Здравейте, работник, роден 1962 г., го назначаваме на длъжност портиер, отказва да представи ТК, като казва "нямам и не желая да ми бъде издадена такава", дадохме да подпише декларация, че не притежава и не желае да му бъде издадена, подписа и откъс от КТ, че Трудовата книжка е официален документ и трябва да ни я представи, как да процедираме, ще имаме ли проблем с Инспекцията по труда при една проверка.
Има и вероятност да работи и на друго място, а ни сме сключили договора, като основен, но няма как да разберем.
за периода от 13.01.17-30.09.2017, а за периода от 01.01.17-13.01.17, какво подаваме?
На 13.01.2017 в търговския регистър е вписана покана към кредиторите със заявление Г1, срок на ликвидацията е до 30.09.2017. Фирмата никога не е имала дейност:
1. за 2016 сме си подали декларация 1010 а, декларация за неактивност към статистиката и гфо трябва да се обяви в ТР.
2. 2017 г. трябва да е разделена до 13.01.17 и от 13.01.17-30.09.2017, на 30.09.17, когато се подаде искането за заличаване подаваме данъчна декларация при ликвидация,заедно с копие от искането за заличаване, към статистиката декларация за неактивност в ТР трябва ли да се обявява гфо от 13.01.17-30.09.17.
3. какво правим с периода 01.01.17-13.01.17?
За прекратяване на работник считано от 31.03.17, предходната версия ли ползваме?
Някой работи ли с програмата на НАП има ли начин да експортираме данните от LCHOME на LCHOME2.
Благодаря ви, отново ми помогнахте.
Чл. 124. от ЗДДС
(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Независимо от ал. 4, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, включително издадени от лица, на които е прекратена регистрацията по този закон.

Точно това ме притеснява! КИ е с дата м.02.2017г.
Много, много благодаря!
Благодаря ви и при него ли данъчния кредит е до 12 месеца.
Бъркаше ме това, че трябва да се включи в месеца на издаването му.
Здравейте, донесоха ни кредитно известие с дата м.02.17 г. и сума на ддс 1.63 лв., мога ли да го включа в дневниците в м.03.2017 г.?
Блгодаря ви, ами да грешка в назначаването на заместника, освен да се разберат с майката да вземе отпуската, докато изтече едната година на заместника, май това е варианта. Благодаря ви още веднъж.

Да не отварям нова тема, друг подобен случай, ако една жена, ако прехвърли втората година майчинството на работещата си майка, това ще се отразили, много върху коефицентта й при пенсиониране (на бабата)?
Здравейте, майка ползваща отпуска за гледане на дете до 2 год., есента може би ще пожелае да се върне на работа, ако детето влезе на ясла, та работодателя е пред казус има ли начин да я задължи да си ползва майчинството или да си използва отпуските на осн.чл.155, ал.4, защото на нейно място има назначен човек, като титуляр на длъжността, на срочен за една година, а не по заместване и няма как този човек от "днес за утре" да напусне.
Здравейте, да попитам ,жена, на която й предстой пенсиониране, ще й се намали ли коефицентта за пенсия, ако й бъде прехвърлено майчинството за гледане до 2 години, т.е тази една година ще й повлия ли?
Объркана бланка на служебна бележка на служител на трудов договор, вместо по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ е издадена по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, а данъчната деклрация по чл.50 вече е подадена в офис на нап, сега трябва нова декларация на място или може с ПИК?
Благодаря ви, това което ме притеснява на съкратения Баланс и ОПР, е как да няма нулеви (празни) редове? На фирма без дейност и капитал 100 лв, как би изглеждал?
Да попитам и аз за ГФО на микро предприятие, ако съставим не съкратен Баланс и ОПР, както е Приложенията в СС1, значи ли трябва да състави и всичко останало?