Аз съм го правила с прекратяване и ново назначаване. Но беше отдавна и не помня какви са ми били аргументите за този избор  :smile1: Не е имало проблеми.

Много са хората, но сякаш по-изчистен ми се вижда този вариант.
Не е по избор. 123

Е, колега, кой ще ми забрави да прекратя договори и да подпиша нови след като имам надлежно оформени документи с подписи на работниците. Това не е сериозно.
Как бихте постъпили с работниците - прекратяване и ново назначаване или бихте се възползвали от чл.123 КТ ?
Но ми е интересно как точно се включва като приходи в минал период? В някакво приложение към отчета ли? И как примерно ще се компенсация за декември за миналата година?

Начислявате приход и го отразявате по дебита на разчетна сметка, а януари я закривате с фактурата. Това принципно - не по темата точно.
В смисъл по кои сметки се отразява компенсацията за м.декември? Защото документа фактурата е с дата януари.

Ако имате предвид фактурата за ел.енергия за януари с включена компенсация за декември си я осчетоводявам за 01.2023 по сметки 754 / финансиране / и 704 / приходи от финансиране / .
Не би трябвало, защото трудовия стаж не е в работни дни а в календарни

От друга страна платеният отпуск не е в календарни дни, а в работни.
Значи тогава 7 месеца.

Нищо такова не значи. ТС си е колкото е, но за непълния месец не даваме "пълна" отпуска, а пропорционално на дните.
30*8/12 - не можете да го изчислите ли, колега? -20 е.
НСОРЗ отворихте ли?

 
Това важи при прекратяване на договора по отношение на обезщетението по чл.224 за неползван отпуск. Случая не е такъв и август не се счита за пълен месец.
Достатъчно мнения се изказаха, за да се ориентирате. Нещата опират до закръгление и бих заложила на 19 дни.
Да, подавала съм.

Благодаря ! :smile1:

Може да опитате, то ще си покаже

Не бих предпочела да правя опит без да знам какво да очаквам.
Колеги, дали е технически възможно подаване на Д1 примерно за юни преди 30 юни ?
Болничнитят лист трябва да е от 13.05 и за това алтернатива - няма.

Болничният си е правилно от 12, но отпускът за временна неработоспособност започва от 13. И какво като сте чели, а не го знаете ?
Съгласно характеристиката на гражданския договор той няма работно място и работно време. Тука по-скоро възниква въпросът с повтаряемостта на услугата , което може да отвори някои въпроси / като прикрит трудов договор / и това е една от причините да не се гледа с много добро око на подобни процеси. Лично за мене това е един анахронизъм, но предпазливостта изисква да отбележим това обстоятелство. Ако сте СОЛ нещата биха били по-изчистени.
Месечни счетоводни услуги на малка фирма притеснително ли е да се извършват срещу заплащане по граждански договор. Става въпрос за общо около 2 часа труд все пак.

Счетоводителят СОЛ ли е ?
Обаче от болницата казват, че това не важи за тях.Издават от 12.05 и казват да се оправя работодателя. Според мен в приложението където се описват дните трябва да са 3 за работодател и 2 от Нои

Все едно какво казват - законът е за всички. За вас дните започват да текат от 13.
Договорът определя и периода - начало на осигуряването е началото на договора, а последен ден в осигуряване - края на договора. За колко дни е свършена работата е все едно - при ГД имаме резултат, а не работно време.
Ще ги уведомя и едновременно ще коригирам в дневника за 04/2023

Е, едновременно няма как. Изберете си едното.
Декларация за приходи и разходи под 500 лв в НСИ и ГДД по чл. 92 в НАП.

Това е нещо друго вече, а не предходното.
Едното не изключва другото
в отговор на
 Декларация за неактивност или по чл.92?
Курсовите разлики са по сметката. Двете на различни места.