Някой подавал ли е болничен от 01.2016, с новите приложения?
Благодаря ви така и ще го направя, с протокиол.
Хубав ден ви пожелавам.
проблема е че във файла продажби двата реда ги обединява, тъй като са към един и същ клиент и номера на фактурата е същия и се полчава, така:
0,22       -0,22          0,22     -0,22,  а не така
-11,68    -2,32          -11,68     -2,32
11,90       2,10            11,90        2,10
в момента имам същия проблем, сторнирам фактура от м.08.2015- приходна, въвеждам я със знак минус и после вярната, но като се опитам да посам декларацията ми излиза съобщение:

"Открити фатални грешки при обработката:
Проверка на файл prodagbi.txt:

РЕД 72: Съществуват полета, описващи стойност, с различен знак"

Незнам какво да правя?
Благодаря!
Хубав и ползотворен ден!
Благодаря ви! :smile1:

Самоосигуряващ се с личен труд, може да ползва данъчното облекчение за деца през фирмата или само с данъчната декларация?
Дано да не нахалствам , само да попитам това което разбрах от горните постове сумата, която идва като възстановяване идва, като увеличение на нетната заплата на лицето, но в Д1 не я отразявам, остава си тази без това възстановяване -кл.34 и данъка си е така, както всеки месец в кл.31 А, а само в Д6 в случая при мен за декември няма с код 8.
Искрено благодаря.
Значи това възтановяване още с декемврийските заплати да го започна, нали така?
Като в трз програмата добавям променлива данък за възстанвяване в първия месец 15 лв. и така в следващите месеци до изчерпване на сумата.
 :wink1:
Здравейте, за да не отварям нова тема, казусът е следния облекчение за  две деца- 40 лв. Тези 40 лв. намалям от декемврийските заплати или януарските. Данъкът за фирмата за декември е 15 лв.- данъчни облекчения 40 лв, тоест тези 25 лв ги приспадам от данъка от  следващите заплати, докато не се изчерпът или ги възстановявам на лицето по банковата сметка
Да не забравяме приложение 1, за банковата сметка или при болничен за майчинство след 42 рия ден.
Здравейте, искам да попитам, дали правилно съм разбрала. Имам болничен за СОЛ собственик на ЕООД, за болничния се подава Приложение 9- 1 бр. и Приложение 12-2 бр. опис на документи вече няма.
При полване на приложение 9:     
        1. отгоре слагам отметка на представяне?
         2. на точка 1.2 подчертавам с безсрочна регистрация..........?
          3. на т.5 и т.6, слагам - " 1 "    ?                   
           4. т.9 , таблицата си я попълвам, както в предното приложение 15;
           5. регистъра на болничните листове, за всяка година започва с 1 или може да си продължът номерата от предходната година?                         
мисля, че до 3 години може да се поиска тази помощ.
Свързах се с управителя на фирмата и той ми каза че за този телефон от 08.12.2014 има фактура на нулева стойност и  в договора пише, че телефона ще се изплаща на 24 вноски по 11,91 с ддс, във фактурата тази стийност е показана на отделен ред лизинг- 11,91, но аз за нея не поллзвам данъчен кредит.
здравейте във фактурата за телефона ни идват сумите;
ДАНЪЧНА ОСНОВА 26,65
ДДС                                 5,33
ВНОСКА ЛИЗИНГ       11,91

Досега ги осчетоводявах така
602        26,65
4531        5,33
6012         11,91
        4011       43,89
и поставях в клетка 31 и съответно 10 и 11 в декларацията, но сега се замислям тази сума 11.91 за лизинга не трябва ли да я посочвам в клетка 30 на ддс декларацията и ако досега съм я подавала грешно, какво да направя.
Наистина много благодаря  :wink1:
още веднъж благодаря, само остава притеснението ми след втората година може да се прекъсне осигуряването му ако не извършва дейност въпреки, че е управител.
За моя си информация, ако в еоод се назначи управител външно лице, обяви се в АВ, назнааването му става по два начина ДУК или трудов, при дук няма работно време , но може ли да бъде за 1-2 дни в месеца, примерно, когато подписва ведомостите и платежните.
хиляди благодарности, отново ми помагате!

Прокурист се казва пи ЕТ, а управител при ЕООД?

Няма да има проблем след като минат двете години, дядото да спре да се осигурява, въпреки, че и той ще е управител, не извършва дейност и не подписва нищо.