Да, регистрирани сме по ддс.
Да отчетите от касовия и издадените фактури, но тъй като е много работа да се въведе всяка, та си мислехме, не може ли стойносстта им да влиза в ОТ.
Здравейте, искам да попитам, тъй като на месец се издават голям брой фактури, може ли стойността по фактурите да бъде включена в Отчета за извършените продажби за месец?
Значи в МД, слагам контрагент "Доставчика", правилни ли е осчетоводена фактурата за транспорта или стойността на транспорта трябва, да я прибавя към стойността на стоката, т.е 3041/4011, и стоката я завеждам по стойността от МД или инвойса?
Не мога да си ги изясня тези въпроси.
По коя стойност се завежда стоката тази от мд или инвойса?
Здравейте,, направих следното осчетоводяване на МД, инвойса и фактурата за транспорт, но мисля, че някъде греша, работя с микроинвест:
МД
457 ДО по МД
4531/ ДДС 20% по МД
4010 Обща сума
Покупка с право на ДК с № на МД и контраагент- МИТНИЦА
4010/457 общата сума, Документ-МД Сделка -неопределена
Фактура/ Инвойс
3041/401 Задължение към доставчик по инвойс
Документ-фактура Сделка – неопределена, контраагент-Доставчика
Транспорт
602/401 Задължение за транспорт
Документ-фактура Сделка - Покупка без право на ДК

401/503  разплащане по инвойс , -платена авансово
401/503 разплащане на транспорт
притеснява ме кухият оборот в  4010/457, и самите курсово разлики, къде се получават, при плащането по инвойса м,08,2016 долърът е бил 1,77698, а в МД месец 09,2016 е 1,73574.
В коя клетка, трябва да бъде фактурата за транспорт?
Благодаря ви за отговорите, отново ми помогнахте  :smile1:.
Внос от Турция, в МД е включена стойността на стоката по инвойса и транспорта и съответно на тази сума е начислено ДДС, въпросът ми е инвойса и фактурата за транспорта трябва ли да влизат ДДС декларацията. Във фактурата от Шенкер Б-я, основанието за неначиляване на ДДС е чл.30 от ЗЗДДС.
Благодаря предварително!
Хиляди Благодаря!
Заради таксата, само дано НАП не пратят писмо за това, но вече има качен в ТР ГФО, но отхвърлен!
 :smile1:
Благодаря ви за изчерпателния отговор, както винаги ми помогнахте. :smile1:
Тъй, като има отказ за ГФО-то за 2015 г. и е минал 7 дневния срок, може ли да го обявим с това за 2016 г.?
Здравйте, отново се нуждая от съдействието ви.
Упарвителя и едноличния собственик на капитала на ЕООД е със запориран дял във фирмата, което значи, че той не може да се раполага с капитала си, но това означава ли, че трябва да обяви ГФО на дружеството, да има право да го подпише и ако за ГФО-то за 2015 г. има отказ може ли догодина да го обяви с това за 2016, предвид новото взаимодействие между НАП и ТР?
Хубава вечер!
Благодаря ви, а каква ли сума могат да сложат, като глоба?
Дата на протокола сложих 31,03,2016, става ли?
Здравейте, отново се обръщам към вас, случаят е следният- фирма регистрирана през 2009, до ден днешен не извършвала дейност, подавала е 1010 А в Нап, но не е обявявала нулеви ГФО-та днес получава писмо и съветват да обяви това за 2015, но по-добре да обяви всички. и сега може ли с един протокол да приме ГФО-та за всички години и каква дата на протокола да сложа, примерно днешна или до 31,03,2016,
С една такса може да ги занесе на място в ТР?
Ако може само още един въпрос, фирма, която от две години няма дейност, публикуваме Гфо за тези години, но за 2012 предния счетоводител не го е побликувал, редно ли е сега и ще има ли санкция за нас, ние да подпишем и побликуваме това гфо за 2012 имаме цифрите от отчетите за 2011 и 2013 и да бъде побликуван с този за 2016 г.?