малко помощ.
Имам сключен постоянен трудов договор със срок на предизвестие 6 месеца.
Питането ми е: могат ли да ме задържат 6 месеца, след като си подам молбата за напускане /не съм МОЛ/ и реален ли е този трудов договор. По чл. 326, ал. 2, срокат на предизвестие при прекратяване на безсрочен ТД е един месец, но не повече от 3 месеца.
Благодаря предварително... :(
Не мисля, че има някакъв проблем. Може да се издават на друга кола от същия кочан.
Най-малко един работен ден без осигуряване.
Благодаря на всички! Лошото е, че адвокати твърдят обратното /последен срок 21.06.2013 г./
Аз също мисля, че последния ден е 20.06.2013 г., защото в ДОПК пише Чл. 22 (6) Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден, ноооо По Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за изпращане на уведомление по чл. 62 от КТ в чл. 3, ал. 1 т. 2, пише седем дневен срок от прекратяване на трудовия договор. А не деня следващ датата на прекратяване на ТД.
Благодаря!
А как се брои седемдневния срок? Ако го освободя считано от 14.06.2013 г., кой е последния ден в който мога да подам Уведомление по чл. 62 за прекратяването?
Брои ли се 14.06.2013 г. /лицето вече не е на работа от тази дата/ като първи ден, или се брои от 15.07.2013 г до 21.07.2013 г. /като последен ден/? Доста глупав въпрос, но имаме спор.