Интересно е другият съдружник с какъв капитал ще влезе. :smile1:
Ей, Пасат, как, от така зададения въпрос отгатна, че фирмата ще отдава наетия паркинг под наем? :)

Курортите ми са слабост.  :smile1: :smile1:
Фирма нерегистрирана по ДДС наема паркинг за автомобили в курортно селище за сезона. Изисква ли се регистрация по ДДС при започване.
Не.
Следи се оборота за всеки период от 12 месеца поред.
Да.
Дори и да не е регистрирана по ДДС. :smile1:
Данъчната оценка няма никакво отношение относно продажната ви стойност на имота.
Вие просто ще продадете на пазарна цена, нали така?
Така я.
Не разбирам за какви корекции става въпрос. Освен добавката към ведомостта за заплати. Д1 и Д6 са си нови и "редовни". Д1 за обезщетението по 222/1 се подава с отделен код
....и отделно за периодите в двата месеца. :smile1:
Просто трябва да я заличите с повторно подаване и от там - в НАП с исканите от тях документи.
В 13:30 подадох в Пловдив Пр.10, но...... на хартиен носител.
Малко в страни от темата.. :wink1:
СОЛ подаде документите за пенсия - има необходимите години и стаж - иска да спре осигурителната вноска за фонд пенсии, а само здраво - защото продължава да работи с ЕООД-то.
Всъщност, от кога може да се прекратят вноските за ДОО при пенсиониране на СОЛ и ако има надвнесени - може ли да се иска възстановяване от НАП?
Благодаря на включилите се. :smile1:
Вижте чл.13 ал.3 и ал.6 ЗДДС. :smile1:
Излиза, че пристигайки в България - имаме ВОП.
Нали вече я атакуваха тая Наредба, дано я отменят! ::)
В цял свят няма такива измишльотини, като тези дето натвориха от НАП, няма.
Хиляди благодарности!  :bow: :smile1:
Много ми помогна!
Някой, който знае..
жк Гоце Делчев - не успявам да открия към кой офис на НАП в София е.
В списъка с банкови сметки - гледам, че са различни за различните офиси - за ЦБ, става дума..
Приложение 5 ако имота е на ФЛ, но в случая имота е на ЕТ и продажбата се счита за дейност.

  чл. 27 от ЗДДФЛ

И това не е достатъчен отговор.

В запитването подразбирам, че  имота не  е продаден чрез ЕТ,  затова питащият се насочва към Приложенията.. Най-вероятно не е издадена фактура и продажбата не е осчетоводена като приход на ЕТ.

От там нататък - трябва да се провери нотариалния акт - как е описано :
- дали имота е СИО
- дали еднолично е владение на собственика на ЕТ.

За мен декларирането при тоя казус ще е с едно или повече Приложения 5, респ. Годишни декларации.
Ами, например.....Приложение 5.
Според мен - програмата нещо не харесва кода по НКПД.
Може ли в търговски обект , в който се плща в брой и съответно се издават КБ и фактури  сега до края на март нов касов апарат, а СУПТО (съответно нов соф. продукт, щото сегашния няма да го лицензират в НАП)  - септември? :blink:
Фирмата е регистрирана по ДДС
Става.
Не са завъртулки и няма какво толкова да им разбираш..
Услуга  - ВОП - Протокол - в двата дневника и толкоз..
..
..от декември 2019 г. ?
Сигурно е  от 12,2018 другата фактура.
Бих а положил в кръглата папка... или правя Протокол с дата от м. януари и го включвам в м.февруари. Не е много редно, но ако искаш да ти е в счетоводния списък..
Дали пък няма друг с мнение?
Аз бих го класирал в ....кръглата папка... в ъгъла. :smile1: