Здравейте !
Имаме фактура за стока от 12.08, стоката е платена на 14.08. Все още не е пристигнала в България.
С каква дата трябва да се издаде протокола за воп?
(Чета чл.63 и чл.117 от ЗДДС, но имам колебание дали го тълкувам правилно).
Delphine, много благодаря за статията ! :smile1:
Дали трябва да им платим по-малко от стойността във фактурата (-10% данък) ?
Точно това се питам, дали адвокатския хонорар не попада във "Възнаграждение за технически услуги"-чл.12, ал.5, т.4.
Четох едно становище, а до сега не съм имала такава услуга( усуга от адвокатско дружество):
"Фирмите в България, които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица, трябва да удържат и внасят данък при източника."
•   Възнаграждения за технически услуги.
В обхвата на възнагражденията за технически услуги се включват плащанията за монтаж или инсталиране на материални активи, както и плащанията за всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно юридическо лице
Фирма регистрирана по ДДС в България получава фактура за адвокатски хонорар от фирма от ЕС ( регистрирана по ДДС).
Трябва ли да удържи данък при източника (счита ли се за възнаграждение за технически услуги)?
Здравейте ! Фирма получава фактура за "Прехвърляне на лизингови права върху автомобил".
Лизингът е финансов, с опция за придобиване. Към момента не е изплатен(има още 2 г месечни вноски).
На каква стойност да се заприходи автомобила - на стойността на оставащата главница или друга? Фактурата за опция е на много по-ниска стойност от оставащата главница, опцията..
Т.е. по сметка 454 Данък ЗДДФЛ ще има салдо ?
Става въпрос за напуснал работник, който едва ли ще си вземе парите.
Здравейте!
Ако един работник не дойде да си вземе заплатата(ще се депонира), трябва ли да се правят някакви корекции на Декларация 6 ( за данъка)?
В общия случай -да, но ако не сте ползвал данъчен кредит при покупката, по чл.50 може да не начислявате.
Това така ли е, според вас ?
В първата статия няма за DAP.
Мисля, че е правилно да е DAP...
Здравейте !
Когато фирма закупува стока от ЕС, с включен транспорт в фактурата ( стоката се получава от куриер), това DAP ли е ? ( за Интрастат декларацията)
Здравейте !
При постъпването си служител не предоставя трудова книжка ( чака работодател и други).Подписал е декларация.
Трябва ли новият работодател да издаде нова трудова книжка ?
Да предстои да бъде 12 клас(редовно).
Според ЗЗО чл.40, ал.3 ЗО се дължат от републиканският бюджет, ако не е осигурен на едно от основанията по чл.4 КСО.
В моят случай ученикът има 18г и е във ваканция.