Българо-Английски Счетоводен речник

увеличавам, усилвам
enhence
увеличение на запасите от продукция
increase in the stock of production
увеличение ставката на задълженията по заеми
incremental borrowing rate
увеличение стойността на търгуемите инвестиции
increase in carrying amount of trade investments
увеличение, нарастване
increment
увеличение/намаление на приходи за бъдещи периоди
increase/decrease of deferred income
удовлетворяване, удовлетворение
indemnity, remedy
удостоверение за актуално състояние
certificate for current status
удостоверение за раждане
certificate of birth
удръжки от възнаграждението на персонала за допуснат брак в производството
amounts deducted from employees salaries for low quality output
удължавам кредит
extend loan term
узаконявам, легализирам, легитимирам
legalize, legitimate, legitimize
уместност
appropriateness
Управление
Division
управление на ценни книжа
management of securities
Управленска информационна система
Management Information System (MIS)
Управленско консултиране
Management Consultancy
Управляващ съдружник
Managing Partner
усвоена или изплатена сума
disbursed amount
усвояване на суми
disbursment
ускорена амортизация
accelerated depreciation
условни задбалансови задължения/условни задължения и неотменими ангажименти
commitments and contingencies
условни задължения
contingent liabilities
условни задължения и събития след датата на баланса
contingencies and events after the balance sheet date
условно фактуриране
provisional / contingent billing
усмотрение, свобода на действие
discretion
уставен капитал
authorized capital (also: nominal, opening, ownership, statutory)
участници в/на кръгла маса
panellist
учредена ипотека
incorporated mortgage
учредително събрание
constituent meeting
учредявам
establish
учредявам залог върху
establish a pledge on
учредяване
incorporation

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Viagra online"Buy viagra online

4
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

51
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

195
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

44
Благодаря!
Още от форума