Моля, дайте някъкви насоки!
Колко е мин.осигурителен праг за управител на лаборатория, който не е самоосигураващ, а се осигурява на ДУК.
Здравейте, имам предложение да водя счетоводството на една лаборатория, може ли да ми кажете нещо по- специфично , за такъв вид счетоводство.
Благодаря!
Здравейте! искам да попитам има ли такава опция, ако имаш 6 год.трудов стаж и те съкращават от една фирма, назначават те на друга, поне за 7 дни и те уволняват, да получаваш обещетение за безработица не за 6, а за 9 месеца.
благодаря!
писма към НАП не са нужни!
както съм решила просто да си я включа този месец в дневник продажби, а пък тези два лева ще си седят като салдо.
Здравейте!
Моля за съвет!
Поех фирма по ДДС от месец май тази година и съответно въведох всички фактури от началото на 2013, но се оказа, че месец януари е пропусната да бъде включена в ДДС декларацията една приходна фактура и съответно през този месец фирмата е била с 2 лв. на възтановяване, през следващите три месеца тези 2 лв. не са приспаднати и тази фактура до сега не е включена в дневника за продажбите.
Сега през 08.2013 съгласно чл.126 от ДДС ще мога ли да си я включа в дневника за продажбите, без да трябва да уведомяван НАП с писма или молби, просто да си я включа, въпреки че фактурите няма да са под номера, а тези 2 лв. салдо какво да ги правя?
Благодаря предварително!
Много благодаря!
Значи няма значение, че във фактурата ще бъдат описани точно така, като котле и радиатори, а не като отоплителна система и правилно съм решила, че годишната амортизация е 15%.
Здравейте!
Искам да попитам, фирмата ни ще купува котле и радиатоти за отопление, на стойност 5000 лв. с ДДС, фактурата ще се включи в дневника за покупките за съответния месец и стойността на ддс-то ще се ползва за данъчен кредит, а самото завеждане, как е по-правилно да се направи, като една отоплителна система на стойност 4166 или само котелът ще бъде дма, защото стойността му е 3000 лв и на него ще се начислява 15% годишна амортизация, а радиаторите ще се изпишат веднага на разход, защото са 4 радиатора по 300 лв.
Дано да съм го обяснила добре, предварително благодаря!
Благодаря
Здравейте на всички!
Въпроса ми е: при регистрация по ДДС, в документа издаден от НАП за регистарация е описан договора и пълномощното на счетоводителя, при смяна на счетоводителя, трябва ли да оведомим НАП и по-точно трябва ли да се промени документа за регистарция?
Благодаря!
Трябва ли опростените фактури да присъстват в дневниците за покупките с ДДС О лв.

 И още един въпрос как да осчетоводя фактура платена в брой, но самото плащане не се прави на собственика, а на Спиди и Спиди внасят парите по банковата сметка.

 И още нещо може ли изразходваното гориво направо да се изпише на разход, а да не се завежда по 302 сметка и после на разход, т.е направо
601/401
401/501.
Благаря!
Може ли да съставям и подавам в АВ финансовите отчети, имам диплом за счетоводител.
Здравейте!
Ще водя счетоводството на фирмата на съпруга ми, в нея съм съдружник, но за сега не се самооосигурявам, като подадвам Д1 , Д6 за съпруга ми и ДДС декларациите с моя ел.подпис на физически лице, ставам ли данъчно задължено лице!
Когато подписа е на физическо лице може ли да се подаде заявление от задълженото лице, т.е аз, тъй като се изисква булстат на фирмата или да не попълвам тази точка, или само да подам заявления за упълномощаване от фирмите, сигурно са много глупави въпросите ми, но за първи път го правя!
Базовите сертификати на StampIt-това имах предвид, това ми беше объркано, че първо трябва да регистрирам подписа със заявление от мое име и после да подам заявленията за упълномощаване!
Харесах подписа на СЕП България, който сега е на 35 лв. за физически лица, заедно с карточетеца, доволни ли сте от него!
Много, много благодоря за бързите отговори!
Здравейте! Моля за спешен отговор!
 Ще си правя ел.подпис на физическо лице и малко ми е объркана самата процедура- първо трябва да си софтуера на подписа на компютъра, после базовите сертификати от сайта на нап, после да подам първо заявление от задължено лице, за да се регистрира подписа. Тъй като водя две фирми за всяка по отделно заявление от упълномощено лице, попълвам го, разпечатвам го и заедно с удостоверението за упълномощаване и нотариално заверено пълномощно се носят в НАП.
 И още един въпрос, тъй като едната ми фирма е нова за мен, досега друг счетоводител е подавал декларациите с ел.подпис, първо трябва ли да се подаде уведомление за прекъсване на упълномощаване и после да се пускат заявленията или може едновременно.
Когато пускам декларация 1 я пускам от името на фирмата, подписана с моя подпис, така и за ДДС декларацията и Д6.
Здравейте!
Как да прекъсна договор за счетоводство?
С предизвестие ли? Какъв е срока на предизвестието?
Може ли да ми дадете примерно предизвестие?
Може ли да ми кажете, как точно правите осчетоводяването със сметка 460.
Благодаря!