Възмножно ли е сега от Министерство на труда да се светнат, че не е много удобно законодателството в подобни моменти и да го по променят малко.
Няма нещо особенно при тези разходи и си ги водете, както другите разходи. В данъчната декларация се попълват за да се изчисли резултата. Има клетка, където да ги попълните. В статистиката се подава ОПР и аз го попълвам след данъчната декларация. Отчетите в НСИ могат да се коригират.
По правилно ми се вижда със сторно бележка, но и с протокол с описание, че се връщат парите, пак бих го взел.
Нямам идея каква сметка е 999. Ако е тип разчетна - може. В крайна сметка, след, като е разход и се отнесе във финансовия резултат, за мен, като цяло няма голямо значение през какви сметки минава, стига да е ясно от какво е.
Поне една от големите вериги издават фактури на които пише "системеб бон" - ако е от тях, това се води за касова бележка.
Здравей,

сторно на операциите и начисляване на коректните, като стойностите в левове да са ви еднакви и после ги преоценявате по валутни разлики.
Можете и директно салдото по 999 да отнесете на валутни разлики.
След, като са го написали, какво да се чудиш.
Поне така поставен въпроса излиза, че ще го сложиш в задължения, а ти нямаш подобно нещо. И няма да е коректно да го посочиш в баланса.
Първо да кажа, че не съм задълбавал и не съм запознат със счетоводството на ЮЛНЦ.
Ако сте по национални стандарти - поставям следния текст, като не съм, чел целия стандарт:

3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.
Заинтригува ме, тази сметка 131 първо с думи, какво значи?
Ако идеята е да се оправяш сам (чувал съм, че в Щатите има подобни практики, в България не бих казал, че е лесно, както там), бих ти препоръчал да си намериш. И не си мисли, че счетоводителите не можем да програмираме и да ви вземем хляба :D :D :D
Какво ви пречи да ги декларирате?
Да не казвам, че не са страшни публичните изпълнители, че не се знае, при кого ще попаднете. Но помня следната процедура - получавате писмо с информация за задължения, срок за плащане и контакти на публичен изпълнител. Обаждате се или отивате на място и се разбирате, какво ще правите и ако си плащате редовно няма, от какво да се притеснявате.
Здравей,

през декември има промени и не става дума "само" за кошница. Според мен - сайтовете са ел.магазини. olx бяха поставили информация на сайта си, относно н-18 преди време.

87. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) "Електронен магазин" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.
Заплашаване с полиция и по взаимно съгласие, не става ли?
Не съм се интересувал от причината да се посочват данни за свързани лица в декларацията. Ако целта е да се следят сделките между свързани лица по пазарни цени ли са, то данъчните едва ли ще се ровят толкова в такси, валутни разлики и т.н.,а ще си гледат самите сделки, фактури, договори. И за това, не мисля, че трябва да му се отделя толкова време.
Вижте юрист да каже, при тези извършени действия по събирането, не удължават ли давността. Ръководството да ви каже, ще се търси ли или да се отписва.
Обикновено приходите и разходите, оказват влияние в ГГД.   Отписването на аванс е разход.
Закриваш си вземането с 1000 долара и си начисляваш разход за банкови такси 150 долара. данъка ти е 10% на приходите минус разходите, като има доста особености.
Счетоводителя ви, какво казва?
Ами предполагам в този случай се прилага чл.33 от наредбата за работното време , почивките и отпуските.
Здравей,

къде пише, че са 26 дни?


Благодаря,
Не мисля, че е от значение включена ли е или не. Аз за подобни неща бих писал по-голяма сума и на база документи да си го докажа. И обратното.