Здравейте,
Имам следния казус: Лице си подава молба за напускане по взаимно съгласие. Работодателя иска да изкара един месец предизвестие от записаните три по договор.
Лицето обаче решава да си вземе болничен, който продължава месец, след това втори и не се знае до кога.
Имаме ли право да го освободим на база молбата за напускане, след като изтече едномесечното предизвестие или трябва да изчакаме да свършат болничните листове, които не се знае до кога ще се проточат във времето?
Здравейте колеги,
Моля за малко помощ.
Има ли промяна в заплащането на пропътувани километри или си остана и за 2024 г. 0.02 лв.?
Къде мога да погледна?
Благодаря предварително.
Е да де, но искат Нормативен акт черно на бяло, да го видят и прочетат.
Здравейте колеги,
Лице се осигурява на максимума по основен трудов договор. Сключваме втори при друг работодател. Ще удържаме само данък /то е ясно/.
Въпроса ми е къде мога да прочета, че се удържа само данък /шефовете искат нормативен акт/. Рових на доста места, но явно не намирам точно как да им го представя.
Моля за съдействие.
За целта, трябваше да премахнат допълнението, за да не объркват различните тълкувания.
 Magrat, благодаря за точния отговор.
Аз смятам, че ако трябваше да е "не по-малко от 0,15 на сто от минималната работна заплата установена за страната", нямаше да има допълнение "да е не по-малко от 1 лев".

Здравейте,
Моля за вашето мнение:
Съгласно Наредбата за структура и организация на работната заплата,
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
Въпроса ми е следния: Грешно ли е, ако възнаграждението за всеки отработен час е 1 лев, след като закона го позволява?
Болничните нали се водят вид обезщетение, затова трябва да е ясно дали се пишат отделно и после се сборуват или се пишат отделно и са включени в БТВ?
От моята програма излизат и по двата начина, затова искам да знам кое е правилното.
Удостоверение за доход, за получаване на детски надбавки.
Здравейте колеги,
В БТВ, в удостоверението за доход, влизат ли начисленията за първите три дни болничен? Те се посочват в отделна графа "Сума на паричното обезщетение, но влизат ли към БТВ или си стоят отделно в тази графа, в самия документ?
Не, не е по заместване. Лицето си напуска и трябва да предаде работата си.
Благодаря!
Здравейте,
Мога ли да назнача служител на мястото на напускащ, който си кара предизвестието, или трябва да го назнача на друга длъжност до напускане на титуляра и след това да го прехвърля?
Нали все пак титуляра трябва да предаде работата си.
Здравейте,
Имам питане:
Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой /чл. 3, ал. 1, т. 3/, при 100 и повече наети лица, трудовото възнаграждение трабва да се изплаща задължително по банкова сметка /нали правилно разбирам/.
Ако определен работник или служител, не желае да му бъде преведена заплатата по банка, как се процедира?
Моля за съвет.
Здравейте,
Вписва ли се в трудовата книжка времето през което си на борса или това отпадна?
Моля за нормативен документ, че нещо не мога да намеря.
 t.trifonov66 това, че попитах нещо, което не знам, не значи, че се излагам. Затова е сайта, да споделяме опит и да си помагаме взаимно, а не са се правим на знаещи и можещи, а за унижаваме останалите, които са поискали малко помощ.
Благодаря за изказването и помощта г-н Трифонов66!
 t.trifonov66, мисля, че казахте повече от достатъчно.
Детето не е в болнично заведение.
Детето си е вкъщи и бабата, която е осигурена, иска да си вземе болничен, за гледане на болен член /в случая внучето/, защото родителите в момента имат ангажименти в работата. Къде е регламентирано.
Чл. 45, ал.4 КСО не дава отговор на моя въпрос.