Здравейте,

обръщам внимание на промените в ДДС от 01.01.2020 и текста:

3) Не е независима икономическа дейност:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение, по правоотношение, приравнено на трудово, или по всяко друго правоотношение, което създава взаимоотношения, подобни на тези на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя;


и понеже е ново, може да има различни мнение. И да не ви подвеждам, по спомен идеята за промяната е точно гражданските договори.
Бих проверил, ако може да мине за социален разход и да няма осигуровки. И да не се обвързва със заплати за година или за декември.
За да е внесен, трябва и да се декларира. И вероятно ще стой надплатено.

За 10 лв най-добре нищо да не се прави.
Би трябвало дебита и кредита да са ви левовите равностойностти на валутите. Валутните единици си ги водите според възможностите на софтуера.
За кое да се помогне? Изяснихте ли си, какво ще ги правите. Приход ще имате, като ги продавате.
За приход веднага имате предвид да отпишите задължението ли?
Както, ако от левова прехвърляш в еврова и тогава не са 1:1.
Предвид различните курсове е нормално да са различни.
Не е много ясен въпроса. Амазон едва ли ще се съобразяват с БГ законите и щуроитиите тук. Ти си купуваш например от Амазон UK, който си и под друго законодателство. Това, което в БГ могат да направят е да спрат достъпа до тези сайтове на потребители от БГ. Но не ми се вярва.
От друга страна, ако ти искаш да продаваш през амазон или етси и те не са лицензирани в БГ значи ти нарушаваш наредбата, а не те.
Здравей,

може в един търговски обект да ползваш СУПТО, а в други не.
погледнете чл.52з, ал.3 , както и определението за търговски обект в ЗДДС.
И следете за промени, понеже ги актуализират често.
Може, да попиташ консултантите на софтуера и един вариант - може да си промениш текстовия файл за ддс - но това препоръчвам, само ако знаете, какво пише вътре.
Кога да начислваш амортизация. Малко вероятно да е изваден от експлоатация и за това да не е начисляване амортизация или да не използва разход. Тук може да се изготви справедлива оценка и да си го обезцените.

Пиша малко петъчно и не влагам много мислене :)
Смисъл чл.3, (1) един вид, касае всички компания в целия свят, че дори и тези, които не знаят, че има България ли? Аз мисля, че има някакво ограничение в крайна сметка.
За Камбоджа си мисля в момента.
Теоретично може да има още един вариант. Лекаря да ви намали текущия болничния до по-ранна дата. Може и това да проверите при лекаря, но пък дните ще трябва да ги отработите или да използвате друг отпуск.
Вижте в стандартите, какво пише за грешки в минали години.
Темата е за финансов лизинг при вас, какво е?
какъв тон? Аз май съм изпуснал нещо?
Ако лицето е самоосигуряващо се - не трябва ли то да си подаде декларацията?
Щях да кажа, счетоводител и кръчми?
ама имам двама бивши колеги счетоводители - доста посещават вечерни заведения.
загуби се нещо ти