Здравей,

според мен нямаш задължение за СУПТО. Изчакай и други мнения.
Да знаеш, че ако в момента не ползваш СУПТО, трябва касовия ти апарат да отговаря на новите изиксвания. Понеже не си дал информация си го провери, като за теб срока като рег. по ДДС лице е 31.03.2019. А ако ползваш СУПТО, ще ти е до 30.09

поздрави,
Здравей,

обърни се към фирмата подържаща касовия апарат. Би трябвало да има възможност да се маркира. Самата наредба казва следното;

Чл. 27. (1) Лицата по чл.3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл.
28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида
на продажбите:
1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък,
за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се
начислява ДДС;
2. група "Б"- за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с20 % данък върху
добавената стойност;
3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни
горива;
4. (изм.- ДВ, бр.48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) група "Г"- за стоки и услуги продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност
Това намерих:

Данъчни декларации

Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Образците на декларации и на други документи по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в "Държавен вестник".
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подаването на декларациите по образец по този закон се извършва по електронен път.
Възмножно е. Аз не знам, да са писали, че деня трябва да е работен.

По скоро лицата от страна на работодателя, би трябвало да оправдаят графика си на тази дата, но това ми е струва много невъзможно, някой да го провери.
Искате да кажете, че хотела, купува от себе си нощувка? И така ще стане представителен разход?
Примерите ви са с участие на трето лице.

За целите на ЗДДС:

41. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
С изтичане на 3/5 години е задължително да увечличи. И би трябвало да е правено по-рано, ако са задължение с уговорено плащане до края на съответната година.
Сега не е ясно, каква им  е давността на тези задължения и ако е имало съдебни дела и подобни може да е се е увеличила.
Провери дали са преобразувани предходни години, понеже вероятно им е изтекла давността по-рано.
Накратко, трябва да си смениш касовия апарат до 31.03.2019 г. щом не ползваш софтуер. Не си задължен да си купуваш софтуер или да ползваш компютър. От нап вероятно биха искали да видях продажбите от касовия апарат и след това да го съпоставят със счетоводните данни.
Клиентите физ. лица ли са?
От тази година има окончателен данък за парични и предметни награди.
Мисля, че на семинара на НАП говореха и за необлагем доход от награди до 100 лв., но дали е минало не знам.
Да го имате предвид.
Ако правилно съм разбрал на един семинар - от НАП вече откликвали да отварят стари ДДС периоди и не правили проблеми да се подадат на ново за изпуснатите документи.
Но не давам гаранции.
Здравей,

документите на спедитора, които разписвате не са ли транспортни документи. или по опаковките няма ли данни за изпращач и получател?
Поискате си и от самия спедитор при взимане.
Ако стоките се връщат 02.2019 няма общо с ГФО и декларация.
те са били налични при инвентаразацията към 31.12.2018.
Здравей,

разбира се, че може да се коригират и да не кажа, че е задължително.
Бюрокращина е и за това може би не си струва да се занимават, ако е за малка сума.

Провери и с Еконт (като пощенски оператор) как да работите за да не издаваш, касови бележки и да ти отпадне това задължение.
Как може да си направиш регистрация с име "егн" то си?

тоест, знам как, но не знам, как го решаваш.
Здравей,

след като продаваш през електронен магазин и издаваш касови бележки, мисля, че е от ясно по-ясно, че се подава.
А и какво ви спира да подадете информация и да ви е мирна главата.
Обърнете внимание повече на текста:

 Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин,

ако въпроса ви е свързан с приемане на ваучери в търговски обект.
Здравей,

на сайта на Грабо има нотификация, информираща, че следва да се декларира.
вижте тук https://grabo.bg/partners/help/n18/08um7n2
по втория въпрос, аз бих ги декларирал при предоставяне на ваучера.

Здравей,

осигуровките не са само за безработица за да очакваш, че НОИ ти е длъжен с нещо. По скоро си плащал много по малко осигуровки за безработица, от колкото ще вземеш за 6 месеца. А и идеята е хората да се трудят, а не да чакат на готово да им паднат пари.
Ако не се бъркам, наскоро НАП запечата автобус за неиздаване на касови бележки :)

Аз го разбирам така: ти продаваш билети, които са задължително издадени съгласно нормативен акт, а не че се задължава продавача/търговеца да ги издава или продава.

Ако е ще е по лесно за отчитането им с касови бележки, не пречи да си издават.