ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ..
работник си донесе болничен за три дни но отказва да си открие банкова сметка ...разбирам го напълно ама аз какво да го правя бееее ...сега се започва едно звънене едни писма ..да му давам, че има ска и така да го подавам ли ...Да каже някой минал по този път ..
Атова че това трябваше да бъде премахнато преди 100 години е едно на ръка но кой ще дере хората ..
Нищо не разбрах от написаното....
Търговски обект с двама продавач консултатнти. Единият е в болничен поради не трудова злополука.
Другото лице подава молба за 10 дни платен отпуск полагаем за 2023 и 12 дни неплатен отпуск /планува отсъствие за целия 10.2023/ . Издадена е заповед за отлагане на отпуската с основание че ще се наложи затваряне на обекта поради отсъствие и на двамата служители. Тази заповед няма да бъде спазена. Лицето ще отсъства целия 10.2023.
Основание ли е това за дисциплинарно уволнение? Процедурата е тежка, тромава. Има ли начин да  прекратя трудовото правоотношение с предизвестие , но на какво основание и да го
връча  преди лицето да излезе в плануваната си отпуска.
Чак пък дисциплинарно... А и фирмата няма ли си юрист, че задавате такива сериозни въпроси тук.
Здравейте,
може ли една майка да се върне на работа преди да изтече втората година майчинство и да получава 50 % от обезщетението , детето не е прието в детска градина ?
Благодаря ви!
Е как да не може...
При наводнение са унищожени ведомости за заплати - за 2009г.   Не са опазени 50 години. Какви са последствията ?  В  Закона за счетоводството  са посочени санкциите. 
За  щетите от наводнението е получено застрахователно обезщетение,  но то касае  ДМА.
Може ли това да бъде доказателство пред НОИ за невъзможност за изготвяне на  евентуални справки/документи - УП   и бъдещо архивиране?
И как така? Това се класифицира като престъпна небрежност.
Е, това вече не е сериозно...
Те си мислят както им пишат дипломните работи срещу заплащане и тук е така...
Работодателите са станали супер нагли.
Задължително ли трябва да бъде кантора?
Има разлика. За пенсия е осигурявана 3 месеца и облагаемият доход го деля на 3. За здравно е осигурявана през цялата година и го деля на 12 месеца.
Съпоставям го с осигурителния доход, върху който са внасяни авансово осигуровки.
Така би трябвало да излезе.
Тогава ще има да довнася и здравно. И там ще го деля на 3 месеца, а не на на 12 м.
Така ли?
Земеделски производител майка до м. 09 2022 е била в отпуск за гледане дете до 2 г. Последното тримесечие е работила и има отчетен приход. Попълвам ГДД чл. 50 и в кол. 5 на Т1 и Т2, ако разделя облагаемият доход на 3 месеца /месеците, през които е работила/ излиза, че има за довнасяне осигуровки.
Авансово тя е внасяла здравно през 2022 и последните 3 месеца за пенсия  и при попълване на Т1 излиза за довнасяне за пенсия и ДЗПО.
Така ли е правилно или греша?
Ако лицето има дълъг болничен, първичен, но НОИ отказва да му го изплати по някаква причина, какво става с първите 3 дни, платени от работодател. За отказа разбираме от работника.
Трябва ли да останат или ще се прави корекция.
Моля за актуална бланка за Справка за общата сума на облагаемите ВОП и актуална бланка за наказателното производство по чл. 176А за собственика, необходими за доброволна регистрация по ДДС чл. 100.
Благодаря
Здравейте,
ЕТ има да внася данък и изравнителни осигуровки. От собствена дейност и граждански договор.
За да ползва отстъпката от 5% данъкът ще го внеса до 31.3, а осигуровките дали може до 30.06?
И съответно ги внасям по ЕГн на лицето.
В годишната декл. 6 с код 13 включва ли се данъка?
Благодаря.
Както сте избрали да процедирате си следвайте избора.  :smile1:
Ок, но дали е правилно?
Да, като към авансово внесените осигурителни вноски се добавят и изравнителните.
Ще ги осчетоводя в ЕТ, независимо че има осигуровки и данък и върху  доходите от застраховки /сключени като физическо лице/.
Да. :smile1:
и съответно доосчетоводявам окончателните осигуровки  и данък към 31.12 и попълвам годишната декл. 6?
И другият ми въпрос
Относно
"Пренесете сумата от точка 2 под Таблица 2 в съответното Приложение от данъчната декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й на съответните редове".
Лицето, освен като ЕТ, има и доходи от граждански договори.
Освен в прил. 2 , и в прил. 3 ли трябва да ги разхвърлям осигуровките?
Здравейте,
Моля за отговор на следния въпрос.
Попълвам декл. чл. 50 на ЕТ.
След изравняването на осигурителния доход и определянето на окончателните осигурителни вноски, съответно ги посочвам в приложение 2, част 4, р. 2 на декларацията /под авансово внесените осигурителни вноски/ и изчисления до момента данък 15% се променя. Това ли ще бъде окончателния данък, който трябва да се внесе?
Благодаря.