Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
61141002Работник в стопанство, смесени култури
81712024Работник зареждане корообелващ барабан
81601083Работник маркиране
81601084Работник нераздробени меса
81122017Работник по поддръжка на системи за обезпрашаване
72111013Работник по преработка на чугун
75492020Работник по ремонт на въоръжението
96290012Работник по строителна консервация и реставрация на археологически обект
72152026Работник производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване
81601085Работник пълнене на колбаси
81601087Работник термична обработка
81601086Работник шунки и деликатеси
71242004Работник, акустична изолация
96290008Работник, археологически разкопки
72122018Работник, ацетиленов генератор
91120001Работник, баня
71142006Работник, бетонобъркачка
44113003Работник, библиотека
81522020Работник, бобинарка и шпулмашина
75361016Работник, боядисване на обувни изделия
72151018Работник, брониране на кабели
92120004Работник, бубар
93110009Работник, вадене на вар/пясък и други материали
81112020Работник, валиране
81112021Работник, вентилационни и газови измервания
81522021Работник, винтонарезен стан
93120004Работник, водни кладенци
81522025Работник, възстановяване на влакна
96290003Работник, гардероб
92150001Работник, горско стопанство
92140003Работник, гъбарник
75441004Работник, дезинсектор
75441006Работник, дезинфектор
75441005Работник, дератизатор
73181009Работник, десенатор на влакна/текстил
81522027Работник, десенатор на тъкани
61121011Работник, добив на балсамова смола
81312087Работник, добив на оловен прах
61231007Работник, добив на пчелно млечице/пчелна отрова
62101019Работник, добив на пънна борина
75141002Работник, дозиране в консервното производство
73151001Работник, допълнителна обработка на стъкло
73141015Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
92120005Работник, животновъд
72111005Работник, зареждане и сплавяне
81312090Работник, зареждане на акумулатори
81112022Работник, зареждане на перфоратори, торпеда грудоноси
93340001Работник, зареждане на рафтове
51641011Работник, зоопарк
73181010Работник, избелване на влакна/текстил
93110010Работник, извличане на пясък от река
93110003Работник, извозване и доставка
73222037Работник, изготвяне на шаблони
71212001Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
71242005Работник, изолация
71242006Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации
73141016Работник, изпробване на керамични и порцеланови изделия
52430003Работник, изпълняващ доставки по домовете
73182018Работник, изработване на гоблени
73232008Работник, изработване на релефни изображения
93290031Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката
73132018Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни
73151002Работник, изработка на стъклошайби
72211007Работник, изработоване на скоби за траверси
75361017Работник, изрязване на капели на обувки
75211007Работник, изсушаване на дърво
75211009Работник, импрегнатор на дърво
81412017Работник, импрегнация
72151019Работник, импрегнация и лакиране на кабели и проводници
75121014Работник, какаопреса
72111012Работник, каляване на метали
73181011Работник, кардиране
81112019Работник, кариера
72122016Работник, кислородна станция
75111004Работник, кланица
72211005Работник, ковашка преса
75161019Работник, кондиционер на тютюневи листа
75111001Работник, консерватор
75141004Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
75141003Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове
93290020Работник, консервна фабрика
92120002Работник, конюшня
73222033Работник, корекционна преса
73232009Работник, крайно оформление
81112023Работник, крепежни конструкции в мини
94120003Работник, кухня
93110006Работник, лампистерна
93330009Работник, лента
92150002Работник, ловно стопанство
96290005Работник, луна-парк
75111005Работник, мариноване
75141005Работник, мариноване на плодове/зеленчуци
72211006Работник, механичен ковашки чук
93290007Работник, механично почистване на енергийни съоръжения
93110002Работник, мини
73132019Работник, монтиране на камъни и инкрустиране
74222024Работник, монтиране на радиосъоръжения
72151020Работник, мостови метални въжета
73232010Работник, набиране на коли
74121013Работник, набиране на магнитопроводи
61111013Работник, напояване (обслужващ напоителни системи)
74121014Работник, научна апаратура
81521029Работник, низане на жакардови карти
72111006Работник, нитрация
72151021Работник, обвиване и оплитане на кабели и проводници
75111006Работник, обезкостяване
92140007Работник, облагородяване на горски култури
61121012Работник, облагородяване на овощни дървета
81112024Работник, обогатяване на полезни изкопаеми
71132018Работник, обработване и художествено оформяне на каменни изделия
73232011Работник, обработка върху мраморна хартия
75111007Работник, обработка на вътрешности
75211008Работник, обработка на дърво
72111007Работник, обработка на маринг
74121015Работник, обработка на неонови тръби
73162002Работник, обработка на стъкло
62101016Работник, обработка на трупи
74121016Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
93110011Работник, обслужване на драга
93110013Работник, обслужващ спомагателни съоръжения (добива и обогатяването на суровини)
92140014Работник, овощар
61121007Работник, овощна градина
75221017Работник, огъване на дървени плоскости
73151003Работник, огъване/извиване на стъкло
75361020Работник, огъвач на обувки (горна част)
75111008Работник, одиране на кожи
92140015Работник, озеленяване
75161005Работник, определяне на смеските на тютюн
75161006Работник, определяне на сортовете
75351008Работник, опъване на кожи
61131008Работник, оранжерия/парник
75351009Работник, осоляване на кожи
81112025Работник, отводняване на работните места в кариери
62101017Работник, отглеждане на горски култури
92140008Работник, отглеждане на култивирани билки
61111014Работник, отглеждащ захарно цвекло
61111016Работник, отглеждащ зеленчуци
61111018Работник, отглеждащ зърнени култури
61111017Работник, отглеждащ лен
61111019Работник, отглеждащ памук
61121008Работник, отглеждащ плодове
63301001Работник, отглеждащ растения и животни за собствено потребление
92140011Работник, отглеждащ рози
61211011Работник, отглеждащ селскостопански животни
61121009Работник, отглеждащ трайни насаждения
92110005Работник, отглеждащ тръстика
61111021Работник, отглеждащ тютюн
61121010Работник, отглеждащ хмел
92140012Работник, отглеждащ цветя
73141017Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
75351010Работник, оцветяване на кожи
73181012Работник, очистване на влакна/текстил
75111009Работник, очистване на вътрешности
75161007Работник, очистване на тютюн
96290006Работник, панаири
96290007Работник, паркинг
81312091Работник, пастировка
73222034Работник, печатарска машина
73222035Работник, печатарска преса
75121015Работник, пещ за печене
81522019Работник, плетач
81522022Работник, плетачна машина
72151022Работник, плетене и почистване на кабелни форми
75221018Работник, повърхностна обработка на дърво
72122020Работник, подготовка на заваръчни детайли
75221019Работник, подготовка на мебелни плочи
72111008Работник, подготовка на състави за разливане на стомана
81112026Работник, подготовка на филтърни платна
93120008Работник, поддръжка
93120006Работник, поддръжка на пътища
71192016Работник, поддръжка на сгради
93120007Работник, поддръжка на язовири
93120009Работник, поддържане на железен път и съоръжения
81112027Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло
96290009Работник, поддържане на спортни съоръжения
93110012Работник, поддържане на съоръжения в солодобива
72111009Работник, поддържане на съоръжения в тунели на коксова батерия
71222001Работник, подови облицовки и настилки
73232012Работник, позлатяване на полетата
81222020Работник, покриване метални повърхности
71262018Работник, полагане на дренаж
71132020Работник, полагане на паваж
71192013Работник, полагане на пътни настилки
92110004Работник, полевъден
61111022Работник, поливач
72341001Работник, поправка на велосипеди
72311015Работник, поправка на джанти и гуми
72341002Работник, поправка на инвалидни колички
73112015Работник, поправка на камери
73122017Работник, поправка на музикални инструменти
75331009Работник, поправка на чадъри
75111010Работник, почистване на месо/риба/птици
91290002Работник, почистване на плувни басейни
92150003Работник, почистване на сечища
75161008Работник, почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки
75351011Работник, почистващ кожи
75111011Работник, правене на колбаси
81522028Работник, предач на влакна и прежда
73191001Работник, преработка на восъчна суровини
93290032Работник, преработка на трансформаторно масло
75121016Работник, преса за еструдиране на юфка
73142018Работник, преса за керамични и порцеланови изделия
75361015Работник, преса за подметки и ходила
73141014Работник, преса за пресоване на глина
75161009Работник, пресоване на пури
74121017Работник, приготвяне на детайли и възли за кондензатори
81312092Работник, приготвяне на изолационни материали и смеси
81312093Работник, приготвяне на оловни сплави
72211008Работник, приготвяне на стоманени блокове за пресоване
81811042Работник, приготвяне на шамот
81312089Работник, приготвящ електролит
75132004Работник, приемане на мляко
61121013Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
75422004Работник, пробиване на взривни дупки
73151004Работник, пробиване на стъкло
61111015Работник, производител на захарно цвекло
61211012Работник, производител на млечни продукти
61111020Работник, производител на памук
81112028Работник, производство и екстрахиране на диамантов режещ инструмент
75111012Работник, производство и съхранение на кръвен серум
81312088Работник, производство на акумулатори
73122018Работник, производство на арматурни части за музикални инструменти
81312094Работник, производство на асфалтови смеси
81601090Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води
61231008Работник, производство на бубено семе
93290021Работник, производство на вино
81601091Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки
72122017Работник, производство на горивни газове
75221020Работник, производство на декоративни елементи от дърво
81601088Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия
81312086Работник, производство на индикаторни тръби
75221021Работник, производство на каруци, двуколки
74121018Работник, производство на колектори
72131011Работник, производство на котли, казани
73191002Работник, производство на кутии за музикални инструменти
73132024Работник, производство на луксозни значки, медали, държавни и военни отличия
81601089Работник, производство на мелничарски и нишестени продукти
72142009Работник, производство на метални конструкции
92140009Работник, производство на мицел
92120003Работник, производство на млечни продукти
73181001Работник, производство на пана и текстилна декорация
73132020Работник, производство на платинени изделия
71132019Работник, производство на плочи
81601092Работник, производство на растителни масла и масло продукти от растителен произход
74121019Работник, производство на слаботокови предпазители
73132021Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
73132022Работник, производство на филигранна бижутерия
81891026Работник, производство на фуражи и фуражни добавки
81312095Работник, производство на химически токоизточници
72151023Работник, производство на шнурове
81112031Работник, промиване на благородни метали
72122019Работник, пропан-бутанова станция
81112029Работник, противопожарна и газова профилактика в мини
93120010Работник, проучвателни и земемерни работи
73181013Работник, първична преработка на ликови стъбла
73181014Работник, първична преработка на памук
83432019Работник, работещ за издигане на руда
75492017Работник, радиационен контрол и дезактивация
73181015Работник, развлачване на влакна/текстил
61291009Работник, развъждащ влечуги (без змии)
61291010Работник, развъждащ диви птици
61211013Работник, развъждащ едър рогат добитък
61291011Работник, развъждащ змии
61211014Работник, развъждащ кучета/котки
61291012Работник, развъждащ лабораторни животни
61291013Работник, развъждащ охлюви
61291014Работник, развъждащ пойни и декоративни птици
61221009Работник, развъждащ птици в инкубатор
75161010Работник, раздробяване на тютюн
75121017Работник, разливане на захарни изделия
75111014Работник, разпоредител на междинни продукти
71192012Работник, разрушаване на сгради
75121018Работник, разрязване на захарни изделия
92140005Работник, разсадник
92140006Работник, разсадопроизводство (зеленчуци)
75211006Работник, разстилане на дърва
75161011Работник, разстилане на тютюн
75361018Работник, разтягане на обувки на калъпи
92140010Работник, растителна защита
72332034Работник, режимни настройки на енергийно оборудване
74132015Работник, релейна защита
71262017Работник, ремонт и поддръжка на линейни газопроводи
71192014Работник, ремонт на комини
72142010Работник, ремонт на контейнери
73112016Работник, ремонт на научни уреди
73112017Работник, ремонт на оптични уреди
73112018Работник, ремонт на ортопедични приспособления
72322003Работник, ремонт на самолетни двигатели
73112019Работник, ремонт на стоматологични инструменти
71242007Работник, ремонт на топлинна изолация
73112020Работник, ремонт на точни уреди
73112021Работник, ремонт на фотографска апаратура
73112022Работник, ремонт на хирургични инструменти/приспособления
73112023Работник, ремонт на часовници
96120002Работник, рециклиране на отпадъци
92160002Работник, рибно стопанство
92160003Работник, риболов
81112030Работник, руднични железопътни линии и автопътища
73181002Работник, ръчна изработка на гоблени
73181003Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
73171008Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
73191006Работник, ръчна изработка на изделия от камък
73171009Работник, ръчна изработка на изделия от слама/тръстика
73181004Работник, ръчна изработка на килими
73181005Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
73191003Работник, ръчна изработка на модели, вкл. корабомоделист
73181006Работник, ръчна изработка на облекла
73181007Работник, ръчна изработка на плетени облекла
73191004Работник, ръчна изработка на свещи
73181008Работник, ръчна изработка на текстилни изделия
73191005Работник, ръчна изработка на хартиени изделия
81522026Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
75121019Работник, ръчно производство на сладкарски изделия
81811043Работник, рязане и шлифоване на кварцови тръби и тигли
81521030Работник, рязане на жакардови карти
75161012Работник, рязане на тютюневи листа
75161013Работник, свиване на пури
75361019Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки
93290008Работник, сглобяване на детайли
96220002Работник, сезонен
61291015Работник, селекционер на кръстосани животни
72111004Работник, силози и въглищна кула
75121021Работник, сладкарско производство
92130001Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
61301002Работник, смесено стопанство
75161020Работник, смесител на тютюн
75111002Работник, солар
93110008Работник, солен стиф
93110007Работник, солодобивен район
93120005Работник, сонди
75161014Работник, сортиране на тютюн
73181017Работник, сортировач
71192017Работник, специално фундиране
75311012Работник, спомагателни шивашки дейност
71192011Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
61211015Работник, стригач
71242008Работник, строителна изолация
71192018Работник, строителни подпори
71192015Работник, строителство и ремонт на кули
72312016Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери
93120003Работник, строителството
72151024Работник, студено гумиране на кабели
75161015Работник, сушене на тютюн
75161016Работник, събиране на листа от тютюн
72111010Работник, събличане на блокова стомана
73181016Работник, съставяне на смесите при боядисване на влакна/текстил
73222036Работник, техническо редактиране
91120002Работник, тоалетна
93330010Работник, товаро-разтоварна дейност
96290010Работник, туристическа маркировка
81522023Работник, тъкачен стан
81322021Работник, тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки
81522024Работник, тъфтинг-машина за тъкане на килими
75312011Работник, украсяване на кожи
72151025Работник, усукване на проводници
62211005Работник, ферма (рибовъд)
62211004Работник, ферма за аквакултури
61291007Работник, ферма за диви животни с ценни кожи
61291008Работник, ферма за кръстосани животни
61221008Работник, ферма за птици
75161017Работник, ферментация на тютюн
75161018Работник, формоване на пури
75111013Работник, формоване на хранителни продукти
75121020Работник, формоване на шоколад
72111011Работник, формовъчни смеси
51691003Работник, фотоателие
81892025Работник, хидротехнически съоръжения
91210004Работник, химическо чистене (ръчно)
73132023Работник, художествена изработка на кована мед и сребро
75111003Работник, цех за опушване
91290001Работник, чистач на килими
72241006Работник, шлайфколело
83432018Работник, шлюз/док
73222038Работник, щамповане на релефни изображения
75121013Работник-валцьор, захарни изделия
93120011Работник-копач, гробове
93120012Работник-копач, канали и изкопи
93110014Работник-копач, кариери
73222039Работник-печатар, копринен екран
73222040Работник-печатар, нанасящ по шаблон върху копринен екран
72152013Работник/Монтажник, такелажник
9215Работници в горското стопанство
9214Работници в градинарството
93РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
931Работници в добивната промишленост и строителството
9212Работници в животновъдни стопанства
9311Работници в мини и кариери
932Работници в преработващата промишленост
9329Работници в преработващата промишленост, н.д.
9211Работници в растениевъдни стопанства
9216Работници в риболова и развъждането на аквакултури
92РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
921Работници в селското, горското и рибното стопанство
9213Работници в смесени растенивъдни и животновъдни стопанства
933Работници в транспорта и складирането
712Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях
9334Работници по зареждане на рафтове
7121Работници по изграждане и ремонт на покриви
7124Работници по изолации
74РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
7413Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи
741Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения
742Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения
7422Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения
7521Работници по обработка на дърво
752Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях
7535Работници по обработка на кожи
75492018Работници по поддръжка и ремонт на железопътните съоръжения в тунел на метрополитен
75492019Работници по поддръжка и ремонт на инженерните съоръжения в тунел на метрополитен
7122Работници по поставяне на подови настилки и облицовки
7511Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти
7516Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия
7311Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти
7513Работници по производство на млечни продукти
753Работници по производство на облекло и сродни на тях
7514Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви
7512Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия
751Работници по производство на храни и сродни на тях
75РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
9612Работници по сортиране на отпадъци
9312Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения
9313Работници по строителство на сгради
7125Работници по стъклопоставяне
961Работници по събиране и сортиране на отпадъци
9611Работници по събиране на отпадъци
96РАБОТНИЦИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ
951Работници, извършващи услуги на улицата
9510Работници, извършващи услуги на улицата
7543Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)
6221Работници, отглеждащи аквакултури
6114Работници, отглеждащи смесени култури
26369013Равин
72312006Радиаторджия
2656Радио- телевизионни и други говорители
21116004Радиоастроном
35223021Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност
35223022Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност
96210006Раздавач, доставчик (ръчно)
93290022Раздавач, инструменти и материали
73151005Раздробвач, ивици от стъкло
75232006Разкройвач, верижен транспортьор
74132017Разкройчик, кабели в корабостроенето
72142011Разкройчик, метал
72111014Разливач, метал
73212027Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина
96210007Разносвач
53221004Разносвач на храна
75161021Разносвач, изсушен тютюн
93210008Разопаковач
96290001Разпоредител, кино, театър и други
93290023Разпределител, материали и полуфабрикати
96210008Разпределител, печата
95100004Разпространител на безплатни вестници и брошури
25136008Разработчик, интерактивно съдържание
25136006Разработчик, Интернет приложения
25136007Разработчик, компютърни игри
25136009Разработчик, мултимедия
25126004Разработчик, софтуер
251Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
2519Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.
2513Разработчици на уебсъдържание и мултимедия
12137053Разследващ митнически инспектор
93330006Разтоварач, вагони
33553004Разузнавач
75111015Разфасовач
33553005Районен инспектор
11117049Районен прокурор
72142012Рамаджия
631Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление
6310Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление
73132012Рафиньор, благородни метали
72111015Рафиньор, метал
81112032Реагентчик
24116011Ревизор
31193061Ревизор вагони
31193053Ревизор, безопасност на движението
13466013Регионален директор, банка/финансова/платежна институция
33213007Регионален застрахователен координатор
33213006Регионален застрахователен представител
12136056Регионален инспектор
11207045Регионален мениджър
44152005Регистратор
81602049Регулировчик, хранителни уредби и горивни апаратури
26426020Редактор
24227064Редактор стилист на нормативни актове
26427004Редактор, вестник/списание
26416008Редактор, книги
93290026Редач, бутилки
71122009Редач, огнеупорни тухли
93290030Редач, пещи
93290024Редач, пещни вагони
26546008Режисьор
26547010Режисьор на монтаж
35213027Режисьор пулт, аудиовизия
26547011Режисьор, филмов
81722016Резач
81142018Резач - полировач
73151006Резач на оптично стъкло
62101011Резач, горски дървен материал
62101012Резач, греди и пръти
71132012Резач, камъни
72122021Резач, метал
81142019Резач, промишлени диаманти
71132013Резач, скални материали за художествена мозайка
73132013Резач, скъпоценни метали
73162005Резач, стъкло
62101013Резач, траверси
73222018Резач, шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73151007Резач-очуквач, стъкло
72122022Резбошлифовчик
34352022Реквизитор
33393006Рекламен агент
11206049Ректор на Духовната семинария
11209036Ректор, висше училище
74132016Релейчик
34130003Религиозен работник
3413Религиозни служители
32115001Рентгенов лаборант
51113008Рентгенов оператор, пътници/багажи
75492007Рентгенометрист
26426017Репортер, журналист в информационна агенция
26426014Репортер, журналист в радио
26426015Репортер, журналист в телевизия
26426016Репортер, журналист във вестник/списание
73212028Репродукционен фотограф за фотоформи
72142013Ресораджия
73212029Ретушьор
22645001Рехабилитатор
23525014Рехабилитатор на слуха и говора в институция в системата на предучилищното и училищното образование
22645003Рехабилитатор, рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
22645002Рехабилитатор, специализант
26416006Рецензент
42262003Рецепционист
42262002Рецепционист, приемна на лекар
42262001Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина
42242001Рецепционист, хотел
4224Рецепционисти в хотели
4226Рецепционисти с общи функции
62221001Рибар, вътрешни води
62231001Рибар, дълбоки морски води
62221002Рибар, крайбрежни води
62231002Рибар, член на екипаж, дълбоки морски води
54141006Риболовен надзирател
63400001Риболовец, произвеждащ за собствено потребление
6223Риболовци в дълбоки морски води
6222Риболовци във вътрешни и крайбрежни води
622Риболовци и ловци
634Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление
6340Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление
21316022Риболог
93120013Ринач-копач
21496041Риск инженер
14396013Риск мениджър
7316Рисувачи на табели, художник-декоратори, гравьори и офортисти
83502009Рулеви
51631008Ръководещ тъжни обреди и ритуали
13245034Ръководител автосервиз
11207047Ръководител във фармацевтичната компания, фармацевт
12137040Ръководител вътрешен одит, Сметна палата
13226005Ръководител група, добивна промишленост
13215024Ръководител група, преработваща промишленост
13245025Ръководител група, транспорт
31193054Ръководител движение
31193063Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
31193064Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
25145005Ръководител екип програмисти
13466009Ръководител екип, банка/финансова/платежна институция
13466011Ръководител екип, застрахователна институция
26425019Ръководител екип, радио/телевизия/БТА
12196011Ръководител звено
11127044Ръководител звено правителствени агенти
12226001Ръководител звено, връзки с обществеността
12237006Ръководител звено, изследване и развитие
12226002Ръководител звено, реклама
12137036Ръководител инспекторат, администрация
12137042Ръководител инспекторат, Столична община
12197023Ръководител интегрирана система за управление
25125006Ръководител ИТ проекти
51113007Ръководител кабинен състав
13115007Ръководител ловно стопанство
13227008Ръководител минноспасителна служба
11127105Ръководител на Главния инспекторат
21447004Ръководител на експлоатацията, авиация
11127056Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС
11127055Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС
12136055Ръководител на звено в митнически пункт
23595043Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
12237013Ръководител на научна група в музей/художествена галерия
13247040Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност
13247039Ръководител на организация за техническо обслужване, авиация
11145042Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите
13246037Ръководител на район
24226088Ръководител на регионален център за обработка на тиражите
12137058Ръководител на специализирано звено за разследване
21447008Ръководител на участък, железопътен транспорт
23595046Ръководител на учебна дейност
13246030Ръководител отдел, дистрибуция
13246029Ръководител отдел, доставки
26117009Ръководител отдел, Национална следствена служба
14316022Ръководител отдел, отдих
13246031Ръководител отдел, складиране
14205007Ръководител отдел, складово стопанство
14316023Ръководител отдел, спортни дейности
13466010Ръководител отдел/сектор, банка/финансова/платежна институция
13466015Ръководител офис, банка/финансова/платежна институция
13306024Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции
13223007Ръководител подземен обект
31545010Ръководител полети, отговорник по безопасност
31545007Ръководител полети/смяна
26547020Ръководител постановъчна част
11127007Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство
26547019Ръководител програма, радио и телевизия
12135046Ръководител проект
13217029Ръководител производство, лекарствени продукти
13305015Ръководител радио/телевизионни станции
12195017Ръководител регионално звено
21443006Ръководител сектор в метрополитен
12137041Ръководител сектор експертиза на работоспособността, лекар
13216009Ръководител сектор/звено в промишлеността
13467006Ръководител служба, банка/финансова/платежна институция
24226087Ръководител смяна "Обработка на тиражите"
13243028Ръководител смяна, ремонтно звено в транспорта
13243027Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено
24215030Ръководител търговски екип
21443005Ръководител участък в метрополитен
13113001Ръководител участък, горско стопанство (лесничейство)
13226006Ръководител участък, добивна промишленост
13113002Ръководител участък, земеделие
13123001Ръководител участък, риболов
21447007Ръководител участък, транспорт
12137045Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ
26545021Ръководител художествено осветление
26195009Ръководител юридически екип
13246032Ръководител, автобаза
14395012Ръководител, база
13467007Ръководител, банков салон/салон във финансова/платежна инстетуция
13467008Ръководител, банково представителство/представителство във финансова/платежна институция
12216006Ръководител, външнотърговска кантора
12137039Ръководител, вътрешен одит
13116003Ръководител, горско стопанство
12195012Ръководител, група
13237010Ръководител, група в строителството
13116005Ръководител, животновъдство
13427023Ръководител, здравна комуникация и лекарствена информация
12126007Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
13116004Ръководител, земеделие
23555002Ръководител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
13215025Ръководител, инсталация
13306008Ръководител, информационни и комуникационни технологии
13305023Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление
13306005Ръководител, информационно обслужване
13216028Ръководител, инфраструктура и поддръжка
13459012Ръководител, катедра
12195013Ръководител, клиентски център
13306007Ръководител, компютърни системи: разработка на системи
13306006Ръководител, компютърно обслужване
13303004Ръководител, комуникационни технологии
14393008Ръководител, контактен център
11149028Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149012Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите
11149009Ръководител, контролен орган на организация на работодателите
11146004Ръководител, контролен орган на партия
14393009Ръководител, конферентен център
11206004Ръководител, кооперативно предприятие
13426008Ръководител, лаборатория
13215018Ръководител, лаборатория в предприятие
13497014Ръководител, лаборатория за консервация и реставрация
13427022Ръководител, лекарствена безопасност
11146003Ръководител, местна организация/политическа партия
23545002Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
12126006Ръководител, набиране на персонал
12195005Ръководител, направление
12237008Ръководител, научен програмен колектив
12237007Ръководител, научна програма
12237009Ръководител, научна секция
13216008Ръководител, обособено производство
12126005Ръководител, организация и ефективност на труда
12196007Ръководител, отдел в бизнес услугите
12193008Ръководител, отдел в битовото обслужване
14316021Ръководител, отдел в културните дейности
13497015Ръководител, отдел в музей/галерия
13237009Ръководител, отдел в проектирането
13216007Ръководител, отдел в промишлеността
14123009Ръководител, отдел в ресторант
13245024Ръководител, отдел в складовото стопанство
13236008Ръководител, отдел в строителството
13243021Ръководител, отдел в транспорта
13246023Ръководител, отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)
11206040Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване
14396007Ръководител, отдел в туристически агенции
14113001Ръководител, отдел в хотел
12193009Ръководител, отдел в чистотата
12137043Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози
12216007Ръководител, отдел по маркетинг
12216008Ръководител, отдел по продажбите
12126003Ръководител, отдел човешки ресурси
31545011Ръководител, полети
13497012Ръководител, правна служба
13215022Ръководител, пречиствателна станция
21417005Ръководител, производствени технологии
13217010Ръководител, производствено поделение
13215026Ръководител, резервоарен парк
13126003Ръководител, рибовъдство
13126002Ръководител, риболов
13456011Ръководител, сектор в образованието
12126004Ръководител, сектор човешки ресурси
13305016Ръководител, сектор/студиен комплекс - радио и телевизия
13426009Ръководител, служба по трудова медицина
12137044Ръководител, стратегическо планиране
13217011Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок
13217012Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала
12116007Ръководител, счетоводен отдел
14395011Ръководител, техническа поддръжка
13305020Ръководител, техническа смяна радио/телевизия
12135047Ръководител, технически надзор
13245026Ръководител, транспорт
43212013Ръководител, търговска експлоатация
13427024Ръководител, управление на клинични изпитвания
13456013Ръководител, учебно-методичен център
12116005Ръководител, финансов отдел
12116006Ръководител, финансов сектор
11207043Ръководител/директор, обособено звено транспорт
11207041Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
12195018Ръководител/Директор/Началник управление
24215023Ръководител/Мениджър качество
12196019Ръководител/Началник сектор
13497017Ръководител/началник сектор, аеронавигационно обслужване
13497016Ръководител/началник сектор, транспорт и въздушно обслужване
12196020Ръководител/Началник служба
12196010Ръководител/началник, административен отдел
12196021Ръководител/Началник/Мениджър отдел
13427007Ръководител/Управител, здравно заведение
1РЪКОВОДИТЕЛИ
121Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
1219Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.
1322Ръководители в добивната промишленост
1342Ръководители в здравеопазването
133Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
1330Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
134Ръководители в областта на професионалните услуги
1349Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.
1343Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора
1341Ръководители в областта на услугите за грижи за деца
1345Ръководители в образованието
132Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията
1321Ръководители в преработващата промишленост
13РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
1312Ръководители в риболова и аквакултурите
1311Ръководители в селското и горското стопанство
131Ръководители в селското, горското и рибното стопанство
1323Ръководители в строителството
142Ръководители в търговията на едро и дребно
1420Ръководители в търговията на едро и дребно
14РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ
143Ръководители на други услуги
1439Ръководители на други услуги, н.д.
1346Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции
1223Ръководители на научноизследователска и развойна дейност
3154Ръководители на полети
1344Ръководители на социални услуги
1431Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове
1211Ръководители на финансови дейности
1213Ръководители по политики и стратегическо планиране
1221Ръководители по продажби и маркетинг
122Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност
1212Ръководители по управление на човешките ресурси
1222Ръководители реклама и връзки с обществеността
1324Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Здравни осигуровки на базработен

97
Благодаря за "комплиментите"! В първото първото питане не се разбра, че точно питате. Все пак ето конкретния отговор: С ПИК на ...

Служебна бележка за доходи за стипендия в чужбина

53
По- добре първо да попитат в самия университет дали имат бланки за попълване, на мен миналата година от 3 различни университета ...

Въпрос относно наемане на фрийлансър(и) и счетоводство

301
Здравейте, аз наемам въпросните фрийлансъри. Благодаря.

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

218049
Благодаря !
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове