Е какво значение има възрастта!?
Ако превежда на физически лица българи в България, наистина няма смисъл от регистрация по Д ДС.
От там нататък има много "ако" и много варианти за регистрация. Включително и необходимост от задължителна.

Възрастта на счетоводителя не е порок :-)
Благодаря!
"Декларация по чл 62 а - която замества Протокол ОС и Поканата"
Щом замества Протокола, на мястото на протокола ли се прилага или като друг вид документ?
Как не ви е срам да обиждатe XXXXX. Доказал се специалист във форума, винаги готов да помогне отговорно и компетентно.
И какво толкова ви е казала, че нападате яростно и злобно. Ако не сте добре с нервите, съветвам ви да си обърнете внимание на здравето. Изливането на злоба в професионален счетоводен форум не е добра идея.
ХХХХХ питането ми беше как он-лайн да си платя оигуровките. И дори и да съм чела, питам за нещо, което не съм правила. А чел и правил е различно от чел и не правил.

Не съм вече ТРЗ и нямам намерение да се занимавам вече с тази професия, точно заради злобните хора като вас, който срещнах там!!!
За 4 години си разбих живота да се занимавам с лоши, коварни, интриганти и злобни колеги.
Здравето ми отиде на кино от нерви. Един куп болести си докарах с тази професия и не заради самата професия, а заради злобните хора практикуващи я!!
И много се радвам че се проявихте за да се види нагледно за какви хора става въпрос в тези среди. Злоба! Злоба! Злоба! Злоба! До безкрай!
И не ми обяснявайте че трябвало да знам, за да не ви обясня на вас следващия път като питате тук във форума, как вие трябва да си знаете, защото сте ТРЗ от еди си колко години.

Дръжте си отровата за вас и вашите близки след като не искате да помогнете!!!!!!!!!!!п.с. Знам че не всечки на 100% са лоши в тази професия, но аз срещнах само хара като ХХХХХ.
На другите които са опитаха да помогнат БЛАГОДАРЯ!
Дадоха ми да приключвам ЕТ , което има натрупани салда по см. 121 непокрита загуба и см. 122 неразпределена печалба.

Не зная до колко реални са тези салда, но имам ли основание да ги компенсирам?

Благодаря предварително

А работодателят нещо подава ли към нои
Не съм го формулира точно, но някъде в прил. 7  не се ли отбелязва, че тр. Й правоотношение е прекратено.
Здравейте,

В Приложение  7 на НОИ  къде се отбелязва, че майката напуска фирмата , по взаимно съгласие, преди да й изтече втората година от майчинството и дали въобще този факт се декларира?
Благодаря
Благодаря Ви много и приятна вечер!
Сол в ЕООД, има и доходи от граждански договори.
При попълване на декларацията по чл. 50, трябва ли да се попълват Т1 и Т2 за изравняване на осигурителтия доход? И ако да, доходите от гражданските договори трябва ли да се разделят на 12 м.

Като Сол се е осигурявал върху 800 лв., а по гражданските договори нищо не са му удържали.

Благодаря предварително.
Благодаря Ви, че се включвате, но лицето не ми предоставя ПИК /подавам декларацията с моя ел. подпис, упълномощена съм/, защото го било загубило. В същото време ми казва, че има и доходи от граждански договори, които при зареждане на данните не ми се визуализират.
Затрудни ме :)
Появява се това, което е декларирано от някого. Може да са пенсии.
Щом попълвате ГДД на ФЛ и имате тези данни, значи имате и ПИКа на това лице. Пловерете в "Предоставяне на данъчноосигуритлна информация" донните за осиг.доход
Добър вечер,
попълвам декларацията и автоматично  се заредиха суми в табл. 2 кол. 3, / изравняването на здравните вноски/.
Възможно ли е това да са сумите на пенсиите, които лицето получава.
Изяснено е. Не е актуално питането. :)
Здравейте,
Моля за помощ за осчетоводяване на финансов лизинг.
Зная, че темата е коментирана, четох , но въпреки това не ми се изяснява.
Купен е телефон на лизинг от А1.
см. 206  - 1829,02
 см. 652 - 69,34
см. 4531 - 365,80 / см. 401 за 2264,16.
И на фактурата е записано дължима първоначална вноска 815,16 лв.
Имам и погасителен план за 23 мес., където е записано  - първоначална вноска 815,16 и оставащи вноски 1449 лв. за 23 месеца.
Благодаря много.
И само да допълня, че сега като идва първата фактура от А1, фактурират разговорите + на отделен ред сумата /главница и лихва/ от погасителния план.
Сигурно е така, но вече я отразих като обикновена фактура с ддс, независимо от получателя.

 При издаването на фактурата не е трябвало да начисляват ддс, но не са знаели.
Благодаря

Би трябвало да я отразите в кл.24 - Данъчна основа на освободени доставки и освободени ВОП.

ППЗДДС
"...чл.113
(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки...."

Данъка е вписан във фактурата, но съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС не се дължи данък.
Трябва да осчетоводя фактура за услуга /превод на документ/ към фирма, регистрирана в Израел. Фактурата е издадена с ДДС /преводаческата фирма е регистрирана по ДДС/, платена е в брой, но не съм сигурна как точно да я отразя в дневника за продажби.

Благодаря предварително на отзовалите се.
И аз извършвам подобна услуга..:)
Аз разбирам въпроса има ли смисъл от подобна застраховка.
Благодаря Делфинче!