Колеги, при ликвидация на фирма  трябва да подам и в НСИ ликвидационен ГОД.Ликвидацията на фирмата започна на  05,07,2022 и сега сме на заключетилния етап.Предстои представяне на А4  в ТР придружаващите го  начален и краен ликвидационен баланс към 11,01,2023г. В сайта на НСИ има два ликвидационни годишни отчити. за 2022 и за 2023.Въпроса ми е.Кога трябва да ги подам къв НСИ ?Преди А 4 в ТР или след това?И трябва ли и за двете години да попълня отчета-Тъй като ликвидацията обхваща периоди от двете години.Началния баланс е 2022 ,а крайния 2023г.
Предварително благодаря ако някой е имал подобен казус и  ми помогне.
  Лице по ГД пенсионер извършва услуга която е под минималната заплата.В този случай не се удържат  осигуровки,а само ДОД. Според мен Д 1 и Д 6 не се подава,а само ДОД се декларира с
Д 55,
И при мен е същото положение.Не само за облекченията ,но и за навременото подаване  заради отстъпката.Мисля,че предната година от 1 март стартираха.
Според мен няма  дейност защото няма получени приходи .Но има изплатена сума по ГД  и разход такса за ТР.,които са над 500 лева.Трябва да подам в Статистиката,че не извършила дейност.Но не съм сигурна тъй като има разход.
 Колеги фирма АД  има направени разходи над 500 лв.,но няма отчетени приходи.Когато се попълва икономическа дейност иска процент приходи от извършена дейност.В случая има само разход по гр.договор и за публикация в ТР.Някой може ли да ми даде някакви напътствия.
Колеги изплатени дивиденти на съдружници  бруто 100х.лв удържан 5х.лв  нето 95х.лв,в кой раздел  ще намерят отражение в отчета за паричните потоци
 Да има право.Подавате  декларация за спиране на отпуска за гледане  на дете до 2 години и подавате декларация  за неизползване на отпуск  до 2 г.по чл.54 от КСО.А това, че ползва платен отпуск си е нейно право.Тя   работи и когато има нужда ще е в платен или неплатен отпуск.
Благодаря за отделеното време .Подадох с код корекция и всичко е о кей. Всички данни ги запазих само ЕКАТТЕ  промених. :smile1:
 Колеги при подаване на уведомлението по чл.62 за постъпване на работа съм сгрешила ЕКАТТЕ. Подала съм ЕКАТТЕ по место живеене,вместо по месторабота.Мисля,че трябва да подам едно уведомление с код корекция,като запазя всички данни,а променя само ЕКАТТЕ. Правилно разсъждавам?
   Колеги може ли в периода  месечното предизвестие,работника да полза  полагаемия си отпуск ,разбира се с разрешение на ръководителя.Случаят е следния.Майка и изтича отпуска за гледане на дете до 2г. Тя работи в сферата на услугите,където обема на работа е сведен до минимум.Работодателя и пуска предизвестие 1 месец.Също наясно съм ,че трябва разрешение от  Инспекцията по труда защото е майка.
Благодаря. Грешката е в мен .Прикачила съм друг файл,тъй като тия дни имам много движение в личния състав файловете се записват по един и същи начин ,а при прикачването датата не се вижда.Извинявам се за отделено то време.
Колеги днес с дата 29,10,2021 сключих  трудов договор  за започване работа от 01,11,2021и изпратих уведомление.Но същото беше върнато за не спазен три дневен срок. Нещо не схващам.Кога трябва да е сключен договора?
 Много благодаря
 Тр.договор сключен на 20,10,2021г със започване на работа  считано от 25,10,2021.Може ли уведомлението към НАП да се подаде на 20,10,2021г.
 Тр.договор сключен на 20,10,2021г със започване на работа  считано от 25,10,2021.Може ли уведомлението към НАП да се подаде на 20,10,2021г.
  Колеги, какви документи трябва да подам в НОИ за майка ,която  е в отпуск за отгл.дете до 2г. до 16,01,2022г. иска да започне работа от 15,09,2021г/като детето и постъпи в детска градина/.
Да в срок съм.Благодаря.
  Колеги  подала съм грешно Д55. Как да я коригирам ?