Благодаря и вие потвърждавате  мнението за реално получените пари  :smile1:.
Благодаря на всички за съдействието!
И аз повече клоня към годината на получаване и така ще излезе, че ще ги посочи догодина в данъчната декларация, но как да си потвърдя мнението?
Благодаря и се извинявам,че късно виждам отговора! Лицето желае да подаде данъчна декл.по чл.50 и в нея да покаже и кредита от банката в приложение 11 въпреки, че ясно е написано, че тези заеми не е нужно да се декларират, затова се двоумя, тъй като в различни години се случва подписването на договора за кредита е в 12.2020 г., а пък през 01.2021 реално банката е превела парите в разплащателната му сметка.
Здравейте, физическо лице получава кредит от банка над 10 000 лв., кога се приема, че лицето е получило тези пари:
1.Дата на подписване на договора
2. Реалното захранване на сметката,
тъй като са в различни години 2020/2021.
Това съм го пропуснала :blush:. Благодаря ви, много.
Така  и така по трудовия договор си има пълни месеци, така че по ДУК е важен осигурителния додход, сбора от двата е максималния осигурителен доход за съответния период.
Хубав ден!
Благодаря! Относно УП-3 за едим месец осигурителен стаж се зачита месецът, през  който са: 1."За един месец осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества се зачита месецът, през който са получили възнаграждение не по-малко от минималната работна заплата за страната; "
2. "За осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите, се зачита времето, за което са внесени или са дължими осигурителни вноски, върху възнаграждението им, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност за периода на работа по договорите (чл. 38, ал. 3, т. 3 от НПОС)."
т.е, ако има месец през, който по ДУК осигурителния доход е под МОД според КИД( заради трудовия), този месец зачита ли се за един осигурителен месец?
Здравейте, трябва да издам УП 2 и УП 3 на лице на ДУК.Това лице се осигурява и на трудов договор  при друг работодател. По ДУК брутния и осигурителния доход се различават, заради трудовия договор. в УП-2 вписвам брутния или осигурителния доход?
Благодаря ви! Според вас грешно ли е, изполлзвайки 705.
Здравейте, според вас как е по-добре да се осчетоводи допълнителни плащания от НЗОК за работа при неблагоприятни условия по време на епидемичната обстановка, през сметка 705 или 703.
Реално медицинското заведение не е извършило услуги, а тези пари ги получава, за да покрие разходите си.
Благодаря за съдействието и проявения хумор :wink1:! Хубава вечер и година с повече усмивки!
Здравейте, Честита Нова Година на всички!
Искам да попитал лице, което през 2020 г. има само:
1.  доходи от трудово правоотношение и има работодател към 31.12.2020 г.
2. кредит от банка, който е над 40 000 лв.
3. получава имот, като дарение,
трябва ли да подава данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ или не. Според мен не, но ще се радвам на мнение!
Здравейте, за да избегнем СУПТО и връщането към кочан с фактури, според вас как е по- правилно да се постъпи в следната ситуация: по заявка на клиент правим доставка на стоки, в офиса на фирмата ползваме програма за фактуриране за издаване на фактури, реално в офиса търговия не се извършва, пари в брой се взимат на място при клиента или с наложен платеж. Касовият апарат, трябва да бъде регистриран с адреса на офиса или като '' Без стационарен обект''?
Касовият ни апарат отговаря на новите изисквания, като търговския ни обект е офис и така излиза на фиксалния бон, в него не се извършва директно плащане от клиенти. Клиентите правят заявка и стоката се занася на място или изпраща с наложен платеж.
1.Ако на касовия апарат на Търговски обект, вместо офис се пререгистрира на БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ, трябва ли връзка с апарата?
2. Наложения платеж би ли бил проблем, че нямаме регистриран Търговски обект?
3.Ако не се налага връзка с апарата, може ли да ползваме, който искаме софтуер за фактуриране, както до сега?
Благодаря ви предварително!
При нас се подписва от управителя.
Много, много ви благодаря! :smile1:
Ще си позволя, още един въпрос и съвет от вас. Тъй, като и нас фирмата от която сме закупили апарата трябва да ни издаде КИ за сумата за, която е закупен, но се дърпа и иска от нас да им пуснем фактура на същата стойност, за която е купен от тях. Но според мен така излиза, че сделката не се нулира и не е проследимо, че апарата се връща, а все едно го препродаваме. И не става ли малко подозрително по този начин. С КИ е най-чистия начин.
Хиляди благодарности!  Хубав и успешен ден!
В случая КИ се издава по повод разваляне на сделката, която е била финиализирана с доставяне на апарата и издаване на окончателната фактура в която е видно, че стойността на апарата е 10 000 лв., затова сега мога да издам КИ на стойност 10 000 по окончателната фактура, въпреки, че стойноста на тази фактура е 5000 лв. Правилно ли разсъждавам? Да направим протокол по КИ, в което да опишем, че апарата е с фабричен дефект и не може да функционира, затова се разваля сделката и да се подпише от двете страни?
Итук ми е объркано, примерно фактурата за 50 % авансово е на стойност 5000 лв. с ДДС, тази за окончателното е 10 000 лв.( апарат) - 5000 приспаднат аванс= 5000 лв. с ддс, мога ли да издам КИ по окончателната фактура на стойност 10 000 лв., като нейната стойност е 5000 лв. Мислих и варянта за две кредитни по двете фактури, но нещо не ми се вижда вярно. И благодаря ви, че отново ми съдействате!