Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
95100005Пазач
54141002Пазач, въоръжена охрана
51641005Пазач, дивеч
51641006Пазач, животни в зоопарк
54133007Пазач, затвор
95100003Пазач, невъоръжена охрана
83502008Пазач, фар
54140015Пазач-портиер
42113018Пазител ценности, БНБ
93210001Пакетировач
9321Пакетировачи (ръчно)
21146026Палеонтолог
835Палубни моряци и сродни на тях
8350Палубни моряци и сродни на тях
32583001Парамедик
224Парамедицински специалисти
2240Парамедицински специалисти
53291007Парафинист
75211003Парафиньор
71222002Паркетчия
11127049Парламентарен секретар
11145040Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите
72112044Парографик и термографик
92120001Пастир
26369011Пастор
22507002Патолог, ветеринарен
21316038Патолог, растения
11149030Патриарх на Българската православна църква
26364016Патриаршески дякон
54113004Патрул (горски пожари)
54123006Патрул, полицейски
54141003Патрул, служби за сигурност
26528027Певец
26528025Певец, фолклор
23596012Педагог
23596011Педагогически съветник
51422004Педикюрист
75122010Пекар
26326009Пенолог
91210003Перач (ръчно)
93290019Перач, преработваща промишленост
9121Перачи и гладачи (ръчно)
4413Персонал по кодиране и редактиране на документи
4322Персонал, водещ документи за производствени материали
4321Персонал, водещ стокови документи
432Персонал, водещ стокови и транспортни документи
431Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
4323Персонал, водещ транспортни документи
5311Персонал, грижещ се за деца
531Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители
5164Персонал, грижещ се за животни и домашни любимци
51ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ
5ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
422Персонал, информиращ клиенти
4229Персонал, информиращ клиенти, н.д.
5111Персонал, обслужващ пътници и стюарди
54ПЕРСОНАЛ, ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ
541Персонал, осигуряващ защита и сигурност
5419Персонал, осигуряващ защита и сигурност, н.д.
53ПЕРСОНАЛ, ПОЛАГАЩ ГРИЖИ ЗА ХОРА
532Персонал, полагащ здравни грижи за хора
5329Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.
51412003Перукер
21146027Петролог
73222014Печатар
73162019Печатар върху керамика
73222015Печатар, блок машина (блок-принтер)
73212024Печатар, мантограф
73222016Печатар, марки
81322003Печатар, проекции/изображения
73222017Печатар, текстил (щампьор)
81322004Печатар, филми
81322005Печатар, фотографии
7322Печатари
732Печатари и сродни на тях
72111002Пещар
81602068Пивовар
51511002Пиколо
72122010Пилозъбчик
31524012Пилот
75211004Пирографист
73142006Пирометрист
73152020Пирометрист, стъкло
75422003Пиротехник
4414Писари и сродни на тях
26418001Писател/поет
2641Писатели и сродни на тях
264Писатели, журналисти и езиковеди
72122011Плазморезчик
72122012Плазовчик
81112011Плакировач, пясък
51133004Планински водач/гид
54191001Планински спасител
52430001Пласьор, стоки
73182027Плетач на една кука
73171001Плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже
72221001Плетач, синджири
73232007Подвързвач, книги-шивач
75361008Подготвител, горница на обувки
72142008Подготвител, метални конструкции
75361009Подготвител, подметки и ходила
75221004Подготвител, фурнирни платна
11129016Подуправител, Българска народна банка
11129012Подуправител, Национален осигурителен институт
11125099Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
54113003Пожарникар
5411Пожарникари
61111012Полевъд
6111Полевъди и зеленчукопроизводители
31193038Полиграфист
71132011Полировач, камъни
73142007Полировач, керамични изделия
72241005Полировач, метал
73152021Полировач, стъкло
7224Полировачи, шлифовчици на метали и точилари на инструменти
75221005Полировчик, дървени мебели
75361010Полировчик, обувки
11127054Политически директор
26336003Политолог
5412Полицаи
54123001Полицай
3355Полицейски инспектори и оперативни работници
33553003Полицейски командир
54141004Полски пазач-пъдар
43212012Получател, товари
21326016Помолог
4ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
4411Помощен персонал в библиотеки
94110002Помощник кухня, заведение за бързо хранене
53123001Помощник на учителя
43123015Помощник, брокер
94120002Помощник, кухня (без домашен)
91110002Помощник, кухня (домашен)
52490002Помощник, магазин
92130002Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
3222Помощник-акушерки
53123003Помощник-възпитател
51202003Помощник-готвач
31524007Помощник-капитан
26526005Помощник-концертмайстор
44133006Помощник-коректор
73152022Помощник-майстор, плоско стъкло
83112014Помощник-машинист
83112015Помощник-машинист, железопътна мотриса
83112016Помощник-машинист, локомотивен
3221Помощник-медицински сестри
322Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
26197003Помощник-нотариус
31313028Помощник-оператор, генератор
31313029Помощник-оператор, парна турбина
31313030Помощник-оператор, парогенератор
11207038Помощник-ректор, висше училище
34333002Помощник-реставратор
51202004Помощник-сладкар
73152023Помощник-топитьор
34223003Помощник-треньор
32135001Помощник-фармацевт
3213Помощник-фармацевти
34117004Помощник-частен съдебен изпълнител
5312Помощници на учители
94ПОМОЩНИЦИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНИ
941Помощници при приготвянето на храни
9411Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене
83412011Помпиер
81891031Помпиер, помпена/пречиствателна станция
96210009Портиер
11127038Посланик
11127058Посланик за специални поръчения
34130006Послушник/послушница
33333001Посредник, информиране и наемане на работа
333Посредници в бизнес услугите
3339Посредници в бизнес услугите, н.д.
332Посредници в търговията и продажбите
11127053Постоянен секретар
72112045Почиствач, метални отливки/изделия
4412Пощальони и сортировачи
44123005Пощенски раздавач (пощальон)
33423001Правен секретар
26197007Правен съветник
34113006Правен сътрудник
24227062Правителствен агент, Министерство на правосъдието
24227063Правителствен преводач
3342Правни секретари
32300004Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
51631006Прахосъбирач
26436006Преводач
26433017Преводач, жестомимичен превод
26433018Преводач-говорител
26436007Преводач-редактор
2643Преводачи и други езиковеди
93310002Превозвач, лодка
44123006Превозвач, поща
24126011Преговарящ, управление на вземанията
24126010Преговарящ, управление на просрочията
73181024Предач
26356021Предприемач в социалната работа
13429005Председател ДЕЛК
11149034Председател на Български олимпийски комитет
11129021Председател на Икономически и социален съвет
11119005Председател на комисия, Народно събрание
11119029Председател на Конституционен съд
12137018Председател на медицинска комисия, лекар, НОИ
11119003Председател на Народно събрание
11117035Председател на отделение, Върховен касационен съд
24225098Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите
11209035Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
11117036Председател отделение, Върховен административен съд
13429004Председател ТЕЛК
11117032Председател, Апелативен съд
11149016Председател, браншови и регионални организации
12237001Председател, Българска академия на науките
11117031Председател, Върховен административен съд
11117030Председател, Върховен касационен съд
11117037Председател, градски съд
14317014Председател, дружество за физкултура и спорт
11127092Председател, държавна агенция
11129019Председател, държавна комисия
11129082Председател, комисия
11209031Председател, контролен съвет на кооперативен съюз
11209032Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз
11209033Председател, кооперативен съюз
11209034Председател, кооперация
11207019Председател, Надзорен съвет в търговско дружество
11129022Председател, Надзорен съвет на агенция
11127013Председател, Национален статистически институт
11147035Председател, обществена организация
11119019Председател, общински съвет
11117033Председател, окръжен съд
11149024Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149010Председател, организация на работниците и служителите
11149008Председател, организация на работодатели
11149002Председател, политическа партия
11127074Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА
11127073Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА
11117034Председател, районен съд
11125101Председател, Селскостопанска академия
11129017Председател, Сметна палата
14317012Председател, спортен клуб
14317013Председател, спортна организация
11207018Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
33393012Представител, бизнес услуги
11119001Президент на Република България
11149011Президент, организация на работниците и служителите
11149001Президент, политическа партия
54141005Прелезопазач
81112012Премахвач, подпори
73181025Пренавивач
51631007Преносвач
93330003Преносвач (ръчно)
31413009Препаратор
51655001Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
23106001Преподавател, висше училище
23205009Преподавател, център за професионално обучение
23ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231Преподаватели във висши училища
2310Преподаватели във висши училища
72122013Пресовчик, лагери
81722014Пресьор, фурнир
81722015Пресьор, шперплат
81312085Приготвител, оловни сплави за акумулатори и други подобни
96210005Придружител, асансьор
53113004Приемен родител
31153065Приемчик автосервиз
35123012Приемчик в сервизен отдел
31153057Приемчик на специално въоръжение и техника
61211010Приемчик, мляко
72112046Приемчик-разпределител, металургията
44192004Призовкар
83121006Прикачвач
25226004Приложен администратор
33143003Приложен специалист, актюерство
33143001Приложен специалист, математика
34353020Приложен специалист, специални ефекти
33143002Приложен специалист, статистика
2514Приложни програмисти
335Приложни специалисти в държавната администрация
3359Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.
32ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
321Приложни специалисти в медицината и фармацията
3212Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
343Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството
323Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3230Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3258Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ
31ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
3255Приложни специалисти във физиотерапията
311Приложни специалисти във физическите и техническите науки
3119Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.
3412Приложни специалисти по социална работа
3314Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях
331Приложни специалисти по финанси и математика
3411Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
341Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители
312Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
3121Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост
3122Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост
3123Приложни специалисти с контролни функции в строителството
26533008Прима-балерина/Премиер-балетист
72122014Припойчик
32300005Природолечител
3141Природонаучни техници (без медицинските)
314Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
51621004Прислужник
91110003Прислужник, домашен
51521004Прислужник, поддържане на къща
51511003Прислужник, хотел
93330004Пристанищен работник
93330005Пристанищен хамалин
71262016Пробивач, кладенци
75492006Пробовземач
75132001Пробовземач, мляко
44132003Проверител, марки и ценни книжа
44132002Проверител, тотализатор
21126005Прогнозист на време
11207051Програмен директор
26546012Програмен експерт, радио/телевизия
25216005Програмист, бази данни
25236003Програмист, комуникации
25136003Програмист, мултимедия
25146004Програмист, системи за управление на бази данни
25146003Програмист, системи за управление на бизнеса
25146001Програмист, софтуерни приложения
25136002Програмист, уеб сайтове
25126005Програмист-аналитик
52490003Продавач, автомобили
33393013Продавач, бизнес услуги
52300003Продавач, билети
52120001Продавач, бюфет
95200002Продавач, вестници/списания/книги и други
52120002Продавач, закуски и напитки
52440001Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
52440002Продавач, Интернет търговия
33113008Продавач, облигации
52111001Продавач, павилион
52111002Продавач, пазар
52490004Продавач, плавателни съдове
52430002Продавач, разносна търговия
95200004Продавач, театрални програми
52440003Продавач, телемаркет
52111003Продавач, улична сергия
52120003Продавач, хранителни продукти
33113009Продавач, ценни книжа
52232001Продавач-консултант
5223Продавач-консултанти
52ПРОДАВАЧИ
5243Продавачи "от врата до врата"
5244Продавачи в контактни центрове
522Продавачи в магазини
521Продавачи на пазари и амбулантни търговци
5211Продавачи на пазари, павилиони и сергии
24345005Продуктов мениджър
26545024Продуцент
26545025Продуцент, радио/телевизия
26426005Продуцент, телевизионни новини
26547005Продуцент, филмов/ театрален
25216004Проектант, бази данни
25116004Проектант, информационни системи
25136004Проектант, уеб сайтове
2521Проектанти и администратори на бази данни
73122005Производител, акордеони
73122006Производител, барабани и други ударни музикални инструменти
73112005Производител, барометри
75312006Производител, бельо
73132010Производител, бижутерия
75221006Производител, бъчви
73142008Производител, глина/порцелан и гипсови смеси
73162004Производител, гравирано стъкло
73122007Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)
73122008Производител, дървени духови музикални инструменти
73122009Производител, звукови части за пиано
73112006Производител, зъботехнически инструменти
75331003Производител, играчки/кукли и пресовани играчки
75221007Производител, изделия от дърво
75361011Производител, изделия от кожа
32143004Производител, изкуствени крайници (протези)
75331004Производител, изкуствени цветя
72221002Производител, измервателни уреди
72221003Производител, инструменти
73171003Производител, калъпи за обувки от лико
75311008Производител, каптонирано облекло
73142009Производител, керамични тръби
75331005Производител, килими
73122010Производител, клавиши за пиано
73122011Производител, ксилофони
81602069Производител, малц
75132002Производител, масло
75341003Производител, матраци/дюшеци
75221008Производител, мебели
73122012Производител, медни духови музикални инструменти
75341004Производител, мека мебел
75331006Производител, меки играчки
73112007Производител, метеорологични уреди
73171004Производител, метли
75132003Производител, млечни продукти
73122013Производител, народни музикални инструменти
73112008Производител, научни инструменти
75361012Производител, обувки (ръчно)
73112009Производител, оптически уреди
73122014Производител, орган
32143005Производител, ортопедически приспособления
75312007Производител, перуки
73122015Производител, пиана
73222008Производител, плака с изпъкнал шрифт
73132011Производител, пластини от скъпоценни метали
75331007Производител, платна/тенти/навеси
73171005Производител, плетени мебели
75121012Производител, ръчно на хляб
75361013Производител, сарашки изделия
75361014Производител, спортни принадлежности
73122016Производител, струнни музикални инструменти
73171006Производител, сувенири
73112010Производител, точни инструменти
73112011Производител, точни уреди
73212025Производител, фотогравюри върху печатна плака
73112012Производител, фотографска апаратура
73112013Производител, хирургически инструменти/приспособления
73212026Производител, циклостилни шаблони върху печатна плака
75331008Производител, чадъри
73112014Производител, часовници
73171007Производител, четки
75312005Производител, шапки
7312Производители и акордьори на музикални инструменти
7215Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други
7222Производители на инструменти и сродни на тях
613Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
6130Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
7315Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло
75422007Проктант/ръководител на взривни работи
11207022Прокурист (търговски управител)
26117002Прокурор, Върховна административна прокуратура
26117001Прокурор, Върховна касационна прокуратура
26117013Прокурор, градска прокуратура
26117014Прокурор, окръжна прокуратура
26117015Прокурор, районна прокуратура
2611Прокурори и адвокати
26195014Прокурорски помощник
21636005Промишлен дизайнер
75211005Пропарчик
26369012Проповедник
75492013Просветлител, оптични елементи
72112047Противопригарчик
72122015Протиргчик
26365021Протосингел
9ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
33333002Професионален консултант
34213002Професионален спортист
24227083Професор
23107005Професор, висше училище
72112048Прочиствач-шмиргелист, отливки
81322012Проявител, копировач
81322006Проявител, рентгенови филми
81322007Проявител, фотографски плаки
81322008Проявител, цветни негативи/позитиви
81322009Проявител, цветни филми/снимки
81322010Проявител, черно-бели негативи/позитиви
81322011Проявител, черно-бели филми/снимки
26346001Психолог
26346002Психолог, клиничен
26346003Психолог, училищен
2634Психолози
26346004Психотерапевт
61221006Птицевъд
6122Птицевъди
24225101Публичен изпълнител, държавен служител
61231004Пчелар
6123Пчелари и бубари
93210007Пълнач
73152024Пълнач, изолационно въже
11127057Пълномощен министър
26547018Първи асистент на режисьора
34355004Първи асистент на сценографа
34353005Първи асистент, директор на продукция
35213038Първи асистент, звукорежисьор
35213025Първи асистент, оператор
34353007Първи асистент, режисьор по монтажа
34353006Първи асистент, художник на костюми
11127064Първи секретар в задгранично представителство
72111003Пясъкоструйчик
0ПРОФЕСИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Прехвърляне на ДЗПО към ДОО

2322
Тук-таме, при условие, че не бърка 1)задължителните с доброволните пенсионни фондове;2)универсалните с професионалните и 3) ако ...

Нарушена процедура по възст.на ДДС

68
Благодаря Ви за експресния отговор!

Обезщетение по чл.213 от КТ и декларация обр.1

125
Цитат на: valenciq в Вчера в 18:00 " Да, но би трябвало да се попълнят и % осигуровки за сметка на работодателя. За вид осигуре...

Лихви по наказателно постановление - погасителен план

65
Ако е по ревизионен акт може да има лихви, но те са върху установени невнесени данъци и осигурителни вноски. Върху наложени имущ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове