Благодаря ви, само, че лицето не се командирова, услугата се извършва в София, разнася списания с колата си.
Благодаря ви, ще сключим договор за наем, пускаме заповед, че автомобила ще се ползва за дейността, тоест с него ще се превозват стоки и с пътни листи се оправдават разходите за гориво. Само не знам, собственика може ли да си я ползва извън работно време и събота и неделя, като за това време, няма взима разходни фактури, т.е няма да има лично използване. Може ли ако имате примерен договор за наем да го прикачите.
Благодаря предварително и хубава вечер  :smile1:!
Здравейте, отново се обръщам към вас за съвет, собственик на фирма занимаваща се с търговия на стоки му предстои закупуване на лек автомобил, желае да го използва за превоз на стоки, фирмата е регистрирана по ДДС, как е най- коректно:
1. Да се регистрира на името на собственика, той да сключи договор за наем с фирмата по пазарни цени и автомобила да се ползва за дейността, тогава ще има ли право на данъчен кредит за горивото и материалите по експлоатация на автомобила и те ще бъдат ли данъчно признати?
2. Да се регистрира на името на фирмата, тогава ще има ли право на данъчен кредит за горивото и материалите по експлоатация на автомобила, щом с него ще се превозват стоки.
От това което изчетох, май по т.1 ще има право на данъчен кредит за материалите и горивото, но желая да споделя мнение с вас.
Всеки ден нови казуси, благодаря ви, че отделихте отново от времето си, за да ми съдействате, длъжността е за технически сътрудник, ще им обясня този варянт, но си държат на трудов, да си има вписвания в трудовата книжка и така. Да си носят отговорност, мен ме притеснява при проверка, къде ще покажат работното й място, стая от жилището им, явно  :smile1:.
И граждански не става, защото пак трябва да е сол, инак това щеше да е добър варянт.
Икономия на осигуровки :smile1:., трябва да измисля варянт?
Седалището е  постояния адрес на управителя, но това не е офис или някакъв обект, а там където живее?
Благодаря, ще помисля, ако не трудов договор от разстояние е варянт, може би?
А възможо ли е за работно място да се вземе адреса на регистрация?
Да благодаря, значи  трудовия договор, трябва да се сключи, като трудов договор за работа от разстояние, тя ще бъде единствения служител на трудов договор на два часа, дали трябва договор със СТМ?
Здравейте, според вас възможна ли е следната хипотеза- ООД съдружници съпруг и съпруга, управител съпругът, може ли той да назначи съпругата му на трудов договор при положение, че фирмата няма офис или търгововски обект, търгува със стоки на едро, купува и препродава, ако е възможно ЕКАТЕ  в уведомлението може ли да се декларира на адреса за кореспонденция, а не на регистрация на фирмата? :smile1:
Здравейте, според вас възможна ли е следната хипотеза- ООД съдружници съпруг и съпруга, управител съпругът, може ли той да назначи съпругата му на трудов договор при положение, че фирмата няма офис или търгововски обект, търгува със стоки на едро, купува и препродава, ако е възможно ЕКАТЕ  в уведомлението може ли да се декларира на адреса за кореспонденция, а не на регистрация на фирмата? :smile1:
Забравих да ви благодаря, отново ми помогнахте.
Мога ли да ви попитам, още нещо, съхранявате ли заличените трудови договири и съответно справката от НАП към тях?
И аз имам такава, но тези ще ги сложа май само там и аз, инак слагам копие  и в досието  :smile1:. Хубава вечер!
Благодаря, предходните разходи може да си останат в 602?
Слагате ли копие от уведомлението и спарвката за приетите уведомления в всяко досие, защото при мен служителите са около 100 и трябва 100 пъти да изпринтя справката?
Здравейте, предходния счетоводител е осчетоводил разхода за пътен данък на колата, таксите платени към общината за издадени документи и такса към АВ за гфо през 602 сметка, как е по -правилно през 602 или 606?