Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
КодНаименование на професията
71322009Авиобояджия
31547001Авиодиспечер
35223025Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения
31543002Авиодиспечер, въздушно обслужване
21446048Авиоинженер
21515021Авиоинженер, електро и приборно оборудване
21515022Авиоинженер, енергетик
21525015Авиоинженер, радиооборудване
21126001Авиометеоролог
31553001Авиомеханик
31553002Авиомоторист
31553003Авиотехник
54123008Автоконтрольор
72313008Автомеханик
72312001Автомонтьор
26416011Автор на техническа документация
72131001Автотенекеджия
42142006Агент събиране на вземания
33313002Агент, експедиция на товари
33393008Агент, литературен
33393009Агент, музикални представления
33343001Агент, недвижими имоти
33213001Агент, осигуряване
33393024Агент, патенти
24346003Агент, продажби ИКТ
33233002Агент, снабдяване
33393010Агент, спорт
33553001Агент, справки в полиция
33393011Агент, театрален
33343003Агент, управление на собственост
33313003Агент, чистотата на товарите
33233001Агент-купувач
3334Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
3331Агенти по спедиция на товари
72112022Агломератчик, металургия
21326002Агроном
21326003Агроном, агроекология
21326004Агроном, агрохимия и почвознание
21326005Агроном, лозарство, градинарство и овощарство
21326006Агроном, полевъдство
21326007Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията
21326008Агроном, растителна защита
21326009Агроном, селекция и семепроизводство
21326010Агроном, технически култури
21326011Агроном, тропическо земеделие
21326012Агроном, цветопроизводство
3142Агротехници
26117011Адвокат
34112008Адвокатски сътрудник
42АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
43АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
33433001Административен секретар
33413005Административен специалист с контролни функции
3343Административни и изпълнителни секретари
334Административни приложни специалисти
12АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
242Административни специалисти
33433003Администратор по клинични изпитвания
25216002Администратор, бази данни
25226003Администратор, информационни системи
25226005Администратор, компютърни системи
42113016Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
25116009Администратор, САП, бизнес анализи
35143001Администратор, уеб сайт
42243002Администратор, хотел
21116001Аеродинамик
26526001Акомпаниатор
73122001Акордьор
26590001Акробат
26556001Актьор
26556003Актьор, мим
26556002Актьор, стажант
2655Актьори
21206001Актюер
22226001Акушерка
22226003Акушерка, анестезиология и интензивни грижи
22226005Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22226004Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22226006Акушерка, обществено здравеопазване
22226007Акушерка, операционна и превързочна техника
22226002Акушерка, специализант
22226008Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването
2222Акушерки
73162024Амалгамчик, стъкло
95200001Амбулантен търговец
5212Амбулантни търговци на храни
24136002Анализатор, банка
24216009Анализатор, ефективност на търговската дейност
21336002Анализатор, замърсяване на въздуха
21336009Анализатор, качество на водата
75492001Анализатор, лаборатория
24136005Анализатор, облигации
24316001Анализатор, проучване на пазари
25116006Анализатор, САП
2421Анализатори по управление и организация
25216001Аналитик, бази данни
21206002Аналитик, изследване на операциите
25236002Аналитик, компютърни комуникации
25236001Аналитик, компютърни мрежи
25196006Аналитик, компютърно осигуряване на качеството
21496001Аналитик, комуникации (без компютърни)
21466001Аналитик, металургични процеси
21496002Аналитик, системи (без компютърни)
51133001Аниматор
42270002Анкетьор
42270001Анкетьор, маркетингови изследвания
4227Анкетьори в изследвания
26326001Антрополог
81122013Апаратчик на варочен котел
81212006Апаратчик, електролиза
81212001Апаратчик, петрургия
81212002Апаратчик, производство на редки метали
81312045Апаратчик, сярна киселина
81212003Апаратчик, хидрометалургия
81312001Апаратчик, химически процеси
81212004Апаратчик, цветна металургия
81212005Апаратчик, черна металургия
11117046Апелативен прокурор/ Военно-апелативен прокурор
73181019Апретурист, влакна/текстил
75351001Апретурист, кожи
75361001Апретурист, обувки
34323001Аранжор, витрини/щандове
75492016Аранжьор, цветя
34223001Арбитър, спортен
72122002Аргончик
71142001Арматурист
72112023Арматурист, леярски форми и сърца
73142012Армировчик, порцеланови и керамични изделия
26346005Арт терапевт
26590002Артист, въжеиграч
26590003Артист, силови изпълнения
26530009Артист, стриптийз
26590004Артист, трапец
26590005Артист, ученик в цирка
26590006Артист, цирков
26528019Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл
26528018Артист-хорист
41203007Артистичен секретар
26326002Археолог
44153002Архивар
26216007Архивист
41102003Архивист (офис)
2621Архивисти и уредници
26369001Архиепископ
26365018Архиерейски наместник
21617002Архитект
21617003Архитект, интериор
2161Архитекти
216Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери
24227081Асистент
53293001Асистент на лекар по дентална медицина
24116008Асистент одитор
35213041Асистент продукция, телевизия
23107002Асистент, висше училище
33433002Асистент, кореспонденция
33433011Асистент, офис
44162001Асистент, човешки ресурси
31543013Асистент-координатор на полети
52232002Асистент-продавач
3251Асистенти и терапевти в денталната медицина
51618001Астролог
5161Астролози, гадатели и сродни на тях
21116002Астроном
21116003Астрофизик
71192006Асфалтаджия
72112024Асфалтьор на метални изделия
11127042Аташе
11127071Аташе в задгранично представителство
3421Атлети и състезатели
22666003Аудиолог
2266Аудиолози и логопеди
33393007Аукционер, провеждане на търгове
53111002Бавачка
72241001Байцвач, метал
21316001Бактериолог
21316004Бактериолог, почви
21316005Бактериолог, производствен
21316003Бактериолог, риболов
21316002Бактериолог, селско стопанство
72131008Бакърджия
74122003Балансьор, ротори
73112001Балансьор, скали
72241002Балансьор-коректор, абразиви
26533007Балерина/балетист
26533005Балетен репетитор
26533006Балетмайстор
93210002Балировач-пакетировач
51631001Балсаматор-гримьор
74122004Бандажьор, бобини, секции и ротори на електрически машини
41323002Банков служител, въвеждане на данни
42113009Банков служител, главен касиер
42113008Банков служител, касиер/Касиер, банка/Касиер, финансова/платежна институция
42115006Банков служител, касов център/ Служител в касов център, финансова/платежна институция
42115007Банков служител, обслужване на клиенти/ Служител, обслужване на клиенти във финансова/платежна институция
42113005Банков служител, пазител ценности
42113017Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция
4211Банкови касиери и сродни на тях
51322001Барман
5132Бармани
81112001Басейнчик, солодобив
72152001Бемберист
92110001Берач, памук
92110002Берач, плодове и зеленчуци
63400003Берач, произвеждащ за собствено потребление
7114Бетонджии, кофражисти и сродни на тях
71142002Бетонджия
26225006Библиограф
26226007Библиограф-експерт
26225009Библиограф-информатор
26225001Библиотекар
26226002Библиотекар-експерт
26225005Библиотекар-специалист
2622Библиотекари и сродни на тях специалисти
262Библиотекари, архивисти и уредници
73132002Бижутер
7313Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни
25116002Бизнес анализатор, информационни технологии
24216007Бизнес консултант
25116005Бизнес консултант, информационни технологии
32300002Билкар
92140001Билкоберач
61131001Билкопроизводител
26416002Биограф
32300003Биоенерго терапевт
21316006Биолог
21316055Биолог, анатомия, хистология и цитология
21316044Биолог, биофизика
21316043Биолог, биохимия
21316045Биолог, вирусология
21317029Биолог, генетик
21316016Биолог, ембриология
21316046Биолог, клинична химия
21316047Биолог, лабораторна имунология
21316048Биолог, лечебни растения и билково дело
21316056Биолог, медицинска биология
21316049Биолог, медицинска зоология
21316050Биолог, микробиология
21317028Биолог, молекулярен
21316007Биолог, морски
21316054Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство
21317032Биолог, паразитология
21316008Биолог, питейна вода
21316051Биолог, радиационна хигиена
21316052Биолог, радиобиология
21316053Биолог, токсикология
21316041Биолог, фармакология
2131Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях
21206004Биометрик
21316036Биофизик
21316037Биохимик
72112025Бисмутчик
81421001Бласьор
74122005Бобиньор, електрически машини
53211001Болногледач
7542Бомбаджии
75422001Бомбаджия/ работник по взиряване
72232016Боргвергист
51113001Борден съпроводител
21316009Ботаник
21316010Ботаник, еколог
21316011Ботаник, микролог
21316012Ботаник, почва
21316013Ботаник, таксономист
21316014Ботаник, хистолог
83502001Боцман, палубен
7132Бояджии с лакови бои и сродни на тях
713Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях
71311003Бояджия, декоратор на сгради
71311004Бояджия, декоратор на стенни пана
71322010Бояджия, електростатично прахово покритие
75211001Бояджия, изделия от дърво
75351002Бояджия, кожи
71321004Бояджия, корабен
71311005Бояджия, корабни корпуси
73212012Бояджия, печатни плаки за фотогравюри
71321002Бояджия, превозни средства
71321003Бояджия, промишлени изделия
71311001Бояджия, сгради
71321001Бояджия, стоманени конструкции
71311002Бояджия, сценични декори
75422005Браковчик, взривни материали
26356020Брачен консултант
75331001Бродировач
33113003Брокер, акции
33343002Брокер, недвижими имоти
33113004Брокер, обмен на чужда валута
33243002Брокер, спедиторски услуги
33243001Брокер, стоки
33113001Брокер, финанси
33113002Брокер, ценни книжа
73222020Бронзировач
93210003Брояч, промишлено производство
51412002Бръснар
42121006Букмейкър
4212Букмейкъри, крупиета и сродни на тях
93110001Бункерист
31193046Вагонен инструктор
43212001Вагоноописвач
93290029Вадач, пещи
95100001Ваксаджия
81313068Вакуумимпрегнатор
81313069Вакуумоператор
73132003Валцовчик, скъпоценни метали
93120001Варогасач
71311006Варосвач, баданосвач
83312001Ватман
31514014Вахтен механик
31524010Вахтен помощник-капитан
73181020Вдевач
83121005Везнар
93310001Велосипедист
22507003Ветеринар
22507004Ветеринар, акушер-гинеколог
22507005Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор
22507006Ветеринар, епидемиолог
22507007Ветеринар, интернист
22507008Ветеринар, паразитолог
22507009Ветеринар, патолог
22507010Ветеринар, фармаколог и токсиколог
22507011Ветеринар, физиолог
22507012Ветеринар, хирург
32403001Ветеринарен ваксинатор
22507014Ветеринарен лекар, лабораторен
32403002Ветеринарен осеменител
32403003Ветеринарен техник (фелдшер)
225Ветеринари
2250Ветеринари
324Ветеринарни техници и асистенти
3240Ветеринарни техници и асистенти
35213037Видеомонтажист
44113008Видеотекар
26369002Викарий
11127059Висш дипломатически служител
11149029Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
1112Висши представители на държавни органи
1114Висши представители на организации с нестопанска цел
11119002Вицепрезидент на Република България
11149018Вицепрезидент, организация на работниците и служителите
11149014Вицепрезидент, организация на работодатели
75492002Влагоизмерител
26369003Владика
43235005Влаков диспечер
83442001Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство
83442002Водач (оператор), платформа - промишлен транспорт
31524022Водач на малък кораб в местно плаване
31524023Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
31524021Водач на несамоходен кораб
83442003Водач, електрокар
83432004Водач, клетка за асансьор, кабина (мини)
83422016Водач, ледообработваща машина/ машина за утъпкване на сняг
51133002Водач, ловен туризъм
83412002Водач, машини за горско стопанство
83442004Водач, мотокар
83212001Водач, мотоциклет
51133003Водач, парк за забавления
93320001Водач, превозно средство с животинска тяга
83412001Водач, селскостопански машини
83223001Водач, специален автомобил
8331Водачи на автобуси и ватмани
832Водачи на леки автомобили и мотоциклети
8322Водачи на леки автомобили, вкл. таксита
83ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОПЕРАТОРИ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
8321Водачи на мотоциклети
9332Водачи на превозни средства и съоръжения с животинска тяга
9331Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление
8332Водачи на тежкотоварни автомобили
833Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси
75412003Водолаз
7541Водолази и гмуркачи
53291002Водолечител
71262001Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
71262002Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
71262019Водопроводчик, аварийна група
71262004Водопроводчик, кораб
71262005Водопроводчик, поддръжка
71262003Водопроводчик, химическата промишленост
72112026Водопроводчик-мазутчик, металургична пещ
7126Водопроводчици и тръбопроводчици
26527008Вокален педагог
11127039Временно управляващ посолство
34353008Втори асистент, директор на продукция
35213026Втори асистент, оператор
34353009Втори асистент, режисьор
34353010Втори асистент, режисьор по монтажа
31513002Втори механик, кораб
31524008Втори помощник-капитан
11127065Втори секретар в задгранично представителство
81112041Вулканизатор гумено-транспортни ленти, въгледобив
21146001Вулканолог
73212001Въвеждащ, печатарска преса
62101015Въглищар, производител на дървени въглища
73181021Въжар
34313003Въздушна фотография
23596008Възпитател
81222001Възстановител-металист
73212002Вътрешен коректор
24116010Вътрешен одитор
51618002Гадател
81312080Газголдерчик
72112027Газовчик
72122003Газорезчик
81112002Газоспасител
81222002Галванизатор
72112028Галванотехник
72142001Галванотехник, кораб
72112029Галтовчик
34352021Гардеробиер, театрални костюми
26336001Генеалог
11207001Генерален директор
11209039Генерален директор на Българска телеграфна агенция
11127072Генерален директор, администрация
11126080Генерален комисар, МВР
11127040Генерален консул
11149026Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
14313001Генерален секретар, спортна организация
21317030Генетик, животни
21316015Генетик, растения
26326003Географ
26326004Географ, икономическа география
26326005Географ, политическа география
26326006Географ, физическа география
21656001Геодезист
21146002Геолог
21146006Геолог, инженерна геология
21146007Геолог, микропалеонтолог
21146008Геолог, минен
21146003Геолог, океанография
21146004Геолог, палеонтолог
21146009Геолог, петрологография и вулканология
21146005Геолог, стратиграф
21146010Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища
2114Геолози и геофизици
21146011Геомагнетист
21146012Геоморфолог
21146013Геофизик
21146014Геофизик, вулканолог
21146015Геофизик, геомагнетист
21146016Геофизик, геоморфолог
21146017Геофизик, ледолог (гласиолог)
21146018Геофизик, океанограф
21146019Геофизик, приложна геофизика
21146020Геофизик, хидролог
81112003Геофизичен оператор
26355023Гериатричен специалист
73212013Гилюшьор
7123Гипсаджии
71232001Гипсаджия
71232003Гипсаджия, мазач
71232002Гипсаджия, орнаменти
13247038Главен авиоинженер, директор дирекция
26217002Главен архивист
21617001Главен архитект
11207052Главен архитект, община/район
11127104Главен архитект, Столична община
24227080Главен асистент
23107003Главен асистент, висше училище
26227008Главен библиограф
26227003Главен библиотекар
23596010Главен възпитател
24226016Главен вътрешен одитор
24227028Главен вътрешен одитор, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
34342001Главен готвач
33526002Главен данъчен инспектор
12195014Главен директор, банка
11127043Главен директор, главна дирекция в администрация
11127089Главен директор, главна дирекция в Столична община
11149020Главен директор, организация на работниците и служителите
26527009Главен диригент
11127008Главен държавен здравен инспектор
24226041Главен експерт
22696008Главен експерт, лекарствена безопасност
24226042Главен експерт, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
11146006Главен експерт, политическа партия
24227069Главен експерт, Сметна палата
13217016Главен енергетик
26317004Главен икономист
24227058Главен инженер
13227004Главен инженер, добивна промишленост
24226008Главен инженер, община/район
12136051Главен инженер, предприятие
13217003Главен инженер, преработваща промишленост
24227009Главен инженер, Столична община
13236003Главен инженер, строителство
24226043Главен инспектор
26197016Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
24226002Главен инспектор, администрация
42123001Главен инспектор, игра в казино
51621002Главен камериер/камериерка, хотел
26315030Главен касиер
42113010Главен касиер, банка/финансова/платежна институция
12137002Главен касиер, Българска народна банка
11125079Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване
12237010Главен конструктор
13215019Главен корабостроител
13116006Главен лесничей
24227001Главен методолог, НОИ
13215023Главен метролог
13217017Главен механик
31513001Главен механик на кораб/катер/влекач
33513006Главен митнически специалист
11149032Главен мюфтия
12237005Главен научен секретар
24226018Главен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
12137038Главен одитор, Българска народна банка
24227023Главен одитор, Сметна палата
26547016Главен оператор
31537001Главен пилот
13246036Главен пилот, директор дирекция
54115001Главен пожарникар
26546013Главен програмен селекционер
11117025Главен прокурор
24226044Главен публичен изпълнител
11126090Главен ревизор по безопасността на транспорта
31193062Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен
26427001Главен редактор
13305017Главен редактор, радио/телевизия
26547009Главен режисьор
13426018Главен рехабилитатор
11146044Главен секретар на СВ. Синод
11127026Главен секретар, администрация
11127102Главен секретар, администрация на МС
11127002Главен секретар, администрация на Народно събрание
11127001Главен секретар, администрация на Президента
14317002Главен секретар, Народен театър
11146015Главен секретар, организация
11127027Главен секретар, Сметна палата
14317003Главен секретар, спортна организация
51312001Главен сервитьор
34342002Главен сладкар
33593026Главен специалист
33213004Главен специалист, застрахователна дейност
33524007Главен специалист, Сметна палата
51113002Главен стюард/стюардеса
24116002Главен счетоводител
12137003Главен счетоводител, Българска народна банка
24227013Главен счетоводител, бюджетен
24227014Главен счетоводител, държавен служител
24226012Главен счетоводител, община/район
35223024Главен телеграфист на кораб, радио
41103004Главен технически сътрудник
13217015Главен технолог, преработваща промишленост
13217013Главен технолог, ядрен енергиен блок
13217014Главен технолог, ядрена централа
34227011Главен треньор
26217003Главен уредник, галерия за изкуства
26217001Главен уредник, музей
23526026Главен учител в група за предучилищно образование в специално училище
23416017Главен учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
23306021Главен учител в група за целодневна организация на учебния ден V-IV клас
23416014Главен учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране
23526023Главен учител на деца и ученици с увреден слух
23527020Главен учител на деца с нарушено зрение
23527012Главен учител на деца с умствена изостаналост
23307018Главен учител по религия в гимназиален етап
23417011Главен учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23307017Главен учител по религия в прогимназиален етап
23417020Главен учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образувание (I-IV клас)
23307012Главен учител спортна подготовка
23427004Главен учител, детска градина
23557006Главен учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23567005Главен учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557012Главен учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597018Главен учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23427008Главен учител, музика в детска градина
23547006Главен учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23417004Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23307011Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23307010Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23427012Главен учител, подготвителна група
23207004Главен учител, практическо обучение
23597024Главен учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23527004Главен учител, ресурсен
23597030Главен учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597036Главен учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557018Главен учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557024Главен учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
23207008Главен учител, теоретично обучение
23597042Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23417008Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23537006Главен учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
11127045Главен финансов директор, Българска народна банка
24227074Главен финансов инспектор
33526003Главен финансов ревизор
26527010Главен хормайстор
26547015Главен художествен ръководител, театрален
26517004Главен художник
26117022Главен Юрисконсулт
24227032Главен юрисконсулт, държавен служител
12137001Главен юрист, Българска народна банка
11125094Главен, старши и правителствен процесуален агент
13426016Главна акушерка
13426012Главна медицинска сестра
3434Главни готвачи
11207026Главно надзорно лице
73181022Гладач
91210001Гладач, преса (ръчно)
91210002Гладач, ютия
75122001Глазировач
73162006Глазировач, ел.порцеланови изделия
73162007Глазировач, електронни елементи
73162008Глазировач, керамични изделия
73162009Глазировач, метални елементи
73162010Глазировач, стъкло
75122002Гланцировач
51641001Гледач, дресирани животни
61231005Гледач, копринени буби (бубар)
51641002Гледач, лабораторни животни
61291004Гледач, работен добитък
51641009Гледач,служебни животни
75411001Гмуркач
75412002Гмуркач, изваждане на потънали съдове
11125095Говорител на МВнР
11116015Говорител на Министър-председателя
26566001Говорител, новини
26566002Говорител, радио
26566003Говорител, телевизия
33593023Горски инспектор
62101008Горски пазач
62101003Горски работник
62101018Горски работник, дървесна дестилация (традиционна техника)
62101004Горски работник, сезонен
621Горски работници и сродни на тях
6210Горски работници и сродни на тях
54143011Горски стражар
23106008Гост-преподавател, висше училище
14123010Гостилничар
51202001Готвач
94110001Готвач, заведение за бързо хранене
512Готвачи
5120Готвачи
73162011Гравьор
73132004Гравьор, бижутерия
72223013Гравьор, метал
26516001Гравьор, офортист
73162001Гравьор, стъкло
73212014Гравьор-печатар
61131002Градинар
61131003Градинар, сезонен
6113Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници
611Градинари и растениевъди
11117048Градски прокурор
73112002Градуировач, точни инструменти
33513001Граничен ветеринарен инспектор
54124010Граничен контрольор
72152002Гранульор
21663008Графичен дизайнер
2166Графични и мултимедийни дизайнери
26436001Графолог
72312002Гресировач
51422001Гримьор
51631002Гробар
71321005Грундировач
75211002Грундировач-байцвач на дърво
73142001Грънчар
7314Грънчари и сродни на тях
53111003Гувернантка
61131004Гъбар
33553010Дактилоскопист
33525004Данъчен инспектор
24126009Данъчен консултант
31513008Девиатор
75151001Дегустатор и окачествител на храни и напитки
7515Дегустатори на храни и напитки
75446001Дезинсектор
53291003Дезинфектатор
75446002Дезинфектор
93290033Дезинфектор в железопътен транспорт
7544Дезинфектори и сродни на тях
13459008Декан
34323003Декоратор, витрини
73162012Декоратор, грънчарски/керамични изделия
34333001Декоратор, изложби/музеи и галерии
34323004Декоратор, интериор
73162013Декоратор, ретушьор на керамични изделия
73162014Декоратор, ретушьор на стъклени изделия
34323002Декоратор, сценичен
44152003Деловодител
4415Деловодители/архивари
21206005Демограф
52421001Демонстратор
5242Демонстратори
83112001Депомайстор
75446003Дератизатор
81602050Дестилатор
53111001Детегледачка
81892024Дефектоскопист
31123013Дефектоскопист по железния път и съоръженията
75492011Дефектоскопист, лаборатория
26528020Джазов певец
31123018Диагностик, В и К мрежи
72313009Диагностик, моторно превозно средство
61291005Дивечовъд
22653001Диетолог
2265Диетолози и специалисти по хранене
34326007Дизайнер в музей/художествена галерия
21446010Дизайнер на автомобили
21446011Дизайнер на самолети
21636004Дизайнер, бижута
21636001Дизайнер, моден
21663009Дизайнер, печатни издания
21496003Дизайнер, системи (без компютърни)
25126002Дизайнер, софтуер
21636003Дизайнер, сценични костюми
2163Дизайнери на облекло и промишлени продукти
73232001Диктовач-коригировач, Брайлова азбука
33113006Дилър, банка
33113007Дилър, борса
33243003Дилър, стокови фючърси
33113005Дилър, ценни книжа
3311Дилъри на ценни книжа и финансови посредници
74122006Динамомеханик
33596001Дипломатически куриер
11127067Дипломатически служител - I степен
11127068Дипломатически служител - II степен
11127069Дипломатически служител - III степен
11127070Дипломатически служител - IV степен
24116001Дипломиран експерт счетоводител
11206048Директор
12196022Директор дирекция
12197001Директор дирекция, административни дейности
12137008Директор дирекция, администрация
12135048Директор дирекция, администрация на МС
11127003Директор дирекция, администрация на Народно събрание
12137007Директор дирекция, администрация на Президента
12195015Директор дирекция, банка
12136012Директор дирекция, община
12137014Директор дирекция, политики и стратегическо планиране
13216027Директор дирекция, преработваща промишленост
12137009Директор дирекция, Сметна палата
12116008Директор за връзки с инвеститорите
13496018Директор на детска кухня
14396010Директор на дирекция "Обработка на тиражите"
12137013Директор на дирекция в Столична община
11126081Директор на дирекция, полиция
13305018Директор на дирекция, радио/телевизия
13497019Директор на комплекс за детско хранене
14317004Директор на културна организация/културен институт
11127108Директор на Националния инспекторат по образованието
14316024Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"
13456017Директор на център за подкрепа на личностно развитие
13456016Директор на център за продължаващо обучение
12137011Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
13429001Директор НЕЛК
26547002Директор продукция (кино)
26547003Директор продукция (театър)
26546001Директор продукция (телевизия)
11207050Директор регионално поделение
11127028Директор териториална дирекция, агенция
11127052Директор териториално поделение
13466014Директор финансов център, банка/финансова/платежна институция
11207010Директор, банка
13467001Директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13497001Директор, библиотека
11206007Директор, вестник
13457006Директор, департамент
13456004Директор, детска градина
13415002Директор, детска ясла
13497013Директор, дирекция "Правна"
13245002Директор, закупуване
13427002Директор, здравно заведение
12237003Директор, институт
13306001Директор, информационни системи
13305022Директор, информационни системи и системи за управление
14313006Директор, кино
13459005Директор, колеж
13497002Директор, музей/галерия
11117027Директор, Национална следствена служба
12137010Директор, областна администрация
13227009Директор, обогатителен комплекс
11207044Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване
26117010Директор, Окръжна следствена служба
11147023Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11206005Директор, организация
11149021Директор, организация на работниците и служителите
11206006Директор, предприятие
13215020Директор, производство
13456015Директор, професионален колеж
11206008Директор, радио
13305019Директор, радио/телевизионна програма
11127097Директор, Районна здравноосигурителна каса
11127031Директор, регионална митническа дирекция
13227010Директор, рудодобивен комплекс
13447001Директор, социални услуги в общността
13447002Директор, специализирана институция
13456001Директор, специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование
14317005Директор, театър
11206009Директор, телевизия
11127048Директор, териториално поделение, НОИ
11127035Директор, териториално статистическо бюро
13456002Директор, училище
13456003Директор, център за професионално обучение
13306002Директор/ Мениджър, информационни технологии
12126002Директор/Мениджър човешки ресурси
13427003Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение
26527011Диригент
26563004Дисководещ
31323001Диспечер, водоразпределителна мрежа
31223008Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
31313003Диспечер, електроразпределение
31313002Диспечер, електроцентрала
31514011Диспечер, корабоплаване
31343011Диспечер, нефтопроводи
31545008Диспечер, полети
31313004Диспечер, топлопренос
43232007Диспечер, транспортни средства
31393010Диспонент, производство на автомобилни компоненти
33223006Дистрибутор
24225092Длъжностно лице по безопасност и здраве
24226108Длъжностно лице по защита на данните
24227104Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър
71152001Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
81112004Дозиметрист
75492012Дозиметрист, лаборатория
72112030Дозировач
73142002Дозировчик, абразиви
93330001Докер
26226010Документалист
43213022Домакин
51511005Домакин (пазач), къмпинг
51511006Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др.
54133001Домакин, затворническо общежитие
51693001Домакин, клуб
51530001Домакин, сграда
43213023Домакин, склад
51691004Домакин, стол
51530002Домакин-чистач, сграда
515Домакини и икономи
5153Домакини на сгради
34123016Домашен майстор
53221001Домашен санитар
91110001Домашен чистач
51521002Домашна помощница
5322Домашни санитари
9111Домашни чистачи и помощници
51530003Домоуправител
81312084Дообработчик, плочи за акумулатори
71132001Дооформител, камъни и плочи
72241003Дооформител, метал
73212015Дооформител, печатни плаки за фотогравюри
24227082Доцент
23107004Доцент, висше училище
26416003Драматург
51641003Дресьор (водач), кучета
51641004Дресьор, обяздвач на коне
26590007Дресьор, цирк
72111061Дробоструйчик
516Друг обслужващ персонал
5169Друг обслужващ персонал, н.д.
524Друг персонал, зает с търговия
5249Друг персонал, зает с търговия, н.д.
44ДРУГ ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
441Друг помощен административен персонал
4419Друг помощен административен персонал, н.д.
754Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
7549Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, н.д.
226Други медицински и здравни специалисти
2269Други медицински и здравни специалисти, н.д.
962Други неквалифицирани работници
9629Други неквалифицирани работници, н.д.
818Други оператори на стационарни машини и съоръжения
8189Други оператори на стационарни машини и съоръжения, н.д.
235Други преподаватели
2359Други преподаватели, н.д.
34ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
325Други приложни специалисти в здравеопазването
3259Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.
3435Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата
2355Други учители/ преподаватели по изкуства в занимания по интереси
2356Други учители/ преподаватели по информационни технологии в занимания по интереси
2354Други учители/ преподаватели по музика в занимания по интереси
2353Други учители/ преподаватели по чужд език в занимания по интереси
9129Други чистачи
73152011Духач, стъкло
2636Духовници и специалисти по религии
62101005Дървар
71152002Дърводелец
71152004Дърводелец, дървени конструкции
71152007Дърводелец, корабен
71152008Дърводелец, лодкостроител
75221002Дърводелец, мебелист
71152003Дърводелец, мина
71152005Дърводелец, мостови конструкции
71152006Дърводелец, поддръжка
71152009Дърводелец, строителен
7115Дърводелци и дограмаджии
7522Дърводелци, мебелисти и сродни на тях
75221001Дърворезбар
24227022Държавен вътрешен одитор
24227059Държавен експерт
24227060Държавен инспектор
24227027Държавен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24227061Държавен публичен изпълнител
11127005Държавен съветник, Народно събрание/Президентство
26127008Държавен съдебен изпълнител
11127029Държавен съкровищник, Министерство на финансите
24227073Държавен финансов инспектор
26365019Дякон
34130001Евангелист
26590008Еквилибрист
21336001Еколог
51133005Екскурзовод
51136006Екскурзовод, музей/художествена галерия
5113Екскурзоводи
44123001Експедитор, поща
73232002Експедитор, работник по обработка на книжни блокове
43212002Експедитор, стоки и товари
72332001Експериментатор, модели-корабни и плавателни съдове
24226056Експерт
34117010Експерт - юрист, организация на работниците и служителите
21495038Експерт авиационна безопасност
26195011Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет
24215026Експерт доставки, преработваща промишленост
26526007Експерт концертна дейност
24226093Експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател
24226094Експерт към политическия кабинет на министър-председателя
24215024Експерт лизинг
34123018Експерт от опит, социално включване
21446047Експерт по корабоплаване
21126002Експерт, авиометеорологично обслужване
25226008Експерт, администриране на системи
21495037Експерт, аеронавигационно информационно обслужване
25116003Експерт, анализ и дизайн
24125008Експерт, банка/финансова/платежна институция
24216002Експерт, бизнес развитие
24136004Експерт, връзки с инвеститорите
24326001Експерт, връзки с обществеността
24316005Експерт, външна търговия
24226006Експерт, европейска интеграция
24126006Експерт, застраховане
22626019Експерт, здравна комуникация и лекарствена информация
26356001Експерт, здравно осигуряване
22636005Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
25296003Експерт, извличане на данни
26226011Експерт, икономическа информация
24126004Експерт, имуществено планиране
24126002Експерт, инвеститорски контрол
24236001Експерт, индустриални отношения
24216004Експерт, инженеринг
25296002Експерт, информационно осигуряване
24226050Експерт, кабинета на министър
24216003Експерт, капитално строителство
21446024Експерт, климатични и механични системи
22626020Експерт, клинични изследвания
21536014Експерт, комуникации
21336003Експерт, консервация на околната среда
22696007Експерт, лекарствена безопасност
24216005Експерт, логистика
24316002Експерт, маркетинг
24226005Експерт, международно сътрудничество
21526013Експерт, метеорологично осигуряване
21525016Експерт, метрологично осигуряване
21526012Експерт, навигация и метеорологична техника
24236002Експерт, нормиране на труда
24246001Експерт, обучение и квалификация
24215022Експерт, обществени поръчки
24236003Експерт, организация на труда
24236004Експерт, подбор на персонала
24316004Експерт, политика на цените
11146007Експерт, политическа партия
21666003Експерт, предпечатна подготовка
24226004Експерт, програми и проекти
24215028Експерт, продажби
25126001Експерт, проектиране и програмиране
25136001Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
24236005Експерт, професионално/кариерно ориентиране
22626021Експерт, регистрация на лекарствени продукти
24316003Експерт, реклама
25296001Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии
25216003Експерт, системен софтуер за бази данни
21526011Експерт, системи въздушно обслужване
25196001Експерт, системно осигуряване
24227071Експерт, Сметна палата
24226003Експерт, социално осигуряване
24216001Експерт, стопанска дейност
24226084Експерт, стопанско управление
21536013Експерт, телекомуникации и мрежи за данни
26226012Експерт, техническа информация
25196002Експерт, технологично поддържане
24235011Експерт, труд и работна заплата
24236006Експерт, трудова заетост
24236007Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране
24216006Експерт, търговия
21496036Експерт, управление на въздушното движение
24215021Експерт, управление на собствеността
24236008Експерт, управление на човешките ресурси
24227077Експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
24136003Експерт, финансови и стопански анализи
24126005Експерт, финансово планиране
24126001Експерт, хеджиране
24216032Експерт/Координатор, изложби и събития в музей/художествена галерия
75142001Екстрактьор
72152003Екструдерист
81222003Електровакуумист
72112031Електродчик
81222004Електроерозист
72122004Електрозаварчик
2151Електроинженери
81222005Електролизьор, апаратчик на метални прахове
81222006Електролитчик
74122007Електромеханик
31513005Електромеханик, кораб
7412Електромеханици и електромонтьори
74122008Електромеханошлосер
74122009Електромонтьор
74212001Електромонтьор, електронна апаратура
74132001Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
74222013Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени
74132003Електромонтьор, подстанции
74132002Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
74132004Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
3114Електронни техници
74212002Електрончик
72111020Електропещар
74112001Електротехник, мина
74112002Електротехник, неоново осветление
31513010Електротехник, плаващо техническо средство
74112004Електротехник, поддръжка на сгради
74112003Електротехник, промишлено предприятие
74112005Електротехник, строителен
74112006Електротехник, сценичен и студиен
3113Електротехници
73212007Електротипер
81222007Електрофорезчик
74122010Електрошлосер
73132005Емайлировач, бижутерия
31313031Енергетик
34130002Енорийски работник
26369005Енорийски свещеник
21316017Ентомолог
26365020Епархийски духовен надзорник
22507013Епизоотолог
26369004Епископ
11149033Епископ на Католическата църква в България
22636006Ергоном
22696002Ерготерапевт
26416004Есеист
26528021Естраден певец
93210004Етикетировач (ръчно)
26436002Етимолог
26326007Етнолог
73212016Ецер
43212003Железопътен посредник
8312Железопътни спирачи, сигналисти и стрелочници
61211008Животновъд
612Животновъди
6121Животновъди и производители на млечни продукти
6129Животновъди, н.д.
632Животновъди, произвеждащи за собствено потребление
6320Животновъди, произвеждащи за собствено потребление
34213001Жокей
26590009Жонгльор
26426009Журналист
2642Журналисти
92110003Жътвар
72121001Заварчик
72122005Заварчик, затворени съдове
7212Заварчици и резачи на метал
44153001Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
51631003Завеждащ бюро, обредни услуги
26427006Завеждащ кореспондентски пункт
43212004Завеждащ морска регистрация
12233012Завеждащ научна лаборатория
11117050Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
26117008Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура
26117007Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура
44193006Завеждащ регистратура за класифицирана информация
41103010Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
41103009Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
26427003Завеждащ редакция
31193001Завеждащ учебна работилница
26216008Завеждащ филиал, музей
41102001Завеждащ, административна служба
34112007Завеждащ, нотариална служба
44193008Завеждащ, секретна картотека
41102002Завеждащ, техническа служба
73181023Завивач, влакна/текстил
81312002Заготвител, активна маса (химически процеси)
92140002Заготвител, билки
81412001Заготовчик, изолационни платове
73152012Закалител, стъкло
1111Законодатели
111Законодатели и висши представители
11ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
62101006Залесител
72112032Заливач, форми
81112005Замервач,отчетник
11126091Заместник - главен ревизор по безопасността на транспорта
23596001Заместник - директор, административно-стопанска дейност
23596005Заместник - директор, спортна дейност
23596002Заместник - директор, учебна дейност
23596003Заместник - директор, учебно -производствена дейност
11127051Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
24116003Заместник главен счетоводител
13459007Заместник директор, колеж
11207042Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207012Заместник-генерален директор
11127030Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
11117026Заместник-главен прокурор
26427002Заместник-главен редактор
13457009Заместник-декан
23596054Заместник-директор на детска градина
12137017Заместник-директор на дирекция, администрация
23596053Заместник-директор на център за подкрепа за личностно развитие
11127050Заместник-директор териториална дирекция
11207011Заместник-директор, банка
13467002Заместник-директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13497007Заместник-директор, библиотека
12237004Заместник-директор, институт
14317007Заместник-директор, институт/организация за културни дейности
31215001Заместник-директор, мина
13497008Заместник-директор, музей/галерия
11117028Заместник-директор, Национална следствена служба
11206013Заместник-директор, организация
11206014Заместник-директор, предприятие
11127098Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса
11127032Заместник-директор, регионална митническа дирекция
14317011Заместник-директор, театър
23596004Заместник-директор, учебно- творческа дейност
11207017Заместник-изпълнителен директор
11127024Заместник-изпълнителен директор, агенция
11114017Заместник-кмет, община
11114023Заместник-кмет, район
11117013Заместник-министър
11119011Заместник-министър-председател
13245022Заместник-началник, железопътна гара
13497005Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност
11127034Заместник-началник, митница
11126087Заместник-началник, общинска служба по земеделие
13497006Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност
11127010Заместник-областен управител
11117051Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор
11119009Заместник-омбудсман
11119006Заместник-председател на комисия, Народно събрание
11119004Заместник-председател на Народно събрание
11209028Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз
11117040Заместник-председател, апелативен съд
12237002Заместник-председател, Българска академия на науките
11117039Заместник-председател, Върховен административен съд
11117038Заместник-председател, Върховен касационен съд
11117041Заместник-председател, градски съд
14317010Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт
11127093Заместник-председател, държавна агенция
11127020Заместник-председател, държавна комисия
11209029Заместник-председател, кооперативен съюз
11209030Заместник-председател, кооперация
11127014Заместник-председател, Национален статистически институт
11147036Заместник-председател, обществена организация
11119020Заместник-председател, общински съвет
11117042Заместник-председател, окръжен съд
11149025Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149017Заместник-председател, организация на работниците и служителите
11149013Заместник-председател, организация на работодатели
11117043Заместник-председател, районен съд
11125100Заместник-председател, Селскостопанска академия
11129103Заместник-председател, Сметна палата
14317008Заместник-председател, спортен клуб
14317009Заместник-председател, спортна организация
11207016Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество
11209037Заместник-ректор, висше училище
11207015Заместник-ръководител, кооперативно предприятие
13216006Заместник-ръководител, обособено производство
11207027Заместник-управител
731Занаятчии
73ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
7319Занаятчии, н.д.
72142002Занитвач
72122006Запойчик
81522006Зареждач
93290010Зареждач, материали и полуфабрикати
93290009Зареждач, промишлено производство (ръчно)
33213002Застрахователен агент
33213003Застрахователен брокер
3321Застрахователни агенти
5413Затворнически надзиратели
72232017Затиловчик
81312081Захранвач
72111021Зачиствач на люкове и врати
35215006Звуков дизайнер
21496004Звукоинженер
35213009Звукооператор, смесител на звукове
26545028Звукорежисьор
35213010Звукотехник
53291009Здравен асистент
32533001Здравен медиатор
3253Здравни работници в общности
61111011Зеленчукопроизводител
31423011Земеделски демонстратор
93120002Земекопач
21656002Земемер
21656003Земеустроител
71122001Зидар
71122007Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
71122002Зидар, комини
71122006Зидар, облицовка на пещи
71122004Зидар, пещи
71122005Зидар, сгради (конструкции)
7112Зидари и сродни на тях
71122008Зидаромазач
73132006Златар
21326013Зооинженер (зоотехник)
21316018Зоолог
51642012Зоофризьор
32145001Зъботехник
11144037Игумен на ставропигиален манастир
72142003Извивач, метални плаки
62101007Извозвач, дървен материал
81312003Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра
81412002Изготвител, болкит
75341001Изготвител, даражни гарнитури
74212003Изготвител, корабна електроника
71262006Изготвител, корабни тръбни инсталации
73222013Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран
71262007Изготвител, монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки
75341002Изготвител, тапицерска вложка
72152004Изготвител, телени изделия
7214Изготвители и монтажници на метални конструкции
13496009Издател
44192003Издирвач на адреси
52491006Изкупвач, селскостопанска продукция
33233003Изкупчик (търговия на дребно)
33233004Изкупчик (търговия на едро)
26517005Изкуствовед
72241004Излъсквач, метал
75492003Измервач, феритни и магнитни изделия
43212005Измерител, горивни и строителни материали
72312007Изпитател на бойни припаси и специални пиротехнически средства
75422006Изпитател на взривни материали
72313014Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества
81312082Изпитател, акумулатори
75432001Изпитател, дрехи
73212017Изпитател, изпробвач на фотогравюри
72313010Изпитател, моторни превозни средства
75432002Изпитател, тъкани
72332002Изпитател, хидравлично налягане
44193009Изпълнител
75312004Изпълнител, модели
75331002Изпълнител, ръчна бродерия
11207002Изпълнителен директор
11127023Изпълнителен директор, агенция
11149019Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите
11147022Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11206003Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ
13306025Изпълнителен продуцент
33596002Изпълнителен секретар, консулска служба
11145038Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите
33433009Изпълнителен секретар, офис
24225089Изследовател
21336007Изследовател, екология
72112033Изтегляч, метал
72112034Изтърсвач, форми и отливки
81421002Изцепвач, дунапрен
75492004Изчислител, грешки и отчетник
51512001Иконом
51521003Иконом, домакинство
5152Икономи и домашни помощници
26316029Икономист
26316005Икономист, банково дело
26316006Икономист, външна търговия
26316007Икономист, данъчно облагане
26316008Икономист, доходи и жизнен стандарт
26316009Икономист, иконометрия
26316010Икономист, индустриални отношения
26316011Икономист, индустрия
26316028Икономист, обществени поръчки
26316012Икономист, организация и управление
26316013Икономист, организация на производството
26316014Икономист, организация на труда
26316026Икономист, плановик
26316027Икономист, себестойчик
26316015Икономист, селско стопанство
26316016Икономист, социални грижи и подпомагане
26316017Икономист, социално застраховане
26316018Икономист, социално осигуряване
26316019Икономист, транспорт
26316020Икономист, труд
26316021Икономист, туризъм
26316022Икономист, търговия
26316023Икономист, управление на персонала
26316024Икономист, финанси
26316025Икономист, цени
2631Икономисти
26316002Икономически анализатор
12137015Икономически директор
26316001Икономически съветник
26590010Илюзионист
21663007Илюстратор
26369006Имам
26590011Имитатор
81412003Импрегнатор
26548006Импресарио
24136007Инвестиционен анализатор
24126003Инвестиционен консултант
21496039Инеженер, клиентска поддръжка
21496015Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
21496017Инженер вибродиагностика
21496016Инженер дефектоскопист
21516018Инженер осигурителна техника
21446043Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
21446041Инженер поддръжка
21426023Инженер сграден фонд
21516001Инженер, автоматизация
21446014Инженер, автоматизация на производството
21536012Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен
21446020Инженер, водни турбини
21426002Инженер, водоснабдяване и канализация
21446015Инженер, газови турбини
21446040Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
21516005Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)
21516003Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
21496035Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)
21516004Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
21317031Инженер, генетик
21446016Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
21496018Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност
21446017Инженер, дизелови двигатели
24225105Инженер, държавен служител
21436002Инженер, екология
21516006Инженер, електрически илюминации и ефекти
21516007Инженер, електрически контактни мрежи
21516017Инженер, електрически контрол
21516008Инженер, електрически машини и апарати
21516009Инженер, електрически подсистеми
21516019Инженер, електробезопасност
21516010Инженер, електромеханично оборудване
21526004Инженер, електроник
21526005Инженер, електроник (компютърен дизайн)
21526003Инженер, електроник (полупроводникова техника)
21526006Инженер, електронни инструменти и прибори
21526002Инженер, електронно-технически архив
21516011Инженер, електрообзавеждане
21516002Инженер, енергетик
21516012Инженер, енергиен диспечер
21446045Инженер, железопътен транспорт
21426003Инженер, железопътно строителство
21496010Инженер, изследване на труда
21426004Инженер, инвеститорски контрол
21446021Инженер, индустриални машини и системи
21446022Инженер, инструментална екипировка
21426005Инженер, иригации
21496040Инженер, качество
21446023Инженер, климатични инсталации
21446042Инженер, конструктор
21426006Инженер, конструктор в строителството
21436001Инженер, контрол по замърсяване на въздуха
21526007Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика
21446018Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
21417006Инженер, координатор по заваряване
21446025Инженер, корабни двигатели
21446026Инженер, корабни машини и механизми
21446027Инженер, корабостроене и кораборемонт
21526008Инженер, космическа техника и апаратура
21446012Инженер, криогеник
21446028Инженер, локомотивни двигатели
21466002Инженер, маркшайдер
21496032Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия
21496029Инженер, медицинска радиологична физика
21496030Инженер, медицинска санитарна физика
21466003Инженер, металург
21466004Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)
21466005Инженер, металург (добив на черни метали)
21466006Инженер, металург (радиоактивни материали)
21466007Инженер, металург (технология на леенето)
21446013Инженер, механик
21446044Инженер, механобезопасност и технически надзор
21466008Инженер, минен
21466010Инженер, минен (добив на въглища)
21466011Инженер, минен (добив на метални руди)
21466012Инженер, минен (технология на минното производство)
21466009Инженер, минен диспечер
21466018Инженер, минен проектант
21466013Инженер, минна електромеханика
21446029Инженер, минни машини
21466014Инженер, минно строителство
21426007Инженер, мостово строителство
21466015Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища
21466016Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми
21456004Инженер, обработка на светлочувствителни материали
21496034Инженер, оптика
21516013Инженер, осветителна техника
21446030Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
21496011Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
21456005Инженер, очистване на вода
21446031Инженер, парни и водогрейни котли
21446032Инженер, парни турбини
21496012Инженер, патентен
21446050Инженер, поддръжка асансьорна техника
21516014Инженер, пренос на електроенергия
21436003Инженер, пречистване на води
21426008Инженер, пристанищно строителство
21426022Инженер, проектант
21416002Инженер, производствена ефективност
21416003Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие
21416001Инженер, производство
21426010Инженер, пътно строителство
21536002Инженер, радиотелеграфист
21516015Инженер, разпределение на електроенергия
21466017Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
21516016Инженер, релейна защита
21526014Инженер, роботика
21446033Инженер, руднична вентилация и аеродинамика
21536011Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
21446034Инженер, самолетни двигатели
21526009Инженер, самолетно оборудване
21526010Инженер, самолетоводещи съоръжения
21446019Инженер, самолетостроене
21496031Инженер, санитарно инженерство
21426011Инженер, санитарно строителство
21446035Инженер, селскостопанско машиностроене
21496013Инженер, системи (без компютърни)
21446036Инженер, смазочни системи
21446037Инженер, сондажни машини
21426012Инженер, строителен
13236005Инженер, строителен надзор
21426013Инженер, строителни конструкции
21426014Инженер, строителство във вода
21426015Инженер, строителство на комини
21426016Инженер, строителство на куполи и кули
21426009Инженер, строителство на сгради и съоръжения
21536003Инженер, телекомуникация
21536004Инженер, телекомуникация (космичен )
21536005Инженер, телекомуникация (радарни системи )
21536006Инженер, телекомуникация (радио)
21536007Инженер, телекомуникация (сигнални системи)
21536008Инженер, телекомуникация (телевизия )
21536009Инженер, телекомуникация (телеграф)
21536010Инженер, телекомуникация (телефон)
21496009Инженер, техническа безопасност
21426017Инженер, технолог в строителството
21456006Инженер, технология на боите и лаковете
21456007Инженер, технология на горивата
21456008Инженер, технология на изкуствените влакна
21456009Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия
21456010Инженер, технология на органичния синтез и полимерите
21456011Инженер, технология на пластмасите
21456012Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство
21446039Инженер, топлоенергетика
21426019Инженер, тунелно строителство
21526001Инженер, хардуер
21446038Инженер, хидравлични и пневматични машини
21426020Инженер, хидроенергийно строителство
21426001Инженер, хидролог
21426021Инженер, хидромелиоративно строителство
21456001Инженер, химик
21456002Инженер, химик (нефт и природен газ)
21456003Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ
21456013Инженер, химически процеси
21456014Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
21496033Инженер, ядрена енергетика
2143Инженер-еколози
21496014Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения
21496019Инженер-технолог, дървообработване
21496028Инженер-технолог, електротехнически изделия
21496020Инженер-технолог, керамично производство
21496021Инженер-технолог, кожарско и обувно производство
21416004Инженер-технолог, опаковане на продукция
21496022Инженер-технолог, полиграфическо производство
21426018Инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции
21496023Инженер-технолог, стъклопроизводство
21496024Инженер-технолог, текстилно производство
21496025Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
21496026Инженер-технолог, циментово производство
21496027Инженер-технолог, шивашко производство
21456015Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
2145Инженер-химици
2141Инженери в промишленото производство
2152Инженери по електроника
215Инженери по електротехнологии
2153Инженери по телекомуникационни технологии
42113011Инкасатор, банка/финансова/платежна институция
42142002Инкасатор, дългови задължения
42142003Инкасатор, наеми
42142004Инкасатор, плащания
42141001Инкасатор, събирач на данъци и такси
4214Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях
33433005Инспектор
26195010Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
12137052Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието
24227106Инспектор в служба "Военна информация"
31193057Инспектор ведомствен технически надзор
31514012Инспектор картно бюро, корабоплаване
26526002Инспектор на оркестър
26526003Инспектор на хор
24226086Инспектор по банков надзор
31173032Инспектор по безопасността в минодобива
32574004Инспектор по обществено здраве
32574005Инспектор по обществено здраве, специализант
32574006Инспектор по обществено здраве, със специалност в системата на здравеопазването
31193059Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
33593014Инспектор подготовка на кадри
31194071Инспектор технически надзор, съоръжения с повишена опасност
33125002Инспектор, банка/финансова/платежна институция
32573007Инспектор, безопасност на продукти
31193047Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт
33593020Инспектор, ветеринарномедицински служби
33593013Инспектор, гражданска защита
24226057Инспектор, гражданско въздухоплаване
24225100Инспектор, държавен служител
31133017Инспектор, електробезопасност
43233010Инспектор, железопътна транспортна служба
32573002Инспектор, здраве и безопасност при работа
42123002Инспектор, игра в казино
33153001Инспектор, иск
31133018Инспектор, качество (електрически продукти)
31143009Инспектор, качество (електронни продукти)
31153063Инспектор, качество (механична техника)
75432003Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
75433004Инспектор, качество на производствените процеси
31193048Инспектор, контрол на общоопасни средства
32573001Инспектор, медицинска екология
33513002Инспектор, митнически документи
23595049Инспектор, Национален инспекторат по образованието
24226053Инспектор, областно звено
33593015Инспектор, общественото хранене
33153002Инспектор, осигурителен иск
33513003Инспектор, паспортна проверка
33533003Инспектор, пенсионен
33533002Инспектор, пенсионен архив
33553002Инспектор, полиция
26356018Инспектор, пробация
31123017Инспектор, противопожарна охрана
31123016Инспектор, противопожарна охрана на сграда
31193049Инспектор, разследване на пожари
44193012Инспектор, салон
33533004Инспектор, социално осигуряване
33533005Инспектор, социално-осигурителни рискове
33593017Инспектор, тегло и мярка
31233002Инспектор, технически надзор
31153064Инспектор, технически стандарти
43233011Инспектор, транспортна служба
32573003Инспектор, трудова медицина
33533001Инспектор, трудови злополуки
33593016Инспектор, търговия
33593018Инспектор, услуги
23596047Инспектор, учебна дейност
31113011Инспектор, фактори работна среда
33593019Инспектор, цени
3257Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
51693007Инструктор
34233001Инструктор, безмоторно летене
22653002Инструктор, диетично хранене
34233005Инструктор, езда
34233002Инструктор, парашутизъм
34223007Инструктор, плуване
31193050Инструктор, превозни бригади
34223010Инструктор, спортен
34233003Инструктор, управление на платноход
5165Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства
26528022Инструменталист, солист
72223006Инструменталчик
34323005Интериорен дизайнер
3432Интериорни дизайнери и декоратори
42292003Информатор
42292001Информатор, приемна
42223005Информатор, пътническо обслужване
42292002Информатор/културна организация/културен институт
26336002Историк
21316019Ихтиолог
74132005Кабелен муфаджия
72152005Каландрист
72112035Калибровчик, валци
72152006Калибровчик, телове и проводници
43112001Калкулант
53291004Калолечител
71132002Каменар
71132003Каменар, каменна зидария
71132008Каменоделец
71132007Каменоделец на паметници
71132009Каменоделец, облицовки
7113Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи
71132004Каменодълбач
71132005Каменоредач (оформител)
71132006Каменотрошач
51621001Камериер/камериерка
51621003Камериер/камериерка, хотел
71262008Каналджия
43212006Кантарджия
83122007Кантонер, железопътна линия
26369007Капелан
31524006Капитан на влекач
31523025Капитан на катер
31524001Капитан, кораб
31524002Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)
31524003Капитан, плаващо техническо средство
31524004Капитан, пристанище
31524005Капитан, яхта
51202005Карвинг-декоратор
24236009Кариерен консултант
26518007Карикатурист
21656005Картограф
2165Картографи и земемери
73232003Картонажист, овлажняване на книжни материали
73232004Картооформител
44113001Картотекар
93320002Каруцар
52301001Касиер
42111013Касиер, гише в съобщенията
43112002Касиер, домакин
42111014Касиер, обменно гише
43112003Касиер, счетоводство
42121003Касиер-приемчик, тотализатор
523Касиери и продавачи на билети
5230Касиери и продавачи на билети
421Касиери, инкасатори и сродни на тях
34353003Каскадьор
75112022Категоризатор, животни
72112036Катодчик
62КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
61КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
6КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
7КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
13216030Квалифицирано лице, фармацевтично производство
33433012Квестор
75412004Кесонен работник
22646004Кинезитерапевт
35213019Кинематограф
51642010Кинолог
35213011Киномеханик
81312044Кислородчик
73222001Клавиатурист, релефноноборна машина
21126003Климатолог
51530005Клисар
26590012Клоун
72222012Ключар
11119018Кмет, кметство
11119016Кмет, община
11119022Кмет, район
11113024Кметски наместник, община
73232005Книговезец
73232006Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)
44152004Книговодител
72211001Ковач
73132007Ковач, златна бижутерия
72211003Ковач, инструменти
72131009Ковач, котли/казани
72131010Ковач, мед
72211002Ковач, подковаване на животни
93290011Ковач, щайги и други опаковки (ръчно)
7221Ковачи с чукове и преси
722Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях
75351003Кожар
75351004Кожар, манипулант
75351005Кожар, стригач
75351006Кожар-полировач на кожи
75312010Кожухар
51422002Козметик
5142Козметици и сродни на тях
72112037Коксосортировач
93320003Колар
75112023Колач, животни
26426010Колонист
73162015Колорист, стъкло и керамика
31524024Командир на моторен катер
54123013Командир, екип
54123014Командир, отделение
54123015Командос
26426011Коментатор
26590013Комик, цирк
71331001Коминочистач
42132001Комисионер, заложна къща
33243005Комисионер, кораби/пратки
33243006Комисионер, пътувания
33243007Комисионер, стоки
4213Комисионери и лихвари
5162Компаньони и камериери
51620005Компаньонка
93290001Комплектовач
75222010Комплектовач, мебелен обков
26528023Композитор
35123005Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
21668001Компютърен аниматор
35113002Компютърен оператор
35123004Компютърен техник, анализи на компютърни системи
35123003Компютърен техник, бази данни
72112038Конверторчик
51121001Кондуктор
5112Кондуктори
26517006Консерватор/реставратор
21446046Конструктор на плавателни съдове
26516002Конструктор, кукли
31193002Конструктор, професионално обучение
11127041Консул
33223005Консултант (промотьор), продажби
52233003Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия
51422007Консултант по отслабване
24216008Консултант по управление
25226006Консултант, администриране на системи
26356019Консултант, деца и младежи
22653003Консултант, диетично хранене
26417009Консултант, драматургичен
33593012Консултант, държавна администрация
21336004Консултант, екология
22653004Консултант, здравословно хранене
25136005Консултант, интернет програмиране
25296004Консултант, компютърни престъпления
35123006Консултант, поддръжка на информационни технологии
35123007Консултант, поддръжка на софтуер
33333005Консултант, подкрепена заетост
31193060Консултант, превоз на опасни товари
24346004Консултант, продажби ИКТ
42213001Консултант, пътнически транспорт
25116007Консултант, САП
25296005Консултант, сигурност на данни
33125007Консултант, управление на вземанията
33125006Консултант, управление на просрочията
35143005Консултант, управление на уеб сайт
24136006Консултант, ценни книжа
34113009Консултант-юрист, регионална структура на организация на работниците и служителите
4221Консултанти и служители в пътнически агенции
22696009Контрольор в Районна здравноосигурителна каса
51123002Контрольор по редовността на пътниците
43233012Контрольор, автомобилен транспорт
43233013Контрольор, влакове
31193051Контрольор, железен път и съоръжения
43212007Контрольор, запаси
42123007Контрольор, казино
75433010Контрольор, качество
75432009Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)
31154062Контрольор, корабоплаване
33533010Контрольор, пенсии
44123002Контрольор, поща
44123003Контрольор, пощенска служба
44123004Контрольор, пощенски склад
43233014Контрольор, самолети
43233015Контрольор, служба за въздушни превози и услуги
43233016Контрольор, товаро-разтоварна дейност
75361002Конфекционер, обувки (ръчно)
26563005Конферансие
26527012Концертмайстор
33433006Координатор
31234004Координатор по безопасност и здраве
24216020Координатор програмна дейност, радио и телевизия
24216013Координатор производство
31545005Координатор, въздушно обслужване
13433003Координатор, грижи за възрастни хора в общността
44193010Координатор, дейности
25196008Координатор, ИТ проекти
31223006Координатор, преработваща промишленост
31545006Координатор, управление на въздушното движение
35143006Координатор, управление на уеб сайт
73212018Копировач
75322001Копировач, жакардови модели
73212019Копист
73162016Копист, стъкло и керамика
81322001Копист, филмови материали
61231006Копринар
33313004Корабен агент
33313005Корабен брокер
72122007Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове
31513006Корабен електроник
31513007Корабен електротехник
71242001Корабен изолировач
71152011Корабен кофражист
81822001Корабен моторист/машинист
81822002Корабен огняр
81822003Корабен помпиер
74222014Корабен радиомонтьор
72142015Корабен ремонтчик
73152013Корабен формовчик, стъклопластови конструкции
315Корабни и авиационни специалисти
3151Корабни механици и техници
3152Корабни палубни офицери и пилоти
31524020Корабоводител
44136005Коректор
26528024Корепетитор
23595051Корепетитор, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
26426012Кореспондент
73212020Коригировач, фотогравюри
83502003Кормчия, корабен
83502002Кормчия, спасителна лодка
73222002Корнировач
12116009Корпоративен секретар
72142004Корпусник, корабостроене и кораборемонт
72332003Котлочистач
72332004Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения
72112039Кофаджия
71142003Кофражист
71142004Кофражист, бетонни отливки
73171002Кошничар
83432001Кранист
83432002Кранист (подвижен)
8343Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения
33123003Кредитен администратор
33125001Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция
3312Кредитни специалисти
81112006Крепач (поставяч), подпори
26326008Криминолог
35223023Криптограф
26417010Критик
75222011Крояч, дървени модели
75322003Крояч, кожа
75361003Крояч, обувни изделия
75322004Крояч, платна
73152014Крояч, резач на плоско стъкло
75322002Крояч, текстил
42123008Крупие
26590016Кукловод
32594002Културтерапевт
26216010Куратор
96210001Куриер
96210002Куриер, служба/офис
9621Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи
9412Кухненски помощници
26369008Кюре
75492005Лаборант
32123001Лаборант, анатомия
32123002Лаборант, бактериология
32123003Лаборант, клетки
32123004Лаборант, кръвни банки
32113002Лаборант, медицински радиографни съоръжения
81322002Лаборант, обработващ светлочувствителни материали
32123005Лаборант, патология
32123006Лаборант, препаратор
32123007Лаборант, тъкан
32123008Лаборант, фармакология
32123009Лаборант, физиология
32123010Лаборант, хематология
32123011Лаборант, хистология
71321006Лакировач, метал
75361004Лакировач, обувни изделия
71321007Лакировач, превозни средства
71321008Лакировач, промишлени изделия
21627001Ландшафтен архитект
2162Ландшафтни архитекти
21146021Ледолог (гласиолог)
22117001Лекар
22617001Лекар по дентална медицина
22617010Лекар по дентална медицина, дентална клинична алергология
22617011Лекар по дентална медицина, дентална образна диагностика
22617002Лекар по дентална медицина, детска дентална медицина
22697005Лекар по дентална медицина, контрольор
22617013Лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия
22617007Лекар по дентална медицина, обща дентална медицина
22617008Лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия
22617006Лекар по дентална медицина, орална хирургия
22617003Лекар по дентална медицина, ортодонтия
22617005Лекар по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица
22617004Лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина
22617009Лекар по дентална медицина, социална медицина и обществено дентално здраве
22617012Лекар по дентална медицина, специализант
22307002Лекар по дентална медицина, хомеопат
22127066Лекар, авиационна медицина
22127003Лекар, акушерство и гинекология
22127005Лекар, анатомия, хистология и цитология
22127069Лекар, ангиология
22127006Лекар, анестезиология и интензивно лечение
22127007Лекар, биохимия
22127008Лекар, вирусология
22127077Лекар, военна токсикология
22127078Лекар, военномедицинско планиране
22117004Лекар, вътрешни болести
22127084Лекар, вътрешни болести (специалист)
22127009Лекар, гастроентерология
22127011Лекар, гериатрична медицина
22127056Лекар, гръдна хирургия
22127080Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
22127037Лекар, детска гастроентерология
22127028Лекар, детска ендокринология и болести на обмяната
22127030Лекар, детска кардиология
22127033Лекар, детска клинична хематология и онкология
22127031Лекар, детска неврология
22127032Лекар, детска нефрология и хемодиализа
22127034Лекар, детска пневмология и фтизиатрия
22127035Лекар, детска психиатрия
22127036Лекар, детска ревматология
22127057Лекар, детска хирургия
22637004Лекар, експерт по експертиза на временна неработоспособност
22637003Лекар, експерт по експертиза на работоспособността
22127013Лекар, ендокринология и болести на обмяната
22127014Лекар, епидемиология на инфекциозните болести
22127016Лекар, инфекциозни болести
22127017Лекар, кардиология
22127059Лекар, кардиохирургия
22127004Лекар, клинична алергология
22127015Лекар, клинична имунология
22127018Лекар, клинична лаборатория
22127070Лекар, клинична токсикология
22127051Лекар, клинична фармакология и терапия
22127053Лекар, клинична хематология
22127012Лекар, кожни и венерически болести
22637001Лекар, комунална хигиена
22697006Лекар, контрольор
22127060Лекар, лицево-челюстна хирургия
22127067Лекар, лъчелечение
22127046Лекар, медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
22127075Лекар, медицинска биология
22127010Лекар, медицинска генетика
22127023Лекар, медицинска онкология
22127026Лекар, медицинска паразитология
22697001Лекар, медицинско застраховане и консултации
22127019Лекар, микробиология
13427027Лекар, началник на медицински пункт
13427011Лекар, началник отделение/лаборатория
22127061Лекар, неврохирургия
22127021Лекар, неонатология
22127020Лекар, нервни болести
22127022Лекар, нефрология
22127042Лекар, нуклеарна медицина
22127041Лекар, образна диагностика
22127001Лекар, обща и клинична патология
22117003Лекар, обща медицина
22127071Лекар, обща хигиена
22127062Лекар, ортопедия и травматология
22127025Лекар, очни болести
22127027Лекар, патофизиология
22117005Лекар, педиатрия
22127083Лекар, педиатрия (специалист)
22127029Лекар, педиатър - алерголог
22127063Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия
22127040Лекар, пневмология и фтизиатрия
22127079Лекар, превантивна военна медицина
22127038Лекар, професионални болести
22127039Лекар, психиатрия
22127072Лекар, радиационна хигиена
22127043Лекар, радиобиология
22127044Лекар, ревматология
22637002Лекар, служба по трудова медицина
22127081Лекар, специализант
22117002Лекар, специализант по обща медицина
22127045Лекар, специалист по икономика на здравеопазването
22127047Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт
22637007Лекар, специалист по трудова медицина
22117006Лекар, спешна медицина
22127048Лекар, спортна медицина
22127050Лекар, съдебна медицина
22127049Лекар, съдебна психиатрия
22127064Лекар, съдова хирургия
22127002Лекар, токсикология
22127068Лекар, трансфузионна хематология
22127065Лекар, урология
22127024Лекар, ушно-носно-гърлени болести
22127082Лекар, фармакология
22127052Лекар, физикална и рехабилитационна медицина
22127076Лекар, физиология
22127073Лекар, хигиена на детско-юношеската възраст
22127055Лекар, хирургия
22307001Лекар, хомеопат
22127074Лекар, хранене и диететика
22127054Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК
24337002Лекар-медицински представител
221Лекари
2261Лекари по дентална медицина
2212Лекари специалисти
22406004Лекарски асистент
2240Лекарски асистенти и фелдшери
26436003Лексикограф
93290012Лепач
95100002Лепач на афиши
81312042Лепиловар
81312004Лепилоприготвител
21326014Лесничей
62101009Лесозащитник
21326001Лесоинженер
31537004Летец-борден инженер
31537014Летец-борден оператор
31537002Летец-борден радист
31537003Летец-втори пилот
31537005Летец-пилот
13245033Летец-пилот, директор на дирекция
31537006Летец-пилот, изпитател
31537007Летец-пилот, инспектор
31537008Летец-пилот, инструктор
31537015Летец-пилот, командир на звено
31537013Летец-пилот, командир на хеликоптер
31537009Летец-пилот, командир/капитан на самолет
31537011Летец-пилот, хеликоптер
31537010Летец-пилот, хидроплан
31537012Летец-щурман
72111001Леяр
73131001Леяр, бижутерия
81312056Леяр, детайли от олово за акумулатори
73211005Леяр, отливки-електротипер
73211006Леяр, отливки-стереотипер
721Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях
24116014Ликвидатор
26436004Лингвист
26416005Литературен сътрудник
42132002Лихвар
53221002Личен асистент
34233006Личен треньор
54193006Лична охрана
54141001Ловен надзирател
62241001Ловец
62241002Ловец, диви животни
63400002Ловец, произвеждащ за собствено потребление
6224Ловци и трапери
22666001Логопед
23525006Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
83502004Лодкар
61121005Лозар
8311Локомотивни машинисти
831Локомотивни машинисти и сродни на тях
31524011Лоцман
53291005Луголечител
73122002Лютиер
26590014Маг
43212008Магазинер
81112007Майстор миньор
75222012Майстор, инкрустации
75313002Майстор, калъпи за шапки
75222013Майстор, медни покрития
75361005Майстор, обувки
72223007Майстор, оръжия
75142002Майстор, плодови/зеленчукови сокове
73152015Майстор, плоско стъкло
75222014Майстор, полиране
75162001Майстор, пресован тютюн
75122006Майстор, производство на захарни изделия
75122007Майстор, производство на мая
75122004Майстор, производство на сладкарски изделия
75122005Майстор, производство на тестени изделия
75122003Майстор, производство на хлебни изделия
75162002Майстор, пури
73132008Майстор, сребърни изделия
23592045Майстор, учебно производство
75162003Майстор, цигари
34342003Майстор-готвач
75222015Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)
75351007Майстор-кожар
75122008Майстор-сладкар
7317Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали
7318Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали
73222003Макетист
83122008Маневрист
52410001Манекен
5241Манекени и други модели
51422003Маникюрист
93290013Манипулант, промишлеността
81212007Манипулатор, валцова машина
12216004Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
62101010Маркировач, лесофонд и дървен материал
93290014Маркировач, метали
52301002Маркировач, ресторант
51693009Масажист
32555003Масажист (за лица с увредено зрение)
21206003Математик
212Математици, актюери и статистици
2120Математици, актюери и статистици
73152016Материалчик (заготовчик), стъклопроизводството
73162017Матировач, стъкло
72223008Матричар
72223009Матричар, катодни основи
72142005Мачтовик
83502005Машинен боцман
21446049Машинен инженер
81892022Машинен оператор
81112017Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)
81722001Машинен оператор, агрегат
81142001Машинен оператор, азбесто-циментови изделия
81312029Машинен оператор, амуниции
81722002Машинен оператор, банциг
81542001Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия
81602023Машинен оператор, белене/чистене на зърно
75232008Машинен оператор, белязане/маркиране на дървен материал
81892021Машинен оператор, бетон помпа
81412004Машинен оператор, биене на каучук
81602001Машинен оператор, бланширане на риба/месо
81542002Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
81552001Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
81602070Машинен оператор, бране на тютюневи листа
81522007Машинен оператор, бродерия
81832001Машинен оператор, бутилиране
81322014Машинен оператор, вадене на копия от снимки
81222008Машинен оператор, вакуумапаратчик
81811001Машинен оператор, валцуване на листово стъкло
81602059Машинен оператор, варене на спиртни напитки
81522008Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)
81522009Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
81412005Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
81412006Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
83432005Машинен оператор, въжена транспортна машина
81412007Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми
81222009Машинен оператор, галванизиране на метал
81572001Машинен оператор, гладене в пералня
81712017Машинен оператор, гланциране на хартия
81312018Машинен оператор, гореща камера
81212013Машинен оператор, горещо пресоване на метал
75232009Машинен оператор, гравиране на дървен материал
81142002Машинен оператор, гравиране на каменни изделия
81811002Машинен оператор, гравиране на стъкло
81592001Машинен оператор, десениране на текстил
81602060Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки
81712001Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние
81132002Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор
81892001Машинен оператор, дренажна система, канализация
81811003Машинен оператор, духане на стъкло
81112013Машинен оператор, дълбаене (мина)
75232010Машинен оператор, дърводелство
81722004Машинен оператор, дърводобив
81722005Машинен оператор, дървообработване
81712002Машинен оператор, дялане на дървен материал
81892020Машинен оператор, екарисаж
81312005Машинен оператор, експандерист
81892002Машинен оператор, електрическа инсталация
81111040Машинен оператор, електрическа подстанция
81812022Машинен оператор, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
81832002Машинен оператор, етикетиране
75232011Машинен оператор, ецване на дървен материал
81421003Машинен оператор, ецване на пластмаса
81811004Машинен оператор, ецване на стъкло
81312034Машинен оператор, заварчик на кондензатори
81212011Машинен оператор, закаляване на метал
81811005Машинен оператор, закаляване на стъкло
81602005Машинен оператор, замразяване на месо/риба
81602035Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци
81832003Машинен оператор, запечатване
73232013Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)
81142003Машинен оператор, зареждач на абразиви
81602002Машинен оператор, затваряне на консерви в метална кутия (херметически)
81892003Машинен оператор, зонно пречистване и изготвяне на монокристали
75232012Машинен оператор, извиване на дървен материал
81811006Машинен оператор, извиване на стъкло
81812023Машинен оператор, изглаждане на глина
75232013Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал
81142004Машинен оператор, изглаждане/оглаждане
81312006Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш
81142005Машинен оператор, изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)
81312007Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел
81522010Машинен оператор, изготвяне на кордони
81892004Машинен оператор, изготвяне на селенови клетки
81142007Машинен оператор, изделия от бетон
75232014Машинен оператор, изделия от дърво
81142009Машинен оператор, изделия от изкуствени камъни
81142006Машинен оператор, изделия от камък
81432002Машинен оператор, изделия от хартия
81432003Машинен оператор, изделия, подвързани с картон
81222010Машинен оператор, излъскване на метал
81602003Машинен оператор, измиване на консерви (стерилни в метални кутии)
81892005Машинен оператор, изолация
81892019Машинен оператор, изпитателна станция
81512001Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
81512002Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна
73232014Машинен оператор, изработване в релеф (книги)
81432004Машинен оператор, изработване в релеф (хартия)
81892015Машинен оператор, изработване на печатни платки
81421004Машинен оператор, изработване на пластмасови антени
81421005Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
73222021Машинен оператор, изработване на радиоскали
73222022Машинен оператор, изработване на хомографски изделия
81212014Машинен оператор, изтегляне на безшевни тръби
81212015Машинен оператор, изтегляне на жица и тел
81212016Машинен оператор, изтегляне на метал
81811007Машинен оператор, изтегляне на стъкло
81542003Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия
81122001Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
81122002Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
81892006Машинен оператор, кабелна инсталация
81542004Машинен оператор, кадриране на плат
81512003Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна
81891027Машинен оператор, компресор
81602006Машинен оператор, консервиране на месо/риба
81602036Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци
81112014Машинен оператор, копаене в мина (непрекъснато производство)
81532001Машинен оператор, кроене
81532002Машинен оператор, кроене с електронна машина
81811008Машинен оператор, леене на керамика и порцелан
73222023Машинен оператор, леене на печатарски шрифт
81421006Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
81832004Машинен оператор, маркиране на стоки
81811009Машинен оператор, матиране (гланциране) на стъкло
81212008Машинен оператор, машина за леене
81892007Машинен оператор, машини за намагнитване
81212010Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията
81312008Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси)
81602024Машинен оператор, мелене на зърно
81602025Машинен оператор, мелене на подправки
81602007Машинен оператор, месни продукти
81222011Машинен оператор, метализатор
81892017Машинен оператор, метални прахове и смеси
72232019Машинен оператор, металообработващи машини
72232020Машинен оператор, металорежещи машини
81512004Машинен оператор, метриране на плат
81142008Машинен оператор, минерални изделия
81602013Машинен оператор, миячна машина
81602015Машинен оператор, млечни продукти
81421007Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса
82112001Машинен оператор, монтаж на превозни средства
82112002Машинен оператор, монтажен конвейер
82122001Машинен оператор, навиване на арматура
82122002Машинен оператор, навиване на бобина
81512005Машинен оператор, навиване на конци и прежди
81512006Машинен оператор, навиване на плат
81512007Машинен оператор, намотаване (конци и прежди)
81421008Машинен оператор, направа на пластове, листове
81222012Машинен оператор, направа на покритие
81412008Машинен оператор, направа на покритие от каучук
75232015Машинен оператор, направа на резба
81421009Машинен оператор, направа на резба (пластмаса)
81522011Машинен оператор, насноваване на основата/кросно (тъкане на текстил)
81601093Машинен оператор, нишестени продукти
81602055Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай
81602008Машинен оператор, обработване на месо/риба
81602026Машинен оператор, обработка на зърно
81122004Машинен оператор, обработка на камъни
81412009Машинен оператор, обработка на каучук
81552002Машинен оператор, обработка на кожи
72232018Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
81122006Машинен оператор, обработка на минерали
81602037Машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
81122005Машинен оператор, обработка на руда
81892008Машинен оператор, обработка на слюда за кондензатори
81602071Машинен оператор, обработка на тютюн
81602038Машинен оператор, обработка на ядки
81562001Машинен оператор, обувно производство
81421010Машинен оператор, оглаждане/довършване на пластмаса
81832005Машинен оператор, опаковане/увиване
81811010Машинен оператор, отливане по калъп за оформяне на стъкло
81811011Машинен оператор, оцветяване на керамика
81222013Машинен оператор, оцветяване на метал
81811012Машинен оператор, оцветяване на стъкло
75232016Машинен оператор, оцветяване, боядисване на дърво
81602016Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти
81572002Машинен оператор, пералня/перачница
73222024Машинен оператор, печатарство
81602061Машинен оператор, пивоварство/спиртни напитки
81522012Машинен оператор, плетене
81832006Машинен оператор, пломбиране на контейнери
73232015Машинен оператор, подвързване на книги
81892009Машинен оператор, подготвяне на смоли за термообработка
81512008Машинен оператор, подготовка на влакна
81892010Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли
81552003Машинен оператор, подготовка на кожи
75232017Машинен оператор, полиране на дървен материал
81811013Машинен оператор, полиране на стъкло
81891028Машинен оператор, помпена станция
81892011Машинен оператор, поставяне на капсул
81222014Машинен оператор, поцинковане на метал
81552004Машинен оператор, пране на кожи
81602017Машинен оператор, преработване на мляко
81422017Машинен оператор, преработка на дунапрен
81602029Машинен оператор, преработка на пчелен мед
81532003Машинен оператор, преса за гладене
81602021Машинен оператор, пресевна машина
81421011Машинен оператор, пресоване на пластмаси
81811014Машинен оператор, пресоване на стъкло
81512009Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
81112015Машинен оператор, пробиване на дупки (мина)
81421012Машинен оператор, пробиване на пластмаса
81142010Машинен оператор, производство на абразионни покрития
82113021Машинен оператор, производство на автомобилни компоненти
72232021Машинен оператор, производство на арматурно желязо
81602062Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
72232022Машинен оператор, производство на бергманови изделия
72232023Машинен оператор, производство на бижута
81312035Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила
81722017Машинен оператор, производство на брикети и пелети
81811015Машинен оператор, производство на бутилки
81312036Машинен оператор, производство на водороден газ
72232024Машинен оператор, производство на гайки (метал)
81812024Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или керамични изделия
81412010Машинен оператор, производство на гуми
81312019Машинен оператор, производство на дървени въглища
81592002Машинен оператор, производство на дюшеци
81312030Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
81312024Машинен оператор, производство на етерични масла и конкрети
81602051Машинен оператор, производство на захар
81602031Машинен оператор, производство на захарни изделия
72232025Машинен оператор, производство на играчки
81212019Машинен оператор, производство на изделия от олово
81312020Машинен оператор, производство на изкуствени торове
72232026Машинен оператор, производство на инструменти
72232027Машинен оператор, производство на кабели
81432001Машинен оператор, производство на картонени изделия
81412011Машинен оператор, производство на каучукови изделия
81811016Машинен оператор, производство на керамика и порцелан
81811017Машинен оператор, производство на керамични изделия
81312031Машинен оператор, производство на кибрит
72232028Машинен оператор, производство на комутатори (превключватели)
31333022Машинен оператор, производство на лед
81312037Машинен оператор, производство на линолеум
75232018Машинен оператор, производство на мебели
81892012Машинен оператор, производство на металокерамични изделия
72232029Машинен оператор, производство на миканитни изделия
81602018Машинен оператор, производство на мляко на прах
81522013Машинен оператор, производство на мрежи
81592006Машинен оператор, производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи
72232030Машинен оператор, производство на нитове
81562002Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
81312025Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други
72232031Машинен оператор, производство на парни котли
81312026Машинен оператор, производство на перилни средства
81892013Машинен оператор, производство на пиезокварцови изделия
81421013Машинен оператор, производство на пластмаса
81421014Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
81432005Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
81602039Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове
81142011Машинен оператор, производство на промишлени диаманти
81602072Машинен оператор, производство на пури
81602040Машинен оператор, производство на растителни масла
81312021Машинен оператор, производство на светилен газ
81892014Машинен оператор, производство на силиконови чипове
81312022Машинен оператор, производство на синтетични влакна
81312038Машинен оператор, производство на смоли
81562003Машинен оператор, производство на спортни обувки
81812025Машинен оператор, производство на стъклени влакна
81811018Машинен оператор, производство на стъклени изделия
81811019Машинен оператор, производство на стъкло
72232032Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия
81602030Машинен оператор, производство на тестени изделия
81312027Машинен оператор, производство на тоалетни препарати
72232033Машинен оператор, производство на тръби
81312032Машинен оператор, производство на феритни и магнитни изделия
81312033Машинен оператор, производство на фойерверки
81322015Машинен оператор, производство на фотографска хартия
81322016Машинен оператор, производство на фотографски плаки
81322017Машинен оператор, производство на фотографски филми
81891029Машинен оператор, производство на фуражи и фуражни добавки
81312040Машинен оператор, производство на халогенен газ
81712018Машинен оператор, производство на хартия
81312039Машинен оператор, производство на хлорен газ
81602032Машинен оператор, производство на хляб
81432006Машинен оператор, производство на целофанени торбички
81602073Машинен оператор, производство на цигари
72232034Машинен оператор, производство на часовници
81592003Машинен оператор, производство на ширити, сърма и други подобни
81602033Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
81722006Машинен оператор, производство на шперплат
81412012Машинен оператор, производство на щемпели
81602082Машинен оператор, производство на яйчни продукти
81112016Машинен оператор, прокарване на тунели (мина)
81312041Машинен оператор, промиване на химически и други сродни на тях материали
81322018Машинен оператор, проявяване на фотографски материали
81312009Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)
81312010Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси)
81312011Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
81512010Машинен оператор, размесване на текстилни влакна
81602004Машинен оператор, размразяване на месо/риба
81892016Машинен оператор, разпрашител на метални прахове от метали и сплави
81602014Машинен оператор, разфасовъчна машина
81602052Машинен оператор, рафиниране на захар
81212018Машинен оператор, рафиниране на метал
81222015Машинен оператор, регенериране на платинови мрежи
81722007Машинен оператор, рендосване на дървен материал
81602009Машинен оператор, рибни продукти
81722008Машинен оператор, рязане на дървен материал
81552005Машинен оператор, рязане на кожи
81142012Машинен оператор, рязане на минерални продукти
81421015Машинен оператор, рязане на пластмаса
81811020Машинен оператор, рязане на стъкло
81522014Машинен оператор, рязане на текстил
81602074Машинен оператор, рязане на тютюневи листа
81542005Машинен оператор, свиване на текстил
81602022Машинен оператор, силози
81312012Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
81812026Машинен оператор, смесване на глазиран порцелан или керамични изделия
81812027Машинен оператор, смесване на глина
81552006Машинен оператор, смесване на кожени влакна
81812028Машинен оператор, смесване на материал за изтриване, шлифоване
81212012Машинен оператор, смесване на метал
81602056Машинен оператор, смесване на различни сортове кафе
81602057Машинен оператор, смесване на различни сортове чай
81812029Машинен оператор, смесване на стъкло
81602075Машинен оператор, смесване различни сортове тютюн
81312013Машинен оператор, смеси и разтвори за бои за рисуване
81132001Машинен оператор, сондажно оборудване
81322019Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника
81421016Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
75232019Машинен оператор, спортно оборудване от дърво
81602010Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба
81602041Машинен оператор, стерилизиране на плодове/зеленчуци
81312014Машинен оператор, стриване в химически и други сродни на тях процеси
81212017Машинен оператор, студено пресоване на метал
81312015Машинен оператор, сух пастел и моделин
81542006Машинен оператор, сушене на влакна, текстил и текстилни изделия
81722009Машинен оператор, сушене на дървен материал
81602011Машинен оператор, сушене на месо
81602042Машинен оператор, сушене на хранителни продукти
81312016Машинен оператор, съединяване в химически и други сродни на тях процеси
81312017Машинен оператор, таблетираща машина за акварел
83422001Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери)
81222016Машинен оператор, точене на листове (метал)
82192012Машинен оператор, тръбна инсталация
81522015Машинен оператор, тъкане
81522016Машинен оператор, тъкане на килими
81522017Машинен оператор, тъкане на платове
81602076Машинен оператор, тютюневи изделия
81512011Машинен оператор, удвояване на конци и прежди
81512012Машинен оператор, усукване на конци и прежди
81312028Машинен оператор, фармацевтични продукти
81412013Машинен оператор, фасониране на каучук
81312023Машинен оператор, филерист
81512013Машинен оператор, флаеровъчен стан (текстилни влакна)
81122003Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
73222025Машинен оператор, фото-набор
81322020Машинен оператор, фотографски изделия
81722010Машинен оператор, фрезоване на дървен материал
81892018Машинен оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
81572003Машинен оператор, химическо чистене
81602034Машинен оператор, хлебни изделия
81142013Машинен оператор, циментови продукти
81722003Машинен оператор, циркуляр
81512014Машинен оператор, чертожен стан
81592004Машинен оператор, шаблониране на кожи
81592005Машинен оператор, шапкарство
81532004Машинен оператор, шиене
81532005Машинен оператор, шиене на бродерия
81532006Машинен оператор, шиене на кожени изделия
81532007Машинен оператор, шиене на облекла
81532008Машинен оператор, шиене на обувки
81532009Машинен оператор, шиене на тапицерия
81532010Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
81532011Машинен оператор, шиене на шапки
81142014Машинен оператор, шлифоване
81222017Машинен оператор, шлифоване на метал
81811021Машинен оператор, шлифоване на стъкло
81552007Машинен оператор, щавене
73222026Машинен оператор, щамповане на текстил
81412014Машинен оператор, щанцоване на каучук
83112002Машинист
83422013Машинист на насипообразувател
81122014Машинист на пневмотранспорт
83422015Машинист на претоварач
83422012Машинист на разтоварна стрела на многокофов багер
83422014Машинист на разтоварно устройство на насипообразувател
81712004Машинист спомагателни съоръжения
81712003Машинист транспортни съоръжения
83432006Машинист, автовишка
81602077Машинист, агрегат тютюневи бали
83422004Машинист, булдозер
83422005Машинист, валяк
83422002Машинист, еднокофов багер
83422006Машинист, ескаватор
83112004Машинист, железопътна мотриса в мини
83112005Машинист, железопътна мотриса на пристан, кей
83112006Машинист, железопътна мотриса, дрезина
83112007Машинист, локомотив в мини
83112008Машинист, локомотив на пристан, кей
83112009Машинист, локомотивен
83422003Машинист, многокофов багер
83112010Машинист, подземна железница, метро
83422007Машинист, пътно-строителни машини
83432007Машинист, руднична подемна машина
83112011Машинист, спомагателна железопътна механизация
83112012Машинист, тежка железопътна механизация
83112013Машинист, универсална траверсоподбивна машина
83112003Машинист-инструктор, локомотивен
2144Машинни инженери
723Машинни механици и монтьори
8211Машинни монтажници
817Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост
8172Машинни оператори в дървообработващата промишленост
8155Машинни оператори в кожарското производство
8121Машинни оператори в металургичното производство
812Машинни оператори в металургичното производство и металообработването
811Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали
8156Машинни оператори в обувното производство
8151Машинни оператори в предачното производство
8141Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия
814Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия
8142Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия
8132Машинни оператори в производството на фотографски продукти
8171Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия
8143Машинни оператори в производството на хартиени изделия
8114Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти
8181Машинни оператори в стъкларското и керамичното производство
815Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
8159Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.
8152Машинни оператори в тъкачното производство
8131Машинни оператори в химическото производство
813Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти
816Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8160Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8153Машинни оператори в шивашкото производство
8МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ
8113Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях
8154Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани
8122Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали
8112Машинни оператори по обработка на руди и минерали
8157Машинни оператори, пералня
3115Машинни техници
41312001Машинописец
41312002Машинописец, стенографска машина
4131Машинописци и текстообработващи оператори
26426021Медиен омбудсман
22216001Медицинска сестра
22216007Медицинска сестра за социални дейности
22216004Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи
22216015Медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение
22216006Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22216002Медицинска сестра, домашни грижи
22216005Медицинска сестра, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22216008Медицинска сестра, обществено здравеопазване
22216009Медицинска сестра, операционна и превързочна техника
22216010Медицинска сестра, психиатрични грижи
22216011Медицинска сестра, първични здравни грижи
22216003Медицинска сестра, специализант
22216014Медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
22216012Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
22216013Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването
3256Медицински асистенти
32595003Медицински козметик
32125012Медицински лаборант
22646005Медицински рехабилитатор, ерготерапевт
33443001Медицински секретар
3344Медицински секретари
2221Медицински сестри
222Медицински сестри и акушерки
22МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
75112024Мелач, суровини и полуфабрикати
33413003Мениджър екип
33413002Мениджър екип, контактен център
33413001Мениджър екип, телефонен център за услуги
13305021Мениджър ИТ център
24225090Мениджър корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
24125007Мениджър методология и развитие на застрахователни продукти
33333004Мениджър на случай/ Кейс мениджър
12216009Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър
21445052Мениджър недвижима собственост
12216003Мениджър покупки/продажби
12216005Мениджър проучване на пазари
25226007Мениджър, администриране на системи
24346001Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
13465012Мениджър, банка/финансова/платежна институция
12226003Мениджър, връзки с обществеността
13236011Мениджър, инвестиционни проекти
12195004Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие
24215025Мениджър, ключови клиенти
12136016Мениджър, корпоративно планиране
13243001Мениджър, логистика
13306009Мениджър, мрежи
13306012Мениджър, обработка на данни
24215027Мениджър, проекти
13217002Мениджър, производство
12226004Мениджър, реклама
13306010Мениджър, софтуерни приложения
13306011Мениджър, софтуерно развитие
13495020Мениджър, туризъм
35143004Мениджър, уеб сайт
75122009Месач
7211Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях
72МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
96130001Метач
9613Метачи и сродни на тях
21126004Метеоролог
2112Метеоролози
26226004Методист, библиотека
73222004Метранпаж
31193065Метролог
72312004Механик по жп механизация
74212014Механик поддържащ електронна апаратура
72312003Механик, гараж за транспортни средства
72332005Механик, горскостопански машини
74212013Механик, електроник
74222015Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
74222016Механик, електроник на компютри
74222017Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
74222018Механик, електроник по ремонт на телевизори
72332006Механик, земеделски машини
32143002Механик, изкуствени крайници
74212011Механик, канцеларски машини
72332007Механик, машинни инструменти
72332008Механик, минни машини
31513009Механик, плаващо техническо средство
74222019Механик, поддържащ телевизионна електронна апаратура
72332009Механик, промишлено оборудване
74222020Механик, радиоелектроник
74212012Механик, търговски машини и апаратура
73112003Механик, фина механика
7231Механици и монтьори на моторни превозни средства
7233Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
7232Механици и монтьори на самолетни двигатели
7421Механици и сервизни техници на електронни съоръжения
7127Механици на климатични и охладителни инсталации
72332010Механошлосер
74122011Мехатроник
21316020Миколог
21146022Микропалеонтолог
72112040Миксеровач
83432008Минен надзирател, надземна работа, мини
81112008Минен спасител
21146023Минералог
11119012Министър
11119010Министър-председател
3117Минни и металургични техници
2146Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях
81112009Миньор
8111Миньори и работници в кариери
26369009Мисионер
33313010Митнически брокер
33513011Митнически дознател
24226045Митнически дознател, администрация и Столична община
3351Митнически и гранични инспектори
33513004Митнически инспектор
33513008Митнически сътрудник
11149031Митрополит
26364015Митрополитски дякон
93290015Мияч, корпуси и конструкции
91220001Мияч, превозни средства (ръчно)
91230001Мияч, прозорци/витрини
94120001Мияч, съдове (ръчно)
9122Миячи на превозни средства
912Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях
34123017Младежки работник
54123009Младши автоконтрольор
26117017Младши адвокат
24225015Младши вътрешен одитор
24225040Младши експерт
24225039Младши експерт, кметство
24225036Младши инспектор
54143008Младши инструктор, охраната
33513009Младши митнически специалист
24226020Младши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
54123017Младши оперативен работник
26117012Младши прокурор
24225037Младши публичен изпълнител
54125016Младши районен инспектор
26117025Младши следовател
33593021Младши специалист
24114006Младши счетоводител
26127004Младши съдия
24227076Младши финансов инспектор
26117024Младши юрисконсулт
61211009Млекар, експедитор
52410002Модел
21636002Моделиер
75322005Моделиер, драперии или тапицерии
73142003Моделиер, керамични и порцеланови изделия
75322006Моделиер, кожени изделия
75322007Моделиер, корабни платна или палатки
75322008Моделиер, матраци
75222016Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
73212008Моделиер, печатни форми за ситов печат
75322009Моделиер, чадъри
73122003Моделиер-конструктор, музикални инструменти
75313009Моделиер-конструктор, облекла
7532Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях
72112041Моделчик
72223010Моделчик, метални отливки
71142005Мозайкаджия
34130004Монах
34130005Монахиня
73222005Монотипер
34353019Монтажист, кино, видео, телевизия
34353018Монтажист, негативи
73222006Монтажник
82122006Монтажник, аудио-визуално оборудване
82191014Монтажник, велосипеди
82112003Монтажник, двигатели на кораби
82112004Монтажник, двигатели на моторни превозни средства
82112005Монтажник, двигатели на самолети и летателни апарати
82192005Монтажник, дограма
82112006Монтажник, дърводелски машини
82122003Монтажник, електрически елементи
82112007Монтажник, електрически машини
82122007Монтажник, електронни елементи
82122008Монтажник, електронни корпуси
82122009Монтажник, електронно оборудване
82122004Монтажник, електрооборудване
72152007Монтажник, железопътни кабели
82192007Монтажник, изделия от дърво
82192009Монтажник, изделия от кожа
82192001Монтажник, изделия от метал
82192002Монтажник, изделия от пластмаса
82192010Монтажник, изделия подплатени с картон
72332011Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
82122005Монтажник, кабели
72152008Монтажник, кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта
82122010Монтажник, канцеларски машини
82192003Монтажник, каучукови изделия
72142006Монтажник, корабни греди и рамки
72152009Монтажник, корабни тръбни конструкции и инсталации
82192008Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
82192004Монтажник, мебели от листов метал
74212015Монтажник, медицинска електронна техника
72142007Монтажник, метални конструкции
82112008Монтажник, металорежещи машини
82112009Монтажник, механични машини
82122011Монтажник, микроелектронно оборудване
82122012Монтажник, навиване на кабели и проводници
82192006Монтажник, окачени тавани
71122003Монтажник, панели/формовани блокове
82112010Монтажник, парен двигател
72152010Монтажник, петролни и газови кладенци
82112011Монтажник, печатарски машини
72152011Монтажник, подемни съоръжения
82112012Монтажник, подкопни машини
82112013Монтажник, превозни средства
82192015Монтажник, производствен контрол
82122013Монтажник, производство на слаботокови предпазители
82112014Монтажник, промишлено оборудване
82122014Монтажник, радио
82112015Монтажник, самолети
72323004Монтажник, самолетни конструкции
82112016Монтажник, селскостопански машини
71192008Монтажник, скеле
82192013Монтажник, сложни/комбинирани изделия
82122015Монтажник, слухови апарати
71192009Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
71192010Монтажник, строителни подпори
71252001Монтажник, стъкла в сгради
82192011Монтажник, текстилни изделия
82112017Монтажник, текстилни машини
82122016Монтажник, телевизионни приемници и монитори
82122017Монтажник, точни (прецизни) инструменти
72152012Монтажник, тръбни конструкции в самолетостроенето
82112018Монтажник, турбини
71272002Монтажник, хладилни и климатични инсталации
71252002Монтажник, художествено стъкло
82122018Монтажник, часовници
82МОНТАЖНИЦИ
821Монтажници
8212Монтажници на електрическо и електронно оборудване
8219Монтажници, н.д.
82112022Монтажнищ, производство на автомобилни компоненти
74122022Монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства
74122020Монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства
74122021Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
74222006Монтьор, апаратура за обработка на данни
74222007Монтьор, аудиовизуална апаратура
73132009Монтьор, бижутерия
71262011Монтьор, вентилационни тръби
72332012Монтьор, верижни и колесни машини
71262009Монтьор, водопроводни тръби
71272003Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
71262010Монтьор, газопроводни тръби
72332013Монтьор, гориво-транспортно оборудване в електроцентрала
72312005Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
72332014Монтьор, дървообработващи машини
74212005Монтьор, електронна метеорологична апаратура
74212006Монтьор, електронни инструменти
74212004Монтьор, електронни прототипи
74212007Монтьор, електронни радари
74212008Монтьор, електронни сигнални апаратури
74212009Монтьор, електронно производствено оборудване
74222001Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
74122012Монтьор, електрооборудване
72332015Монтьор, земеделски машини
72332016Монтьор, земекопни машини
74132006Монтьор, изпитване на електросъоръжения
74222010Монтьор, инсталиращ телеграф
72332017Монтьор, канцеларско (офис) оборудване
74222002Монтьор, компютърна апаратура
72332018Монтьор, корабни двигатели
72332019Монтьор, корабно оборудване
72332020Монтьор, котелно оборудване
72332021Монтьор, машинни инструменти
72332022Монтьор, металообработващи машини
74212010Монтьор, микроелектроника
72332023Монтьор, минни съоръжения
71262012Монтьор, морски тръбопроводи
75361006Монтьор, обувки
81312083Монтьор, оловни акумулатори
73122004Монтьор, орган
74222025Монтьор, охранителна техника
72332024Монтьор, парни двигатели
71262013Монтьор, паропроводни тръби
72332025Монтьор, печатарско оборудване
72332030Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
74222009Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
72332026Монтьор, промишлено оборудване
74222003Монтьор, радиоапаратура
74222008Монтьор, радиотелевизионни антени
74132007Монтьор, релейна защита
72332031Монтьор, ремонт на машини и оборудване
72322001Монтьор, самолетни двигатели
74132008Монтьор, свързване на електромери и часовникови превключватели
74132009Монтьор, свързване на кабели
72322002Монтьор, сглобяване на самолети
74222004Монтьор, сигнални системи
74132010Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
74132011Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
74132012Монтьор, силови електрически проводници (надземни)
72332027Монтьор, текстилно оборудване
74222005Монтьор, телевизори
74222011Монтьор, телеграфни кабели/линии
74222012Монтьор, телефонни кабели/линии
71272004Монтьор, топлофикационни съоръжения
74132013Монтьор, транспортни електрически кабели
74132014Монтьор, транспортни електрически линии
71262014Монтьор, тръби в самолети
71262015Монтьор, тръби за продуктопроводи
72332028Монтьор, турбини/турбинно оборудване
73212021Монтьор, фотогравюри
72332029Монтьор, хидроенергийно оборудване
31153056Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
7234Монтьори на велосипеди и сродни на тях
26436005Морфолог
83502006Моряк
83502011Моряк-моторист
72332033Моторист-изпитател, корабни силови уредби
25226002Мрежови администратор
26216011Музеен педагог
35215001Музикален аранжор
35215002Музикален оформител
26548007Музикален продуцент
35215003Музикален редактор
26527013Музикален ръководител
26528026Музикант
2652Музиканти, певци и композитори
26527014Музиковед
26527015Музиколог
21663005Мултимедиен дизайнер
52421002Мърчандайзер, продажби
26369010Мюфтия
26425018Наблюдател, радио/медия
73222007Наборчик
93290002Навивач
93290003Навивач, арматура (ръчно)
93290004Навивач, макари и бобини (ръчно)
93290005Навивач, неподвижни макари
93290006Навивач, подвижни макари
75221003Навивач, фурнир
72211004Нагревач, метални заготовки
54133003Надзирател
54133002Надзирател, затвор
72152014Надзорник, газопроводни магистрали
73162018Надписвач
75232001Найстройчик-оператор, дървообработваща машина
72112042Наливач, метални спирали
73152017Наливач, стъкло (отливач)
72112043Наплавчик
32308001Народен лечител
11119007Народен представител
93210005Насипвач, пълнач в чували (ръчно)
54133004Настойник, затвор
75232002Настойчик-оператор, дървонаредна машина
72233014Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
72233013Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
72233001Настройчик, винтово-нарезни машини
72313011Настройчик, двигатели на транспортни средства
73142004Настройчик, керамични машини
72233002Настройчик, машинни инструменти
72233003Настройчик, металообработващи машини
72233004Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
72233005Настройчик, металургични линии
72233006Настройчик, пресови металообработващи машини
72233007Настройчик, пробивни металообработващи машини
72233008Настройчик, режещи металообработващи машини
31393001Настройчик, робот
73152018Настройчик, формоващи апарати
72233009Настройчик, фрезмашини
72233010Настройчик, хонингмашини
73112004Настройчик, часовници
72233011Настройчик, шлайфмашини
75232003Настройчик-оператор, машина за напречно струговане
75232004Настройчик-оператор, машина за рендосване
75232005Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво
71132010Настройчик-оператор, струг/машина за обработка на камъни
72233012Настройчик-оператор, хобелмашини
7523Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини
7223Настройчици на машини и сродни на тях
21336008Научен работник, екология
25116008Научен работник, компютърни науки
24227079Научен секретар
34313004Научна фотография
11145045Национален секретар, организация на работниците и служителите
24227067Началник група, областно звено
11127046Началник кабинет
11145039Началник кабинет, организация на работниците и служителите
11127047Началник кабинет, председател на Сметна палата
13427010Началник клиника
43233001Началник машинотракторен парк
11117044Началник на кабинета на заместник министър-председател
11117045Началник на кабинета на министър-председателя
11117014Началник на политически кабинет, министър
11127107Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
13247009Началник на ремонтно звено, транспорт
12237011Началник отдел технически и качествен контрол
12136022Началник отдел, администрация
12135049Началник отдел, администрация на МС
12137020Началник отдел, администрация на Президента
12136026Началник отдел, кметство
12137019Началник отдел, Народно събрание
12137023Началник отдел, областна администрация
12136024Началник отдел, община/район
12137021Началник отдел, Сметна палата
12137025Началник отдел, Столична община
43235003Началник парк в метрополитен
43233018Началник парк, автомобили
43233002Началник парк, железници
13245035Началник пристанищен район
13217005Началник производство
11127006Началник протокол, Народно събрание/Президентство
11127037Началник регионална дирекция
51691005Началник ремонтна работилница
12136029Началник сектор, администрация
12135050Началник сектор, администрация на МС
12136028Началник сектор, администрация на Президента
12136027Началник сектор, администрация Народното събрание
12137031Началник сектор, областна администрация
24226051Началник сектор, областно звено
12136034Началник сектор, община/район
12136030Началник сектор, Сметна палата
12136035Началник сектор, Столична община
12137033Началник сектор, териториално звено
12137032Началник сектор, териториално поделение
21445009Началник служба в метрополитен
31226001Началник смяна
31213006Началник смяна, добивна промишленост
31213004Началник смяна, подземен минодобив
31313001Началник смяна, топлоцентрала
12195016Началник управление, банка
12137037Началник управление, Българска народна банка
13497011Началник управление, полиция
13243011Началник участък, осигурителни инсталации
13243010Началник участък, свръзки и ел. съоръжения
31213005Началник хвостохранилище
13243015Началник, автогара
12197024Началник, административна служба
13247005Началник, аерогара
13243020Началник, вагонно-ревизорски участък
31193052Началник, влак
21515020Началник, газова/парова централа
21536001Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"
13243016Началник, експлоатационно звено в транспорта
13245018Началник, железопътна гара
13497003Началник, затвор
13247006Началник, летище
13245019Началник, метростанция
11127033Началник, митница
11127078Началник, митнически пункт
11126025Началник, митническо бюро
13247007Началник, морска гара
13227003Началник, обогатителна фабрика
11126086Началник, общинска служба по земеделие
13456010Началник, отдел в образованието
13243013Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа
13497004Началник, поправителен дом
13303003Началник, пощенска станция
13243017Началник, превозна служба
11127036Началник, регионално управление на образованието
13247008Началник, речна гара
13227002Началник, рудник
43212021Началник, склад
13236007Началник, строеж
13237006Началник, строителен обект
13243012Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт
13243014Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията
13455014Началник, учебен отдел
13215004Началник, цех
24226096Независим оценител
96210003Носач, багаж
93330002Носач-товарач, стоки
9624Носачи на вода и дърва за горене
26197002Нотариус
44113002Нототекар
73152019Обгорвач, стъкло
24225107Областен координатор, организация на работниците и служителите
24225091Областен мениджър, банка/финансова/платежна институция
11127009Областен управител
53123004Образователен медиатор
51631004Обредник
93290016Обрезвач, каучукови изделия
81112010Обрушвач, бордове в открити рудници
52460002Обслужващ на щанд, кафетерия
511Обслужващ персонал в транспорта
5245Обслужващ персонал на бензиностанции
5246Обслужващ персонал на хранителни щандове
5163Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори
93290017Обслужващ работник, промишлено производство
96290004Обслужващ работник, увеселителен парк
51113003Обслужващ, аерогара
51422005Обслужващ, баня
52450001Обслужващ, бензиностанция/газостанция
51312002Обслужващ, бюфет/лавка
53123002Обслужващ, деца в училища
51113004Обслужващ, корабни кабини
52460003Обслужващ, кулинарен щанд
52490001Обслужващ, магазин
51631005Обслужващ, погребално бюро
51113005Обслужващ, полета
52460001Обслужващ, салатен бар
51422006Обслужващ, сауна
75361007Обущар
7536Обущари и сродни на тях
96220001Общ работник
92150006Общ работник, горско стопанство
96210004Общ работник, музей
92140004Общ работник, оранжерия/парник
93130003Общ работник, поддържане на сгради
93290018Общ работник, промишлеността
93130002Общ работник, разрушаване на сгради
92130004Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
93130001Общ работник, строителство на сгради
24227078Обществен посредник
411Общи административни служители
4110Общи административни служители
41ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
9622Общи работници
11119021Общински съветник
2211Общопрактикуващи лекари
61221004Овоскопист
61121006Овощар
6112Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения
81822004Огняр
72152015Огъвач, кабели и метални въжета
24116007Одитор
24116018Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
21336006Одитор, екология
24216010Одитор, качество
24227025Одитор, Сметна палата
2411Одитори и счетоводители
21326015Озеленител
75431006Окачествител, кожи
75432007Окачествител, продукти (без храни и напитки)
75432008Окачествител-опаковач, монети и медали
21146024Океанограф, геолог
21146025Океанограф, геофизик
11117047Окръжен прокурор/ Военно-окръжен прокурор
72122008Оксиженист
72122009Оксиженист, газозаварчик
51618003Окултист
11119008Омбудсман
93210006Опаковач
54123007Оперативен дежурен
33553011Оперативен работник
3313Оперативни счетоводители
3511Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
81712008Оператор eтерификация
81122015Оператор в командна зала
81313078Оператор избелителни разтвори
31323011Оператор на дезинфекционна рамка
81892032Оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване
81122016Оператор на силозен склад
81712007Оператор обезводняване, мерсеризация и балиране
31153059Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153061Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
31153060Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153058Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества
81712005Оператор производство на листова целулоза
31343009Оператор реактор, преработваща промишленост
31393003Оператор с контролни функции, производство на целулоза
35213023Оператор субтитри
81712006Оператор сушене и балиране
83422009Оператор, автогудронатор
81602044Оператор, автоклав
81602012Оператор, автоклав (месо и риба)
31333003Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
31393004Оператор, автоматизирана монтажна линия
81602078Оператор, автоматична поточна линия, тютюневи изделия
35213012Оператор, анимационен филм
35213014Оператор, аудиосъоръжения
83432010Оператор, бент (док)
31313005Оператор, блок в електроцентрала
81602046Оператор, вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител
81602079Оператор, вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн
81602020Оператор, вакуумен съд за кондензирано мляко
81602045Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции
81313070Оператор, вакуумна вана в химически и сродни на тях процеси (без нефт и природен газ)
81602047Оператор, вакуумна пещ (хранителни продукти)
31353007Оператор, валцова машина
83432011Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел)
31323004Оператор, вентилационно оборудване
81602080Оператор, вибро навлажнителен тунел
31313006Оператор, водна турбина
31323005Оператор, воднопреработвателна станция
31323006Оператор, воднопречиствателна станция
31313014Оператор, водоподготвителни и кондензационни инсталации
41321001Оператор, въвеждане на данни
83432012Оператор, въжена железница
83432013Оператор, въжена линия (седалкова), лифт
31313015Оператор, възлова станция
31313007Оператор, газгенератор (газгенераторчик)
31313016Оператор, газова електроцентрала
81891030Оператор, газокомпресорни агрегати
31223009Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа
31313008Оператор, генератор
31313017Оператор, геотермална централа
72232036Оператор, гилотина за разкрояване (метал)
31313018Оператор, главно електротабло (електроцентрала)
31333004Оператор, горелка (химически и други сродни на тях процеси)
81122009Оператор, гравитационно оборудване (мина)
81312050Оператор, гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
81312051Оператор, дестилатор (парфюми)
31343001Оператор, дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
81313071Оператор, дестилатор/еднократно (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313072Оператор, дестилатор/непрекъснато (химически процеси - без нефт и природен газ)
81312052Оператор, дестилаторно оборудване (парфюми)
81602064Оператор, дестилиране на спиртни напитки
81313059Оператор, дехидратор (петролни залежи)
81132003Оператор, драга/земекопачка/ескаватор
35213015Оператор, дублиращи съоръжения
81722012Оператор, дъскорезница
81712010Оператор, дялане/дълбаене (хартиена каша)
81313073Оператор, екстрактор (дестилация на дървен материал)
81313060Оператор, екстрактор (химически и други сродни на тях материали)
83432014Оператор, елеватор
31313019Оператор, електрическа подстанция
31353001Оператор, електродъгова пещ за облагородяване
73232016Оператор, електроерозист
35213016Оператор, електронна аудио-визуална техника
81142015Оператор, залепвач на детайли
35213017Оператор, записващи устройства
81892023Оператор, зареждане с гориво
73222029Оператор, зареждач на роли
81712011Оператор, избелване на хартия
81712009Оператор, изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
81313074Оператор, изпарител (химически процеси - без нефт и природен газ)
72232037Оператор, изработване на печатни платки
61221005Оператор, инкубатор
81213022Оператор, инсталация за гранулиране на шлака
81602063Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки
81142016Оператор, инсталация за размесване на бетон
35123008Оператор, инсталиране софтуер
81313061Оператор, инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях материали)
81412016Оператор, каландър (каучук)
81542008Оператор, каландър (текстил)
31333005Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
35213018Оператор, камера
35213020Оператор, камера (телевизия)
81412015Оператор, каучуково производство
81312048Оператор, компаудировчик
31323007Оператор, компресор
73213038Оператор, компютърна предпечатна подготовка
83432015Оператор, конвейер
31353002Оператор, конвертор
81313075Оператор, конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
35223012Оператор, конструиране и технология на съобщителна апаратура
42223002Оператор, контактен център
31333020Оператор, контрол на процеси в химическото производство
31333006Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне
31343002Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)
31333019Оператор, контролно табло (химическо производство)
41312004Оператор, копирна техника
31333007Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси)
81132005Оператор, кран (нефтени и газови кладенци)
83432020Оператор, краново-фартова техника
81811030Оператор, лакировач/емайльор на преходни детайли и възли
81722013Оператор, лентов трион
81142017Оператор, лепач на главички (шлайфграфери)
31353008Оператор, линия за елуксация
31393006Оператор, манипулатор
31353005Оператор, машина за коксосортировка
31353009Оператор, машина за леене
31353010Оператор, машина за нарязване на прокат
31353011Оператор, машина за обработка на фолио
73222030Оператор, машина за отливки
81122007Оператор, машина за рязане на скални материали
83412005Оператор, машини за горското стопанство
81122008Оператор, мелница в обогатителна фабрика
81602027Оператор, мелница за зърно
81602028Оператор, мелница за подправки
81812040Оператор, мелница за тухларска глина
35213021Оператор, микрофон
35113004Оператор, мониторинг център
31393005Оператор, монтажен конвейер
35223010Оператор, морзов код (радист), радиотелеграфист
83432016Оператор, мост
83412006Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието
83412007Оператор, моторизирано оборудване за горското стопанство
31313009Оператор, мрежова топлофикационна станция
31333008Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
81712012Оператор, нагряване на хартиена каша
43235004Оператор, наземно обслужване
81812039Оператор, обдухване на електропорцеланови изделия
81122010Оператор, обогатителна фабрика
81132006Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
81213023Оператор, оборудване за карбонизация на метал
81312053Оператор, оборудване за моделиране (тоалетни принадлежности)
81313062Оператор, оборудване за обработка, манипулация на суров петрол
81602065Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
81602058Оператор, оборудване за печене на кафе/какао
81542009Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
81222018Оператор, оборудване за почистване на метал
81811035Оператор, оборудване за почистване на стъкло
81602066Оператор, оборудване за приготвяне на малц
81132007Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци
81602053Оператор, оборудване за рафиниране на захар
81602067Оператор, оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво
81602048Оператор, оборудване за хидрогениране (масла и мазнини)
31393008Оператор, обработване (радиоактивни отпадъци)
31323012Оператор, обработка на водата
81122011Оператор, обработка на камъни (каменоделна)
81122012Оператор, обработка на минерали
43212009Оператор, определяне на маршрута на товарите
81213024Оператор, отвръщач на изделия от благородни и цветни неблагородни метали
81812041Оператор, отпечатване на щанца (матрица) за керамика и порцелан
81722011Оператор, отрязващ трион за трупи
81822006Оператор, парна машина
81542007Оператор, парна преса
31313010Оператор, парна турбина
81822005Оператор, парни и водогрейни съоръжения
31313020Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)
81312046Оператор, пастировчик на плочи
35113001Оператор, периферни устройства
31333014Оператор, пещ (производство на кокс)
31323008Оператор, пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
31353003Оператор, пещ за облагородяване
31333001Оператор, пещи (химически и други сродни на тях процеси)
31353004Оператор, пещи за бъркане на топено желязо
81811031Оператор, пещи за закаляване/темпериране на стъкло
81811032Оператор, пещи за изпичане
31333002Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
81811033Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди
81812036Оператор, пещи за изпичане на фрита
31353012Оператор, пещи за повторно загряване (метал)
81811034Оператор, пещи за производство на стъкло
81142021Оператор, пещи за производство на цимент
81213020Оператор, пещи за термична обработка на метал
31353013Оператор, пещи за топене на метал
81213021Оператор, пещи за циментация на метал
81312054Оператор, подготвител на смеси, разтвори и полуфабрикати за електронни елементи
35123009Оператор, подпомагане на потребители
31353014Оператор, полир-машина
31323009Оператор, помпена станция
31343003Оператор, помпена станция (нефт и природен газ)
31333010Оператор, понополиурстанчик
31333015Оператор, преработка на фенол
81812037Оператор, преса
81712019Оператор, преса за картонени изделия
72232035Оператор, преса за метал
73222027Оператор, преса за печатане
81602043Оператор, преса за плодове/зеленчуци
81313063Оператор, пресяване, прецеждане на химически и сродни на тях материали
81712013Оператор, пречистване на хартиена каша
31323010Оператор, пречиствателна инсталация
31323002Оператор, пречиствателна станция
81312047Оператор, приготвител на смеси
82122022Оператор, производствена линия
82113020Оператор, производство на автомобилни компоненти
81312055Оператор, производство на акумулатори
31333016Оператор, производство на изкуствени торове
31333017Оператор, производство на кокс
82122021Оператор, производство на колектори
81313079Оператор, производство на парафин
72232038Оператор, производство на силови, полупроводникови изделия
81712020Оператор, производство на хартия
81142020Оператор, производство на цимент
81112018Оператор, пулт за управление и свръзка
35213013Оператор, пулт за художествено осветление
73222031Оператор, пулт на печатарско оборудване
81132008Оператор, пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132009Оператор, пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци)
83422008Оператор, пътно-строителни машини
35223011Оператор, радиопредавателни съоръжения
35223013Оператор, радиосъоръжения (кораби)
35223014Оператор, радиосъоръжения (летателни средства)
35223015Оператор, радиосъоръжения (наземни)
35213024Оператор, радиотехника и телевизия
83412008Оператор, разкройваща-разтрупваща-сортираща машина
81712014Оператор, разтваряне на хартиена каша
31343004Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
81313077Оператор, реактор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313076Оператор, реактор-конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81222019Оператор, регулировчик на електролизни вани
72232039Оператор, режещи инструменти
31333012Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)
31393007Оператор, робот
73222028Оператор, ръчна преса
81712021Оператор, рязане на картон (велпапе)
83412004Оператор, селскостопански машини
83412009Оператор, семе- и плодосъбирачна машина
81313064Оператор, сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
83412010Оператор, сеялна, лесопосадъчна и лесомелиоративна машина
54143013Оператор, сигурност
31333009Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)
31313021Оператор, слънчева електроцентрала
81602081Оператор, смесител тютюнева линия
81132010Оператор, сондажно оборудване (кладенци)
83422010Оператор, сонетка, пилотонабивачка
81712015Оператор, сортиране на хартиена каша
31313022Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала
35223016Оператор, стая с контролни съоръжения
81602019Оператор, стифир машина
35223017Оператор, строителство и експлоатация на съобщителни системи
35213022Оператор, студийно устройство
31313011Оператор, сушилни пещи и барабани
31333013Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
81712022Оператор, съединяване на хартия
81132004Оператор, съоръжение за пробиване на дупки
35223018Оператор, съоръжения за пренос
83422011Оператор, съоръжения за прокарване на тунели (строителство)
31323003Оператор, съоръжения на бент
72232040Оператор, съпротивление на отместване, срязване
73212003Оператор, текстообработваща машина
41312005Оператор, телеграф
35223019Оператор, телеграфически съоръжения
35223020Оператор, телекомуникационни съоръжения
41312006Оператор, телекс
41312007Оператор, телепринтер
41312008Оператор, телетайпен апарат
41312009Оператор, телефакс
42232001Оператор, телефонна централа
81570004Оператор, тепавица
31333011Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
82112019Оператор, тестване на автомобилни компоненти
31313012Оператор, технологичен пулт в електроцентрала
31313023Оператор, токоизправителна станция
31313024Оператор, топлоелектроцентрала
81712016Оператор, тупане на хартиена каша
81522018Оператор, тъкачен стан
31333018Оператор, уред за избелване (химическа промишленост)
31343006Оператор, уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343005Оператор, уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)
31343007Оператор, уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ/етил)
81602054Оператор, уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло)
31343008Оператор, уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)
81313066Оператор, филтър (химически и други сродни на тях процеси)
81313065Оператор, филтър/ротационен барабан
81313057Оператор, филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси)
81712023Оператор, фино сатиниране
81313058Оператор, флотация на кварцов прах
73212022Оператор, фотогравюри
81812038Оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
31313025Оператор, хидроелектроцентрала
31313013Оператор, химически контрол
31333021Оператор, хладилна система
81313067Оператор, центрофугиращ сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
42223001Оператор, център за обаждания
42223003Оператор, център за телекомуникационни услуги
81132011Оператор, черпещи сонди и киселинни магистрали
81312049Оператор, чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси)
83502007Оператор, шлеп
83432017Оператор, шлюз/канал или пристанище
31313026Оператор, ядрен реактор
31313027Оператор, ядрена електроцентрала
31353006Оператор-галтовчик
35133002Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни
3131Оператори в енергийното производство
3134Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ
4222Оператори в контактни центрове
8342Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
8183Оператори на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране
3211Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
413Оператори на организационна техника
8182Оператори на парни машини и котли
834Оператори на подвижни съоръжения
8341Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
8344Оператори на подемно-транспортни съоръжения
3132Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
81ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
4132Оператори по въвеждане на данни
3135Оператори по контрол на процеси в металургичното производство
3133Оператори по контрол на процеси в химическото производство
44132001Описвач, тотализатор
34353011Определител, копирни светлини
31343010Опрератор компресор, преработване на нефт/природен газ
22674001Оптик, оптометрист
3254Оптици техници
22676002Оптометрист
2267Оптометристи и оптици
75112025Опушвач
33433007Организатор
33213008Организатор аварии и застраховки
51693008Организатор дейности
33313007Организатор карго внос/износ
33233006Организатор корабно снабдяване
31546003Организатор на полетите
24246004Организатор обучение
33593011Организатор по труда
35213042Организатор производство, телевизия
33313009Организатор склад под митнически контрол
43235017Организатор, автомобилен транспорт
31234005Организатор, група в строителството
43212010Организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност
33313008Организатор, каргорекламации
33323001Организатор, конференции и събития
33393017Организатор, куриерска дейност
33393019Организатор, маркетинг
41103008Организатор, обработка на производствена информация
33593008Организатор, отдел вътрешен контрол
54143012Организатор, охрана
33393021Организатор, продажби и реклама
31223002Организатор, производство
42213002Организатор, пътнически транспорт
42213003Организатор, пътувания
33393020Организатор, работа с клиенти
33393018Организатор, реклама
24216012Организатор, ремонт и поддръжка
33113010Организатор, сделки с ценни книжа
34223009Организатор, спортни прояви и първенства
24216011Организатор, стопански дейности
3332Организатори на конференции и събития
26526004Оркестрант
26527016Оркестратор
21316021Орнитолог
32145003Ортопедичен техник
3214Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях
34353012Осветител
13427025Отговорен магистър-фармацевт, контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
14205008Отговорен магистър-фармацевт, ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти
26426013Отговорен секретар, вестник/списание
33393016Отговорник диспечери, куриерски услуги
31193040Отговорник изпитателна станция
33393015Отговорник куриери
33313012Отговорник митническа обработка
33313011Отговорник митнически брокери
33393014Отговорник телефонни продажби
51692006Отговорник, автомивка
51693002Отговорник, ателие
31546004Отговорник, безопасност на полетите
75422002Отговорник, взривен склад
42123009Отговорник, маса в бинго зала
44193007Отговорник, спомагателни дейности
51312005Отговорник, търговска зала
31193069Отговорник/Специалист, техническа поддръжка
5151Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения
73142005Отливач, керамични изделия
44193011Отчетник
43122013Отчетник, водещ документи за оценки
43132002Отчетник, водещ платежни ведомости
43122014Отчетник, водещ ревизионни документи
43122001Отчетник, гаранции по кредити
43122002Отчетник, данъци
43232006Отчетник, изготвяне на наряди в гараж
96230001Отчетник, измервателни уреди
43222001Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)
43122003Отчетник, инвестиции
43122004Отчетник, ипотеки
43122005Отчетник, комисиони
43122006Отчетник, кредити
43212011Отчетник, насочване на товари
43132001Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
43122007Отчетник, облигации
43122008Отчетник, оценки на рискове и застраховки
43222002Отчетник, планиране на материали
43122009Отчетник, статистически документи
43112004Отчетник, счетоводство
43122010Отчетник, уреждане на застрахователни полици
43122011Отчетник, финанси
43122012Отчетник, ценни книжа
9623Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати
33413004Офис мениджър
3341Офис мениджъри
31524018Офицер по сигурността
7323Оформители и книговезци
73162003Офортист, стъкло
73212023Офортист-печатар
54133006Охрана, затворническа
54123005Охрана, полицейска
54133005Охрана, следствена служба
54141007Охранител
5414Охранители
33153004Оценител, иск
33153003Оценител, недвижимо имущество
75432005Оценител, облекла
33153005Оценител, осигуровка
75162004Оценител, тютюн
33153006Оценител, щета
3315Оценители на имущество и щети
95100005Пазач
54141002Пазач, въоръжена охрана
51641005Пазач, дивеч
51641006Пазач, животни в зоопарк
54133007Пазач, затвор
95100003Пазач, невъоръжена охрана
83502008Пазач, фар
54140015Пазач-портиер
42113018Пазител ценности, БНБ
93210001Пакетировач
9321Пакетировачи (ръчно)
21146026Палеонтолог
835Палубни моряци и сродни на тях
8350Палубни моряци и сродни на тях
32583001Парамедик
224Парамедицински специалисти
53291007Парафинист
75211003Парафиньор
71222002Паркетчия
11127049Парламентарен секретар
11145040Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите
72112044Парографик и термографик
92120001Пастир
26369011Пастор
22507002Патолог, ветеринарен
21316038Патолог, растения
11149030Патриарх на Българската православна църква
26364016Патриаршески дякон
54113004Патрул (горски пожари)
54123006Патрул, полицейски
54141003Патрул, служби за сигурност
26528027Певец
26528025Певец, фолклор
23596012Педагог
23596011Педагогически съветник
51422004Педикюрист
75122010Пекар
26326009Пенолог
91210003Перач (ръчно)
93290019Перач, преработваща промишленост
9121Перачи и гладачи (ръчно)
4413Персонал по кодиране и редактиране на документи
4322Персонал, водещ документи за производствени материали
4321Персонал, водещ стокови документи
432Персонал, водещ стокови и транспортни документи
431Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
4323Персонал, водещ транспортни документи
5311Персонал, грижещ се за деца
531Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители
5164Персонал, грижещ се за животни и домашни любимци
51ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ
5ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
422Персонал, информиращ клиенти
4229Персонал, информиращ клиенти, н.д.
5111Персонал, обслужващ пътници и стюарди
54ПЕРСОНАЛ, ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ
541Персонал, осигуряващ защита и сигурност
5419Персонал, осигуряващ защита и сигурност, н.д.
53ПЕРСОНАЛ, ПОЛАГАЩ ГРИЖИ ЗА ХОРА
532Персонал, полагащ здравни грижи за хора
5329Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.
51412003Перукер
21146027Петролог
73222014Печатар
73162019Печатар върху керамика
73222015Печатар, блок машина (блок-принтер)
73212024Печатар, мантограф
73222016Печатар, марки
81322003Печатар, проекции/изображения
73222017Печатар, текстил (щампьор)
81322004Печатар, филми
81322005Печатар, фотографии
7322Печатари
732Печатари и сродни на тях
72111002Пещар
81602068Пивовар
51511002Пиколо
72122010Пилозъбчик
31524012Пилот
75211004Пирографист
73142006Пирометрист
73152020Пирометрист, стъкло
75422003Пиротехник
4414Писари и сродни на тях
26418001Писател/поет
2641Писатели и сродни на тях
264Писатели, журналисти и езиковеди
72122011Плазморезчик
72122012Плазовчик
81112011Плакировач, пясък
51133004Планински водач/гид
54191001Планински спасител
52430001Пласьор, стоки
73182027Плетач на една кука
73171001Плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже
72221001Плетач, синджири
73232007Подвързвач, книги-шивач
75361008Подготвител, горница на обувки
72142008Подготвител, метални конструкции
75361009Подготвител, подметки и ходила
75221004Подготвител, фурнирни платна
11129016Подуправител, Българска народна банка
11129012Подуправител, Национален осигурителен институт
11125099Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
54113003Пожарникар
5411Пожарникари
61111012Полевъд
6111Полевъди и зеленчукопроизводители
31193038Полиграфист
71132011Полировач, камъни
73142007Полировач, керамични изделия
72241005Полировач, метал
73152021Полировач, стъкло
7224Полировачи, шлифовчици на метали и точилари на инструменти
75221005Полировчик, дървени мебели
75361010Полировчик, обувки
11127054Политически директор
26336003Политолог
5412Полицаи
54123001Полицай
3355Полицейски инспектори и оперативни работници
33553003Полицейски командир
54141004Полски пазач-пъдар
43212012Получател, товари
21326016Помолог
4ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
4411Помощен персонал в библиотеки
94110002Помощник кухня, заведение за бързо хранене
53123001Помощник на учителя
43123015Помощник, брокер
94120002Помощник, кухня (без домашен)
91110002Помощник, кухня (домашен)
52490002Помощник, магазин
92130002Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
3222Помощник-акушерки
53123003Помощник-възпитател
51202003Помощник-готвач
31524007Помощник-капитан
26526005Помощник-концертмайстор
44133006Помощник-коректор
73152022Помощник-майстор, плоско стъкло
83112014Помощник-машинист
83112015Помощник-машинист, железопътна мотриса
83112016Помощник-машинист, локомотивен
3221Помощник-медицински сестри
322Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
26197003Помощник-нотариус
31313028Помощник-оператор, генератор
31313029Помощник-оператор, парна турбина
31313030Помощник-оператор, парогенератор
11207038Помощник-ректор, висше училище
34333002Помощник-реставратор
51202004Помощник-сладкар
73152023Помощник-топитьор
34223003Помощник-треньор
32135001Помощник-фармацевт
3213Помощник-фармацевти
34117004Помощник-частен съдебен изпълнител
5312Помощници на учители
94ПОМОЩНИЦИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНИ
941Помощници при приготвянето на храни
9411Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене
83412011Помпиер
81891031Помпиер, помпена/пречиствателна станция
96210009Портиер
11127038Посланик
11127058Посланик за специални поръчения
34130006Послушник/послушница
33333001Посредник, информиране и наемане на работа
333Посредници в бизнес услугите
3339Посредници в бизнес услугите, н.д.
332Посредници в търговията и продажбите
11127053Постоянен секретар
72112045Почиствач, метални отливки/изделия
4412Пощальони и сортировачи
44123005Пощенски раздавач (пощальон)
33423001Правен секретар
26197007Правен съветник
34113006Правен сътрудник
24227062Правителствен агент, Министерство на правосъдието
24227063Правителствен преводач
3342Правни секретари
32300004Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
51631006Прахосъбирач
26436006Преводач
26433017Преводач, жестомимичен превод
26433018Преводач-говорител
26436007Преводач-редактор
2643Преводачи и други езиковеди
93310002Превозвач, лодка
44123006Превозвач, поща
24126011Преговарящ, управление на вземанията
24126010Преговарящ, управление на просрочията
73181024Предач
26356021Предприемач в социалната работа
13429005Председател ДЕЛК
11149034Председател на Български олимпийски комитет
11129021Председател на Икономически и социален съвет
11119005Председател на комисия, Народно събрание
11119029Председател на Конституционен съд
12137018Председател на медицинска комисия, лекар, НОИ
11119003Председател на Народно събрание
11117035Председател на отделение, Върховен касационен съд
24225098Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите
11209035Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
11117036Председател отделение, Върховен административен съд
13429004Председател ТЕЛК
11117032Председател, Апелативен съд
11149016Председател, браншови и регионални организации
12237001Председател, Българска академия на науките
11117031Председател, Върховен административен съд
11117030Председател, Върховен касационен съд
11117037Председател, градски съд
14317014Председател, дружество за физкултура и спорт
11127092Председател, държавна агенция
11129019Председател, държавна комисия
11129082Председател, комисия
11209031Председател, контролен съвет на кооперативен съюз
11209032Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз
11209033Председател, кооперативен съюз
11209034Председател, кооперация
11207019Председател, Надзорен съвет в търговско дружество
11129022Председател, Надзорен съвет на агенция
11127013Председател, Национален статистически институт
11147035Председател, обществена организация
11119019Председател, общински съвет
11117033Председател, окръжен съд
11149024Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149010Председател, организация на работниците и служителите
11149008Председател, организация на работодатели
11149002Председател, политическа партия
11127074Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА
11127073Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА
11117034Председател, районен съд
11125101Председател, Селскостопанска академия
11129017Председател, Сметна палата
14317012Председател, спортен клуб
14317013Председател, спортна организация
11207018Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
33393012Представител, бизнес услуги
11119001Президент на Република България
11149011Президент, организация на работниците и служителите
11149001Президент, политическа партия
54141005Прелезопазач
81112012Премахвач, подпори
73181025Пренавивач
51631007Преносвач
93330003Преносвач (ръчно)
31413009Препаратор
51655001Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
23106001Преподавател, висше училище
23205009Преподавател, център за професионално обучение
23ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231Преподаватели във висши училища
2310Преподаватели във висши училища
72122013Пресовчик, лагери
81722014Пресьор, фурнир
81722015Пресьор, шперплат
81312085Приготвител, оловни сплави за акумулатори и други подобни
96210005Придружител, асансьор
53113004Приемен родител
31153065Приемчик автосервиз
35123012Приемчик в сервизен отдел
31153057Приемчик на специално въоръжение и техника
61211010Приемчик, мляко
72112046Приемчик-разпределител, металургията
44192004Призовкар
83121006Прикачвач
25226004Приложен администратор
33143003Приложен специалист, актюерство
33143001Приложен специалист, математика
34353020Приложен специалист, специални ефекти
33143002Приложен специалист, статистика
2514Приложни програмисти
335Приложни специалисти в държавната администрация
3359Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.
32ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
321Приложни специалисти в медицината и фармацията
3212Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
343Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството
323Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3230Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3258Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ
31ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
3255Приложни специалисти във физиотерапията
311Приложни специалисти във физическите и техническите науки
3119Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.
3412Приложни специалисти по социална работа
3314Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях
331Приложни специалисти по финанси и математика
3411Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
341Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители
312Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
3121Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост
3122Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост
3123Приложни специалисти с контролни функции в строителството
26533008Прима-балерина/Премиер-балетист
72122014Припойчик
32300005Природолечител
3141Природонаучни техници (без медицинските)
314Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
51621004Прислужник
91110003Прислужник, домашен
51521004Прислужник, поддържане на къща
51511003Прислужник, хотел
93330004Пристанищен работник
93330005Пристанищен хамалин
71262016Пробивач, кладенци
75492006Пробовземач
75132001Пробовземач, мляко
44132003Проверител, марки и ценни книжа
44132002Проверител, тотализатор
21126005Прогнозист на време
11207051Програмен директор
26546012Програмен експерт, радио/телевизия
25216005Програмист, бази данни
25236003Програмист, комуникации
25136003Програмист, мултимедия
25146004Програмист, системи за управление на бази данни
25146003Програмист, системи за управление на бизнеса
25146001Програмист, софтуерни приложения
25136002Програмист, уеб сайтове
25126005Програмист-аналитик
52490003Продавач, автомобили
33393013Продавач, бизнес услуги
52300003Продавач, билети
52120001Продавач, бюфет
95200002Продавач, вестници/списания/книги и други
52120002Продавач, закуски и напитки
52440001Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
52440002Продавач, Интернет търговия
33113008Продавач, облигации
52111001Продавач, павилион
52111002Продавач, пазар
52490004Продавач, плавателни съдове
52430002Продавач, разносна търговия
95200004Продавач, театрални програми
52440003Продавач, телемаркет
52111003Продавач, улична сергия
52120003Продавач, хранителни продукти
33113009Продавач, ценни книжа
52232001Продавач-консултант
5223Продавач-консултанти
52ПРОДАВАЧИ
5243Продавачи "от врата до врата"
5244Продавачи в контактни центрове
522Продавачи в магазини
521Продавачи на пазари и амбулантни търговци
5211Продавачи на пазари, павилиони и сергии
24345005Продуктов мениджър
26545024Продуцент
26545025Продуцент, радио/телевизия
26426005Продуцент, телевизионни новини
26547005Продуцент, филмов/ театрален
25216004Проектант, бази данни
25116004Проектант, информационни системи
25136004Проектант, уеб сайтове
2521Проектанти и администратори на бази данни
73122005Производител, акордеони
73122006Производител, барабани и други ударни музикални инструменти
73112005Производител, барометри
75312006Производител, бельо
73132010Производител, бижутерия
75221006Производител, бъчви
73142008Производител, глина/порцелан и гипсови смеси
73162004Производител, гравирано стъкло
73122007Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)
73122008Производител, дървени духови музикални инструменти
73122009Производител, звукови части за пиано
73112006Производител, зъботехнически инструменти
75331003Производител, играчки/кукли и пресовани играчки
75221007Производител, изделия от дърво
75361011Производител, изделия от кожа
32143004Производител, изкуствени крайници (протези)
75331004Производител, изкуствени цветя
72221002Производител, измервателни уреди
72221003Производител, инструменти
73171003Производител, калъпи за обувки от лико
75311008Производител, каптонирано облекло
73142009Производител, керамични тръби
75331005Производител, килими
73122010Производител, клавиши за пиано
73122011Производител, ксилофони
81602069Производител, малц
75132002Производител, масло
75341003Производител, матраци/дюшеци
75221008Производител, мебели
73122012Производител, медни духови музикални инструменти
75341004Производител, мека мебел
75331006Производител, меки играчки
73112007Производител, метеорологични уреди
73171004Производител, метли
75132003Производител, млечни продукти
73122013Производител, народни музикални инструменти
73112008Производител, научни инструменти
75361012Производител, обувки (ръчно)
73112009Производител, оптически уреди
73122014Производител, орган
32143005Производител, ортопедически приспособления
75312007Производител, перуки
73122015Производител, пиана
73222008Производител, плака с изпъкнал шрифт
73132011Производител, пластини от скъпоценни метали
75331007Производител, платна/тенти/навеси
73171005Производител, плетени мебели
75121012Производител, ръчно на хляб
75361013Производител, сарашки изделия
75361014Производител, спортни принадлежности
73122016Производител, струнни музикални инструменти
73171006Производител, сувенири
73112010Производител, точни инструменти
73112011Производител, точни уреди
73212025Производител, фотогравюри върху печатна плака
73112012Производител, фотографска апаратура
73112013Производител, хирургически инструменти/приспособления
73212026Производител, циклостилни шаблони върху печатна плака
75331008Производител, чадъри
73112014Производител, часовници
73171007Производител, четки
75312005Производител, шапки
7312Производители и акордьори на музикални инструменти
7215Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други
7222Производители на инструменти и сродни на тях
613Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
6130Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
7315Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло
75422007Проктант/ръководител на взривни работи
11207022Прокурист (търговски управител)
26117002Прокурор, Върховна административна прокуратура
26117001Прокурор, Върховна касационна прокуратура
26117013Прокурор, градска прокуратура
26117014Прокурор, окръжна прокуратура
26117015Прокурор, районна прокуратура
2611Прокурори и адвокати
26195014Прокурорски помощник
21636005Промишлен дизайнер
75211005Пропарчик
26369012Проповедник
75492013Просветлител, оптични елементи
72112047Противопригарчик
72122015Протиргчик
26365021Протосингел
9ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
33333002Професионален консултант
34213002Професионален спортист
24227083Професор
23107005Професор, висше училище
72112048Прочиствач-шмиргелист, отливки
81322012Проявител, копировач
81322006Проявител, рентгенови филми
81322007Проявител, фотографски плаки
81322008Проявител, цветни негативи/позитиви
81322009Проявител, цветни филми/снимки
81322010Проявител, черно-бели негативи/позитиви
81322011Проявител, черно-бели филми/снимки
26346001Психолог
26346002Психолог, клиничен
26346003Психолог, училищен
2634Психолози
26346004Психотерапевт
61221006Птицевъд
6122Птицевъди
24225101Публичен изпълнител, държавен служител
61231004Пчелар
6123Пчелари и бубари
93210007Пълнач
73152024Пълнач, изолационно въже
11127057Пълномощен министър
26547018Първи асистент на режисьора
34355004Първи асистент на сценографа
34353005Първи асистент, директор на продукция
35213038Първи асистент, звукорежисьор
35213025Първи асистент, оператор
34353007Първи асистент, режисьор по монтажа
34353006Първи асистент, художник на костюми
11127064Първи секретар в задгранично представителство
72111003Пясъкоструйчик
96290014Работник в бар
96290013Работник в ресторант
61141002Работник в стопанство, смесени култури
81712024Работник зареждане корообелващ барабан
81601083Работник маркиране
81601084Работник нераздробени меса
81122017Работник по поддръжка на системи за обезпрашаване
72111013Работник по преработка на чугун
75492020Работник по ремонт на въоръжението
96290012Работник по строителна консервация и реставрация на археологически обект
72152026Работник производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване
81601085Работник пълнене на колбаси
81601087Работник термична обработка
81601086Работник шунки и деликатеси
71242004Работник, акустична изолация
96290008Работник, археологически разкопки
72122018Работник, ацетиленов генератор
91120001Работник, баня
71142006Работник, бетонобъркачка
44113003Работник, библиотека
81522020Работник, бобинарка и шпулмашина
75361016Работник, боядисване на обувни изделия
72151018Работник, брониране на кабели
92120004Работник, бубар
93110009Работник, вадене на вар/пясък и други материали
81112020Работник, валиране
81112021Работник, вентилационни и газови измервания
81522021Работник, винтонарезен стан
93120004Работник, водни кладенци
81522025Работник, възстановяване на влакна
96290003Работник, гардероб
92150001Работник, горско стопанство
92140003Работник, гъбарник
75441004Работник, дезинсектор
75441006Работник, дезинфектор
75441005Работник, дератизатор
73181009Работник, десенатор на влакна/текстил
81522027Работник, десенатор на тъкани
61121011Работник, добив на балсамова смола
81312087Работник, добив на оловен прах
61231007Работник, добив на пчелно млечице/пчелна отрова
62101019Работник, добив на пънна борина
75141002Работник, дозиране в консервното производство
73151001Работник, допълнителна обработка на стъкло
73141015Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
92120005Работник, животновъд
72111005Работник, зареждане и сплавяне
81312090Работник, зареждане на акумулатори
81112022Работник, зареждане на перфоратори, торпеда грудоноси
93340001Работник, зареждане на рафтове
51641011Работник, зоопарк
73181010Работник, избелване на влакна/текстил
93110010Работник, извличане на пясък от река
93110003Работник, извозване и доставка
73222037Работник, изготвяне на шаблони
71212001Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
71242005Работник, изолация
71242006Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации
73141016Работник, изпробване на керамични и порцеланови изделия
52430003Работник, изпълняващ доставки по домовете
73182018Работник, изработване на гоблени
73232008Работник, изработване на релефни изображения
93290031Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката
73132018Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни
73151002Работник, изработка на стъклошайби
72211007Работник, изработоване на скоби за траверси
75361017Работник, изрязване на капели на обувки
75211007Работник, изсушаване на дърво
75211009Работник, импрегнатор на дърво
81412017Работник, импрегнация
72151019Работник, импрегнация и лакиране на кабели и проводници
75121014Работник, какаопреса
72111012Работник, каляване на метали
73181011Работник, кардиране
81112019Работник, кариера
72122016Работник, кислородна станция
75111004Работник, кланица
72211005Работник, ковашка преса
75161019Работник, кондиционер на тютюневи листа
75111001Работник, консерватор
75141004Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
75141003Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове
93290020Работник, консервна фабрика
92120002Работник, конюшня
73222033Работник, корекционна преса
73232009Работник, крайно оформление
81112023Работник, крепежни конструкции в мини
94120003Работник, кухня
93110006Работник, лампистерна
93330009Работник, лента
92150002Работник, ловно стопанство
96290005Работник, луна-парк
75111005Работник, мариноване
75141005Работник, мариноване на плодове/зеленчуци
72211006Работник, механичен ковашки чук
93290007Работник, механично почистване на енергийни съоръжения
93110002Работник, мини
73132019Работник, монтиране на камъни и инкрустиране
74222024Работник, монтиране на радиосъоръжения
72151020Работник, мостови метални въжета
73232010Работник, набиране на коли
74121013Работник, набиране на магнитопроводи
61111013Работник, напояване (обслужващ напоителни системи)
74121014Работник, научна апаратура
81521029Работник, низане на жакардови карти
72111006Работник, нитрация
72151021Работник, обвиване и оплитане на кабели и проводници
75111006Работник, обезкостяване
92140007Работник, облагородяване на горски култури
61121012Работник, облагородяване на овощни дървета
81112024Работник, обогатяване на полезни изкопаеми
71132018Работник, обработване и художествено оформяне на каменни изделия
73232011Работник, обработка върху мраморна хартия
75111007Работник, обработка на вътрешности
75211008Работник, обработка на дърво
72111007Работник, обработка на маринг
74121015Работник, обработка на неонови тръби
73162002Работник, обработка на стъкло
62101016Работник, обработка на трупи
74121016Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
93110011Работник, обслужване на драга
93110013Работник, обслужващ спомагателни съоръжения (добива и обогатяването на суровини)
92140014Работник, овощар
61121007Работник, овощна градина
75221017Работник, огъване на дървени плоскости
73151003Работник, огъване/извиване на стъкло
75361020Работник, огъвач на обувки (горна част)
75111008Работник, одиране на кожи
92140015Работник, озеленяване
75161005Работник, определяне на смеските на тютюн
75161006Работник, определяне на сортовете
75351008Работник, опъване на кожи
61131008Работник, оранжерия/парник
75351009Работник, осоляване на кожи
81112025Работник, отводняване на работните места в кариери
62101017Работник, отглеждане на горски култури
92140008Работник, отглеждане на култивирани билки
61111014Работник, отглеждащ захарно цвекло
61111016Работник, отглеждащ зеленчуци
61111018Работник, отглеждащ зърнени култури
61111017Работник, отглеждащ лен
61111019Работник, отглеждащ памук
61121008Работник, отглеждащ плодове
63301001Работник, отглеждащ растения и животни за собствено потребление
92140011Работник, отглеждащ рози
61211011Работник, отглеждащ селскостопански животни
61121009Работник, отглеждащ трайни насаждения
92110005Работник, отглеждащ тръстика
61111021Работник, отглеждащ тютюн
61121010Работник, отглеждащ хмел
92140012Работник, отглеждащ цветя
73141017Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
75351010Работник, оцветяване на кожи
73181012Работник, очистване на влакна/текстил
75111009Работник, очистване на вътрешности
75161007Работник, очистване на тютюн
96290006Работник, панаири
96290007Работник, паркинг
81312091Работник, пастировка
73222034Работник, печатарска машина
73222035Работник, печатарска преса
75121015Работник, пещ за печене
81522019Работник, плетач
81522022Работник, плетачна машина
72151022Работник, плетене и почистване на кабелни форми
75221018Работник, повърхностна обработка на дърво
72122020Работник, подготовка на заваръчни детайли
75221019Работник, подготовка на мебелни плочи
72111008Работник, подготовка на състави за разливане на стомана
81112026Работник, подготовка на филтърни платна
93120008Работник, поддръжка
93120006Работник, поддръжка на пътища
71192016Работник, поддръжка на сгради
93120007Работник, поддръжка на язовири
93120009Работник, поддържане на железен път и съоръжения
81112027Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло
96290009Работник, поддържане на спортни съоръжения
93110012Работник, поддържане на съоръжения в солодобива
72111009Работник, поддържане на съоръжения в тунели на коксова батерия
71222001Работник, подови облицовки и настилки
73232012Работник, позлатяване на полетата
81222020Работник, покриване метални повърхности
71262018Работник, полагане на дренаж
71132020Работник, полагане на паваж
71192013Работник, полагане на пътни настилки
92110004Работник, полевъден
61111022Работник, поливач
72341001Работник, поправка на велосипеди
72311015Работник, поправка на джанти и гуми
72341002Работник, поправка на инвалидни колички
73112015Работник, поправка на камери
73122017Работник, поправка на музикални инструменти
75331009Работник, поправка на чадъри
75111010Работник, почистване на месо/риба/птици
91290002Работник, почистване на плувни басейни
92150003Работник, почистване на сечища
75161008Работник, почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки
75351011Работник, почистващ кожи
75111011Работник, правене на колбаси
81522028Работник, предач на влакна и прежда
73191001Работник, преработка на восъчна суровини
93290032Работник, преработка на трансформаторно масло
75121016Работник, преса за еструдиране на юфка
73142018Работник, преса за керамични и порцеланови изделия
75361015Работник, преса за подметки и ходила
73141014Работник, преса за пресоване на глина
75161009Работник, пресоване на пури
74121017Работник, приготвяне на детайли и възли за кондензатори
81312092Работник, приготвяне на изолационни материали и смеси
81312093Работник, приготвяне на оловни сплави
72211008Работник, приготвяне на стоманени блокове за пресоване
81811042Работник, приготвяне на шамот
81312089Работник, приготвящ електролит
75132004Работник, приемане на мляко
61121013Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
75422004Работник, пробиване на взривни дупки
73151004Работник, пробиване на стъкло
61111015Работник, производител на захарно цвекло
61211012Работник, производител на млечни продукти
61111020Работник, производител на памук
81112028Работник, производство и екстрахиране на диамантов режещ инструмент
75111012Работник, производство и съхранение на кръвен серум
81312088Работник, производство на акумулатори
73122018Работник, производство на арматурни части за музикални инструменти
81312094Работник, производство на асфалтови смеси
81601090Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води
61231008Работник, производство на бубено семе
93290021Работник, производство на вино
81601091Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки
72122017Работник, производство на горивни газове
75221020Работник, производство на декоративни елементи от дърво
81601088Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия
81312086Работник, производство на индикаторни тръби
75221021Работник, производство на каруци, двуколки
74121018Работник, производство на колектори
72131011Работник, производство на котли, казани
73191002Работник, производство на кутии за музикални инструменти
73132024Работник, производство на луксозни значки, медали, държавни и военни отличия
81601089Работник, производство на мелничарски и нишестени продукти
72142009Работник, производство на метални конструкции
92140009Работник, производство на мицел
92120003Работник, производство на млечни продукти
73181001Работник, производство на пана и текстилна декорация
73132020Работник, производство на платинени изделия
71132019Работник, производство на плочи
81601092Работник, производство на растителни масла и масло продукти от растителен произход
74121019Работник, производство на слаботокови предпазители
73132021Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
73132022Работник, производство на филигранна бижутерия
81891026Работник, производство на фуражи и фуражни добавки
81312095Работник, производство на химически токоизточници
72151023Работник, производство на шнурове
81112031Работник, промиване на благородни метали
72122019Работник, пропан-бутанова станция
81112029Работник, противопожарна и газова профилактика в мини
93120010Работник, проучвателни и земемерни работи
73181013Работник, първична преработка на ликови стъбла
73181014Работник, първична преработка на памук
83432019Работник, работещ за издигане на руда
75492017Работник, радиационен контрол и дезактивация
73181015Работник, развлачване на влакна/текстил
61291009Работник, развъждащ влечуги (без змии)
61291010Работник, развъждащ диви птици
61211013Работник, развъждащ едър рогат добитък
61291011Работник, развъждащ змии
61211014Работник, развъждащ кучета/котки
61291012Работник, развъждащ лабораторни животни
61291013Работник, развъждащ охлюви
61291014Работник, развъждащ пойни и декоративни птици
61221009Работник, развъждащ птици в инкубатор
75161010Работник, раздробяване на тютюн
75121017Работник, разливане на захарни изделия
75111014Работник, разпоредител на междинни продукти
71192012Работник, разрушаване на сгради
75121018Работник, разрязване на захарни изделия
92140005Работник, разсадник
92140006Работник, разсадопроизводство (зеленчуци)
75211006Работник, разстилане на дърва
75161011Работник, разстилане на тютюн
75361018Работник, разтягане на обувки на калъпи
92140010Работник, растителна защита
72332034Работник, режимни настройки на енергийно оборудване
74132015Работник, релейна защита
71262017Работник, ремонт и поддръжка на линейни газопроводи
71192014Работник, ремонт на комини
72142010Работник, ремонт на контейнери
73112016Работник, ремонт на научни уреди
73112017Работник, ремонт на оптични уреди
73112018Работник, ремонт на ортопедични приспособления
72322003Работник, ремонт на самолетни двигатели
73112019Работник, ремонт на стоматологични инструменти
71242007Работник, ремонт на топлинна изолация
73112020Работник, ремонт на точни уреди
73112021Работник, ремонт на фотографска апаратура
73112022Работник, ремонт на хирургични инструменти/приспособления
73112023Работник, ремонт на часовници
96120002Работник, рециклиране на отпадъци
92160002Работник, рибно стопанство
92160003Работник, риболов
81112030Работник, руднични железопътни линии и автопътища
73181002Работник, ръчна изработка на гоблени
73181003Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
73171008Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
73191006Работник, ръчна изработка на изделия от камък
73171009Работник, ръчна изработка на изделия от слама/тръстика
73181004Работник, ръчна изработка на килими
73181005Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
73191003Работник, ръчна изработка на модели, вкл. корабомоделист
73181006Работник, ръчна изработка на облекла
73181007Работник, ръчна изработка на плетени облекла
73191004Работник, ръчна изработка на свещи
73181008Работник, ръчна изработка на текстилни изделия
73191005Работник, ръчна изработка на хартиени изделия
81522026Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
75121019Работник, ръчно производство на сладкарски изделия
81811043Работник, рязане и шлифоване на кварцови тръби и тигли
81521030Работник, рязане на жакардови карти
75161012Работник, рязане на тютюневи листа
75161013Работник, свиване на пури
75361019Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки
93290008Работник, сглобяване на детайли
96220002Работник, сезонен
61291015Работник, селекционер на кръстосани животни
72111004Работник, силози и въглищна кула
75121021Работник, сладкарско производство
92130001Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
61301002Работник, смесено стопанство
75161020Работник, смесител на тютюн
75111002Работник, солар
93110008Работник, солен стиф
93110007Работник, солодобивен район
93120005Работник, сонди
75161014Работник, сортиране на тютюн
73181017Работник, сортировач
71192017Работник, специално фундиране
75311012Работник, спомагателни шивашки дейност
71192011Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
61211015Работник, стригач
71242008Работник, строителна изолация
71192018Работник, строителни подпори
71192015Работник, строителство и ремонт на кули
72312016Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери
93120003Работник, строителството
72151024Работник, студено гумиране на кабели
75161015Работник, сушене на тютюн
75161016Работник, събиране на листа от тютюн
72111010Работник, събличане на блокова стомана
73181016Работник, съставяне на смесите при боядисване на влакна/текстил
73222036Работник, техническо редактиране
91120002Работник, тоалетна
93330010Работник, товаро-разтоварна дейност
96290010Работник, туристическа маркировка
81522023Работник, тъкачен стан
81322021Работник, тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки
81522024Работник, тъфтинг-машина за тъкане на килими
75312011Работник, украсяване на кожи
72151025Работник, усукване на проводници
62211005Работник, ферма (рибовъд)
62211004Работник, ферма за аквакултури
61291007Работник, ферма за диви животни с ценни кожи
61291008Работник, ферма за кръстосани животни
61221008Работник, ферма за птици
75161017Работник, ферментация на тютюн
75161018Работник, формоване на пури
75111013Работник, формоване на хранителни продукти
75121020Работник, формоване на шоколад
72111011Работник, формовъчни смеси
51691003Работник, фотоателие
81892025Работник, хидротехнически съоръжения
91210004Работник, химическо чистене (ръчно)
73132023Работник, художествена изработка на кована мед и сребро
75111003Работник, цех за опушване
91290001Работник, чистач на килими
72241006Работник, шлайфколело
83432018Работник, шлюз/док
73222038Работник, щамповане на релефни изображения
75121013Работник-валцьор, захарни изделия
93120011Работник-копач, гробове
93120012Работник-копач, канали и изкопи
93110014Работник-копач, кариери
73222039Работник-печатар, копринен екран
73222040Работник-печатар, нанасящ по шаблон върху копринен екран
72152013Работник/Монтажник, такелажник
9215Работници в горското стопанство
9214Работници в градинарството
93РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
931Работници в добивната промишленост и строителството
9212Работници в животновъдни стопанства
9311Работници в мини и кариери
932Работници в преработващата промишленост
9329Работници в преработващата промишленост, н.д.
9211Работници в растениевъдни стопанства
9216Работници в риболова и развъждането на аквакултури
92РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
921Работници в селското, горското и рибното стопанство
9213Работници в смесени растенивъдни и животновъдни стопанства
933Работници в транспорта и складирането
712Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях
9334Работници по зареждане на рафтове
7121Работници по изграждане и ремонт на покриви
7124Работници по изолации
74РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
7413Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи
741Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения
742Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения
7422Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения
7521Работници по обработка на дърво
752Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях
7535Работници по обработка на кожи
75492018Работници по поддръжка и ремонт на железопътните съоръжения в тунел на метрополитен
75492019Работници по поддръжка и ремонт на инженерните съоръжения в тунел на метрополитен
7122Работници по поставяне на подови настилки и облицовки
7511Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти
7516Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия
7311Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти
7513Работници по производство на млечни продукти
753Работници по производство на облекло и сродни на тях
7514Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви
7512Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия
751Работници по производство на храни и сродни на тях
75РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
9612Работници по сортиране на отпадъци
9312Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения
9313Работници по строителство на сгради
7125Работници по стъклопоставяне
961Работници по събиране и сортиране на отпадъци
9611Работници по събиране на отпадъци
96РАБОТНИЦИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ
951Работници, извършващи услуги на улицата
9510Работници, извършващи услуги на улицата
7543Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)
6221Работници, отглеждащи аквакултури
6114Работници, отглеждащи смесени култури
26369013Равин
72312006Радиаторджия
2656Радио- телевизионни и други говорители
21116004Радиоастроном
35223021Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност
35223022Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност
96210006Раздавач, доставчик (ръчно)
93290022Раздавач, инструменти и материали
73151005Раздробвач, ивици от стъкло
75232006Разкройвач, верижен транспортьор
74132017Разкройчик, кабели в корабостроенето
72142011Разкройчик, метал
72111014Разливач, метал
73212027Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина
96210007Разносвач
53221004Разносвач на храна
75161021Разносвач, изсушен тютюн
93210008Разопаковач
96290001Разпоредител, кино, театър и други
93290023Разпределител, материали и полуфабрикати
96210008Разпределител, печата
95100004Разпространител на безплатни вестници и брошури
25136008Разработчик, интерактивно съдържание
25136006Разработчик, Интернет приложения
25136007Разработчик, компютърни игри
25136009Разработчик, мултимедия
25126004Разработчик, софтуер
251Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
2519Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.
2513Разработчици на уебсъдържание и мултимедия
12137053Разследващ митнически инспектор
93330006Разтоварач, вагони
33553004Разузнавач
75111015Разфасовач
33553005Районен инспектор
11117049Районен прокурор
72142012Рамаджия
631Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление
6310Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление
73132012Рафиньор, благородни метали
72111015Рафиньор, метал
81112032Реагентчик
24116011Ревизор
31193061Ревизор вагони
31193053Ревизор, безопасност на движението
13466013Регионален директор, банка/финансова/платежна институция
33213007Регионален застрахователен координатор
33213006Регионален застрахователен представител
12136056Регионален инспектор
11207045Регионален мениджър
44152005Регистратор
81602049Регулировчик, хранителни уредби и горивни апаратури
26426020Редактор
24227064Редактор стилист на нормативни актове
26427004Редактор, вестник/списание
26416008Редактор, книги
93290026Редач, бутилки
71122009Редач, огнеупорни тухли
93290030Редач, пещи
93290024Редач, пещни вагони
26546008Режисьор
26547010Режисьор на монтаж
35213027Режисьор пулт, аудиовизия
26547011Режисьор, филмов
81722016Резач
81142018Резач - полировач
73151006Резач на оптично стъкло
62101011Резач, горски дървен материал
62101012Резач, греди и пръти
71132012Резач, камъни
72122021Резач, метал
81142019Резач, промишлени диаманти
71132013Резач, скални материали за художествена мозайка
73132013Резач, скъпоценни метали
73162005Резач, стъкло
62101013Резач, траверси
73222018Резач, шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73151007Резач-очуквач, стъкло
72122022Резбошлифовчик
34352022Реквизитор
33393006Рекламен агент
11206049Ректор на Духовната семинария
11209036Ректор, висше училище
74132016Релейчик
34130003Религиозен работник
3413Религиозни служители
32115001Рентгенов лаборант
51113008Рентгенов оператор, пътници/багажи
75492007Рентгенометрист
26426017Репортер, журналист в информационна агенция
26426014Репортер, журналист в радио
26426015Репортер, журналист в телевизия
26426016Репортер, журналист във вестник/списание
73212028Репродукционен фотограф за фотоформи
72142013Ресораджия
73212029Ретушьор
22645001Рехабилитатор
23525014Рехабилитатор на слуха и говора в институция в системата на предучилищното и училищното образование
22645003Рехабилитатор, рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
22645002Рехабилитатор, специализант
26416006Рецензент
42262003Рецепционист
42262002Рецепционист, приемна на лекар
42262001Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина
42242001Рецепционист, хотел
4224Рецепционисти в хотели
4226Рецепционисти с общи функции
62221001Рибар, вътрешни води
62231001Рибар, дълбоки морски води
62221002Рибар, крайбрежни води
62231002Рибар, член на екипаж, дълбоки морски води
54141006Риболовен надзирател
63400001Риболовец, произвеждащ за собствено потребление
6223Риболовци в дълбоки морски води
6222Риболовци във вътрешни и крайбрежни води
622Риболовци и ловци
634Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление
6340Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление
21316022Риболог
93120013Ринач-копач
21496041Риск инженер
14396013Риск мениджър
7316Рисувачи на табели, художник-декоратори, гравьори и офортисти
83502009Рулеви
51631008Ръководещ тъжни обреди и ритуали
13245034Ръководител автосервиз
11207047Ръководител във фармацевтичната компания, фармацевт
12137040Ръководител вътрешен одит, Сметна палата
13226005Ръководител група, добивна промишленост
13215024Ръководител група, преработваща промишленост
13245025Ръководител група, транспорт
31193054Ръководител движение
31193063Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
31193064Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
25145005Ръководител екип програмисти
13466009Ръководител екип, банка/финансова/платежна институция
13466011Ръководител екип, застрахователна институция
26425019Ръководител екип, радио/телевизия/БТА
12196011Ръководител звено
11127044Ръководител звено правителствени агенти
12226001Ръководител звено, връзки с обществеността
12237006Ръководител звено, изследване и развитие
12226002Ръководител звено, реклама
12137036Ръководител инспекторат, администрация
12137042Ръководител инспекторат, Столична община
12197023Ръководител интегрирана система за управление
25125006Ръководител ИТ проекти
51113007Ръководител кабинен състав
13115007Ръководител ловно стопанство
13227008Ръководител минноспасителна служба
11127105Ръководител на Главния инспекторат
21447004Ръководител на експлоатацията, авиация
11127056Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС
11127055Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС
12136055Ръководител на звено в митнически пункт
23595043Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
12237013Ръководител на научна група в музей/художествена галерия
13247040Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност
13247039Ръководител на организация за техническо обслужване, авиация
11145042Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите
13246037Ръководител на район
24226088Ръководител на регионален център за обработка на тиражите
12137058Ръководител на специализирано звено за разследване
21447008Ръководител на участък, железопътен транспорт
23595046Ръководител на учебна дейност
13246030Ръководител отдел, дистрибуция
13246029Ръководител отдел, доставки
26117009Ръководител отдел, Национална следствена служба
14316022Ръководител отдел, отдих
13246031Ръководител отдел, складиране
14205007Ръководител отдел, складово стопанство
14316023Ръководител отдел, спортни дейности
13466010Ръководител отдел/сектор, банка/финансова/платежна институция
13466015Ръководител офис, банка/финансова/платежна институция
13306024Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции
13223007Ръководител подземен обект
31545010Ръководител полети, отговорник по безопасност
31545007Ръководител полети/смяна
26547020Ръководител постановъчна част
11127007Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство
26547019Ръководител програма, радио и телевизия
12135046Ръководител проект
13217029Ръководител производство, лекарствени продукти
13305015Ръководител радио/телевизионни станции
12195017Ръководител регионално звено
21443006Ръководител сектор в метрополитен
12137041Ръководител сектор експертиза на работоспособността, лекар
13216009Ръководител сектор/звено в промишлеността
13467006Ръководител служба, банка/финансова/платежна институция
24226087Ръководител смяна "Обработка на тиражите"
13243028Ръководител смяна, ремонтно звено в транспорта
13243027Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено
24215030Ръководител търговски екип
21443005Ръководител участък в метрополитен
13113001Ръководител участък, горско стопанство (лесничейство)
13226006Ръководител участък, добивна промишленост
13113002Ръководител участък, земеделие
13123001Ръководител участък, риболов
21447007Ръководител участък, транспорт
12137045Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ
26545021Ръководител художествено осветление
26195009Ръководител юридически екип
13246032Ръководител, автобаза
14395012Ръководител, база
13467007Ръководител, банков салон/салон във финансова/платежна инстетуция
13467008Ръководител, банково представителство/представителство във финансова/платежна институция
12216006Ръководител, външнотърговска кантора
12137039Ръководител, вътрешен одит
13116003Ръководител, горско стопанство
12195012Ръководител, група
13237010Ръководител, група в строителството
13116005Ръководител, животновъдство
13427023Ръководител, здравна комуникация и лекарствена информация
12126007Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
13116004Ръководител, земеделие
23555002Ръководител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
13215025Ръководител, инсталация
13306008Ръководител, информационни и комуникационни технологии
13305023Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление
13306005Ръководител, информационно обслужване
13216028Ръководител, инфраструктура и поддръжка
13459012Ръководител, катедра
12195013Ръководител, клиентски център
13306007Ръководител, компютърни системи: разработка на системи
13306006Ръководител, компютърно обслужване
13303004Ръководител, комуникационни технологии
14393008Ръководител, контактен център
11149028Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149012Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите
11149009Ръководител, контролен орган на организация на работодателите
11146004Ръководител, контролен орган на партия
14393009Ръководител, конферентен център
11206004Ръководител, кооперативно предприятие
13426008Ръководител, лаборатория
13215018Ръководител, лаборатория в предприятие
13497014Ръководител, лаборатория за консервация и реставрация
13427022Ръководител, лекарствена безопасност
11146003Ръководител, местна организация/политическа партия
23545002Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
12126006Ръководител, набиране на персонал
12195005Ръководител, направление
12237008Ръководител, научен програмен колектив
12237007Ръководител, научна програма
12237009Ръководител, научна секция
13216008Ръководител, обособено производство
12126005Ръководител, организация и ефективност на труда
12196007Ръководител, отдел в бизнес услугите
12193008Ръководител, отдел в битовото обслужване
14316021Ръководител, отдел в културните дейности
13497015Ръководител, отдел в музей/галерия
13237009Ръководител, отдел в проектирането
13216007Ръководител, отдел в промишлеността
14123009Ръководител, отдел в ресторант
13245024Ръководител, отдел в складовото стопанство
13236008Ръководител, отдел в строителството
13243021Ръководител, отдел в транспорта
13246023Ръководител, отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)
11206040Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване
14396007Ръководител, отдел в туристически агенции
14113001Ръководител, отдел в хотел
12193009Ръководител, отдел в чистотата
12137043Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози
12216007Ръководител, отдел по маркетинг
12216008Ръководител, отдел по продажбите
12126003Ръководител, отдел човешки ресурси
31545011Ръководител, полети
13497012Ръководител, правна служба
13215022Ръководител, пречиствателна станция
21417005Ръководител, производствени технологии
13217010Ръководител, производствено поделение
13215026Ръководител, резервоарен парк
13126003Ръководител, рибовъдство
13126002Ръководител, риболов
13456011Ръководител, сектор в образованието
12126004Ръководител, сектор човешки ресурси
13305016Ръководител, сектор/студиен комплекс - радио и телевизия
13426009Ръководител, служба по трудова медицина
12137044Ръководител, стратегическо планиране
13217011Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок
13217012Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала
12116007Ръководител, счетоводен отдел
14395011Ръководител, техническа поддръжка
13305020Ръководител, техническа смяна радио/телевизия
12135047Ръководител, технически надзор
13245026Ръководител, транспорт
43212013Ръководител, търговска експлоатация
13427024Ръководител, управление на клинични изпитвания
13456013Ръководител, учебно-методичен център
12116005Ръководител, финансов отдел
12116006Ръководител, финансов сектор
11207043Ръководител/директор, обособено звено транспорт
11207041Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
12195018Ръководител/Директор/Началник управление
24215023Ръководител/Мениджър качество
12196019Ръководител/Началник сектор
13497017Ръководител/началник сектор, аеронавигационно обслужване
13497016Ръководител/началник сектор, транспорт и въздушно обслужване
12196020Ръководител/Началник служба
12196010Ръководител/началник, административен отдел
12196021Ръководител/Началник/Мениджър отдел
13427007Ръководител/Управител, здравно заведение
1РЪКОВОДИТЕЛИ
121Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
1219Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.
1322Ръководители в добивната промишленост
1342Ръководители в здравеопазването
133Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
1330Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
134Ръководители в областта на професионалните услуги
1349Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.
1343Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора
1341Ръководители в областта на услугите за грижи за деца
1345Ръководители в образованието
132Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията
1321Ръководители в преработващата промишленост
13РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
1312Ръководители в риболова и аквакултурите
1311Ръководители в селското и горското стопанство
131Ръководители в селското, горското и рибното стопанство
1323Ръководители в строителството
142Ръководители в търговията на едро и дребно
1420Ръководители в търговията на едро и дребно
14РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ
143Ръководители на други услуги
1439Ръководители на други услуги, н.д.
1346Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции
1223Ръководители на научноизследователска и развойна дейност
3154Ръководители на полети
1344Ръководители на социални услуги
1431Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове
1211Ръководители на финансови дейности
1213Ръководители по политики и стратегическо планиране
1221Ръководители по продажби и маркетинг
122Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност
1212Ръководители по управление на човешките ресурси
1222Ръководители реклама и връзки с обществеността
1324Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях
51312003Салонен управител
3153Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
53211002Санитар
5321Санитари
72221004Сапанджия
42111015Сараф
75361021Сарач
33321002Сватбен агент
26364017Свещеник - ефимерий
81522001Свилар
31524013Сдатъчен капитан
72313012Сдатъчен механик
92150005Сезонен работник, горското стопанство
92110006Сезонен работник, земеделието
93290025Сезонен работник, промишлено производство
92130003Сезонен работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
21146028Сеизмолог
92151004Секач
41202001Секретар
11126088Секретар на кметство
24225103Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора
12136057Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
11127106Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
11127085Секретар на Столична община
11127076Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
33433010Секретар на управителен съвет
41202002Секретар, машинописец
24226055Секретар, МКБППМН
11127004Секретар, Народно събрание
11127083Секретар, община
11149027Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11126084Секретар, район
41202003Секретар, стенограф
41202004Секретар, стенография и машинопис
41202005Секретар, стилист
33433004Секретар, съдебен
11127077Секретар, ЦКБППМН
412Секретари с общи функции
4120Секретари с общи функции
81522002Секционен майстор
633Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление
6330Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление
63СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ, РИБОЛОВЦИ И ЛОВЦИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
26436008Семасиолог
92140013Семеберач-семесъбирач
26356017Семеен консултант
61131005Семепроизводител
35213040Сенситометрист
75491021Сервизен техник
51312004Сервитьор
5131Сервитьори
513Сервитьори и бармани
75111016Сернировач
83122001Сигналист
83122002Сигналист-маневрист
93110004Сигналист-маневрист, мина
24116013Синдик
75122011Сиропчия
25226001Системен администратор
25116001Системен анализатор, информационни технологии
25115010Системен архитект
35133004Системен контрольор
35133003Системен оператор
25126003Системен проектант
2522Системни администратори
2511Системни анализатори
73222032Ситопечатар
34223005Ски инструктор
34233007Ски учител
43212014Склададжия
2651Склуптори, художници и сродни на тях
34353013Скриптер
81522003Скробвач
26518008Скулптор
51202002Сладкар
26117003Следовател, Национална следствена служба
26117020Следовател, следствена служба
73212004Словослагател
24227068Служител по сигурността на информацията, министерство/администрация/Столична община
24227072Служител по сигурността на информацията, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24226054Служител по сигурността на информацията, община/район
42111012Служител, гише в пощенска станция
42212009Служител, гише за регистрация на пътници и багажи
42251001Служител, запитвания
42212005Служител, издаване на пътнически билети
42251002Служител, информация
42212006Служител, информация за пътувания
52490005Служител, коли под наем
33543001Служител, паспортна служба
44193002Служител, публикации
42212007Служител, пътническа агенция/бюро
33543003Служител, разрешителни за осъществяване на икономическа дейност
33543002Служител, разрешителни за строеж
42212008Служител, резервации
44193001Служител, рекламна агенция
24227065Служител, сигурност на информацията
34223008Служител, спортна организация
44162002Служител, човешки ресурси
3353Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
3352Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол
3354Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии
4313Служители, водещи платежни ведомости
4312Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи
4311Служители, водещи счетоводни сметки и документи
4225Служители, обслужващи запитвания на клиенти
4416Служители, човешки ресурси
23596048Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
74121001Смазочник
73181026Смесител на влакна
72111016Смесоприготвител
96110001Сметосъбирач
81312043Смоловар
43212015Снабдител, доставчик
81522004Сновач
51523001Собственик, къща за гости
52213003Собственик, малък магазин
52213004Собственик, павилион за вестници
5221Собственици на малки магазини
26526006Солист-оркестрант
81112033Солодобивчик
51312006Сомелиер
81112034Сондьор
93290034Сортировач, бутилки
75211010Сортировач, дърво
71132014Сортировач, камъни
75351012Сортировач, кожи
75312013Сортировач, обработени кожи
75361022Сортировач, обувки
44123007Сортировач, поща
75161022Сортировач, предварителна сортировка
75161023Сортировач, финна сортировка
93210009Сортировач-опаковач, метален амбалаж
72111017Сортировач-опаковчик, металургична продукция
73212030Сосретушьор
2512Софтуерни разработчици
26326015Социален антрополог
53221003Социален асистент
26356022Социален педагог
11206054Социален предприемач
13446006Социален предприемач, социални услуги
26356003Социален работник
26356002Социален работник в социална услуга
26356011Социален работник за работа с лица извършили престъпления
26356008Социален работник за работа с лица с девиантно поведение
26356006Социален работник за работа със семейство
33533011Социален работник, администрация
24226035Социален работник, държавен служител
26356004Социален работник, закрила на детето
26356005Социален работник, социално подпомагане
26356009Социален работник, хора с увреждания и социални услуги
33533014Социален сътрудник
33533012Социален сътрудник, закрила на детето
33533007Социален сътрудник, социално подпомагане
33533013Социален сътрудник, хора с увреждания и социални услуги
26326010Социолог
26326011Социолог, криминолог
26326012Социолог, пенолог
26326013Социолог, производствен
26326014Социолог, социална патология
2632Социолози, антрополози и сродни на тях
54191004Спасител на ски-писта
54191003Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
54192007Спасител, басейн
54191002Спасител, плаж
33313006Спедитор
43212016Спедиционен посредник
11127060Специален координатор
33433008Специалист
26356010Специалист в социална услуга
75432011Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция
31545012Специалист координатор, използване на въздушното пространство
21325017Специалист ловно стопанство
21496006Специалист металограф
25196007Специалист обучение, софтуерни приложения
26326016Специалист по културен туризъм
21315035Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
24336003Специалист продажби в областта на медицината
24336004Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
31213002Специалист с контролни функции в кариери
31213003Специалист с контролни функции в мина
31223007Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия
33413006Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
33413007Специалист с контролни функции, деловодство и архив
31223005Специалист с контролни функции, довършителни дейности
31223004Специалист с контролни функции, преработваща промишленост
31223003Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж
52223002Специалист с контролни функции, търговия
33413008Специалист с контролни функции, човешки ресурси
33393023Специалист, авторски права
24216031Специалист, банка/финансова/платежна институция
21436004Специалист, възстановяване на околната среда
31113010Специалист, геолог
21663010Специалист, дигитални изкуства
23595044Специалист, дистанционно обучение
33233005Специалист, доставки
33593009Специалист, държавна администрация
33213005Специалист, застрахователна дейност
35213039Специалист, звукови ефекти
31423012Специалист, земеделие
24216019Специалист, игри и тиражи
33393001Специалист, изложби и панаири
26316003Специалист, иконометрия
35123010Специалист, интернет поддръжка
33593010Специалист, кадастрален план
21656004Специалист, кадастър и регулация
24216017Специалист, качество
25226009Специалист, компютърни мрежи и системи
25296007Специалист, компютърни престъпления
24216015Специалист, комуникации
43213024Специалист, контрол на документи
43113007Специалист, контрол приходи
43113006Специалист, контрол разходи
25196003Специалист, координатор информационни технологии
31393009Специалист, координатор по заваряване
31433003Специалист, лесовъдство
24216016Специалист, логистика
33393005Специалист, маркетинг и реклама
31193067Специалист, маркшайдер
21536016Специалист, маршрутизаторно оборудване
31193068Специалист, минно планиране
25136010Специалист, мултимедия
31543009Специалист, НОТАМ
25296006Специалист, обработка на данни
24246002Специалист, обучение и развитие
33593007Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда
25196004Специалист, планиране информационни технологии
31193042Специалист, поддръжка
35123011Специалист, поддръжка приложения
21666004Специалист, предпечатна подготовка
25143002Специалист, приложно програмиране
33393004Специалист, продажби
21646002Специалист, пространствено и градско планиране
24246003Специалист, развитие на работната сила
24216014Специалист, сигурност
25296008Специалист, сигурност на данни
22664002Специалист, слухопротезиране
33524008Специалист, Сметна палата
26356007Специалист, социални дейности
26356013Специалист, социални дейности (в социално предприятие)
26356012Специалист, социални дейности (община)
26356014Специалист, социални дейности (семейно планиране)
33533009Специалист, социално осигуряване
26356015Специалист, социално подпомагане и ориентиране (за лица, намиращи се в затвора)
33313001Специалист, спедиторска дейност
26533004Специалист, танцово изкуство
21536015Специалист, телекомуникации и мрежи за данни
42223004Специалист, телефон на зрителя
25196005Специалист, тестване софтуер
24216018Специалист, технически контрол
43133003Специалист, труд и работна заплата
42215004Специалист, туризъм
33393002Специалист, туроператорска дейност
33393003Специалист, търговия
24235010Специалист, управление на човешките ресурси
33593006Специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
2СПЕЦИАЛИСТИ
223Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2230Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2132Специалисти в селското, горското и рибното стопанство
2422Специалисти по администриране на политики
252Специалисти по бази данни и мрежи
2529Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.
2432Специалисти по връзки с обществеността
213Специалисти по естествени науки
25СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
2523Специалисти по компютърни мрежи
2263Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
3252Специалисти по медицински досиета и здравна информация
2351Специалисти по образователни методи
2424Специалисти по обучение и развитие на персонала
263Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
2133Специалисти по опазване на околната среда
21СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
2434Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии
2433Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)
243Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността
2431Специалисти по реклама и маркетинг
2635Специалисти по социална работа и консултиране
214Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
2149Специалисти по технически науки, н.д.
2423Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
211Специалисти по физически и химически науки и науки за земята
83122003Спирач, железници
34236008Спортен аниматор
26563006Спортен коментатор
26566007Спортен коментатор-анализатор
14316026Спортен мениджър
342Спортисти и работещи в областта на спорта
3422Спортни треньори, инструктори и сродни на тях
33593004Стажант, министерство и друго специализирано бюджетно звено
26117016Стажант-адвокат
11125096Стажант-аташе
33596003Стажант-аташе, дипломатическо представителство
35214007Стажант-музикален редактор
24226021Стажант-одитор
24227026Стажант-одитор, Сметна палата
26424008Стажант-редактор
26424007Стажант-репортер
26356016Стажант-специалист, социални дейности
26127005Стажант-съдия
34123001Стажант-сътрудник, социални дейности
21496005Стандартизатор
34223006Стартьор
13426017Старша акушерка
13426013Старша медицинска сестра
42115001Старши банков служител, връзка с клиенти
42113004Старши банков служител, главен касиер
42115003Старши банков служител, касов център
42115002Старши банков служител, обслужване на клиенти
24116015Старши банков служител, финансов контрол
33123004Старши банков служител/ служител, финансова/платежна институция
23596009Старши възпитател
24226017Старши вътрешен одитор
54124011Старши граничен контрольор
33525005Старши данъчен инспектор
11127061Старши дипломатически служител - I степен
11127062Старши дипломатически служител - II степен
24226046Старши експерт
24225038Старши експерт, кметство
24227070Старши експерт, Сметна палата
24226047Старши инспектор
24226052Старши инспектор, областно звено
33553006Старши инспектор, полиция
33553007Старши инспектор, противопожарна охрана
54124012Старши командос
13426015Старши медицински лаборант
33513005Старши митнически инспектор
33513010Старши митнически специалист
83502010Старши моряк
24115017Старши одитор
24226019Старши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24227024Старши одитор, Сметна палата
31393002Старши оператор с контролни функции, производство на целулоза
54113002Старши пожарникар
54124002Старши полицай
33553008Старши полицейски командир
24116009Старши помощник одитор
31524014Старши помощник-капитан
23107007Старши преподавател, висше училище
24226048Старши публичен изпълнител
33553009Старши разузнавач
13426014Старши рентгенов лаборант
13426019Старши рехабилитатор
33593022Старши специалист
33524009Старши специалист, Сметна палата
24114005Старши счетоводител
24226029Старши счетоводител, държавен служител
54143009Старши сътрудник, охраната
54124004Старши технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
34226004Старши треньор
23525025Старши учител в група за предучилищно образование в специално училище
23305020Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V-IV клас
23415016Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
23415013Старши учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране
23525022Старши учител на деца и ученици с увреден слух
23525019Старши учител на деца с нарушено зрение
23525011Старши учител на деца с умствена изостаналост
23306016Старши учител по религия в гимназиален етап
23416010Старши учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23306015Старши учител по религия в прогимназиален етап
23416019Старши учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образувание (I-IV клас)
23305009Старши учител спортна подготовка
23425003Старши учител, детска градина
23555005Старши учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23565004Старши учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555011Старши учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595017Старши учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23425007Старши учител, музика в детска градина
23545005Старши учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415003Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23305008Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305007Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23425011Старши учител, подготвителна група
23205003Старши учител, практическо обучение
23595023Старши учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23525003Старши учител, ресурсен
23595029Старши учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595035Старши учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555017Старши учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555023Старши учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23205007Старши учител, теоретично обучение
23595041Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415007Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23535005Старши учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
24227075Старши финансов инспектор
33525006Старши финансов ревизор
26117023Старши юрисконсулт
24227033Старши юрисконсулт, държавен служител
31524015Старшина, кораб
31524016Старшина, шлеп/катер
34350023Статист
21206006Статистик
21206007Статистик, икономическа статистика
21206008Статистик, математическа статистика
41312003Стенограф
73212009Стереотипер
53291006Стерилизатор
43212017Стифадор
75111017Стифьор
43212018Стоковед
72111018Стомановар
33СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
24СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
21146029Стратиграф
83122004Стрелочник
71192007Строител, алпинист
71152010Строител, дървени шлепове
71112001Строител, жилища
71192004Строител, комини
71192005Строител, лодки/катери/корабни корпуси и други от стъклопласти
71192002Строител, пътища
71192001Строител, релсови пътища
71112002Строител, сгради от сглобяеми елементи
71192003Строител, стоманобетонни промишлени комини
71242002Строителен импрегнатор
13233004Строителен предприемач
31123010Строителен техник, проектно-технически отдел
7111Строители на жилищни сгради
711Строители на сгради и сродни на тях
7119Строители на сгради и сродни на тях, н.д.
7131Строителни бояджии и сродни на тях
7411Строителни електротехници и сродни на тях
2142Строителни инженери
71СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
3112Строителни техници
72231015Стругар
75232007Стругар, дърво
73141013Стругар, керамични изделия
73132014Стругар, скъпоценни метали
71252003Стъклар
71252004Стъклар, двойно остъкляване
71252005Стъклар, остъкляване на покриви
71252006Стъклар, остъкляване на транспортни средства
91230002Стъкломияч
9123Стъкломиячи
72122023Стъргалчик
51113006Стюард/стюардеса
75111018Сулфитьор
33123005Супервайзор, банка/финансова/платежна институция
52223001Супервайзър, магазин
5222Супервайзъри, магазини
34353024Суфльор
72111019Сушилчик
26416007Сценарист
34323006Сценичен дизайнер
96290011Сценичен работник
34353001Сценичен управител
34355002Сценограф
24116004Счетоводител
24225102Счетоводител, държавен служител
33133001Счетоводител, оперативен
73222009Събирач
92160001Събирач, водорасли
42142005Събирач, дарения
42121004Събирач, жетони
96230002Събирач, монети и жетони от автомати
42121005Събирач, облози
96120001Събирач, отпадъци разделно
73151008Събирач, стъкло
24226085Съветник
11127063Съветник в задгранично представителство
24226095Съветник към политическия кабинет на министър-председателя
21336005Съветник, екология
24226049Съветник, министър
24227066Съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
11146005Съветник, политическа партия
32593001Съветник, семейно планиране
26195012Съдебен администратор
44192005Съдебен документатор
26195013Съдебен помощник
34113001Съдебен служител
26195015Съдебен съветник
2612Съдии
26127006Съдия
26127007Съдия по вписванията
26127003Съдия, Върховен административен съд
26127002Съдия, Върховен касационен съд
26129001Съдия, Конституционен съд
51641007Съдържател, кучкарник
61221007Съдържател, птичарник
61291006Съдържател, резерват за животни
14123011Съдържател, ресторант
72151016Съединител, кабели и метални въжета
72112049Сърцар, метал
72112050Сърцар-формовчик
34123004Сътрудник за социална работа в отдел "Социална закрила"
34123003Сътрудник за социална работа с деца
34123005Сътрудник за социална работа със семейство
24226007Сътрудник по управление на европейски проекти и програми
41103011Сътрудник, индустриални отношения
54143010Сътрудник, охрана
33533006Сътрудник, пенсии
34123015Сътрудник, работа със зависимости
34123002Сътрудник, социална работа
34123006Сътрудник, социални дейности
34123012Сътрудник, социални дейности (в социално предприятие)
34123007Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
34123010Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
34123011Сътрудник, социални дейности (община)
34123013Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)
34123009Сътрудник, социални дейности в социална услуга
34123008Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания
34123014Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор)
33533008Сътрудник, социалноосигурителен иск
54193005Сътрудник-оръжейник
81112035Табелчик, минодобива
21316023Таксономист
43212019Талиман
26537001Танцов художествен ръководител
26533003Танцьор
2653Танцьори и хореографи
71311007Тапетаджия
75341005Тапицер
7534Тапицери и сродни на тях
43212020Тарифьор
34350025Татуист
72313013Тахографик и термографик
26545026ТВ оператор
265Творци и изпълнители
2659Творци и изпълнители, н.д.
26547017Театрален постановчик
26546023Театрален режисьор
26548022Театър-майстор
74222022Телеграфен техник, обслужване и ремонт
74222023Телефонен техник, обслужване и ремонт
42232002Телефонист
4223Телефонисти
96290002Теляк
73151009Темперист, закалител на стъкло
72112051Темперовчик, отливки
7213Тенекеджии
72131002Тенекеджия
71212002Тенекеджия, довършителни работи в строителството
72131006Тенекеджия, корабен
72131007Тенекеджия, мебелист
72131004Тенекеджия, медни листа
72131005Тенекеджия, орнаменти
72131003Тенекеджия, самолетостроене
26369014Теолог
22696003Терапевт, ориентиране на слепи
22696004Терапевт, професионално съветване
72112052Термист
75361023Тефлонизатор
31193056Техник (оператор) вибродиагностика
31133021Техник на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства
31133019Техник на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства
31133020Техник на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
31233006Техник поддръжка на сгради и машини
31143006Техник, автоматизация
31423009Техник, аграрни култури
31423001Техник, агрономия
31423002Техник, агрохимия и растителна защита
31153002Техник, аеронавтика
31133002Техник, асансьорна техника
31113001Техник, астрономия
31413001Техник, биология
31153003Техник, биотехника
31413002Техник, биофизика
31413003Техник, биохимия
31413004Техник, ботаника
31193070Техник, боядисване на самолети
31123001Техник, водно строителство
31123019Техник, водоснабдяване
31123002Техник, водоснабдяване и канализация
31413005Техник, генетика
31123003Техник, геодезия, фотограметрия и картография
31113002Техник, геология
31113004Техник, геофизика
31433001Техник, горско стопанство
31423003Техник, градинарство
31123004Техник, гражданско строителство (конструктор)
31123005Техник, гражданско строителство (хидравлик)
31173003Техник, дълбоко нефтено сондиране
31193003Техник, дърворезбарство
31413006Техник, екология
31133003Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
31173001Техник, експлоатация на нефтени и газови находища
31133004Техник, електрификация на селското стопанство
31133005Техник, електрически машини и апарати
31133013Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
31133006Техник, електрически системи
31133007Техник, електрически централи и мрежи
31143002Техник, електровакуумна техника
31133008Техник, електродомакинска техника
31143007Техник, електронна техника
31133009Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
31133010Техник, електрообзавеждане на кораби
31133011Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
31133016Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
31133012Техник, електротехника на автомобилния транспорт
35213031Техник, звук-студио
35213032Техник, звук-тест
35213030Техник, звукови ефекти
31423010Техник, земеделие
31123006Техник, земемерство, земеустройство
31413007Техник, зоология
31143010Техник, измервателни уреди
31423004Техник, изследване на посевите
31123007Техник, инвеститорски контрол
31133014Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
31193036Техник, качествени измервания
31173004Техник, киселинност на нефтено и газово находище
31193004Техник, количествени измервания
35113003Техник, компютърни системи
35123001Техник, компютърно програмиране
31143001Техник, конструиране и технология на електронни елементи
35213033Техник, копирна и проявителна техника във филмова лаборатория
31193066Техник, криминалист
31433002Техник, лесничейство
31193037Техник, маркшайдер
31193005Техник, мебелно производство
31193006Техник, медицинска техника
31113005Техник, метеорология
31173002Техник, механизация на добива и обработка на скални материали
31153055Техник, механизация на селското стопанство
31153004Техник, механик
31143008Техник, микропроцесорна техника
31173020Техник, минен
31173021Техник, минен (въглища)
31173022Техник, минен (диаманти и благородни метали)
31173023Техник, минен (нефт и природен газ)
31173024Техник, минен (руди)
31173025Техник, минна геология
31173026Техник, минна електромеханика
31423005Техник, напояване
35223001Техник, нискочестотна техника
31423006Техник, овощарство
31123020Техник, озеленител
31113006Техник, океанология
35213028Техник, операторска техника
32543001Техник, оптик
31143011Техник, охранителна техника
31193008Техник, подвижна пощенска станция
35123002Техник, поддръжка на компютри
35133001Техник, поддръжка на компютърни мрежи
31123014Техник, поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен
31123015Техник, поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен
35223002Техник, полупроводникова техника
31423007Техник, почвознание
31193009Техник, продукция
31193010Техник, производствени резултати
31193011Техник, производствени структури
31193012Техник, производство на музикални инструменти
31143003Техник, промишлена електроника
31173027Техник, проучване и сондажна електромеханика
31113003Техник, проучване на полезни изкопаеми
31173028Техник, проучвателно ядково сондиране
35223008Техник, радиовръзки в метрополитен
35223003Техник, радиотехника и телевизионна техника
35223004Техник, релейна защита и автоматика
31193013Техник, реставрация на стари мебели и дограма
31193007Техник, робот
31123008Техник, ръководител на група по поддържане на железния път
31143004Техник, самолетоводещи съоръжения
31133022Техник, сервизна поддръжка на турбини във вятърната енергетика
31413008Техник, серология
31553004Техник, сигурност на въздушния транспорт
31193014Техник, системи (с изключение на компютри)
31193015Техник, складово обзавеждане
35213029Техник, снимачна техника
35223005Техник, спътникова техника
31123009Техник, строителство и архитектура
31123011Техник, строителство на метрополитен
35223006Техник, съобщителна техника
31193016Техник, тапицерство и декораторство
35223007Техник, телекомуникации
31423008Техник, технически култури
31133001Техник, технолог кабелно производство
31193017Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
31193018Техник, технолог на захар и захарни изделия
31193019Техник, технолог на месо и месни продукти
31193020Техник, технолог на мляко и млечни изделия
31193021Техник, технолог на растителни масла и сапуни
31193022Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
31193023Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
31123012Техник, транспортно строителство
35143002Техник, уеб сайт
31113007Техник, физика
74222021Техник, хардуер
31113008Техник, хидрогеология
31113009Техник, химия
35213034Техник, цветни анализатори във филмова лаборатория
31173029Техник, циментация (нефтено и газово находище)
31143005Техник, ядрена електроника
31153001Техник, ядрена електротехника
31173005Техник-металург
31173006Техник-металург (добиване на цветни метали)
31173007Техник-металург (добиване на черни метали)
31173008Техник-металург (заваряване на металите)
31173009Техник-металург (извличане)
31173010Техник-металург (леярство)
31173011Техник-металург (металургия на цветни метали)
31173012Техник-металург (металургия на черни метали)
31173013Техник-металург (обработване на цветни метали)
31173014Техник-металург (обработване на черни метали)
31173018Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)
31173015Техник-металург (радиоактивни минерали)
31173016Техник-металург (термична обработка на металите)
31173019Техник-металург (технология на машиностроенето - топла обработка)
31173017Техник-металург (физик)
31153021Техник-механик, автоматизация
31153005Техник-механик, автомобили и кари
31153006Техник-механик, аеронавтика
31153023Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
35223009Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен
31153007Техник-механик, газови турбини
31153008Техник-механик, двигатели
31153009Техник-механик, двигатели с вътрешно горене
31153010Техник-механик, дизелови двигатели
31153042Техник-механик, дискретни производства
31153024Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
31153034Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети
31153045Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
31153035Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
31153036Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота
31133015Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
31153025Техник-механик, железопътен транспорт
31153012Техник-механик, железопътна техника
31153037Техник-механик, измервателна техника
31153013Техник-механик, инструменти
31153038Техник-механик, кинотехника
31153039Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
31153026Техник-механик, кожено-галантерийно производство
31153014Техник-механик, корабостроене
31153040Техник-механик, лозарска техника
31153027Техник-механик, мебелно производство
31153015Техник-механик, механизация на горското стопанство
31153041Техник-механик, механична технология на дървесината
31153054Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
31153028Техник-механик, обувно производство
31153016Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
31153043Техник-механик, очистване на въздуха
31153044Техник-механик, очна оптика
31153011Техник-механик, плаващо техническо средство
31153029Техник-механик, предачно производство
31153052Техник-механик, ревизор на вагони
31153053Техник-механик, роботостроене
31153017Техник-механик, самодвижещи се машини
31153018Техник-механик, самолетна техника
31153019Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения
31153046Техник-механик, термични и водноенергетични машини
31153047Техник-механик, технолог (студена обработка)
31153048Техник-механик, технолог (топла обработка)
31153049Техник-механик, технолог (уредостроене)
31153030Техник-механик, тъкачно производство
31153050Техник-механик, хидро- и пневмотехника
31153031Техник-механик, химическа промишленост
31153032Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
31153051Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
31153033Техник-механик, шивашко производство
31153020Техник-механик, ядрена топлоенергетика
31153022Техник-механик,, автоматизация на производството
31193055Техник/дефектоскопист/ по контрол без разрушаване
3143Техници в горското стопанство
35ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
351Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
3111Техници в областта на химическите и физическите науки
7321Техници в предпечатната подготовка
3ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
3513Техници на компютърни мрежи и системи
3522Техници по далекосъобщителна техника
313Техници по контрол на производствени процеси
3139Техници по контрол на производствени процеси, н.д.
3512Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
3521Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника
352Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
3155Техници по сигурността на въздушния трафик
13215021Технически директор
41102006Технически изпълнител
35213008Технически изпълнител, кино
41102007Технически организатор
3433Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки
73222010Технически ревизор, одобряващ за печат
31233003Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
31233001Технически ръководител, строителство
41202006Технически секретар
41102005Технически сътрудник
33593027Технически сътрудник към кабинета на министър
33593024Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
33593025Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
54123003Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
31193044Технолог
31193035Технолог в железопътен транспорт
21496008Технолог вибродиагностика
21496007Технолог по безразрушителен контрол
31163004Технолог, апретура, багрене и печатане
31163001Технолог, биотехнологичен синтез
31173031Технолог, добиване полезни изкопаеми
31193043Технолог, екарисаж
31193041Технолог, електролиза
31163005Технолог, кожарско и кожухарско производство
31193025Технолог, кожено-галантерийно производство
21446051Технолог, координатор по заваряване
31193026Технолог, манипулация тютюна
31193027Технолог, моделиране и конструиране на облекло
31193028Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия
31193029Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло
31163006Технолог, нефт
31163007Технолог, нефтохимичен синтез
31193024Технолог, облекло
31173030Технолог, обогатяване полезни изкопаеми
31193030Технолог, обувно производство
31163008Технолог, особено чисти вещества
31163009Технолог, оценител
31163010Технолог, преработване на нефт и газ
33393022Технолог, приемане на поръчки
31163011Технолог, продукти от природен газ и тяхното разпространение
31193045Технолог, производство на електротехнически изделия
31163012Технолог, производство на минерални торове, киселини, основи и соли
31193039Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви
31193031Технолог, производство тютюневите изделия
31193032Технолог, професионално обучение
31163013Технолог, силикатни технологии
31163014Технолог, технология на каучука
31163015Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха
31163016Технолог, технология на пластмасите
31163026Технолог, технология на полимерите
31163002Технолог, технология на полимерните медицински изделия
31163003Технолог, технология на порцеланово и фаянсово производство
31163017Технолог, технология на свързващите вещества
31163018Технолог, технология на строителна керамика и огнеупорни материали
31163019Технолог, технология на стъкларско производство
31163020Технолог, технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила
31514013Технолог, търговска експлоатация на корабите
31193033Технолог, тютюневи хармани
31163021Технолог, фин органичен синтез
31163022Технолог, химик
31163027Технолог, химик по консервация и реставрация на културни ценности
31163023Технолог, химични влакна
31163024Технолог, химични процеси
31193034Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия
31163025Технолог, целулоза, хартия и картон
73222011Типографер (книгопечатар, оформител)
93330007Товарач
93330008Товарач, плавателни съдове
62101014Товарач, трупи и друг дървен материал
9333Товаро-разтоварачи
35213035Тоноператор
73122019Тонрегулатор, музикални инструменти
35215005Тонрежисьор
35213036Тонтехник
72112053Топилчик
73151010Топитьор
21656006Топограф
81112036Торкретист
72241007Точилар
81212009Травилчик
1113Традиционни старейшини и селски водачи/управници
83412003Тракторист
62231003Тралмайстор
75111019Транжор
72122024Трасировчик
34226002Треньор
23595052Треньор по вид спорт, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
51641008Треньор, състезателни коне
31513003Трети механик, кораб
31524009Трети помощник-капитан
11127066Трети секретар в задгранично представителство
33596005Трети секретар, дипломатическо представителство
71132015Трошач, камъни (чрез взривяване)
34123019Трудов наставник
33333003Трудов посредник
3333Трудови посредници
53291008Трудотерапевт
72151017Тръбар, корабен
81522005Тъкач
33223008Търговец на вино
33343004Търговец, недвижими имоти
33223001Търговски агент
12217001Търговски директор
33223002Търговски помощник
33242004Търговски посредник
3324Търговски посредници
33223003Търговски представител
24346002Търговски представител: ИКТ
3322Търговски представители
3323Търговски представители по закупуване на стоки
24215029Търговски пълномощник
33223004Търговски пътник
33222007Търговски сътрудник
61111010Тютюнопроизводител
81322013Увеличител на снимки
21663006Уеб дизайнер
3514Уеб техници
35143003Уебмастер
95200003Уличен продавач, нехранителни стоки
952Улични продавачи на нехранителни стоки
9520Улични продавачи на нехранителни стоки
95УЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И РАБОТНИЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ НА УЛИЦАТА
11207023Управител
13235001Управител , проектиране
14316025Управител културни дейности
51532006Управител общежитие
13467003Управител, банков клон/клон на финансова/платежна институция
14123005Управител, бар
12196002Управител, бизнес услуги
14313018Управител, бинго зала
11129015Управител, Българска народна банка
14393005Управител, бюро за услуги
14203002Управител, външна търговия
62103001Управител, горско стопанство
13415001Управител, детско заведение
61293016Управител, дивечовъдно стопанство
13223001Управител, добивна промишленост
13433002Управител, дом за стари хора без здравни грижи
13433001Управител, дом за стари хора със здравни грижи
14393001Управител, заведение за обслужване на населението
14123001Управител, заведение за обществено хранене
14313019Управител, зала игрални автомати
11207024Управител, застрахователно дружество
13306014Управител, Интернет доставки
14313017Управител, казино
13466004Управител, клон на застрахователна институция
11207046Управител, клон на търговско дружество
14393003Управител, къмпинг
13425006Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ
62103002Управител, лов
14203004Управител, магазин
14113003Управител, мотел
11129011Управител, Национален осигурителен институт
11129018Управител, Национална здравно-осигурителна каса
14313015Управител, отдих/ почивна база
14123002Управител, павилион
14113004Управител, пансион
13303013Управител, пощи
13213001Управител, преработваща промишленост
14123008Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)
12216002Управител, продажби и маркетинг
14313020Управител, развлекателни/увеселителни паркове
12226005Управител, реклама и връзки с обществеността
14123006Управител, ресторант
14123003Управител, ресторант на самообслужване
62212001Управител, рибно стопанство
61113001Управител, селско стопанство
13243003Управител, складово стопанство
14123004Управител, сладкарница/кафене
13447003Управител, социални услуги в общността
14316027Управител, спа център
13443004Управител, специализирана институция
14313016Управител, спортни дейности
14123007Управител, стол
13235002Управител, строителство
14203005Управител, супермаркет
12116004Управител, счетоводни услуги
14316029Управител, таласо център
13243004Управител, транспорт
14393004Управител, туристическа агенция
14203003Управител, търговия на дребно
52213001Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
52213002Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
14203001Управител, търговия на едро
14393002Управител, търговски център
14316028Управител, уелнес център
14203006Управител, универсален магазин
12116003Управител, финансови дейности
13463005Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност
14393006Управител, хижа
14113002Управител, хотел
12196003Управител, чистота
12126001Управител, човешки ресурси
1412Управители на ресторанти
1411Управители на хотели
141Управители на хотели и ресторанти
112Управляващи и изпълнителни директори
1120Управляващи и изпълнителни директори
21646001Урбанист
2164Урбанисти
26216005Уредник, галерия за изкуства
26216006Уредник, зооколекция в зоологическа градина
26216009Уредник, културен институт
26216004Уредник, музей
44133007Уредник, програма
51530004Уредник, сграда
31193058Участъков инспектор в железопътен транспорт
23525024Учител в група за предучилищно образование в специално училище
23415015Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
23305019Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-IV клас
23415012Учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране
23516001Учител методик
23525021Учител на деца и ученици с увреден слух
23525018Учител на деца с нарушено зрение
23525010Учител на деца с умствена изостаналост
23306014Учител по религия в гимназиален етап
23416009Учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23306013Учител по религия в прогимназиален етап
23416018Учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образувание (I-IV клас)
23305006Учител спортна подготовка
23425002Учител, детска градина
23555004Учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23565003Учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
23555010Учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595013Учител, литературно творчество в занимания по интереси
23595016Учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23425006Учител, музика в детска градина
23545004Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415002Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23305005Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305004Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23425010Учител, подготвителна група
23205002Учител, практическо обучение
23595022Учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23525002Учител, ресурсен
23595028Учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595034Учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555016Учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555022Учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23205006Учител, теоретично обучение
23595040Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415006Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23535004Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555001Учител/ Преподавател, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси
23555007Учител/ Преподавател, кино и фотоизкуство в занимания по интереси
23545001Учител/ Преподавател, музика в занимания по интереси
23565001Учител/ Преподавател, по информационни технологии в занимания по интереси
23595019Учител/ Преподавател, природо-математически учебни предмети в занимания по интереси
23595025Учител/ Преподавател, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в занимания по интереси
23595031Учител/ Преподавател, спортни дейности и туризъм в занимания по интереси
23555013Учител/ Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси
23555019Учител/ Преподавател, театрално изкуство в занимания по интереси
23595037Учител/ Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси
23535001Учител/ Преподавател, чужд език в занимания по интереси
23205010Учител/преподавател, професионален колеж
2341Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)
234Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка
2342Учители в предучилищно възпитание и подготовка
2352Учители за лица със специални образователни потребности
233Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
2330Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
232Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО и в професионалните колежи
2320Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО и в професионалните колежи
93320004Файтонджия
43112005Фактурист
21316042Фармаколог, токсикология
22627003Фармацевт магистър
22627005Фармацевт магистър, аналитик
22627004Фармацевт магистър, инспектор
22627006Фармацевт магистър, технолог
22626001Фармацевт, индустриален
22627008Фармацевт, магистър, анализ на лекарствените продукти
22627016Фармацевт, магистър, военномедицинско снабдяване
22627009Фармацевт, магистър, клинична фармация
22627015Фармацевт, магистър, клинична химия
22627010Фармацевт, магистър, лечебни растения и фитофармацевтични продукти
22627011Фармацевт, магистър, организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
22627012Фармацевт, магистър, организация и икономика на фармацевтичното производство
22627013Фармацевт, магистър, технология на лекарствата с биофармация
22627014Фармацевт, магистър, токсикология и токсикологичен анализ
22626018Фармацевт- магистър, медицински представител
13427026Фармацевт-магистър, заместник-ръководител на аптека
13427021Фармацевт-магистър, контрол върху качеството на лекарствените продукти
13427020Фармацевт-магистър, ръководител на аптека
2262Фармацевти
22627022Фармацефт, специализант
21426024Фасаден инженер
12195006Фасилити мениджър
11145043Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите
22403001Фелдшер
22403002Фелдшер, специализант
22403003Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването
75141001Ферментатор
61293017Фермер, дивечовъд
61212002Фермер, животновъд
63202001Фермер, животновъдство за собствено потребление
61292001Фермер, зайцевъд
61212003Фермер, коневъд
61232003Фермер, отглеждане на копринени буби
62212002Фермер, отглеждащ аквакултури
61112002Фермер, отглеждащ захарно цвекло
61112003Фермер, отглеждащ зеленчуци
61112004Фермер, отглеждащ зърнени култури
61112005Фермер, отглеждащ лен
61122001Фермер, отглеждащ лозя
61112006Фермер, отглеждащ люцерна
61122002Фермер, отглеждащ овощни дървета
61122003Фермер, отглеждащ плодове
61112007Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове)
61222001Фермер, отглеждащ птици
61112008Фермер, отглеждащ тютюн
61112009Фермер, отглеждащ фъстъци
61122004Фермер, отглеждащ хмел
61212004Фермер, производител на кожи
61212005Фермер, производител на млечни продукти
61212006Фермер, производител на мляко
61222002Фермер, производител на яйца
61232001Фермер, пчелар
61232002Фермер, пчеловъд
61292002Фермер, развъждащ кръстосани животни
61212007Фермер, развъждащ племенни животни
61222003Фермер, развъждащ птици в инкубатор
63102001Фермер, растениевъдство за собствено потребление
62212003Фермер, рибовъд
61142001Фермер, смесени култури
63102002Фермер, смесени култури за собствено потребление
61302001Фермер, смесено стопанство
72112054Феросплавчик
61131006Фиданкопроизводител
21116005Физик
21116006Физик, акустик
21116007Физик, атомна физика
21116008Физик, балистик
21115025Физик, биофизика
21117027Физик, експерт по медицинска физика
21116009Физик, електричество и магнетизъм
21116010Физик, електроник
21115021Физик, медицинска радиологична физика
21115022Физик, медицинска санитарна физика
21117026Физик, медицинска физика
21116011Физик, механика
21116012Физик, молекулярна физика
21116013Физик, оптика
21115023Физик, радиационна хигиена
21115024Физик, радиобиология
21116014Физик, теоретична физика
21116015Физик, термодинамика
21116016Физик, топлофизика
21116017Физик, физика на елементарните частици
21116018Физик, физика на полупроводниците
21116019Физик, физика на твърдото тяло
21116020Физик, хидродинамика
21316039Физиолог
22506001Физиолог, животни
21316040Физиолог, растения
22646006Физиотерапист
2264Физиотераписти
2111Физици и астрономи
26545027Филмов експерт
2654Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях
44113004Филмотекар
26436009Филолог
26436010Филолог, графолог
26436011Филолог, етимолог
26436012Филолог, лексикограф
26436013Филолог, морфолог
26436014Филолог, семантолог
26436015Филолог, фонолог
26336004Философ
2633Философи, историци и политолози
81112037Филтърджия
24136001Финансов анализатор
12117001Финансов директор
24227097Финансов инспектор
24116012Финансов контрольор
24227031Финансов контрольор, държавен служител
12117002Финансов мениджър
33525001Финансов ревизор
2413Финансови анализатори
2412Финансови и инвестиционни консултанти
241Финансови специалисти
75361024Финишист, каучуково-обувни изделия
73162020Фирмописец
34233004Фитнес инструктор
3423Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт
21316024Фитолог
81112038Флотационен работник
81112039Флотиер
72112055Флюсовар
72112056Флюсодобивчик
26528028Фолклорист
44113005Фондохранител, музей/художествена галерия
26436016Фонолог
44113006Фонотекар
72112057Формовчик
73142010Формовчик, абразивно колело
71142007Формовчик, бетонни изделия
73191007Формовчик, восъчни основи (пчелни пити)
73212010Формовчик, електротипер
73142011Формовчик, керамични изделия
73212011Формовчик, стереотипер
73152025Формовчик, стъклени изделия
75492014Формовчик, стъклени лещи
74121002Формовчик, фолио
73212031Фотогравьор
21656007Фотограметрист
34313001Фотограф
73212032Фотограф, фотогравюри
3431Фотографи
52410003Фотомодел
73222012Фотонаборчик
34313002Фоторепортер
73212033Фоторетушьор
44113007Фототекар
73212034Фотоцинкограф
72232041Фрезист
73212035Фрезист-монтажист, клишета
51618004Френолог
51412001Фризьор
5141Фризьори
514Фризьори, козметици и сродни на тях
61291003Фуражист
75221009Фурнирослепвач
73152026Фускаджия
75111020Футеровчик
72142014Хелингист, корабостроене и кораборемонт
73222019Хелиографист, изработване на шаблони
53211003Хигиенист, здравно заведение
21146030Хидроакустик
21316025Хидробиолог
21146031Хидрогеолог
21656008Хидрограф
75492008Хидроизмерител
71242003Хидроизолаторчик
21146032Хидролог
75492009Хидрометеорологичен/агрометеорологичен наблюдател
75492010Хидронаблюдател
14393014Хижар
21136001Химик
21136022Химик, анализ на лекарствените продукти
21136023Химик, биохимия
21136003Химик, детергенти
21136024Химик, клинична химия
21136021Химик, контрол на качеството
21136004Химик, корозия
21136005Химик, кристалография
21136028Химик, медицинска химия
21136006Химик, металургичен
21136007Химик, молекулярен
21136008Химик, неорганична химия
21136009Химик, обработка на кожи
21136010Химик, обработка на светлочувствителни материали
21136030Химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
21136011Химик, органична химия
21136012Химик, петролен
21136013Химик, пластмаса
21136014Химик, полимери
21136015Химик, производство на бои и лакове
21136016Химик, производство на гума и гумени изделия
21136017Химик, производство на хранителни продукти и напитки
21136025Химик, радиационна хигиена
21136026Химик, радиобиология
21136027Химик, санитарна химия
21136018Химик, стъкло
21136019Химик, текстил
21136029Химик, токсикология
21136020Химик, физикохимия
21136002Химик-аналитик
3116Химик-технолози
22626002Химик-фармацевт
81222021Химикалист, производство на стоманени профили
2113Химици
26590015Хипнотизатор
51618005Хиромант
22127058Хирург, естетична (козметична) хирургия
21317033Хистолог, животни
21316026Хистолог, растения
81421018Хладилен мебелист
23106009Хоноруван преподавател, висше училище
26535002Хореограф
23595050Хореограф, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
26527017Хормайстор
51511004Хост (хостеса)
73212036Хромолитограф
75492015Хронометражист
21668002Художествен оформител
26516003Художествен редактор
26547014Художествен ръководител, театрален
34313005Художествена фотография
26518009Художник
26518010Художник, график
26518011Художник, гримьор
26518015Художник, живопис
34353014Художник, изпълнител на кукли
34353015Художник, изпълнител на макети
34353016Художник, контур
26518016Художник, миниатюри
34353017Художник, надписи
26518017Художник, постер
26518012Художник, приложник
26518013Художник, проектант
26518014Художник, сценични костюми
26518018Художник, търговска реклама
73163023Художник-декоратор
73163021Художник-оцветител, разпръскване (без строителните)
73163022Художник-оцветител, с четка (без строителни)
61131007Цветопроизводител
33153007Ценовик
75361025Цепач
71132016Цепач, камъни
73152027Циментатор, стъклени изделия
21317034Цитолог, животни
21316027Цитолог, растения
34113005Частен детектив
26127009Частен съдебен изпълнител
31183001Чертожник
31183002Чертожник, архитектура
31183003Чертожник, въздухоплаване
31183004Чертожник, геология
31183005Чертожник, гражданско строителство
31183006Чертожник, електричество
31183007Чертожник, електроника
31183008Чертожник, картография
31183009Чертожник, литография
31183010Чертожник, машини и инструменти
31183011Чертожник, механика
31183012Чертожник, мореплаване
31183013Чертожник, отоплителни и вентилационни системи
31183014Чертожник, промишлено строителство
31183015Чертожник, техника
31183016Чертожник, топография
3118Чертожници
31513004Четвърти механик, кораб
75111021Четинар
91120003Чистач, производствени помещения
93290027Чистач, производствено оборудване
71331002Чистач, фасади на сгради
91120004Чистач/ Хигиенист
91ЧИСТАЧИ И ПОМОЩНИЦИ
911Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения
9112Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения
7133Чистачи на фасади и коминочистачи
13493010Читалищен секретар
11127075Член на Акредитационен съвет, НАОА
11207053Член на Висшия съдебен съвет
12137054Член на Медицинска комисия, лекар, НОИ
24227109Член на научна група в музей/художествена галерия
24115016Член на Одитен комитет
12139006Член, държавна комисия
11207025Член, Надзорен съвет в търговско дружество
12139004Член, Надзорен съвет на агенция
12139005Член, Сметна палата
11207020Член, съвет на директорите
11207021Член, управителен съвет
72112058Чугунодобивчик
75311001Шапкар
82122019Шевмонтажник, електронни и технически средства и системи
82122020Шевмонтажник, хидро- и пневмосистеми
75211011Шелист
75331014Шивач
93290028Шивач, бали
75331010Шивач, драперии/пердета
75331011Шивач, кожа
75311003Шивач, мъжко/дамско облекло
75331012Шивач, обувки
75331013Шивач, шапки
7533Шивачи, бродировачи и сродни на тях
7531Шивачи-моделиери, кожухари и шапкари
93110005Шинар
44132004Шифровчик
72112059Шихтовчик
31524019Шкипер
72232042Шлайфист
72112060Шлаковчик
71132017Шлифовчик
73132015Шлифовчик, бижутерия
72242009Шлифовчик, инструменти
72242010Шлифовчик, машинни инструменти
72242011Шлифовчик, метал
73132016Шлифовчик, промишлени диаманти
73132017Шлифовчик, скъпоценни камъни
73152028Шлифовчик, стъкло
72223011Шлосер
72221005Шлосер, корабен
72122025Шлосер-електрозаварчик
72332032Шлосер-монтьор
72241008Шмиргелист
83312002Шофьор, автобус
83432003Шофьор, автокран
83222007Шофьор, куриер
83222002Шофьор, лек автомобил до 9 места
83222006Шофьор, лекотоварен автомобил
83222003Шофьор, линейка
83322002Шофьор, платформа
83222004Шофьор, пощенски автомобил
83322001Шофьор, противопожарен автомобил
83313007Шофьор, самолетообслужваща техника
83322003Шофьор, самосвал
83322004Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
83312003Шофьор, съчленен автобус
83312004Шофьор, съчленен тролейбус
83222005Шофьор, такси
83322009Шофьор, тежкотоварен автомобил
83322005Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
83322008Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
83322010Шофьор, товарен автомобил
83322006Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
83312005Шофьор, тролейбус
83322007Шофьор, цистерна
83312006Шофьор-инструктор
71232004Шпакловчик
73212037Щанцьор, изработка на шанцформи
31524017Щурман
26117021Юрисконсулт
24227099Юрисконсулт, държавен служител
261Юристи
26ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
2619Юристи, н.д.
51618006Ясновидец
03101001Военнослужещ, войник
01106001Военнослужещ, офицер
02103001Военнослужещ, сержант
03ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ ВОЙНИЦИ
031Длъжности, заемани от войници
0310Длъжности, заемани от войници
01ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ ОФИЦЕРИ
011Длъжности, заемани от офицери
0110Длъжности, заемани от офицери
02ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ СЕРЖАНТИ
021Длъжности, заемани от сержанти
0210Длъжности, заемани от сержанти
0ПРОФЕСИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Козметичен обучителен център

51
Този въпрос няма нищо общо със счетоводството.

Разлика на печалбата в ОПР и Баланс.

207
Цитат на: Миглена Дарадидова в Вчера в 15:44 " Опитах и с редакция на ОПР, но безуспешно.Работя с Микроинвест Делта Про. Не пр...

Болничен за сметка на работодателя

738
https://www.nssi.bg/publichnost/vyprosi-i-otgovori/izdavane-na-bolnichni-listove/

Попълване на Приложение 2 от ГГД

141
Отчет към НСИ след срока се подава сканиран на мейл: info@nsi.bg, за предпочитане след като се обатите в НСИ по телефона и обясн...
Още от форума