Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
26425018Наблюдател, радио/медия
73222007Наборчик
93290002Навивач
93290003Навивач, арматура (ръчно)
93290004Навивач, макари и бобини (ръчно)
93290005Навивач, неподвижни макари
93290006Навивач, подвижни макари
75221003Навивач, фурнир
72211004Нагревач, метални заготовки
54133003Надзирател
54133002Надзирател, затвор
72152014Надзорник, газопроводни магистрали
73162018Надписвач
75232001Найстройчик-оператор, дървообработваща машина
72112042Наливач, метални спирали
73152017Наливач, стъкло (отливач)
72112043Наплавчик
32308001Народен лечител
11119007Народен представител
93210005Насипвач, пълнач в чували (ръчно)
54133004Настойник, затвор
75232002Настойчик-оператор, дървонаредна машина
72233014Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
72233013Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
72233001Настройчик, винтово-нарезни машини
72313011Настройчик, двигатели на транспортни средства
73142004Настройчик, керамични машини
72233002Настройчик, машинни инструменти
72233003Настройчик, металообработващи машини
72233004Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
72233005Настройчик, металургични линии
72233006Настройчик, пресови металообработващи машини
72233007Настройчик, пробивни металообработващи машини
72233008Настройчик, режещи металообработващи машини
31393001Настройчик, робот
73152018Настройчик, формоващи апарати
72233009Настройчик, фрезмашини
72233010Настройчик, хонингмашини
73112004Настройчик, часовници
72233011Настройчик, шлайфмашини
75232003Настройчик-оператор, машина за напречно струговане
75232004Настройчик-оператор, машина за рендосване
75232005Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво
71132010Настройчик-оператор, струг/машина за обработка на камъни
72233012Настройчик-оператор, хобелмашини
7523Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини
7223Настройчици на машини и сродни на тях
21336008Научен работник, екология
25116008Научен работник, компютърни науки
24227079Научен секретар
34313004Научна фотография
11145045Национален секретар, организация на работниците и служителите
24227067Началник група, областно звено
11127046Началник кабинет
11145039Началник кабинет, организация на работниците и служителите
11127047Началник кабинет, председател на Сметна палата
13427010Началник клиника
43233001Началник машинотракторен парк
11117044Началник на кабинета на заместник министър-председател
11117045Началник на кабинета на министър-председателя
11117014Началник на политически кабинет, министър
11127107Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
13247009Началник на ремонтно звено, транспорт
12237011Началник отдел технически и качествен контрол
12136022Началник отдел, администрация
12135049Началник отдел, администрация на МС
12137020Началник отдел, администрация на Президента
12136026Началник отдел, кметство
12137019Началник отдел, Народно събрание
12137023Началник отдел, областна администрация
12136024Началник отдел, община/район
12137021Началник отдел, Сметна палата
12137025Началник отдел, Столична община
43235003Началник парк в метрополитен
43233018Началник парк, автомобили
43233002Началник парк, железници
13245035Началник пристанищен район
13217005Началник производство
11127006Началник протокол, Народно събрание/Президентство
11127037Началник регионална дирекция
51691005Началник ремонтна работилница
12136029Началник сектор, администрация
12135050Началник сектор, администрация на МС
12136028Началник сектор, администрация на Президента
12136027Началник сектор, администрация Народното събрание
12137031Началник сектор, областна администрация
24226051Началник сектор, областно звено
12136034Началник сектор, община/район
12136030Началник сектор, Сметна палата
12136035Началник сектор, Столична община
12137033Началник сектор, териториално звено
12137032Началник сектор, териториално поделение
21445009Началник служба в метрополитен
31226001Началник смяна
31213006Началник смяна, добивна промишленост
31213004Началник смяна, подземен минодобив
31313001Началник смяна, топлоцентрала
12195016Началник управление, банка
12137037Началник управление, Българска народна банка
13497011Началник управление, полиция
13243011Началник участък, осигурителни инсталации
13243010Началник участък, свръзки и ел. съоръжения
31213005Началник хвостохранилище
13243015Началник, автогара
12197024Началник, административна служба
13247005Началник, аерогара
13243020Началник, вагонно-ревизорски участък
31193052Началник, влак
21515020Началник, газова/парова централа
21536001Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"
13243016Началник, експлоатационно звено в транспорта
13245018Началник, железопътна гара
13497003Началник, затвор
13247006Началник, летище
13245019Началник, метростанция
11127033Началник, митница
11127078Началник, митнически пункт
11126025Началник, митническо бюро
13247007Началник, морска гара
13227003Началник, обогатителна фабрика
11126086Началник, общинска служба по земеделие
13456010Началник, отдел в образованието
13243013Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа
13497004Началник, поправителен дом
13303003Началник, пощенска станция
13243017Началник, превозна служба
11127036Началник, регионално управление на образованието
13247008Началник, речна гара
13227002Началник, рудник
43212021Началник, склад
13236007Началник, строеж
13237006Началник, строителен обект
13243012Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт
13243014Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията
13455014Началник, учебен отдел
13215004Началник, цех
24226096Независим оценител
96210003Носач, багаж
93330002Носач-товарач, стоки
9624Носачи на вода и дърва за горене
26197002Нотариус
44113002Нототекар

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

СОЛ и трудов договор

108
а преминаването от СОЛ към ДУК как трябва да стане .Трябва ли към 31.05.2020 да се посочи в Д1 край на осигуряването . ОКД5 тряб...

Неподавани ГДД, НСИ и непубликувани в ТР отчети

348
Цитат на: marpan_64 в Днес в 12:53 " Как така все още не са я "сурвакали" от НАП? Не са я "сурвакали", но и като си е вземала д...

Дерегистрация ДДС

71
При регистрацията представих справка на свързаните фирми със съответните обороти. Сега за дерегистрацията пак ми поискаха същата...

Отказване на работа от борсата

50
Здрвейте,Искма дави питам като съм регистриран на борсата и взима парично обещетение.Колко  пъти има право на отаказ от  предлаг...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове