НАП: Българите в чужбина няма да плащат здравни вноски

Българите, напуснали страната преди 31 декември 2011 г., ще бъдат освободени от задължението да плащат здравни вноски у нас, дори и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. Това съобщиха от Националната агенция за приходите.

За целта, те трябва да подадат и декларация, и заявление за напускане на страната до края на тази година. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата, като се посочат електронен адрес за контакт, а по възможност и телефон или лице, с което данъчните да се свържат при необходимост, съветват от приходната агенция.

Задължително е да бъдат подадени и двата документа, иначе промените в статуса им не могат да бъдат отразени в българската здравна система, уточняват още от НАП.
Ползите за работодателите, наемащи стажанти по схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” по ОП РЧР

Знаете ли, че работодателите в България имат право да наемат стажанти без стаж по специалността и че разходите за заплати на тези стажанти се поемат изцяло от държавата за 6 месеца?

А знаете ли, че освен заплатата на стажанта, държавата стимулира и работодателя с половин минимална работна заплата за наставника на стажанта, който ще го въведе в работния процес?


Каква е целта на програмата?
Целта е да се осигури стаж по специалността на младите хора в България и да им се предостави добър старт в кариерата.

Коя програма финансира дейностите?
Програмата е оперативна програма „развитие на човешките ресурси“, а схемата е bg051po001-1.1.06 „създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”.

Кой е органът, към който трябва да се обръщате?
Агенция по заетостта и регионалните бюра по труда към агенция по заетостта.

Какви са условията, на които трябва да отговарят стажантите, за да можете да ги наемете?

Вашите бъдещи стажанти трябва да са:
•   безработни
•   регистрирани в бюрото по труда
•   на възраст до 29 години
•   без стаж по специалността
•   да притежават диплома за завършено образование

Къде можете да получите допълнителна информация?
•   Съществува център за информация и услуги към агенция по заетостта, където можете да получите отговор на всички ваши въпроси, свързани със схемата.
•   Можете да задавате вашите въпроси на телефон 02/980 87 19 или да ги изпращате на email адрес az@az.government.bg
•   Информация можете да получите и в регионалните бюра по труда.
•   В офиса на криб – ще препратим въпросите ви до  консултантските фирми – наши членове.

Може ли да наемете студенти или стажанти със средно образование?
Ако решите да наемете студент, то трябва да вземете предвид неговото средно образование, тъй като той все още не притежава диплома за висше образование. Висшето образование не може да бъде взето предвид дори ако студентът е завършил, но все още не притежава диплома (например такава ще му бъде издадена след 2 или 3 месеца, но все още е в процес на изчакване).

Важна особеност е, че средното образование трябва да е профилирано, тоест не може да наемете стажант, завършил средното си образование в общообразователно училище или непрофилирана гимназия.

Каква е процедурата на кандидатстване?

За работодателя
•   Работодателят попълва и подава пакет документи в регионалното бюро по труда. В документите той посочва и своите изисквания относно образованието и уменията на стажанта.
•   Експертите в бюрото по труда изготвят списък с подходящи кандидати, които предлагат на работодателя.
•   Работодателят избира сред предложените му кандидати и сключва трудов договор с него.

За стажанта
•   Стажантът се регистрира в бюрото по труда.
•   Стажантът попълва пакет документи и ги подава в бюрото по труда като по този начин заявява своето желание за участие в програмата.
•   Експертите в бюро по труда предлагат на стажанта работодатели, на чиито изисквания той отговаря и му насрочват интервю.

Важно! Работодателите имат възможност да наемат и предварително избрани от тях стажанти, които отговарят на изискванията – процедурата е същата, но трябва да се уведомят експертите в бюро по труда, че вече имате предпочитания за кандидат, за да ви улеснят и дадат съвет какво да предприемете, за да не сте в разрез с правилата на програмата.

Кои са разходите, които се финансират?
•   заплатата и дължимите осигуровки на стажанта.
•   половин минимална работна заплата и дължимите осигуровки върху нея за наставника, който ще бъде определен на стажанта.

Как се определя заплатата на стажанта?
Заплатата на стажанта се определя според минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за съответната година. Взема се предвид кода на икономическа дейност, в който попада работодателя, както и позицията, на която ще бъде назначен стажанта. За повече информация, можете да посетите сайта на министерство на труда и социалната политика или да се обърнете към съответното регионално бюро по труда.

Кога приключва програмата?
Няма определена крайна дата за кандидатстване. Програмата е отворена до изчерпване на ресурса. 

Какво става след като приключат 6-те месеца стаж?
Имате две възможности – да се разделите със стажанта или да го наемете, ако сте го харесали.

Какво става ако договорът между стажанта и работодателя бъде прекратен преди изтичане на 6-месечния срок?
И двете страни по договора могат да го прекратят при възникване на обективни причини за това, без последици за която и да е от тях. 

Материалът  е предоставен от
ЕЛАНА Инвестмънт
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 50, факс: +359 2 95 815 23
www.elana.net,   investment@elana.net, eufunds@elana.net
Ако желаете да приложите Скрит текст в своя публикация, то може да използвате следния таг:

[spoiler]
скрития текст
[/spoiler]

Между двата тага се поставя текста, който желаете да скриете.
Бутонът за този таг е последен от втори ред на лентата с бутоните и изглежда така:

Функцията е удобна за цитиране на дълъг текст, когато не искате да натоварвате поста си със скролване.

Например:

Скрит текст :


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.

Ако желаете да изпробвате как работи тази или някоя от другите възможности на форума, то използвайте Тестовата тема от раздел Свободна зона.
75% от договорите за половин работен ден са фиктивни.

Работодатели, които бавят заплати, ще влизат в черен списък от началото на юли. Главната инспекция по труда (ГИТ) вече изработва софтуера за негативния регистър. Инспекторите ще гледат под лупа за какъв период и на колко служители се забавят възнагражденията. "Ще следим каква промяна се случва, изплащат ли се, или пак се натрупват нови задължения, тъй като досега няма такава статистика", обясни главният секретар на ГИТ Георги Милчин. Само за една седмица от инспекцията са установили 115 нарушения на заплащането на труда.

От инспекцията настояват за законодателни промени в Наредбата за съдържанието и реда за изпращане на уведомленията за регистриране на трудови договори в Националната агенция за приходите (НАП). Предложението е работодателите да посочват продължителността на работния ден, а в случаите, когато тя се променя, шефовете да са задължени да изпращат ново уведомление. „С вписването на продължителността на работния ден и промяната на работното време ще можем да осъществяваме по-ефективен контрол и върху осигуряването на междудневните и междуседмичните почивки на работещите“, обясни Милчин.

Три нарушения на трудовото законодателство бяха констатирани по време на проверка на ГИТ и НАП в столична пицария в петък. Инспекторите спипаха готвачите без трудов договор и непълнолетна сервитьорка без договори и разрешение за работа. Проверяващите ще сезират за нея прокуратурата, а на работодателя ще бъде наложена глоба между 1500 лв. и 15 000 лв.,

През изминалата седмица 60 инспектори и 30 данъчни са проверили 530 обекта в сферата на търговията, ресторантьорството и услугите. Установени са 80 души без трудови договори.
Най-много нарушения са регистрирани с работното време – 345.

“Един от куриозните случаи беше на охранител, нает на договор за 2 часа, който на практика работеше по 12 часа”, обясни пред „Монитор“ шефката на столичната инспекция по труда Стефка Диксокова. Проверките показват, че нарушенията са главно в сферата на трудовото за сметка на данъчното законодателство. „Единствените установени нарушения са свързани с несъответствия в касовите наличности. Отчетени са 1000 лв., а в касата има 1200 лв.”, даде пример пък  говорителят на НАП Росен Бъчваров. По данни на приходната агенция за последната половин година близо 30 хиляди служители са преминали от 4- на 8-часов работен ден. Проверките на данъчните са установили, че 75 на сто на договорите за половин работен ден са фиктивни.

Щетата, нанесена на държавата от невнесените осигуровки на тези служители, е близо половин милион лева.
Брошурата ще се разпространява в салона за клиенти в офиса на НАП в Русе.

От понеделник офисът на НАП в Русе започва да разпространява в региона брошура "Кога имаме право да приспаднем данъчен кредит за закупени стоки и услуги?".

Тя е разработена от експерти в Централното управление на агенцията и има за цел да изясни в кои случаи възниква това право конкретно при закупуването на лек автомобил, ruse24.bg.

Данъчен кредит е сумата на ДДС по получени доставки или авансови плащания за бъдещи покупки, която регистрираното по ЗДДС лице има право да приспадне от дължимия данък за внасяне по извършени от него облагаеми доставки. В брошурата се обяснява какво е "лек автомобил" по смисъла на данъчния закон, кой може да ползва право на приспадане на данъчен кредит и други нормативни условия.

Брошурата ще се разпространява в салона за клиенти в офиса на НАП в Русе и в големите автокъщи в региона. Русенци могат да потърсят информация по темата за конкретни случаи и на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
Надзорният съвет на института гласува предложения за изменения и допълнения на наредбите в осигуряването

Максималният срок за отпускане на пенсия в действителен размер да се намали от 6 на 5 месеца. Това предвижда проект за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, който Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди на свое заседание. Целта е да се ускори обработката на документите за пенсия и да се позволи по-бързото реализиране на осигурителните права на хората. Това предложение е част от пакет от предложения за изменение и допълнение на наредбите на Министерския съвет, имащи пряко отношение към социалното осигуряване в България. С предлаганите изменения и допълнения разпорeдбите се привеждат в съответствие с влезлите в сила от началото на годината промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С друга промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се дава възможност на платежни институции, които не са банки, но са лицензирани по Закона за платежните услуги и платежните системи, да изплащат пенсии. Това те ще могат да правя единствено, ако поддържат индивидуални платежни сметки и имат сключен договор с НОИ.

В интерес на гражданите, а и за да се намали броят на документите, подавани на хартия, изрично е записано условието, че за установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране се ползват приоритетно данните от регистъра на осигурените лица.

В Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски е предложена промяна, имаща за цел ограничаване на сумите за дневни пари при командировка, върху които не се дължат осигурителни вноски. В съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица е предвидено да не се дължат осигурителни вноски върху дневните пари за командировка до двукратния размер на нормативно определените командировъчни. За сумите над този размер ще се дължат осигурителни вноски. По този начин се ограничава възможността плащания, които реално имат характер на трудови възнаграждения да бъдат получавани под формата на дневни пари при командировка.

Предложението за изменение в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО предвижда от началото на март 2012 г. при едновременно подаване на повече от два болнични листа задължителните декларации (Приложение 15) да се представят в териториалните поделения на НОИ на електронен носител. Така не само ще се намалят възможностите за грешки при попълването на данните от осигурителите, но и ще се спести време за обработка на документите. Това е още една стъпка към въвеждането на електронния болничен лист.

В Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се предлагат промени, свързани със записаното в КСО удължаване на периода, от който се изчисляват паричните обезщетения за безработица – от 18 на 24 месеца.

Предстои утвърдените от Надзорния съвет на НОИ предложения да бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерски съвет.
Още четири варианта за достъп до осигурителна информация пуска Института.

С нови четири варианта на справки през интернет е обогатен списъкът от електронни услуги на Националният осигурителен институт.

От 17 януари на официалния сайт на НОИ (www.noi.bg) са достъпни допълнителен набор от възможности за онлайн проверка на осигурителна информация. С тях се допълва кръгът от справочни данни относно изплащаните от институцията обезщетения и пенсии.

Услугите за осигурените лица са допълнени с две нови справки - за издадени разпореждания и актуално състояние на регистрацията като безработен с право на обезщетение от НОИ и за изплатени парични обезщетения за безработица.

Другата новост е облекченият достъп до обединения осигурителен архив на НОИ. Чрез него вече може да се прави онлайн справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ разплащателни ведомости. Услугата предлага търсене на осигурител по зададено наименование или по изписана само част от него. Като резултат излиза списък с всички намерени осигурители по зададените критерии, промените в наименованията през периода на дейността им и периодите, за които има предадени в НОИ разплащателни ведомости. Досега услугата представляваше общ списък на осигурителите без правоприемник, който се обновяваше периодично.

Работодателите и самоосигуряващите се вече могат по зададен диапазон за търсене да получават по интернет информация за подадените от тях декларации за социално осигуряване. Справките им включват достъп до основната информация, съдържаща се в подаваните декларации за социално осигуряване, по която се определят правата и изчисляването на обезщетенията на осигурените от тях лица. Включена е и информация за дохода, от който са изчислени паричните обезщетения от НОИ.

Допълнително е улеснен и достъпът на работодателите и самоосигуряващите се до справките за съответствие между декларираните и внесените от тях осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване. Досега той беше възможен само за притежатели на валиден цифров сертификат за електронен подпис, регистриран на сайта с потребителско име и парола.

Новите е-услуги са разработени в съответствие със стратегията на НОИ за повишаване качеството на обслужване и улесняване достъпа на лицата до осигурителна информация. Те предоставят справочна информация с удобен, безплатен и същевременно защитен достъп. Той се осъществява чрез използването на ЕГН и добре познатия Персонален идентификационен код (ПИК) за осигурените лица и ЕИК (БУЛСТАТ) и Идентифационен код на осигурител (ИКО) за работодателите. Услугите са достъпни в рубриките “Е-услуги” и “Справки” на сайта на НОИ, където са групирани по начина на достъп и бенефициентите, към които са ориентирани.
15 фирми и консорциуми са подали документи за участие в процедурата по проекта за електронното правителство, пише в. Всеки ден.

Офертите бяха отворени в Министерството на транспорта в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Проектът е съфинансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ и бюджетът му е 18 милиона лева.

Създадена е комисия в министерството на транспорта, която ще има 35 работни дни да разгледа и оцени постъпилите оферти.

Фирмите са: Консорциум Интрасофт-БН, Хюлет-Пакард България, Технологика ЕООД, Консорциум Сиела ГТ&К ДЗЗД, Консорциум Сиенсис-Абати ДЗЗД, Обединение е-България, Стемо ООД, Ай Би Ес България ЕООД, Аксиор ООД, Дружество по ЗЗД обединение електронни административни услуги за държавна и общинска администрация, ДЗЗД Матерна И-гавърмънт, Консорциум Сдружение за електронно управление ДЗЗД, Консорциум Сирма-Интерконсулт, Консорциум ДЗЗД РАО Електорн, Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД.

“Ползите от системата ще са за хората, на които вече няма да се налага да висят на опашки, да ходят в няколко различни администрации за един вид документ. Това ще бъде много сериозна крачка в интегрирането на България в процеса на електронизация на административните услуги в цяла Европа“, каза министър Московски.
Столична община взима на прицел и по-малките данъчни длъжници след акцията срещу големите си длъжници миналата година, пише в. Стандарт. През 2011-а от едри длъжници са събрани забавени данъци за 30.8 млн. лв. и 64.7 млн. лв. от неплатена в срок такса смет.

178 длъжници на общината вече са дадени на съдебен изпълнител за принудително събиране на дължимите суми.

Сега тръгват проверки за задълженията на юридически лица – по над 50 хиляди лева, и по над 1000 лева борчове на граждани. Първо обаче ще им се напомни чрез писма. Сред длъжниците на общината в момента, освен Софийският университет, магазини „Европа“, са и други частни фирми като „София аутлет център“ например, обявика от СО.

Общината отчита с четири процента по-голямо изпълнение на собствените й приходи в сравнение с 2010 г., съобщи зам.-финансовият кмет Дончо Барболов. Събраните суми от данъчни и неданъчни приходи са над 513 млн. лв. Увеличението от близо 40 млн. лв. при собствените приходи е от имуществените данъци. За миналата година е постигната оптимизацията на общите разходи на общината и те са били 475 млн. лв. до края на ноември при 566 млн. лв. за същия период на миналата година.

Сред най-големите оперативни разходи на кметството са тези за икономически дейности и услуги, жилищно строителство, благоустройство, образование, изпълнителни законодателни органи, почивно дело, култура и други. Сред разходите най-голямо е увеличението на тези в сектора „Отбрана и сигурност“, но това е заради изгражданото видеонаблюдение, отчете зам.-кметът. Спрямо 2010 г. разходите за образование са увеличени с 2.2 милиона лева, а за околна среда – с почти 8 млн лв.

Източници на финансиране на капиталовите разходи са за проекти, финансирани със средства от оперативни програми – „Транспорт”, „Регионално развитие” и „Околна среда” на обща стойност 362.2 млн. лв.

Към края на декември общината дължи около 21 млн. лв. на доставчици на услуги и за дейности към нея, което е по-малко от задължението, с което общината приключи 2010 година.
В Моят бележник с теми от форума може да добавяте важни или интересни за Вас теми, за да не се налага да ги търсите, когато Ви потрябват. В последствие по-лесно ще ги намирате в бележника си.

Можете да добавите всяка тема в бележника си, като я отворите и натиснете допълнителното меню до бутона Отоговор и укажете "Добави темата в бележника".


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.
Можете да прикачвате файл към всяка тема. Но за по-голямо удобство има създадени специални подраздели за файлове, бланки, ресурси . Там е мястото, където можете да прикачвате бланки, формуляри, файлове, указания, статии, становища и различни помагала в съответните подраздели. В последствие, когато искате да покажете съответния матриал в някоя друга тема, просто можете да укажете линк към него.

Прикачането на файл става по следния начин:
След като натиснете Създай тема точно под екрана за писане има възможност за прикачване на файл, в слот Прикачи: чрез бутон "Choose File". Можете да прикачате повече от един файл чрез линка под бутона "Choose file:", (повече прикачени файлове), който ще отвори следващ слот.

Допустими разширения са xls, xlsx, doc, docx, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip. Например по-долу към настоящата публикация са прикачени два файла (текстов файл test.txt и файл с изображение eservices.jpg).


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.

Ако желаете да изпробвате как работи тази или някоя от другите възможности на форума, то използвайте Тестовата тема от раздел Свободна зона.
Това е заради стандартната функционалност "Продължителност на сесията в минути". Тя по подразбиране е 60 минути, но може да се променя от всеки потребител при самото влизане.

За да се избегне автоматично излизане е необходимо при вход в профила да бъде маркирано:
1)"Запомни потребителското име и парола", ако влизате от форума или
2)"Запомни ме", ако влизате от сайта

Ако въпреки (1) и (2) ви изхвърля, то явно по някаква причина браузерът не запаметява т.нар. "бисквитки" - cookies. Проверете настройките за cookies и разреши приемането им.

Може да добавите www.kik-info.com в Trusted sites.


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.
За да приложите връзка (линк) към даден адрес, заедно с Ваш текст, то трябва да използвате тагове.
[url=] Между таговете се поставя текста[/url]

Като трябва да поставите адреса на линка след знака равно =.

Например, за да направите линк с текст “Счетоводни Калкулатори от КиК Инфо” връзка към www.kik-info.com, то трябва да напишете:

[url=http://www.kik-info.com/] Счетоводни Калкулатори от КиК Инфо [/url]

Това ще генерира следната връзка:
Счетоводни Калкулатори от КиК Инфо
.

Важно е да се уверите, че таговете са затворени правилно.

Бутонът за този таг е вторият от втори ред на лентата с бутоните и изглежда така:

Ако искате да покажете самата връзка, това става като просто копирате линка в самата публикация.


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на форума.

Ако желаете да изпробвате как работи тази или някоя от другите възможности на форума, то използвайте Тестовата тема от раздел Свободна зона.
Показването или скриването на дата, час и линк в антетката на страницата при печатане от калкулаторите и другите модули не зависи от сайта www.kik-info.com, а от настройките на вашия браузер.

По-долу сме описали настройките за Windows Explorer 7 и за Mozilla Firefox, които може да изпълните, ако желаете да премахнете дата и час. При другите браузери тези настройки са аналогични или подобни.


За Windows Explorer 7
Влезте в меню File и изберете Page SetupИзтрийте стойностите във Headers and Footers
За Mozilla Firefox
Влезте в меню File и изберете Page SetupОт там влезте на менюто Margins & Header/Footer. В областта Headers & Footers изберете във всички менюта опцията --blank--.

Настоящата процедура е създадена с цел да облекчи процеса по изготвянето на графика за отпуските на предприятието, неговото утвърждаване и предварителното отправяне на покана от работодателя до всички работници и служители.

Първа стъпка: Работодателят отправя покана съгласно чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските до всички работници и служители да заявят своя график с предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск за следващата година.

ПОКАНА от работодателя по чл. 37а
http://www.kik-info.com/documents/leaves_invitation.php

Втора стъпка: Всеки служител индивидуално попълва своя график и го предоставя на работодателя си за одобрение, съгласуване и утвърждаване. Графикът се утвърждава от работодателя в срок до 31 Декември така, че д а се осигури нормално протичане на производствения процес в предприятието, както и да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

ГРАФИК за отпуск на служителя
http://www.kik-info.com/documents/leaves.php

Трета стъпка: Работодателят чрез Заповед за утвърждаване на график за ползване на платен годишен отпуск на предприятието утвърждава общия график на предприятието, в която разяснява основните права и задължения на служителите и работниците, свързани с отпуските им.

ЗАПОВЕД за утвърждаване на отпуските от работодателя
http://www.kik-info.com/documents/leaves_order.php


Важно: Тук коментираме само тeзи бланки. За въпроси, касаещи конкретни казуси по трудово право, социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.

Калкулатор: Трудов договор по чл.114 КТ

Този калкулатор се прилага за работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец.

В случай, че трудовият договор е за повече от повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, то се използва друг калкулатор.

http://www.kik-info.com/calculators/payroll_114.php

Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
Калкулатор: Членове кооператори, полагащи личен труд

Калкулаторът изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение за възложителя и изпълнителя по договор с член кооператори (които не се самоосигуряват) за полагане на личен труд в кооперациите. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто.

http://www.kik-info.com/calculators/kooperator.php

Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
Калкулатор: Договор за управление и контрол

Калкулаторът изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по ДУК за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто.

http://www.kik-info.com/calculators/duk.php

Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
Калкулатор: Заплата и осигуровки

Изчислява всички данъци и осигуровка свързани с работната заплата.

http://www.kik-info.com/calculators/payroll.php

Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
Калкулатор: Разходи за работодателя

Изчислява цената на труда след въвеждане на договорената заплата. Генерира справка колко реално ще струва служителят на работодателя си.

http://www.kik-info.com/calculators/payroll_employer.php

Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.