Българо-Английски Счетоводен речник

база за изготвяне на счетоводния отчет
basis of preparation of the financial statements
база за сравнение
bench mark
баланс
balance sheet
балансова стойност
net book value
балансово начислена лихва
balance sheet accrued interest
балансово перо, балансова позиция
balance sheet item
банката има права на собственост върху активите
The bank has satisfactory title to all assets
банков капитал
bank capital
банков превод
bank transfer
банкови операции
banking operations
банкови разноски
bank charges
банкови разчети
bank reconciliation
банкови сделки
bank transactions
банково документарно инкасо
bank documentary collection
банково законодателство
bank regulations
банково инкасо
bank collection
без да се предрешава въпросът, без това да влияе на разрешаването на въпроса
without prejudice to the solution of the question
без резерви
without qualified opinion
без ущърб на правата или исканията на някого
without prejudice
безкасов начин
book entry manner
безкасови (безналични) плащания
cashless payment
безкасово плащане
non-cash payment/cashless payment
безкасово плащане
wire payment
безналични поименни акции
dematerialized shares by name
безналични ценни книжа
book entry registered securities
безопасност на стоките
product safety
безплатни, учредителни акции
bonus stock
безрискови обезпечения
risk-free collateral
безусловно вземане
uncondtional claim
бележки към счетоводния отчет
notes to the financial statements
бизнес операции
business operations
благоприятна възможност
opportunity
благородни метали и скъпоценни камъни
bullion and gems
блокиране на сметка
freeze
блокирани парични средства
restricted cash
бракувани (морално остарели) активи
obsolete assets
брутна печалба
basic earning
брутна търговска отстъпка между цена на едро и цена на дребно
gross margin
брутно
gross
БФБ
BSE
бъдещи плащания
pending payment
Българска стопанска камара
Bulgarian Industrial Association
бързоликвидни активи
high liquid assets
бюджетни и извънбюджетни приходи
State Budget and extra budget revenue
бюджетни приходи
State Budget revenue
бюджетни приходи за разпределение
State Budget revenue for distribution
бюджетни сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency budget accounts of budget enterprises

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

6 дневна работна седмица

32
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

176
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

37
Благодаря!

Viagra online"Buy viagra online

31
Няма ли администратор да банне този спам
Още от форума