Благодаря ви, ако майката започне работа без да прехвърля майчинството, но детето не  ходи на ясла, тя ще взима ли 50% от него до навършване на две години?
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год., желае да прехвърли остатъка от майчинството на майка си, която е безработна, за да ползва фиктивно ще я назначат в една фирма две седмици преди това, има ли значение на колко часа, ще бъде назначена, за да ползва цялото обещетение, да уточня има 12 месеца стаж осигурена за майчинство?
Още веднъж благодаря! Хубав ден!
Да попитам, според вас, дали това правило важи и за служител назначен по чл.111 от КТ.
Благодаря ви! :smile1:
Задължително ли е човек, който ще постъпи при нас по чл.110, да ни представя медицинско, щом работи при др.работодател?
Благодаря ви, да сега разбрах, въпреки, че всичко си е преведено в срокове:
621/503
и тъй като са данъчно не признати
123/621, а в ГДД за 2017, трябва ли да ги посочвам някъде, тъй като данък доход е с 0.35 ст, по-малко мога сега да преведа 0.35 ст. повече?
Да попитам и аз, за да не отварям нова тема-преведени осигуровки и данък за м.01.2017, след това сме пуснали ГДД за 2016 и след два дни  д1 и д6 за 01.2017 и вчера управителя внася и корпоративния данък за 2016, и  то какво е станало сумата за данък по заплатите е прихванат за корпоративен и излиза, че системата си е начислила 0.35 ст лихва за просрочено плащане на данъка, а то не е така, сега ако в платежното за данъка за февруари напиша 0.35 ст.повече правилно ли ще е.
Ще го осчетоводя така;
609/503-0.35
123/609-0.35
Извинява се СОЛ си е цялата година.
от Август до Декември (5) месеца
СОЛ с личен труд от Август до Декември- 420 лв, възнграждение, попълвам така и двете таблици:
Колони 4 и 5 от ред 8-12 - 420.00 лв, защото ако попълня колона 4 с 420.00 лв. цялата година, отдолу т.1, 2, 3 са на минус.
43.39, може би!
 :blush: много, много ви благодаря!
Искрени благодарности на всички!!!!

значи в м.12.2016 ще направя така
1.602
   4531
            501 - с месец за експорт 02.2017
2.4538/4531 или

1.602
   499
           501 в 2016
2. 4531/499 в 2017 с дата на факурата 02.2016
Тази опция на програмата, месец за експорт да не я ползвам?
Благодаря ви, ще поправя приключвателните операции, ще си ползва ддс-то и данъка с 6,50 по-малко, супер  :smile1:
Да го осчетоводя в м.12.2016 :blush: