Покорно благодаря!  :smile1:
Да са живи и здрави, щом им се работи. :smile1:
Терзае ме един въпрос - има ли ограничение в годините за начисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Просто имам вече работници с над 40г. стаж.
Гледам, в специалните административни закони за някои категории държавни служители, напр.  в сектор „Сигурност“ и за магистратите в съдебната власт, допълнителното възнаграждение за „прослужено време“ е с далеч по-благоприятни разрешения (2 на сто от основната месечна заплата), но общо не повече от 40 на сто от основната заплата (чл. 178 ЗМВР).
Не е освободена доставка, а можете да я изберете като такава.
Вече сте я избрали и като освободена следва да я включите в 24 колона на дневник продажби.
Не. Щом подлежите на осигуряване на друго основание нямате право на обезщетение за безработица.

Съвсем подобно, като от съседната тема - няма право на платен отпуск за периода на "майчинство".  :lol:
Може. Във фактурата записвате и основанието за неначисление..
Да, справката в НСИ за произведена продукция за годината.
Може и толкоз! Даже може да има и един допълнителен за 4 часа, ако подпише нужната декларация.
Даже И едно СОЛство,  плюс още няколко ДУ и няколко ГД. Пък може и да е пенсионер.

А, може също и ТЕЛК да има. :wink1:
Ако не е извършена пререгистрация в ТР, тогава ГФО се публикува в интернет или в списание - най-общо казано :)

Питах - след като вече има регистрация в ТР.  :smile1:
То, време има, но не чак толкова много.
Нещо специфично за тях или като на търговските дружества?
Някой изпращал ли е вече?
Благодаря за пояснението! Все пак мисля да не се филмирам чак толкова, нека криптират големите корпорации, работещи с хиляди и милиони потребители. И без друго всичко ще затихне след няколко месеца, поне по отношене на нормалните фирми :)
Ей това ми хареса! :smile1: Браво! :smile1:
Любопитен съм какво ще актуализират?!?
 Ами, въвеждат  "специална" функционалност за управление на GDPR информацията от отделено, "специално" меню.  :wink1:
 Актуализация и на архивирането,  цялостна технология за криптиране на част от диска на компютрите за да се спазят изискванията на GDPR.
·Въвеждане на роли (Администратор и Оператори) в самата операционна система.
Създаване на процес за въвеждане, управление и унищожаване на персоналните данни.
Ей такива работи..
В истерията за GDPR се включиха и продавачите на ТРЗ програми.
Само срещу 198 евро "моите" ми предлагат актуализация в пълно съответствие с Регламента. :wink1:
И отстъпки даже правили..милите..
Сега очаквам тия със счетоводните програми да излезат на хоризонта, не вярвам да са изостанали..
Има и други - със складови програми, програми за фактуриране..
Електронният подпис - и те доработвали..
Те ти булка Спасов ден!
Абе, отиде ми морето тая година.. няма да има финанс..
..
Освен да заведа дело в Страсбург за обири, кражби..изнудване.
Платете си данъка по ГДД-чл.50, пуснете си Справката по чл.73, в която фигурирате. Друго какво може да направите? Нищо - така и така сте изтървали срока на Декл.55 - сега и да искате не може да я подадете.
Някой ден може да ви потърсят за неподадената Декларация 55.. а може и да не ви викат.
Опитах няколко пъти да подам Г2 с ел. подпис на управителя.Непрекъснато ми дава че в Г2 има некоректни данни.Чеквам годишен отчет на дейността, но не прикачам нищо.Прикачам на приложение: Декларацията почл.13 ал.4 от ТР, Декларация Приложение 11 на НСИ,и Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от Закона за счетоводство.Дайте ми съвет!

Не беше ли с чекване на Годишен доклад за дейността..
Здравейте,
искам да споделя своя опит за подаване на отчет в ТР по електронен път без плащане на такса.
За целта е нужно да започнете процеса на подаване на отчета без да влизате с потребителско име и парола в ТР.
Накрая подписвате с електронен подпис, но не ви се отваря полето за плащане на таксата, защото не сте влезли на сайта като регистриран потребител.

Това нещо е като шменти-капели.
Няма как  отчет в ТР по електронен път без плащане на такса.
Без такса може  Декларацията по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч.
Гледайте най-долу - обикновено там излиза, когато сте в директорията на документи по ЗКПО.