Да с автомобила се транспортират стоки, но този транспорт не се фактурира, той влиза в цената на стоката, това проблем ли е, тъй като основната дейност на фирмата не е една от изброените в статията.
Благодаря ви, а относно това, че фирмата ползва данъчен кредит от фактурите за гориво и ремонт на автомобила, с който извършва облагаеми доставки.
Здравейте, фирма закопува преди 1 година лек автонобил от физическо лице, съответно не е ползвала данъчен кредит за този автомобил, автомобила се ползва за основната дейност с него се превозва стока, с него се извършват облагаеми доставки,  досега за всички фактури за ремонт, подръжка и гориво е ползван данъчен кредит, въпросът ми е дали е законово оправдано това и при продажба на автомобила трябва ли да се начислява ДДС?
ако сега подадеш по-малко данък доход по трудови правоотношения с 12,00 лева, ще ти излезе висящ този, който трябва да се подаде с декларация по чл.55 от ЗДДФЛ, но не знам дали при проверка от нап ще мине.
да, ако Автомобила е заведен на фирмата и се използва за дейността  и ако сол е собственика и управител.
Дистансионна продажба е тъй като кола не е влязла в БГ, а купена и продадена там, така ли каква фактура се издва- с 0% ДДС, с протокол ли си самоначислявам ддс-то.
Моля дайте ми малко разяснения по въпросите по-горе, много ще съм ви благодарна, че съвсем се оплетох.
това, което прочетох в интернет- за покупката на колата от италия ще получа фактура инвоис и за нея съставям протокол по чл.117 и го включвам в двта двеника, тази кола е продадена там издавам фактура с 0% ддс(кое е основанието), към нея издавам инвоис в левове трябва да е или незнам и трябва ли някъкво потвърждение, че колата е получена, издавам ли протокол или как я включвам в СД и дневниците, трябва да я включа в VIES-декларацията?
моля помогнете ми, че за първи път се сблъсквам с ВОД и ВОП.
Италианец създава фирма тук в БГ, регистрира я под ДДС-доброволно. дейността на фирмата е продажба на автомобили и части втора употреба. Дава пълномощно на Българин за всякъкви действия относно фирмата. Наема място в Италия. Този месец е закупил и продал кола там, въпросите са ми:
1. Трябва ли да подаде уведомление в НАП за да се регистрира като дилър и да прилага маржа.
2. За тази фактура за купената и продадената кола там, трябва ли протокол, трябва ли инвоис фактура и може ли пълномощника да съставя фактурите тук и да му ги праща.
3. При закупена кола от Италия и внесена тук, ако прилага маржа издава един протокол за месеца, ако прилага общия ред издава протокол по чл/117 за всяка фактура, в кои клетки и в кои дневници ги включвам?
4. За фактурата за наем, издадена от Италианската фирма, издавам ли протокол?
Благодаря Предварително.
Здравейте!
Физическо лице, купува кола от Чехия, докарва я на автовоз, необходи документи- двата талона на името на новия собственик, договор за покупко-продажба, митническа декларация.
Тук в Б-я, нужно ли е да я регистрира в КАТ или не за да я продаде на части, други регистрации нужни ли са?
Здравейте, искам да попитам за годинат има ли нкакъв лимит на коандировките в страната, не можах да открия нищо наредбата, ЗКПО И ЗДДФЛ, за командировки в чужбина е 180 дни. И друго при командирвка без нощувка, т.е за един ден дневните са  10 лв или най-много до двукратният им размер (ЗДДФЛ)- 20 лв, при командиовка два дни за първия ден до 40 лв., за втори ден до 20 лв.- право на дневни, а при комдировка за 2 ди и ползваш безплатна квартира колко са дневните?
Дано да мине  :noexpression:
 Да попитам също, нали проблем документите за боничен да се попълнятна ръка, става въпрос за един боличен.
Благодаря ви, поне да спасим сиуацията, при евентуална проверка да се признаят разходите за командировка, няма заплащане и няма данък, но има договор!
Но пак трябва да е безъзмезден, защото е за иналата година, нали?
Да защото няма сключен догвор, сега мога ли да направя,това което питам?
Ще споделите ли мнения за личния трд, питам и защото тази фирма  миналат год. е сменяла два пъти счетоводството, ползвала е разходи за командирови, а лицето е просто самоосигуряашо, не е имло сключен договор с фирмта, и при една проверка какво се случва, затова питах за този варянт да направя, договор със задна дата и да е безвъмезден, за да нямя корекции на Д1 и нямя да се внася данък.
Така и така самоосигуряването е налице, ако бъде безвъзмезден за личен труд, няма данък.
заради признаване разходи за команровки, ако сключим безвзмезден ДУК ще дължим осигровки върху МОД.
Законо ъобразно ли е да се сключи безвъзмезден договор за личн труд със самоосигуряващ се собстеник?
Здавейте, търся работа на 4 часа или за определени дни от седмицата, живеч в София, ж.к Слатина! Имам 5 години стаж, като счетоводител. Работила съм със счетоводна програма Скиптър и Микроинвест Делта Про. Занимавала съм се с подаване на ДДС декларации , обработка на заплати, подаване на декларация 1 и 6 с електронен подпис, годишно приключване, изготвяне на отчети за статистика и Агенция по вписванията,болнични, УП-та и др.