Много хубав коментар по темата!  :bow:
Така и на първоначалния въпрос - отговорът се разбира !
 :ok:
desita,
Ако ви са необходими повече часове седмично - да, става ..
но, ако не искате да превишавате допустимините седмични часове - може да си направите график за работа в почивни дни и да премините към СИРВ.
Самата покупка не е основние за регистрация по ЗДДС.
Ако извърши две или повече продажби на недвижими имоти в рамкита на една година - това му става независима ик. дейност и тогава трябва да се регистрира.

ПП. една продажба, дори и да е над 50 х.лв. не е основание за регистрация....инак - доста хора щяха да се окажат в лапите на ЗДДС :)

Вземете предвид също, че ако имота е СИО - продажната стойност се разделя на две... както и отчетната му стойност  :wave:
Наскоро получих мейл от наш контрагент във Виена, в който ме уведомяват, че в инвойса трябва да впиша текст:
 " Транспорт на територията на ЕС.  "Прехвърляне на данъчното задължение върху изпълнителя/платеца на фактурата - обратно начисляване"" , плюс основанието по нашето законодателство.
Месецът изтича и тия дни ще правя инвойса.., както искат .... то, така си е и редно :)
Значи, явно ви предстои остойностяване и плащане на предвидената в договора ви отговорност за неизпълнени договорни задължения към няколко физически лица.

На първо място - да, това е счетоводен разход и в отчета ще го посочите в други разходи. Това не е нито финансов, нито извънреден разход, защото произтича от договорени задължения.
В този случай много важно е да спазите предвидените в чл.7, ал.1 от Закон за счетоводство задължителни реквизити  за първичен документ, което, респективно е основание за осчетоводяване на разхода.

На второ място – относно признаването му за данъчни цели – ЗКПО е ясен - да признава се.
Част втора от ЗКПО не предвиждат увеличение на счетоводния финансов резултат с разходите за неустойки и други санкции по повод неизпълнение на търговски договори. Обект на данъчно регулиране по реда на чл. 26, т. 6 от ЗКПО са  начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове u лихвите за просрочие на публични държавни и общински задължения, но не и във вашия случай.
Въпреки това, обърнете внимание на чл.10 от него, за да сте изрядни.
Само с тая информация - трудно бих отговорил..
Какво е записано в договора между фирмата-строител и физическите лица?
Това обезщетение, за което говорите - като вид неустойка ли е или е стойността на обезщетението, което ще получат физическите лица, участващи в вещните права на строеж?
Има ли нотариален акт за тази сделка от 2008г.?
И накрая - какви счетоводни операции са взети/или не при подписване на договора/нот. акт?
Както е записано в договора - мисля, че не може това да е пропуснато в него..
Ако нямате доходи от други източници, а само по трудово правоотношение - не.
Едно е облагаем оборот по ЗДДС, друго е облагаеми по ГДД  :smile1:

Мисля, че не. Включват се само тези субсидии, които са пряко обвързани с цената по определена доставка.
Благодаря, MariyaPavlova!  :bow:

Много са мили жените в БНБ - дори и с едно тримесечие да закъснееш, няма глоби :)
Явно, напърите искат да подадем Д1, дори за неплатени осигуровки. Така ще възникнат задълженията и ще видят размера им.. То, с подаване на годишната Д6 за СОЛ пак ще се види, но.. не виждам логиката на това - да се подава Д1 при неплатени осигуровки.
В искането за възстановяване също се вписва банковата сметка на лицето.
Отдавна не съм правил за този стар /за мене/ период.. :)
Питането ми е: за дните в болнични - каква сума да впиша към осигурителния доход за месеца; и имаше ли дни за с-ка на работодателя и как да определя тая сума.
пп. нямам ведомостите при мен, но взех някои месечни данни ... да не казвам от къде.
тенкс  :bow:
Чл. 70.
 (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
....
(2) Алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:

1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
Това "официална инфлация" - много добре ми звучи!  :wink1: Т.е. - правена от официалната държавна власт!  ;D
Щото има и реална инфлация... видима, докосвана от нас всеки ден..
За протокола - вземай 3-те процента и това е..
От кога ли при покупки на сгради се начислява ддс?   :wink1:
нещо да не съм пропуснал?   :smile1:
Има ли нещо по-особено по документите, подавани за болнични, на напуснал вече работник?
Благодаря  :bow:
В Справочника не открих две суми: минималния доход на член от семейството - за изплащане на "детски" и техния размер за 2013г.
Да се допълня само..
имах възможността да погледна какво представлява данъчната сметка на една фирма..
тя е с подсметки за ДОО, ЗОВ, ДЗПО, данъци.. всичко както си беше преди.
и какъв беше смисъла, за няколко спестени лева, сега да стават такива каши с плащанията.
не вярвате - но деклариран и внесен ДДС за м.12.2012г. - стои като не внесен..   :blink:
а това е само началото..  :(