А каква е процедурата, ако реши все пак да се върне? Трябва да се анулира издадения вече БЛ, да се издаде нов или да се презавери и представи отново. А ако вече е подаден към НОИ?
В случая говорим за придружаване на болен. Лицето не ползва БЛ за своето възстановяване.
Здравейте,
Искам вашето мнение по въпроса: Ако лице е в болничен за придружаване на дете и детето вече е здраво, а лицето иска да се върне на работа по-рано от края на БЛ, каква е процедурата? Необходимо ли е да иска разрешение от ЛКК /след като БЛ е издаден от там/ или се връща на работа, подава декларация за промяна на обстоятелствата и посочва, че от еди коя си дата се връща на работа и БЛ се прекъсва?
Моля за вашето компетентно мнение.
Това вече го направих. Определено трябваше да поясня, защо има разминаване в общия стаж.  :wave:
Забравих да кажа, НО без трудов стаж трябва да го запишеш отзад в ТК.  :smile1:
Стажа е от 1990 г. и лицето няма трудова книжка. За нея знам, но при липса няма как да го направя.
Благодаря още веднъж!
Mariana,
ще се опитам да ти обясня по-простичко какво казва Хиксовете.
Казваш, че лицето е ползвало 40 дни НО през годината.
Тези 30, които са С трудов стаж се броят като работни.
Останалите 10 - като календарни.
ОК сега, изчисли му целия стаж от датата на постъпване до датата на освобождаване.
Той се записва в години, месеци и дни и ако получиш (примерно) 1 г. 2 м. и 15 д. от тях извади 10 календарни и ще станат 1 г. 2 м. и 5 д.
Така по-лесно ли е?  :smile1:
Сърдечно благодаря, по-ясно няма как да е!  :bow:
Изчисляваш стажа до последния ден НО, зачетен за стаж и сумираш със стажа от първия работен ден след неплатения нататък.
Нещо не разбирам! М. 08 има 22 р.д. неплатен, м. 09 има 13 д. неплатен, 5 д. платен и 3 дни отработени, м. 11 има 2 дни неплатен. Или общо 37 дни неплатен през годината.
Как точно да оформя годината?
Здравейте колеги.
Моля за малко помощ.
Правя УП3 за една цяла година. Лицето през годината е имало общо 40 дни неплатен отпуск. Въпроса ми е следния: 30 работни дни в една година се зачитат за трудов стаж. Тези 10 дни, които са без трудов стаж, как се приспадат от прослужената една година, като махна 10 календарни дни или 10 работни дни???  :hmmm:
Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
При промяна на кода на длъжността, се променя и самата длъжност. Не може без уведомление.
Моля за конкретен отговор - може или не може. Тези условия съм ги чела, но не ми става ясно.
Тук говорим за втора пенсия, не за социална пенсия.
Здравейте колеги!
Имам позната баба, която навърши 100 години /да е жива и здрава/ и дочула, че след навършване на 100 години и се полага допълнителна втора пенсия. Има ли нещо такова и къде мога да го прочета като нормативен акт?
Благодаря предварително.  :bow:
Благодаря за отговорите.
Да възникнал е пръв, но сега часовете се намаляват, а се сключва втори ТД за доп. труд при друг работодател чл. 111 от КТ и там часовете, които ще полага като работа са повече.
Колеги, малко помощ... :blush:
Здравейте колеги,
Един бърз въпрос, да си сверя часовника.
Може ли основния трудов договор да е примерно на 3 ч, а допълнителния да е на 5 ч.?
 :hmmm:
ТЕЛК вече няколко пъти удължава болничните и вече няма това право. От тук нататък или ще го пенсионират без право на работа или ще го върнат с право на работа, но на облекчен режим с препоръка да се преназначи. Да обаче ние не можем да му предложим по-лек вариант, така че... затова исках да чуя вашето мнение.
Ако лице А, си подаде молба за платен или неплатен отпуск, след решението на ТЕЛК, пак ли трябва да се прави корекция? Нали самото лице иска определения вид отпуск. Ние не го водим самоотлъчки.
Здравейте колеги,
Имам следния казус: Лице А е оперирано /коксартроза на ставите на краката/. Вече една година е в болнични и на негово място има назначен работник Б на временен трудов договор до завръщане на титуляра.
На лицето А, му изтича болничния и вече няма право на повече БЛ. Реално не може да изпълнява задълженията си, работодателя не иска да го връща на работа или да му разрешава платен отпуск. Лицето А, ще се яви на ТЕЛК, но до тогава какво правим? Ако му разрешим неплатен до излизане на решението, лицето Б би трябвало да продължи да работи /нали не греша/.
Мола за малко помощ, как да процедирам, при условие, че искат да остане на работа лице Б?