Ти искаш да ти ги решим или имаш затруднения?
Иначе по счетодсвто имаш дебит и креди. визмаш текста от задачата и слагаш дебит и кредит.
Аз съм на мнение, че не е отменен. И съм против приемането на нова наредба за смяна на един цвят на кориците.
Мнение - да направите промени са да взлезете в условията. Продавача, не може ли да ги сервира? Сладкарници в търговски центрове, ще могат да ползват 9%.
Чл. 52з. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.

ако не пише нещо в допълнителните разпоредби, това ще е.
Привет,

вижте чл.38 от ДОПК.


поздрави,
Ми получава се добре за търговците. Даже си мисля, че сега масово няма да издават касови бележки и ще ги пуснат на 01.07 :)
Създайте си една сметка - "приходи от финансирания/или от държавата или подобно/"
Не прави нищо.
В 2020 имаш ли останало салдо някъде и за това да питаш?
Здравейте,
за да не отварям нова тема бих искала по компетентните колеги да помогнат с практичен съвет по наредба Н-18. Лицата които извършват продажби на стоки чрез електронен магазин са задължени съгласно чл.52т, ал.2 и ал.3 всеки календарен месец да подават към НАП стандартизиран
[/size]

Здравей, и аз да питам, вие имате софтуер, които замества - касов бон? Може ли да ни кажете, кой е или кой го произвежда?
Да.

По принцип, финансовите отчети се изготвят за някаква цел и не е срамно да се обадите в банката да си изясните, точно какво им трябва. Аз разбирам, че ви искат отчети Януари - Март 2019 и 2020, което не знам, какво ще им покаже толкова на банкерите.
Нямам опит с ЮЛНЦ, май и с проекти.
Мога да се опитам да ви насоча все пак, ако искате.
Към момента бих издавал касовия бон, като видя плащането и да го предоставям на клиента при събитието (освен, ако не му се изпращат други документи с куриер).
Слушате счетоводителя, все пак за това му плащате, а и е по-запознат от нас в тази ситуацията. Също и ако не го слушате, може да му объркате работата.
От Закона за счетоводството. Понеже форума е да кажем, счетоводен предположих, го знаете.
Каква е вашета длъжност въф фирмата? Интересно ми е не сте длъжни да ми отговарят :)
Вижте чл.75 от ЗС или от чл.68 до чл.78 къде попадате.
Аз не го правя, но бих препоръчал да се прави, понеже, се случва да се види нещо нередно, много по-рано.
Това зависи по скоро от нуждите на потребителите на отчети. Ако нямате такива, които да се интересуват от моментния резултат, може да го правите веднъж годишно за целите на ЗКПО и ГФО.
Нормативните документи са ви НСС и МСС. За мен НАП са прави. Имате ли регистрация по ДДС и регистрация, като самоосигуряващ се?
Не го харесвам начина - но, като няма друг - с инвентаризация.