Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
71322009Авиобояджия
31547001Авиодиспечер
35223025Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения
31543002Авиодиспечер, въздушно обслужване
21446048Авиоинженер
21515021Авиоинженер, електро и приборно оборудване
21515022Авиоинженер, енергетик
21525015Авиоинженер, радиооборудване
21126001Авиометеоролог
31553001Авиомеханик
31553002Авиомоторист
31553003Авиотехник
54123008Автоконтрольор
72313008Автомеханик
72312001Автомонтьор
26416011Автор на техническа документация
72131001Автотенекеджия
42142006Агент събиране на вземания
33313002Агент, експедиция на товари
33393008Агент, литературен
33393009Агент, музикални представления
33343001Агент, недвижими имоти
33213001Агент, осигуряване
33393024Агент, патенти
24346003Агент, продажби ИКТ
33233002Агент, снабдяване
33393010Агент, спорт
33553001Агент, справки в полиция
33393011Агент, театрален
33343003Агент, управление на собственост
33313003Агент, чистотата на товарите
33233001Агент-купувач
3334Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
3331Агенти по спедиция на товари
72112022Агломератчик, металургия
21326002Агроном
21326003Агроном, агроекология
21326004Агроном, агрохимия и почвознание
21326005Агроном, лозарство, градинарство и овощарство
21326006Агроном, полевъдство
21326007Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията
21326008Агроном, растителна защита
21326009Агроном, селекция и семепроизводство
21326010Агроном, технически култури
21326011Агроном, тропическо земеделие
21326012Агроном, цветопроизводство
3142Агротехници
26117011Адвокат
34112008Адвокатски сътрудник
42АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
43АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
33433001Административен секретар
33413005Административен специалист с контролни функции
3343Административни и изпълнителни секретари
334Административни приложни специалисти
12АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
242Административни специалисти
33433003Администратор по клинични изпитвания
25216002Администратор, бази данни
25226003Администратор, информационни системи
25226005Администратор, компютърни системи
42113016Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
25116009Администратор, САП, бизнес анализи
35143001Администратор, уеб сайт
42243002Администратор, хотел
21116001Аеродинамик
26526001Акомпаниатор
73122001Акордьор
26590001Акробат
26556001Актьор
26556003Актьор, мим
26556002Актьор, стажант
2655Актьори
21206001Актюер
22226001Акушерка
22226003Акушерка, анестезиология и интензивни грижи
22226005Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22226004Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22226006Акушерка, обществено здравеопазване
22226007Акушерка, операционна и превързочна техника
22226002Акушерка, специализант
22226008Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването
2222Акушерки
73162024Амалгамчик, стъкло
95200001Амбулантен търговец
5212Амбулантни търговци на храни
24136002Анализатор, банка
24216009Анализатор, ефективност на търговската дейност
21336002Анализатор, замърсяване на въздуха
21336009Анализатор, качество на водата
75492001Анализатор, лаборатория
24136005Анализатор, облигации
24316001Анализатор, проучване на пазари
25116006Анализатор, САП
2421Анализатори по управление и организация
25216001Аналитик, бази данни
21206002Аналитик, изследване на операциите
25236002Аналитик, компютърни комуникации
25236001Аналитик, компютърни мрежи
25196006Аналитик, компютърно осигуряване на качеството
21496001Аналитик, комуникации (без компютърни)
21466001Аналитик, металургични процеси
21496002Аналитик, системи (без компютърни)
51133001Аниматор
42270002Анкетьор
42270001Анкетьор, маркетингови изследвания
4227Анкетьори в изследвания
26326001Антрополог
81122013Апаратчик на варочен котел
81212006Апаратчик, електролиза
81212001Апаратчик, петрургия
81212002Апаратчик, производство на редки метали
81312045Апаратчик, сярна киселина
81212003Апаратчик, хидрометалургия
81312001Апаратчик, химически процеси
81212004Апаратчик, цветна металургия
81212005Апаратчик, черна металургия
11117046Апелативен прокурор/ Военно-апелативен прокурор
73181019Апретурист, влакна/текстил
75351001Апретурист, кожи
75361001Апретурист, обувки
34323001Аранжор, витрини/щандове
75492016Аранжьор, цветя
34223001Арбитър, спортен
72122002Аргончик
71142001Арматурист
72112023Арматурист, леярски форми и сърца
73142012Армировчик, порцеланови и керамични изделия
26590002Артист, въжеиграч
26590003Артист, силови изпълнения
26530009Артист, стриптийз
26590004Артист, трапец
26590005Артист, ученик в цирка
26590006Артист, цирков
26528019Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл
26528018Артист-хорист
41203007Артистичен секретар
26326002Археолог
44153002Архивар
26216007Архивист
41102003Архивист (офис)
2621Архивисти и уредници
26369001Архиепископ
26365018Архиерейски наместник
21617002Архитект
21617003Архитект, интериор
2161Архитекти
216Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери
24227081Асистент
53293001Асистент на лекар по дентална медицина
24116008Асистент одитор
35213041Асистент продукция, телевизия
23107002Асистент, висше училище
33433002Асистент, кореспонденция
33433011Асистент, офис
44162001Асистент, човешки ресурси
31543013Асистент-координатор на полети
52232002Асистент-продавач
3251Асистенти и терапевти в денталната медицина
51618001Астролог
5161Астролози, гадатели и сродни на тях
21116002Астроном
21116003Астрофизик
71192006Асфалтаджия
72112024Асфалтьор на метални изделия
11127042Аташе
11127071Аташе в задгранично представителство
3421Атлети и състезатели
2266Аудиолози и логопеди
33393007Аукционер, провеждане на търгове

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Здравни осигуровки на базработен

108
Благодаря за "комплиментите"! В първото първото питане не се разбра, че точно питате. Все пак ето конкретния отговор: С ПИК на ...

Служебна бележка за доходи за стипендия в чужбина

57
По- добре първо да попитат в самия университет дали имат бланки за попълване, на мен миналата година от 3 различни университета ...

Въпрос относно наемане на фрийлансър(и) и счетоводство

303
Здравейте, аз наемам въпросните фрийлансъри. Благодаря.

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

218056
Благодаря !
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове