От Закона за счетоводството. Понеже форума е да кажем, счетоводен предположих, го знаете.
Каква е вашета длъжност въф фирмата? Интересно ми е не сте длъжни да ми отговарят :)
Вижте чл.75 от ЗС или от чл.68 до чл.78 къде попадате.
Аз не го правя, но бих препоръчал да се прави, понеже, се случва да се види нещо нередно, много по-рано.
Това зависи по скоро от нуждите на потребителите на отчети. Ако нямате такива, които да се интересуват от моментния резултат, може да го правите веднъж годишно за целите на ЗКПО и ГФО.
Нормативните документи са ви НСС и МСС. За мен НАП са прави. Имате ли регистрация по ДДС и регистрация, като самоосигуряващ се?
Не го харесвам начина - но, като няма друг - с инвентаризация.
Голяма карантина е ударила тази тема и "петъчен брифинг".
Надявам се от 2021. Не знам да е отпаднала.
Възмножно ли е сега от Министерство на труда да се светнат, че не е много удобно законодателството в подобни моменти и да го по променят малко.
Няма нещо особенно при тези разходи и си ги водете, както другите разходи. В данъчната декларация се попълват за да се изчисли резултата. Има клетка, където да ги попълните. В статистиката се подава ОПР и аз го попълвам след данъчната декларация. Отчетите в НСИ могат да се коригират.
По правилно ми се вижда със сторно бележка, но и с протокол с описание, че се връщат парите, пак бих го взел.
Нямам идея каква сметка е 999. Ако е тип разчетна - може. В крайна сметка, след, като е разход и се отнесе във финансовия резултат, за мен, като цяло няма голямо значение през какви сметки минава, стига да е ясно от какво е.
Поне една от големите вериги издават фактури на които пише "системеб бон" - ако е от тях, това се води за касова бележка.
Здравей,

сторно на операциите и начисляване на коректните, като стойностите в левове да са ви еднакви и после ги преоценявате по валутни разлики.
Можете и директно салдото по 999 да отнесете на валутни разлики.
След, като са го написали, какво да се чудиш.
Поне така поставен въпроса излиза, че ще го сложиш в задължения, а ти нямаш подобно нещо. И няма да е коректно да го посочиш в баланса.
Първо да кажа, че не съм задълбавал и не съм запознат със счетоводството на ЮЛНЦ.
Ако сте по национални стандарти - поставям следния текст, като не съм, чел целия стандарт:

3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.
Заинтригува ме, тази сметка 131 първо с думи, какво значи?
Ако идеята е да се оправяш сам (чувал съм, че в Щатите има подобни практики, в България не бих казал, че е лесно, както там), бих ти препоръчал да си намериш. И не си мисли, че счетоводителите не можем да програмираме и да ви вземем хляба :D :D :D
Какво ви пречи да ги декларирате?
Да не казвам, че не са страшни публичните изпълнители, че не се знае, при кого ще попаднете. Но помня следната процедура - получавате писмо с информация за задължения, срок за плащане и контакти на публичен изпълнител. Обаждате се или отивате на място и се разбирате, какво ще правите и ако си плащате редовно няма, от какво да се притеснявате.