Българо-Английски Счетоводен речник

частен нотариус
private notary
частично погиване
partial destruction
чиста печалба от лихви
net interest margin
чиста стойност на капитала
net capital worth
чрез място на стопанска дейност
through a permanent establishment
чуждестранни и местни кореспонденти
foreign and local correspondents
чуждестранни лица без седалище или обект в страната
non-resident suppliers
чужди дълготрайни материални и нематериални активи
tangible and intangible fixed assets not owned by the enterprise
чужди материални запаси
third parties inventories
чужди финансови активи
inventories not owned by the enterprise
чужди финансови активи
financial assets not owned by the enterprise
чужди финансови активи
third parties financial assets

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

6 дневна работна седмица

39
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

185
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

41
Благодаря!

Viagra online"Buy viagra online

34
Няма ли администратор да банне този спам
Още от форума