Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 815 - 23.12.2019 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2020 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
51312003Салонен управител
3153Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
53211002Санитар
5321Санитари
72221004Сапанджия
42111015Сараф
75361021Сарач
33321002Сватбен агент
26364017Свещеник - ефимерий
81522001Свилар
31524013Сдатъчен капитан
72313012Сдатъчен механик
92150005Сезонен работник, горското стопанство
92110006Сезонен работник, земеделието
93290025Сезонен работник, промишлено производство
92130003Сезонен работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
21146028Сеизмолог
92151004Секач
41202001Секретар
11126088Секретар на кметство
24225103Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора
12136057Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
11127106Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
11127085Секретар на Столична община
11127076Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
33433010Секретар на управителен съвет
41202002Секретар, машинописец
24226055Секретар, МКБППМН
11127004Секретар, Народно събрание
11127083Секретар, община
11149027Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11126084Секретар, район
41202003Секретар, стенограф
41202004Секретар, стенография и машинопис
41202005Секретар, стилист
33433004Секретар, съдебен
11127077Секретар, ЦКБППМН
412Секретари с общи функции
4120Секретари с общи функции
81522002Секционен майстор
633Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление
6330Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление
63СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ, РИБОЛОВЦИ И ЛОВЦИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
26436008Семасиолог
92140013Семеберач-семесъбирач
26356017Семеен консултант
61131005Семепроизводител
35213040Сенситометрист
75491021Сервизен техник
51312004Сервитьор
5131Сервитьори
513Сервитьори и бармани
75111016Сернировач
83122001Сигналист
83122002Сигналист-маневрист
93110004Сигналист-маневрист, мина
24116013Синдик
75122011Сиропчия
25226001Системен администратор
25116001Системен анализатор, информационни технологии
25115010Системен архитект
35133004Системен контрольор
35133003Системен оператор
25126003Системен проектант
2522Системни администратори
2511Системни анализатори
73222032Ситопечатар
34223005Ски инструктор
34233007Ски учител
43212014Склададжия
2651Склуптори, художници и сродни на тях
34353013Скриптер
81522003Скробвач
26518008Скулптор
51202002Сладкар
26117003Следовател, Национална следствена служба
26117020Следовател, следствена служба
73212004Словослагател
24227068Служител по сигурността на информацията, министерство/администрация/Столична община
24227072Служител по сигурността на информацията, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24226054Служител по сигурността на информацията, община/район
42111012Служител, гише в пощенска станция
42212009Служител, гише за регистрация на пътници и багажи
42251001Служител, запитвания
42212005Служител, издаване на пътнически билети
42251002Служител, информация
42212006Служител, информация за пътувания
52490005Служител, коли под наем
33543001Служител, паспортна служба
44193002Служител, публикации
42212007Служител, пътническа агенция/бюро
33543003Служител, разрешителни за осъществяване на икономическа дейност
33543002Служител, разрешителни за строеж
42212008Служител, резервации
44193001Служител, рекламна агенция
24227065Служител, сигурност на информацията
34223008Служител, спортна организация
44162002Служител, човешки ресурси
3353Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
3352Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол
3354Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии
4313Служители, водещи платежни ведомости
4312Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи
4311Служители, водещи счетоводни сметки и документи
4225Служители, обслужващи запитвания на клиенти
4416Служители, човешки ресурси
23596048Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
74121001Смазочник
73181026Смесител на влакна
72111016Смесоприготвител
96110001Сметосъбирач
81312043Смоловар
43212015Снабдител, доставчик
81522004Сновач
51523001Собственик, къща за гости
52213003Собственик, малък магазин
52213004Собственик, павилион за вестници
5221Собственици на малки магазини
26526006Солист-оркестрант
81112033Солодобивчик
51312006Сомелиер
81112034Сондьор
93290034Сортировач, бутилки
75211010Сортировач, дърво
71132014Сортировач, камъни
75351012Сортировач, кожи
75312013Сортировач, обработени кожи
75361022Сортировач, обувки
44123007Сортировач, поща
75161022Сортировач, предварителна сортировка
75161023Сортировач, финна сортировка
93210009Сортировач-опаковач, метален амбалаж
72111017Сортировач-опаковчик, металургична продукция
73212030Сосретушьор
2512Софтуерни разработчици
26326015Социален антрополог
53221003Социален асистент
26356022Социален педагог
11206054Социален предприемач
13446006Социален предприемач, социални услуги
26356003Социален работник
26356002Социален работник в социална услуга
26356011Социален работник за работа с лица извършили престъпления
26356008Социален работник за работа с лица с девиантно поведение
26356006Социален работник за работа със семейство
33533011Социален работник, администрация
24226035Социален работник, държавен служител
26356004Социален работник, закрила на детето
26356005Социален работник, социално подпомагане
26356009Социален работник, хора с увреждания и социални услуги
33533014Социален сътрудник
33533012Социален сътрудник, закрила на детето
33533007Социален сътрудник, социално подпомагане
33533013Социален сътрудник, хора с увреждания и социални услуги
26326010Социолог
26326011Социолог, криминолог
26326012Социолог, пенолог
26326013Социолог, производствен
26326014Социолог, социална патология
2632Социолози, антрополози и сродни на тях
54191004Спасител на ски-писта
54191003Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
54192007Спасител, басейн
54191002Спасител, плаж
33313006Спедитор
43212016Спедиционен посредник
11127060Специален координатор
33433008Специалист
26356010Специалист в социална услуга
75432011Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция
31545012Специалист координатор, използване на въздушното пространство
21325017Специалист ловно стопанство
21496006Специалист металограф
25196007Специалист обучение, софтуерни приложения
26326016Специалист по културен туризъм
21315035Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
24336003Специалист продажби в областта на медицината
24336004Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
31213002Специалист с контролни функции в кариери
31213003Специалист с контролни функции в мина
31223007Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия
33413006Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
33413007Специалист с контролни функции, деловодство и архив
31223005Специалист с контролни функции, довършителни дейности
31223004Специалист с контролни функции, преработваща промишленост
31223003Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж
52223002Специалист с контролни функции, търговия
33413008Специалист с контролни функции, човешки ресурси
33393023Специалист, авторски права
24216031Специалист, банка/финансова/платежна институция
21436004Специалист, възстановяване на околната среда
31113010Специалист, геолог
21663010Специалист, дигитални изкуства
23595044Специалист, дистанционно обучение
33233005Специалист, доставки
33593009Специалист, държавна администрация
33213005Специалист, застрахователна дейност
35213039Специалист, звукови ефекти
31423012Специалист, земеделие
24216019Специалист, игри и тиражи
33393001Специалист, изложби и панаири
26316003Специалист, иконометрия
35123010Специалист, интернет поддръжка
33593010Специалист, кадастрален план
21656004Специалист, кадастър и регулация
24216017Специалист, качество
25226009Специалист, компютърни мрежи и системи
25296007Специалист, компютърни престъпления
24216015Специалист, комуникации
43213024Специалист, контрол на документи
43113007Специалист, контрол приходи
43113006Специалист, контрол разходи
25196003Специалист, координатор информационни технологии
31393009Специалист, координатор по заваряване
31433003Специалист, лесовъдство
24216016Специалист, логистика
33393005Специалист, маркетинг и реклама
31193067Специалист, маркшайдер
21536016Специалист, маршрутизаторно оборудване
31193068Специалист, минно планиране
25136010Специалист, мултимедия
31543009Специалист, НОТАМ
25296006Специалист, обработка на данни
24246002Специалист, обучение и развитие
33593007Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда
25196004Специалист, планиране информационни технологии
31193042Специалист, поддръжка
35123011Специалист, поддръжка приложения
21666004Специалист, предпечатна подготовка
25143002Специалист, приложно програмиране
33393004Специалист, продажби
21646002Специалист, пространствено и градско планиране
24246003Специалист, развитие на работната сила
24216014Специалист, сигурност
25296008Специалист, сигурност на данни
22664002Специалист, слухопротезиране
33524008Специалист, Сметна палата
26356007Специалист, социални дейности
26356013Специалист, социални дейности (в социално предприятие)
26356012Специалист, социални дейности (община)
26356014Специалист, социални дейности (семейно планиране)
33533009Специалист, социално осигуряване
26356015Специалист, социално подпомагане и ориентиране (за лица, намиращи се в затвора)
33313001Специалист, спедиторска дейност
26533004Специалист, танцово изкуство
21536015Специалист, телекомуникации и мрежи за данни
42223004Специалист, телефон на зрителя
25196005Специалист, тестване софтуер
24216018Специалист, технически контрол
43133003Специалист, труд и работна заплата
42215004Специалист, туризъм
33393002Специалист, туроператорска дейност
33393003Специалист, търговия
24235010Специалист, управление на човешките ресурси
33593006Специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
2СПЕЦИАЛИСТИ
223Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2230Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2132Специалисти в селското, горското и рибното стопанство
2422Специалисти по администриране на политики
252Специалисти по бази данни и мрежи
2529Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.
2432Специалисти по връзки с обществеността
213Специалисти по естествени науки
25СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
2523Специалисти по компютърни мрежи
2263Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
3252Специалисти по медицински досиета и здравна информация
2351Специалисти по образователни методи
2424Специалисти по обучение и развитие на персонала
263Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
2133Специалисти по опазване на околната среда
21СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
2434Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии
2433Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)
243Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността
2431Специалисти по реклама и маркетинг
2635Специалисти по социална работа и консултиране
214Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
2149Специалисти по технически науки, н.д.
2423Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
211Специалисти по физически и химически науки и науки за земята
83122003Спирач, железници
34236008Спортен аниматор
26563006Спортен коментатор
26566007Спортен коментатор-анализатор
14316026Спортен мениджър
342Спортисти и работещи в областта на спорта
3422Спортни треньори, инструктори и сродни на тях
33593004Стажант, министерство и друго специализирано бюджетно звено
26117016Стажант-адвокат
11125096Стажант-аташе
33596003Стажант-аташе, дипломатическо представителство
35214007Стажант-музикален редактор
24226021Стажант-одитор
24227026Стажант-одитор, Сметна палата
26424008Стажант-редактор
26424007Стажант-репортер
26356016Стажант-специалист, социални дейности
26127005Стажант-съдия
34123001Стажант-сътрудник, социални дейности
21496005Стандартизатор
34223006Стартьор
13426017Старша акушерка
13426013Старша медицинска сестра
42115001Старши банков служител, връзка с клиенти
42113004Старши банков служител, главен касиер
42115003Старши банков служител, касов център
42115002Старши банков служител, обслужване на клиенти
24116015Старши банков служител, финансов контрол
33123004Старши банков служител/ служител, финансова/платежна институция
23596009Старши възпитател
24226017Старши вътрешен одитор
54124011Старши граничен контрольор
33525005Старши данъчен инспектор
11127061Старши дипломатически служител - I степен
11127062Старши дипломатически служител - II степен
24226046Старши експерт
24225038Старши експерт, кметство
24227070Старши експерт, Сметна палата
24226047Старши инспектор
24226052Старши инспектор, областно звено
33553006Старши инспектор, полиция
33553007Старши инспектор, противопожарна охрана
54124012Старши командос
13426015Старши медицински лаборант
33513005Старши митнически инспектор
33513010Старши митнически специалист
83502010Старши моряк
24115017Старши одитор
24226019Старши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24227024Старши одитор, Сметна палата
31393002Старши оператор с контролни функции, производство на целулоза
54113002Старши пожарникар
54124002Старши полицай
33553008Старши полицейски командир
24116009Старши помощник одитор
31524014Старши помощник-капитан
23107007Старши преподавател, висше училище
24226048Старши публичен изпълнител
33553009Старши разузнавач
13426014Старши рентгенов лаборант
13426019Старши рехабилитатор
33593022Старши специалист
33524009Старши специалист, Сметна палата
24114005Старши счетоводител
24226029Старши счетоводител, държавен служител
54143009Старши сътрудник, охраната
54124004Старши технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
34226004Старши треньор
23525025Старши учител в група за предучилищно образование в специално училище
23305020Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V-IV клас
23415016Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
23415013Старши учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране
23525022Старши учител на деца и ученици с увреден слух
23525019Старши учител на деца с нарушено зрение
23525011Старши учител на деца с умствена изостаналост
23306016Старши учител по религия в гимназиален етап
23416010Старши учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23306015Старши учител по религия в прогимназиален етап
23305009Старши учител спортна подготовка
23425003Старши учител, детска градина
23555005Старши учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23565004Старши учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555011Старши учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595017Старши учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23425007Старши учител, музика в детска градина
23545005Старши учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415003Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23305008Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305007Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23425011Старши учител, подготвителна група
23205003Старши учител, практическо обучение
23595023Старши учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23525003Старши учител, ресурсен
23595029Старши учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595035Старши учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555017Старши учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555023Старши учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23205007Старши учител, теоретично обучение
23595041Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23415007Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23535005Старши учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
24227075Старши финансов инспектор
33525006Старши финансов ревизор
26117023Старши юрисконсулт
24227033Старши юрисконсулт, държавен служител
31524015Старшина, кораб
31524016Старшина, шлеп/катер
34350023Статист
21206006Статистик
21206007Статистик, икономическа статистика
21206008Статистик, математическа статистика
41312003Стенограф
73212009Стереотипер
53291006Стерилизатор
43212017Стифадор
75111017Стифьор
43212018Стоковед
72111018Стомановар
33СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
24СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
21146029Стратиграф
83122004Стрелочник
71192007Строител, алпинист
71152010Строител, дървени шлепове
71112001Строител, жилища
71192004Строител, комини
71192005Строител, лодки/катери/корабни корпуси и други от стъклопласти
71192002Строител, пътища
71192001Строител, релсови пътища
71112002Строител, сгради от сглобяеми елементи
71192003Строител, стоманобетонни промишлени комини
71242002Строителен импрегнатор
13233004Строителен предприемач
31123010Строителен техник, проектно-технически отдел
7111Строители на жилищни сгради
711Строители на сгради и сродни на тях
7119Строители на сгради и сродни на тях, н.д.
7131Строителни бояджии и сродни на тях
7411Строителни електротехници и сродни на тях
2142Строителни инженери
71СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
3112Строителни техници
72231015Стругар
75232007Стругар, дърво
73141013Стругар, керамични изделия
73132014Стругар, скъпоценни метали
71252003Стъклар
71252004Стъклар, двойно остъкляване
71252005Стъклар, остъкляване на покриви
71252006Стъклар, остъкляване на транспортни средства
91230002Стъкломияч
9123Стъкломиячи
72122023Стъргалчик
51113006Стюард/стюардеса
75111018Сулфитьор
33123005Супервайзор, банка/финансова/платежна институция
52223001Супервайзър, магазин
5222Супервайзъри, магазини
34353024Суфльор
72111019Сушилчик
26416007Сценарист
34323006Сценичен дизайнер
96290011Сценичен работник
34353001Сценичен управител
34355002Сценограф
24116004Счетоводител
24225102Счетоводител, държавен служител
33133001Счетоводител, оперативен
73222009Събирач
92160001Събирач, водорасли
42142005Събирач, дарения
42121004Събирач, жетони
96230002Събирач, монети и жетони от автомати
42121005Събирач, облози
96120001Събирач, отпадъци разделно
73151008Събирач, стъкло
24226085Съветник
11127063Съветник в задгранично представителство
24226095Съветник към политическия кабинет на министър-председателя
21336005Съветник, екология
24226049Съветник, министър
24227066Съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
11146005Съветник, политическа партия
32593001Съветник, семейно планиране
26195012Съдебен администратор
44192005Съдебен документатор
26195013Съдебен помощник
34113001Съдебен служител
26195015Съдебен съветник
2612Съдии
26127006Съдия
26127007Съдия по вписванията
26127003Съдия, Върховен административен съд
26127002Съдия, Върховен касационен съд
26129001Съдия, Конституционен съд
51641007Съдържател, кучкарник
61221007Съдържател, птичарник
61291006Съдържател, резерват за животни
14123011Съдържател, ресторант
72151016Съединител, кабели и метални въжета
72112049Сърцар, метал
72112050Сърцар-формовчик
34123004Сътрудник за социална работа в отдел "Социална закрила"
34123003Сътрудник за социална работа с деца
34123005Сътрудник за социална работа със семейство
24226007Сътрудник по управление на европейски проекти и програми
41103011Сътрудник, индустриални отношения
54143010Сътрудник, охрана
33533006Сътрудник, пенсии
34123015Сътрудник, работа със зависимости
34123002Сътрудник, социална работа
34123006Сътрудник, социални дейности
34123012Сътрудник, социални дейности (в социално предприятие)
34123007Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
34123010Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
34123011Сътрудник, социални дейности (община)
34123013Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)
34123009Сътрудник, социални дейности в социална услуга
34123008Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания
34123014Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор)
33533008Сътрудник, социалноосигурителен иск
54193005Сътрудник-оръжейник

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Земеделската кооперация непублично дружество ли е ?

35
Публично не беше ли дружество, което се листва на борсата? Глава VІІІ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа? Вижда...

Предписания нои образец едно

345
Еееееее - така и така ще стигнете до офис на НАП - ами ще попитате на гишето или в деловодството, те ще кажат какъв е редът в мо...

Прехвърляне на средства от фонд ДЗПО към НОИ

382
На място ги има образците. Дават ти ги, попълваш и подаваш.

Граждански договор

335
С втория ГД минава прага, над който трябва да се осигурява, така че и по двата трябва да се начислят здравни + данък. Общ доход ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове