Българо-Английски Счетоводен речник

таблица за корекции
adjustment table
такса за неуспешна сделка
abort fee
такса за успешна сделка
success fee
такса смет
garbage collection fee
тегловен коефицент
weight factor
тежки нарушения
grave irregularities
текущ данък
current tax
текущи сметки на бюджетните предприятия в левове
BGN current accounts of budget enterprises
текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency current accounts of budget enterprises
текущи, обичайни, непрекъснати, постоянни
on-going
текущо начисляване (счетоводен принцип)
continuous posting
текущо счетоводство
on-going accounting
текущо съотношение
current ratio
текущо състояние
current position
телеграфни преводи
wire transfers
телесни увреждания
bodily injury
титуляр
incumbent operator
товарителен запис
consignment note
точка
subpara
трайно обезценяване на стойността на инвестициите
permanent diminution of the value of each investment
транзитна/временна сметка
suspense account
транзитни стоки
dispatched goods
транспорт и съобщения
transport and communications
транспортни средства
motor vehicles
транспортни средства
vehicles
трансформация на сметки
conversion of accounts
трансформиране на счетоводния отчет
transformation of the financial statements
трансформирани сметки
accounts reclassified
трезор
safety vault
тристранен договор
tripartite
трудно събираеми заеми
doubtful loans
трудносъбираеми и несъбираеми вземания
doubtful and bad debts
трудов спор
labour dispute
трудова злополука
labour accident
трудова книжка
record of service
трудови възнаграждения и социални придобивки
compensation and benefits
трудово законодателство
Labour Legislation
Тръговски закон
Commerce Act
тръжна документация
bidding documentation
Тръжна комисия към центъра за масова приватизация
Mass Privatization Auction Center
тръжни гаранции
bid bonds
търговец
merchant
търговия на брокера преди клиента
front running
търговия на дребно
retail trade
търговия на едро
wholesale trade
търговия, базирана на наличието на вътрешна информация
insider trading
търговки сделки
commercial transactions
търговска банка
commercial bank
търговска конкуренция
trade rival
търговска фирма (име)
trade name
търговски взаимоотношения
business relations
търговски залог
commercial pledge
търговски обезпечения
commercial security
търговски пълномощник
sales representative
търговско наименование
brand name
търговско право на задържане
commercial lien
търгуеми
dealing
търсене и предлагане
issue and demand
търся оферти
invite offers

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

6 дневна работна седмица

37
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

181
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

37
Благодаря!

Viagra online"Buy viagra online

33
Няма ли администратор да банне този спам
Още от форума