Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
72121001Заварчик
72122005Заварчик, затворени съдове
7212Заварчици и резачи на метал
44153001Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
51631003Завеждащ бюро, обредни услуги
26427006Завеждащ кореспондентски пункт
43212004Завеждащ морска регистрация
12233012Завеждащ научна лаборатория
11117050Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
26117008Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура
26117007Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура
44193006Завеждащ регистратура за класифицирана информация
41103010Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
41103009Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
26427003Завеждащ редакция
31193001Завеждащ учебна работилница
26216008Завеждащ филиал, музей
41102001Завеждащ, административна служба
34112007Завеждащ, нотариална служба
44193008Завеждащ, секретна картотека
41102002Завеждащ, техническа служба
73181023Завивач, влакна/текстил
81312002Заготвител, активна маса (химически процеси)
92140002Заготвител, билки
81412001Заготовчик, изолационни платове
73152012Закалител, стъкло
1111Законодатели
111Законодатели и висши представители
11ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
62101006Залесител
72112032Заливач, форми
81112005Замервач,отчетник
11126091Заместник - главен ревизор по безопасността на транспорта
23596001Заместник - директор, административно-стопанска дейност
23596005Заместник - директор, спортна дейност
23596002Заместник - директор, учебна дейност
23596003Заместник - директор, учебно -производствена дейност
11127051Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
24116003Заместник главен счетоводител
13459007Заместник директор, колеж
11207042Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207012Заместник-генерален директор
11127030Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
11117026Заместник-главен прокурор
26427002Заместник-главен редактор
13457009Заместник-декан
12137017Заместник-директор на дирекция, администрация
11127050Заместник-директор териториална дирекция
11207011Заместник-директор, банка
13467002Заместник-директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13497007Заместник-директор, библиотека
12237004Заместник-директор, институт
14317007Заместник-директор, институт/организация за културни дейности
31215001Заместник-директор, мина
13497008Заместник-директор, музей/галерия
11117028Заместник-директор, Национална следствена служба
11206013Заместник-директор, организация
11206014Заместник-директор, предприятие
11127098Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса
11127032Заместник-директор, регионална митническа дирекция
14317011Заместник-директор, театър
23596004Заместник-директор, учебно- творческа дейност
11207017Заместник-изпълнителен директор
11127024Заместник-изпълнителен директор, агенция
11114017Заместник-кмет, община
11114023Заместник-кмет, район
11117013Заместник-министър
11119011Заместник-министър-председател
13245022Заместник-началник, железопътна гара
13497005Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност
11127034Заместник-началник, митница
11126087Заместник-началник, общинска служба по земеделие
13497006Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност
11127010Заместник-областен управител
11117051Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор
11119009Заместник-омбудсман
11119006Заместник-председател на комисия, Народно събрание
11119004Заместник-председател на Народно събрание
11209028Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз
11117040Заместник-председател, апелативен съд
12237002Заместник-председател, Българска академия на науките
11117039Заместник-председател, Върховен административен съд
11117038Заместник-председател, Върховен касационен съд
11117041Заместник-председател, градски съд
14317010Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт
11127093Заместник-председател, държавна агенция
11127020Заместник-председател, държавна комисия
11209029Заместник-председател, кооперативен съюз
11209030Заместник-председател, кооперация
11127014Заместник-председател, Национален статистически институт
11147036Заместник-председател, обществена организация
11119020Заместник-председател, общински съвет
11117042Заместник-председател, окръжен съд
11149025Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149017Заместник-председател, организация на работниците и служителите
11149013Заместник-председател, организация на работодатели
11117043Заместник-председател, районен съд
11125100Заместник-председател, Селскостопанска академия
11129103Заместник-председател, Сметна палата
14317008Заместник-председател, спортен клуб
14317009Заместник-председател, спортна организация
11207016Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество
11209037Заместник-ректор, висше училище
11207015Заместник-ръководител, кооперативно предприятие
13216006Заместник-ръководител, обособено производство
11207027Заместник-управител
731Занаятчии
73ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
7319Занаятчии, н.д.
72142002Занитвач
72122006Запойчик
81522006Зареждач
93290010Зареждач, материали и полуфабрикати
93290009Зареждач, промишлено производство (ръчно)
33213002Застрахователен агент
33213003Застрахователен брокер
3321Застрахователни агенти
5413Затворнически надзиратели
72232017Затиловчик
81312081Захранвач
72111021Зачиствач на люкове и врати
35215006Звуков дизайнер
21496004Звукоинженер
35213009Звукооператор, смесител на звукове
26545028Звукорежисьор
35213010Звукотехник
53291009Здравен асистент
32533001Здравен медиатор
3253Здравни работници в общности
61111011Зеленчукопроизводител
31423011Земеделски демонстратор
93120002Земекопач
21656002Земемер
21656003Земеустроител
71122001Зидар
71122007Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
71122002Зидар, комини
71122006Зидар, облицовка на пещи
71122004Зидар, пещи
71122005Зидар, сгради (конструкции)
7112Зидари и сродни на тях
71122008Зидаромазач
73132006Златар
21326013Зооинженер (зоотехник)
21316018Зоолог
32145001Зъботехник

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Прехвърляне на ДЗПО към ДОО

2321
Тук-таме, при условие, че не бърка 1)задължителните с доброволните пенсионни фондове;2)универсалните с професионалните и 3) ако ...

Нарушена процедура по възст.на ДДС

68
Благодаря Ви за експресния отговор!

Обезщетение по чл.213 от КТ и декларация обр.1

124
Цитат на: valenciq в Вчера в 18:00 " Да, но би трябвало да се попълнят и % осигуровки за сметка на работодателя. За вид осигуре...

Лихви по наказателно постановление - погасителен план

65
Ако е по ревизионен акт може да има лихви, но те са върху установени невнесени данъци и осигурителни вноски. Върху наложени имущ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове