Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
26590014Маг
43212008Магазинер
81112007Майстор миньор
75222012Майстор, инкрустации
75313002Майстор, калъпи за шапки
75222013Майстор, медни покрития
75361005Майстор, обувки
72223007Майстор, оръжия
75142002Майстор, плодови/зеленчукови сокове
73152015Майстор, плоско стъкло
75222014Майстор, полиране
75162001Майстор, пресован тютюн
75122006Майстор, производство на захарни изделия
75122007Майстор, производство на мая
75122004Майстор, производство на сладкарски изделия
75122005Майстор, производство на тестени изделия
75122003Майстор, производство на хлебни изделия
75162002Майстор, пури
73132008Майстор, сребърни изделия
23592045Майстор, учебно производство
75162003Майстор, цигари
34342003Майстор-готвач
75222015Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)
75351007Майстор-кожар
75122008Майстор-сладкар
7317Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали
7318Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали
73222003Макетист
83122008Маневрист
52410001Манекен
5241Манекени и други модели
51422003Маникюрист
93290013Манипулант, промишлеността
81212007Манипулатор, валцова машина
12216004Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
62101010Маркировач, лесофонд и дървен материал
93290014Маркировач, метали
52301002Маркировач, ресторант
51693009Масажист
32555003Масажист (за лица с увредено зрение)
21206003Математик
212Математици, актюери и статистици
2120Математици, актюери и статистици
73152016Материалчик (заготовчик), стъклопроизводството
73162017Матировач, стъкло
72223008Матричар
72223009Матричар, катодни основи
72142005Мачтовик
83502005Машинен боцман
21446049Машинен инженер
81892022Машинен оператор
81112017Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)
81722001Машинен оператор, агрегат
81142001Машинен оператор, азбесто-циментови изделия
81312029Машинен оператор, амуниции
81722002Машинен оператор, банциг
81542001Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия
81602023Машинен оператор, белене/чистене на зърно
75232008Машинен оператор, белязане/маркиране на дървен материал
81892021Машинен оператор, бетон помпа
81412004Машинен оператор, биене на каучук
81602001Машинен оператор, бланширане на риба/месо
81542002Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
81552001Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
81602070Машинен оператор, бране на тютюневи листа
81522007Машинен оператор, бродерия
81832001Машинен оператор, бутилиране
81322014Машинен оператор, вадене на копия от снимки
81222008Машинен оператор, вакуумапаратчик
81811001Машинен оператор, валцуване на листово стъкло
81602059Машинен оператор, варене на спиртни напитки
81522008Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)
81522009Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
81412005Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
81412006Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
83432005Машинен оператор, въжена транспортна машина
81412007Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми
81222009Машинен оператор, галванизиране на метал
81572001Машинен оператор, гладене в пералня
81712017Машинен оператор, гланциране на хартия
81312018Машинен оператор, гореща камера
81212013Машинен оператор, горещо пресоване на метал
75232009Машинен оператор, гравиране на дървен материал
81142002Машинен оператор, гравиране на каменни изделия
81811002Машинен оператор, гравиране на стъкло
81592001Машинен оператор, десениране на текстил
81602060Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки
81712001Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние
81132002Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор
81892001Машинен оператор, дренажна система, канализация
81811003Машинен оператор, духане на стъкло
81112013Машинен оператор, дълбаене (мина)
75232010Машинен оператор, дърводелство
81722004Машинен оператор, дърводобив
81722005Машинен оператор, дървообработване
81712002Машинен оператор, дялане на дървен материал
81892020Машинен оператор, екарисаж
81312005Машинен оператор, експандерист
81892002Машинен оператор, електрическа инсталация
81111040Машинен оператор, електрическа подстанция
81812022Машинен оператор, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
81832002Машинен оператор, етикетиране
75232011Машинен оператор, ецване на дървен материал
81421003Машинен оператор, ецване на пластмаса
81811004Машинен оператор, ецване на стъкло
81312034Машинен оператор, заварчик на кондензатори
81212011Машинен оператор, закаляване на метал
81811005Машинен оператор, закаляване на стъкло
81602005Машинен оператор, замразяване на месо/риба
81602035Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци
81832003Машинен оператор, запечатване
73232013Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)
81142003Машинен оператор, зареждач на абразиви
81602002Машинен оператор, затваряне на консерви в метална кутия (херметически)
81892003Машинен оператор, зонно пречистване и изготвяне на монокристали
75232012Машинен оператор, извиване на дървен материал
81811006Машинен оператор, извиване на стъкло
81812023Машинен оператор, изглаждане на глина
75232013Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал
81142004Машинен оператор, изглаждане/оглаждане
81312006Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш
81142005Машинен оператор, изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)
81312007Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел
81522010Машинен оператор, изготвяне на кордони
81892004Машинен оператор, изготвяне на селенови клетки
81142007Машинен оператор, изделия от бетон
75232014Машинен оператор, изделия от дърво
81142009Машинен оператор, изделия от изкуствени камъни
81142006Машинен оператор, изделия от камък
81432002Машинен оператор, изделия от хартия
81432003Машинен оператор, изделия, подвързани с картон
81222010Машинен оператор, излъскване на метал
81602003Машинен оператор, измиване на консерви (стерилни в метални кутии)
81892005Машинен оператор, изолация
81892019Машинен оператор, изпитателна станция
81512001Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
81512002Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна
73232014Машинен оператор, изработване в релеф (книги)
81432004Машинен оператор, изработване в релеф (хартия)
81892015Машинен оператор, изработване на печатни платки
81421004Машинен оператор, изработване на пластмасови антени
81421005Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
73222021Машинен оператор, изработване на радиоскали
73222022Машинен оператор, изработване на хомографски изделия
81212014Машинен оператор, изтегляне на безшевни тръби
81212015Машинен оператор, изтегляне на жица и тел
81212016Машинен оператор, изтегляне на метал
81811007Машинен оператор, изтегляне на стъкло
81542003Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия
81122001Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
81122002Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
81892006Машинен оператор, кабелна инсталация
81542004Машинен оператор, кадриране на плат
81512003Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна
81891027Машинен оператор, компресор
81602006Машинен оператор, консервиране на месо/риба
81602036Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци
81112014Машинен оператор, копаене в мина (непрекъснато производство)
81532001Машинен оператор, кроене
81532002Машинен оператор, кроене с електронна машина
81811008Машинен оператор, леене на керамика и порцелан
73222023Машинен оператор, леене на печатарски шрифт
81421006Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
81832004Машинен оператор, маркиране на стоки
81811009Машинен оператор, матиране (гланциране) на стъкло
81212008Машинен оператор, машина за леене
81892007Машинен оператор, машини за намагнитване
81212010Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията
81312008Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси)
81602024Машинен оператор, мелене на зърно
81602025Машинен оператор, мелене на подправки
81602007Машинен оператор, месни продукти
81222011Машинен оператор, метализатор
81892017Машинен оператор, метални прахове и смеси
72232019Машинен оператор, металообработващи машини
72232020Машинен оператор, металорежещи машини
81512004Машинен оператор, метриране на плат
81142008Машинен оператор, минерални изделия
81602013Машинен оператор, миячна машина
81602015Машинен оператор, млечни продукти
81421007Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса
82112001Машинен оператор, монтаж на превозни средства
82112002Машинен оператор, монтажен конвейер
82122001Машинен оператор, навиване на арматура
82122002Машинен оператор, навиване на бобина
81512005Машинен оператор, навиване на конци и прежди
81512006Машинен оператор, навиване на плат
81512007Машинен оператор, намотаване (конци и прежди)
81421008Машинен оператор, направа на пластове, листове
81222012Машинен оператор, направа на покритие
81412008Машинен оператор, направа на покритие от каучук
75232015Машинен оператор, направа на резба
81421009Машинен оператор, направа на резба (пластмаса)
81522011Машинен оператор, насноваване на основата/кросно (тъкане на текстил)
81601093Машинен оператор, нишестени продукти
81602055Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай
81602008Машинен оператор, обработване на месо/риба
81602026Машинен оператор, обработка на зърно
81122004Машинен оператор, обработка на камъни
81412009Машинен оператор, обработка на каучук
81552002Машинен оператор, обработка на кожи
72232018Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
81122006Машинен оператор, обработка на минерали
81602037Машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
81122005Машинен оператор, обработка на руда
81892008Машинен оператор, обработка на слюда за кондензатори
81602071Машинен оператор, обработка на тютюн
81602038Машинен оператор, обработка на ядки
81562001Машинен оператор, обувно производство
81421010Машинен оператор, оглаждане/довършване на пластмаса
81832005Машинен оператор, опаковане/увиване
81811010Машинен оператор, отливане по калъп за оформяне на стъкло
81811011Машинен оператор, оцветяване на керамика
81222013Машинен оператор, оцветяване на метал
81811012Машинен оператор, оцветяване на стъкло
75232016Машинен оператор, оцветяване, боядисване на дърво
81602016Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти
81572002Машинен оператор, пералня/перачница
73222024Машинен оператор, печатарство
81602061Машинен оператор, пивоварство/спиртни напитки
81522012Машинен оператор, плетене
81832006Машинен оператор, пломбиране на контейнери
73232015Машинен оператор, подвързване на книги
81892009Машинен оператор, подготвяне на смоли за термообработка
81512008Машинен оператор, подготовка на влакна
81892010Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли
81552003Машинен оператор, подготовка на кожи
75232017Машинен оператор, полиране на дървен материал
81811013Машинен оператор, полиране на стъкло
81891028Машинен оператор, помпена станция
81892011Машинен оператор, поставяне на капсул
81222014Машинен оператор, поцинковане на метал
81552004Машинен оператор, пране на кожи
81602017Машинен оператор, преработване на мляко
81422017Машинен оператор, преработка на дунапрен
81602029Машинен оператор, преработка на пчелен мед
81532003Машинен оператор, преса за гладене
81602021Машинен оператор, пресевна машина
81421011Машинен оператор, пресоване на пластмаси
81811014Машинен оператор, пресоване на стъкло
81512009Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
81112015Машинен оператор, пробиване на дупки (мина)
81421012Машинен оператор, пробиване на пластмаса
81142010Машинен оператор, производство на абразионни покрития
82113021Машинен оператор, производство на автомобилни компоненти
72232021Машинен оператор, производство на арматурно желязо
81602062Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
72232022Машинен оператор, производство на бергманови изделия
72232023Машинен оператор, производство на бижута
81312035Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила
81722017Машинен оператор, производство на брикети и пелети
81811015Машинен оператор, производство на бутилки
81312036Машинен оператор, производство на водороден газ
72232024Машинен оператор, производство на гайки (метал)
81812024Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или керамични изделия
81412010Машинен оператор, производство на гуми
81312019Машинен оператор, производство на дървени въглища
81592002Машинен оператор, производство на дюшеци
81312030Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
81312024Машинен оператор, производство на етерични масла и конкрети
81602051Машинен оператор, производство на захар
81602031Машинен оператор, производство на захарни изделия
72232025Машинен оператор, производство на играчки
81212019Машинен оператор, производство на изделия от олово
81312020Машинен оператор, производство на изкуствени торове
72232026Машинен оператор, производство на инструменти
72232027Машинен оператор, производство на кабели
81432001Машинен оператор, производство на картонени изделия
81412011Машинен оператор, производство на каучукови изделия
81811016Машинен оператор, производство на керамика и порцелан
81811017Машинен оператор, производство на керамични изделия
81312031Машинен оператор, производство на кибрит
72232028Машинен оператор, производство на комутатори (превключватели)
31333022Машинен оператор, производство на лед
81312037Машинен оператор, производство на линолеум
75232018Машинен оператор, производство на мебели
81892012Машинен оператор, производство на металокерамични изделия
72232029Машинен оператор, производство на миканитни изделия
81602018Машинен оператор, производство на мляко на прах
81522013Машинен оператор, производство на мрежи
81592006Машинен оператор, производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи
72232030Машинен оператор, производство на нитове
81562002Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
81312025Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други
72232031Машинен оператор, производство на парни котли
81312026Машинен оператор, производство на перилни средства
81892013Машинен оператор, производство на пиезокварцови изделия
81421013Машинен оператор, производство на пластмаса
81421014Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
81432005Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
81602039Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове
81142011Машинен оператор, производство на промишлени диаманти
81602072Машинен оператор, производство на пури
81602040Машинен оператор, производство на растителни масла
81312021Машинен оператор, производство на светилен газ
81892014Машинен оператор, производство на силиконови чипове
81312022Машинен оператор, производство на синтетични влакна
81312038Машинен оператор, производство на смоли
81562003Машинен оператор, производство на спортни обувки
81812025Машинен оператор, производство на стъклени влакна
81811018Машинен оператор, производство на стъклени изделия
81811019Машинен оператор, производство на стъкло
72232032Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия
81602030Машинен оператор, производство на тестени изделия
81312027Машинен оператор, производство на тоалетни препарати
72232033Машинен оператор, производство на тръби
81312032Машинен оператор, производство на феритни и магнитни изделия
81312033Машинен оператор, производство на фойерверки
81322015Машинен оператор, производство на фотографска хартия
81322016Машинен оператор, производство на фотографски плаки
81322017Машинен оператор, производство на фотографски филми
81891029Машинен оператор, производство на фуражи и фуражни добавки
81312040Машинен оператор, производство на халогенен газ
81712018Машинен оператор, производство на хартия
81312039Машинен оператор, производство на хлорен газ
81602032Машинен оператор, производство на хляб
81432006Машинен оператор, производство на целофанени торбички
81602073Машинен оператор, производство на цигари
72232034Машинен оператор, производство на часовници
81592003Машинен оператор, производство на ширити, сърма и други подобни
81602033Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
81722006Машинен оператор, производство на шперплат
81412012Машинен оператор, производство на щемпели
81602082Машинен оператор, производство на яйчни продукти
81112016Машинен оператор, прокарване на тунели (мина)
81312041Машинен оператор, промиване на химически и други сродни на тях материали
81322018Машинен оператор, проявяване на фотографски материали
81312009Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)
81312010Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси)
81312011Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
81512010Машинен оператор, размесване на текстилни влакна
81602004Машинен оператор, размразяване на месо/риба
81892016Машинен оператор, разпрашител на метални прахове от метали и сплави
81602014Машинен оператор, разфасовъчна машина
81602052Машинен оператор, рафиниране на захар
81212018Машинен оператор, рафиниране на метал
81222015Машинен оператор, регенериране на платинови мрежи
81722007Машинен оператор, рендосване на дървен материал
81602009Машинен оператор, рибни продукти
81722008Машинен оператор, рязане на дървен материал
81552005Машинен оператор, рязане на кожи
81142012Машинен оператор, рязане на минерални продукти
81421015Машинен оператор, рязане на пластмаса
81811020Машинен оператор, рязане на стъкло
81522014Машинен оператор, рязане на текстил
81602074Машинен оператор, рязане на тютюневи листа
81542005Машинен оператор, свиване на текстил
81602022Машинен оператор, силози
81312012Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
81812026Машинен оператор, смесване на глазиран порцелан или керамични изделия
81812027Машинен оператор, смесване на глина
81552006Машинен оператор, смесване на кожени влакна
81812028Машинен оператор, смесване на материал за изтриване, шлифоване
81212012Машинен оператор, смесване на метал
81602056Машинен оператор, смесване на различни сортове кафе
81602057Машинен оператор, смесване на различни сортове чай
81812029Машинен оператор, смесване на стъкло
81602075Машинен оператор, смесване различни сортове тютюн
81312013Машинен оператор, смеси и разтвори за бои за рисуване
81132001Машинен оператор, сондажно оборудване
81322019Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника
81421016Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
75232019Машинен оператор, спортно оборудване от дърво
81602010Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба
81602041Машинен оператор, стерилизиране на плодове/зеленчуци
81312014Машинен оператор, стриване в химически и други сродни на тях процеси
81212017Машинен оператор, студено пресоване на метал
81312015Машинен оператор, сух пастел и моделин
81542006Машинен оператор, сушене на влакна, текстил и текстилни изделия
81722009Машинен оператор, сушене на дървен материал
81602011Машинен оператор, сушене на месо
81602042Машинен оператор, сушене на хранителни продукти
81312016Машинен оператор, съединяване в химически и други сродни на тях процеси
81312017Машинен оператор, таблетираща машина за акварел
83422001Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери)
81222016Машинен оператор, точене на листове (метал)
82192012Машинен оператор, тръбна инсталация
81522015Машинен оператор, тъкане
81522016Машинен оператор, тъкане на килими
81522017Машинен оператор, тъкане на платове
81602076Машинен оператор, тютюневи изделия
81512011Машинен оператор, удвояване на конци и прежди
81512012Машинен оператор, усукване на конци и прежди
81312028Машинен оператор, фармацевтични продукти
81412013Машинен оператор, фасониране на каучук
81312023Машинен оператор, филерист
81512013Машинен оператор, флаеровъчен стан (текстилни влакна)
81122003Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
73222025Машинен оператор, фото-набор
81322020Машинен оператор, фотографски изделия
81722010Машинен оператор, фрезоване на дървен материал
81892018Машинен оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
81572003Машинен оператор, химическо чистене
81602034Машинен оператор, хлебни изделия
81142013Машинен оператор, циментови продукти
81722003Машинен оператор, циркуляр
81512014Машинен оператор, чертожен стан
81592004Машинен оператор, шаблониране на кожи
81592005Машинен оператор, шапкарство
81532004Машинен оператор, шиене
81532005Машинен оператор, шиене на бродерия
81532006Машинен оператор, шиене на кожени изделия
81532007Машинен оператор, шиене на облекла
81532008Машинен оператор, шиене на обувки
81532009Машинен оператор, шиене на тапицерия
81532010Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
81532011Машинен оператор, шиене на шапки
81142014Машинен оператор, шлифоване
81222017Машинен оператор, шлифоване на метал
81811021Машинен оператор, шлифоване на стъкло
81552007Машинен оператор, щавене
73222026Машинен оператор, щамповане на текстил
81412014Машинен оператор, щанцоване на каучук
83112002Машинист
83422013Машинист на насипообразувател
81122014Машинист на пневмотранспорт
83422015Машинист на претоварач
83422012Машинист на разтоварна стрела на многокофов багер
83422014Машинист на разтоварно устройство на насипообразувател
81712004Машинист спомагателни съоръжения
81712003Машинист транспортни съоръжения
83432006Машинист, автовишка
81602077Машинист, агрегат тютюневи бали
83422004Машинист, булдозер
83422005Машинист, валяк
83422002Машинист, еднокофов багер
83422006Машинист, ескаватор
83112004Машинист, железопътна мотриса в мини
83112005Машинист, железопътна мотриса на пристан, кей
83112006Машинист, железопътна мотриса, дрезина
83112007Машинист, локомотив в мини
83112008Машинист, локомотив на пристан, кей
83112009Машинист, локомотивен
83422003Машинист, многокофов багер
83112010Машинист, подземна железница, метро
83422007Машинист, пътно-строителни машини
83432007Машинист, руднична подемна машина
83112011Машинист, спомагателна железопътна механизация
83112012Машинист, тежка железопътна механизация
83112013Машинист, универсална траверсоподбивна машина
83112003Машинист-инструктор, локомотивен
2144Машинни инженери
723Машинни механици и монтьори
8211Машинни монтажници
817Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост
8172Машинни оператори в дървообработващата промишленост
8155Машинни оператори в кожарското производство
8121Машинни оператори в металургичното производство
812Машинни оператори в металургичното производство и металообработването
811Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали
8156Машинни оператори в обувното производство
8151Машинни оператори в предачното производство
8141Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия
814Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия
8142Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия
8132Машинни оператори в производството на фотографски продукти
8171Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия
8143Машинни оператори в производството на хартиени изделия
8114Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти
8181Машинни оператори в стъкларското и керамичното производство
815Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
8159Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.
8152Машинни оператори в тъкачното производство
8131Машинни оператори в химическото производство
813Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти
816Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8160Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8153Машинни оператори в шивашкото производство
8МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ
8113Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях
8154Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани
8122Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали
8112Машинни оператори по обработка на руди и минерали
8157Машинни оператори, пералня
3115Машинни техници
41312001Машинописец
41312002Машинописец, стенографска машина
4131Машинописци и текстообработващи оператори
22216001Медицинска сестра
22216007Медицинска сестра за социални дейности
22216004Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи
22216015Медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение
22216006Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22216002Медицинска сестра, домашни грижи
22216005Медицинска сестра, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22216008Медицинска сестра, обществено здравеопазване
22216009Медицинска сестра, операционна и превързочна техника
22216010Медицинска сестра, психиатрични грижи
22216011Медицинска сестра, първични здравни грижи
22216003Медицинска сестра, специализант
22216014Медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
22216012Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
22216013Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването
3256Медицински асистенти
32125012Медицински лаборант
22646005Медицински рехабилитатор, ерготерапевт
33443001Медицински секретар
3344Медицински секретари
2221Медицински сестри
222Медицински сестри и акушерки
22МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
75112024Мелач, суровини и полуфабрикати
33413003Мениджър екип
33413002Мениджър екип, контактен център
33413001Мениджър екип, телефонен център за услуги
13305021Мениджър ИТ център
24225090Мениджър корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
24125007Мениджър методология и развитие на застрахователни продукти
33333004Мениджър на случай/ Кейс мениджър
12216009Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър
21445052Мениджър недвижима собственост
12216003Мениджър покупки/продажби
12216005Мениджър проучване на пазари
25226007Мениджър, администриране на системи
24346001Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
13465012Мениджър, банка/финансова/платежна институция
12226003Мениджър, връзки с обществеността
13236011Мениджър, инвестиционни проекти
12195004Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие
24215025Мениджър, ключови клиенти
12136016Мениджър, корпоративно планиране
13243001Мениджър, логистика
13306009Мениджър, мрежи
13306012Мениджър, обработка на данни
24215027Мениджър, проекти
13217002Мениджър, производство
12226004Мениджър, реклама
13306010Мениджър, софтуерни приложения
13306011Мениджър, софтуерно развитие
13495020Мениджър, туризъм
35143004Мениджър, уеб сайт
75122009Месач
7211Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях
72МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
96130001Метач
9613Метачи и сродни на тях
21126004Метеоролог
2112Метеоролози
26226004Методист, библиотека
73222004Метранпаж
31193065Метролог
72312004Механик по жп механизация
74212014Механик поддържащ електронна апаратура
72312003Механик, гараж за транспортни средства
72332005Механик, горскостопански машини
74212013Механик, електроник
74222015Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
74222016Механик, електроник на компютри
74222017Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
74222018Механик, електроник по ремонт на телевизори
72332006Механик, земеделски машини
32143002Механик, изкуствени крайници
74212011Механик, канцеларски машини
72332007Механик, машинни инструменти
72332008Механик, минни машини
31513009Механик, плаващо техническо средство
74222019Механик, поддържащ телевизионна електронна апаратура
72332009Механик, промишлено оборудване
74222020Механик, радиоелектроник
74212012Механик, търговски машини и апаратура
73112003Механик, фина механика
7231Механици и монтьори на моторни превозни средства
7233Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
7232Механици и монтьори на самолетни двигатели
7421Механици и сервизни техници на електронни съоръжения
7127Механици на климатични и охладителни инсталации
72332010Механошлосер
74122011Мехатроник
21316020Миколог
21146022Микропалеонтолог
72112040Миксеровач
83432008Минен надзирател, надземна работа, мини
81112008Минен спасител
21146023Минералог
11119012Министър
11119010Министър-председател
3117Минни и металургични техници
2146Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях
81112009Миньор
8111Миньори и работници в кариери
26369009Мисионер
33313010Митнически брокер
33513011Митнически дознател
24226045Митнически дознател, администрация и Столична община
3351Митнически и гранични инспектори
33513004Митнически инспектор
33513008Митнически сътрудник
11149031Митрополит
26364015Митрополитски дякон
93290015Мияч, корпуси и конструкции
91220001Мияч, превозни средства (ръчно)
91230001Мияч, прозорци/витрини
94120001Мияч, съдове (ръчно)
9122Миячи на превозни средства
912Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях
34123017Младежки работник
54123009Младши автоконтрольор
26117017Младши адвокат
24225015Младши вътрешен одитор
24225040Младши експерт
24225039Младши експерт, кметство
24225036Младши инспектор
54143008Младши инструктор, охраната
33513009Младши митнически специалист
24226020Младши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
54123017Младши оперативен работник
26117012Младши прокурор
24225037Младши публичен изпълнител
54125016Младши районен инспектор
26117025Младши следовател
33593021Младши специалист
24114006Младши счетоводител
26127004Младши съдия
24227076Младши финансов инспектор
26117024Младши юрисконсулт
61211009Млекар, експедитор
52410002Модел
21636002Моделиер
75322005Моделиер, драперии или тапицерии
73142003Моделиер, керамични и порцеланови изделия
75322006Моделиер, кожени изделия
75322007Моделиер, корабни платна или палатки
75322008Моделиер, матраци
75222016Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
73212008Моделиер, печатни форми за ситов печат
75322009Моделиер, чадъри
73122003Моделиер-конструктор, музикални инструменти
75313009Моделиер-конструктор, облекла
7532Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях
72112041Моделчик
72223010Моделчик, метални отливки
71142005Мозайкаджия
34130004Монах
34130005Монахиня
73222005Монотипер
34353019Монтажист, кино, видео, телевизия
34353018Монтажист, негативи
73222006Монтажник
82122006Монтажник, аудио-визуално оборудване
82191014Монтажник, велосипеди
82112003Монтажник, двигатели на кораби
82112004Монтажник, двигатели на моторни превозни средства
82112005Монтажник, двигатели на самолети и летателни апарати
82192005Монтажник, дограма
82112006Монтажник, дърводелски машини
82122003Монтажник, електрически елементи
82112007Монтажник, електрически машини
82122007Монтажник, електронни елементи
82122008Монтажник, електронни корпуси
82122009Монтажник, електронно оборудване
82122004Монтажник, електрооборудване
72152007Монтажник, железопътни кабели
82192007Монтажник, изделия от дърво
82192009Монтажник, изделия от кожа
82192001Монтажник, изделия от метал
82192002Монтажник, изделия от пластмаса
82192010Монтажник, изделия подплатени с картон
72332011Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
82122005Монтажник, кабели
72152008Монтажник, кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта
82122010Монтажник, канцеларски машини
82192003Монтажник, каучукови изделия
72142006Монтажник, корабни греди и рамки
72152009Монтажник, корабни тръбни конструкции и инсталации
82192008Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
82192004Монтажник, мебели от листов метал
74212015Монтажник, медицинска електронна техника
72142007Монтажник, метални конструкции
82112008Монтажник, металорежещи машини
82112009Монтажник, механични машини
82122011Монтажник, микроелектронно оборудване
82122012Монтажник, навиване на кабели и проводници
82192006Монтажник, окачени тавани
71122003Монтажник, панели/формовани блокове
82112010Монтажник, парен двигател
72152010Монтажник, петролни и газови кладенци
82112011Монтажник, печатарски машини
72152011Монтажник, подемни съоръжения
82112012Монтажник, подкопни машини
82112013Монтажник, превозни средства
82192015Монтажник, производствен контрол
82122013Монтажник, производство на слаботокови предпазители
82112014Монтажник, промишлено оборудване
82122014Монтажник, радио
82112015Монтажник, самолети
72323004Монтажник, самолетни конструкции
82112016Монтажник, селскостопански машини
71192008Монтажник, скеле
82192013Монтажник, сложни/комбинирани изделия
82122015Монтажник, слухови апарати
71192009Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
71192010Монтажник, строителни подпори
71252001Монтажник, стъкла в сгради
82192011Монтажник, текстилни изделия
82112017Монтажник, текстилни машини
82122016Монтажник, телевизионни приемници и монитори
82122017Монтажник, точни (прецизни) инструменти
72152012Монтажник, тръбни конструкции в самолетостроенето
82112018Монтажник, турбини
71272002Монтажник, хладилни и климатични инсталации
71252002Монтажник, художествено стъкло
82122018Монтажник, часовници
82МОНТАЖНИЦИ
821Монтажници
8212Монтажници на електрическо и електронно оборудване
8219Монтажници, н.д.
82112022Монтажнищ, производство на автомобилни компоненти
74122022Монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства
74122020Монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства
74122021Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
74222006Монтьор, апаратура за обработка на данни
74222007Монтьор, аудиовизуална апаратура
73132009Монтьор, бижутерия
71262011Монтьор, вентилационни тръби
72332012Монтьор, верижни и колесни машини
71262009Монтьор, водопроводни тръби
71272003Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
71262010Монтьор, газопроводни тръби
72332013Монтьор, гориво-транспортно оборудване в електроцентрала
72312005Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
72332014Монтьор, дървообработващи машини
74212005Монтьор, електронна метеорологична апаратура
74212006Монтьор, електронни инструменти
74212004Монтьор, електронни прототипи
74212007Монтьор, електронни радари
74212008Монтьор, електронни сигнални апаратури
74212009Монтьор, електронно производствено оборудване
74222001Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
74122012Монтьор, електрооборудване
72332015Монтьор, земеделски машини
72332016Монтьор, земекопни машини
74132006Монтьор, изпитване на електросъоръжения
74222010Монтьор, инсталиращ телеграф
72332017Монтьор, канцеларско (офис) оборудване
74222002Монтьор, компютърна апаратура
72332018Монтьор, корабни двигатели
72332019Монтьор, корабно оборудване
72332020Монтьор, котелно оборудване
72332021Монтьор, машинни инструменти
72332022Монтьор, металообработващи машини
74212010Монтьор, микроелектроника
72332023Монтьор, минни съоръжения
71262012Монтьор, морски тръбопроводи
75361006Монтьор, обувки
81312083Монтьор, оловни акумулатори
73122004Монтьор, орган
74222025Монтьор, охранителна техника
72332024Монтьор, парни двигатели
71262013Монтьор, паропроводни тръби
72332025Монтьор, печатарско оборудване
72332030Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
74222009Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
72332026Монтьор, промишлено оборудване
74222003Монтьор, радиоапаратура
74222008Монтьор, радиотелевизионни антени
74132007Монтьор, релейна защита
72332031Монтьор, ремонт на машини и оборудване
72322001Монтьор, самолетни двигатели
74132008Монтьор, свързване на електромери и часовникови превключватели
74132009Монтьор, свързване на кабели
72322002Монтьор, сглобяване на самолети
74222004Монтьор, сигнални системи
74132010Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
74132011Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
74132012Монтьор, силови електрически проводници (надземни)
72332027Монтьор, текстилно оборудване
74222005Монтьор, телевизори
74222011Монтьор, телеграфни кабели/линии
74222012Монтьор, телефонни кабели/линии
71272004Монтьор, топлофикационни съоръжения
74132013Монтьор, транспортни електрически кабели
74132014Монтьор, транспортни електрически линии
71262014Монтьор, тръби в самолети
71262015Монтьор, тръби за продуктопроводи
72332028Монтьор, турбини/турбинно оборудване
73212021Монтьор, фотогравюри
72332029Монтьор, хидроенергийно оборудване
31153056Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
7234Монтьори на велосипеди и сродни на тях
26436005Морфолог
83502006Моряк
83502011Моряк-моторист
72332033Моторист-изпитател, корабни силови уредби
25226002Мрежови администратор
26216011Музеен педагог
35215001Музикален аранжор
35215002Музикален оформител
26548007Музикален продуцент
35215003Музикален редактор
26527013Музикален ръководител
26528026Музикант
2652Музиканти, певци и композитори
26527014Музиковед
26527015Музиколог
21663005Мултимедиен дизайнер
52421002Мърчандайзер, продажби
26369010Мюфтия

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Д6 - 13/2019

1
Здравейте подал съм Д6/13 за 2019 на време и сега откривам грешка трябва да подам наново с коректни данни  в намаление става въ...

Работни смени и почивки

71
След като почивката от 120 мин е включена в работното време - 11 часа дневен и 1 ч. нощен труд.

Заместник на Ръководител транспорт в майчинство

33
Здравейте, имам питане : От кога трябва да се назначи заместник на Ръководител транспорт, който излиза в майчинство? Преди 45 дн...

Деклариране на доходи от хазарт/спортни залози/

77
Нещата се изясниха, дохода трябва да се декларира и се дължи данък, понеже букмейкъра не е лицензиран в България, ЕС ли друга дъ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове