Българо-Английски Счетоводен речник

малоценни и малотрайни
low value items
малцинствено участие
minority interest
маса на несъстоятелност
mass of insolvency
маса на несъстоятелността
bankruptcy estate
масивни сгради
stеady buildings
математически (премийни) резерви по животозастраховане
mathematical (premium) provisions for life insurance
материален интерес (при имуществени искове), цена на риска
material interest
материали
raw materials, stocks
материали за преработка
materials for reprocessing
материали и стоки на път
dispatched materials and goods
материали собствено производство
self-produced materials
материали, продукция и стоки
materials, finished goods and goods for sale
материали, продукция и стоки
raw materials
материална/нематериална вреда
immaterial/material damage
материални запаси
inventory
материално отговорно лице
custodian of the property
материалноотговорно лице
administrator
материалноправен
substantive
машини и съоръжения
plant and machinery
машини, съоръжения и оборудване
machines and equipment
машини, съоръжения и оборудване
plant and equipment
междинен сбор
sub-total
междинен счетоводен отчет
interim financial statements
междубанкови пласирания
interbank placements
международни актове
international agreements
мемориален ордер
statement of transactions
менителница, полица
bill of exchange
мерна единица
measuring unit
мероприятие
undertaking
мероприятия
events
месечна вноска
monthly instalment
метод на обединяване на участие
pooling of interest
методи на амортизация: 1) линеен метод, 2) на снижаващия се остатък, 3) сума на числата
depreciation methods: 1)straight line, 2)reducing balance, 3) unit of producton
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация - прогресивен нелинеен метод
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation - 2.2. Progressive non-linear method
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация-2.1. дегресивни нелинейни методи, 2.1.1. константно дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък), 2.1.2. неравномерно дегресивен метод, 2.1.3. метод на сумата на числата
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation-2.1. Declining balance non-linera methods, 2.1.1. Reducing balance method, 2.1.2. Staggered reducing balance method, 2.1.3. Sum of digits method
миноритарен дял в консолидирани дъщерни фирми
minority interest in consolidated subsidiaries
митническа декларация
customs clearance
млади животни и животни за угояване
livestock
млади животни и животни за угояване
youg and fattening live stock
модулна структура на софтуера
modular software structure
молител
petitioner
морално остарели
obsolete
мрежа
WAN
място на управление
place of management

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба на актив заведен само в 207

12
Здравейте, имам актив заведен  миналия месец в 207 сметка с фактура ВОП и протокол. Реши се да се продава директно / облагаема с...

Viagra online"Buy viagra online

9
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

64
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

207
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...
Още от форума