Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
74132005Кабелен муфаджия
72152005Каландрист
72112035Калибровчик, валци
72152006Калибровчик, телове и проводници
43112001Калкулант
53291004Калолечител
71132002Каменар
71132003Каменар, каменна зидария
71132008Каменоделец
71132007Каменоделец на паметници
71132009Каменоделец, облицовки
7113Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи
71132004Каменодълбач
71132005Каменоредач (оформител)
71132006Каменотрошач
51621001Камериер/камериерка
51621003Камериер/камериерка, хотел
71262008Каналджия
43212006Кантарджия
83122007Кантонер, железопътна линия
26369007Капелан
31524006Капитан на влекач
31523025Капитан на катер
31524001Капитан, кораб
31524002Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)
31524003Капитан, плаващо техническо средство
31524004Капитан, пристанище
31524005Капитан, яхта
51202005Карвинг-декоратор
24236009Кариерен консултант
26518007Карикатурист
21656005Картограф
2165Картографи и земемери
73232003Картонажист, овлажняване на книжни материали
73232004Картооформител
44113001Картотекар
93320002Каруцар
52301001Касиер
42111013Касиер, гише в съобщенията
43112002Касиер, домакин
42111014Касиер, обменно гише
43112003Касиер, счетоводство
42121003Касиер-приемчик, тотализатор
523Касиери и продавачи на билети
5230Касиери и продавачи на билети
421Касиери, инкасатори и сродни на тях
34353003Каскадьор
75112022Категоризатор, животни
72112036Катодчик
62КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
61КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
6КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
7КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
13216030Квалифицирано лице, фармацевтично производство
33433012Квестор
75412004Кесонен работник
22646004Кинезитерапевт
35213019Кинематограф
51642010Кинолог
35213011Киномеханик
81312044Кислородчик
73222001Клавиатурист, релефноноборна машина
21126003Климатолог
51530005Клисар
26590012Клоун
72222012Ключар
11119018Кмет, кметство
11119016Кмет, община
11119022Кмет, район
11113024Кметски наместник, община
73232005Книговезец
73232006Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)
44152004Книговодител
72211001Ковач
73132007Ковач, златна бижутерия
72211003Ковач, инструменти
72131009Ковач, котли/казани
72131010Ковач, мед
72211002Ковач, подковаване на животни
93290011Ковач, щайги и други опаковки (ръчно)
7221Ковачи с чукове и преси
722Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях
75351003Кожар
75351004Кожар, манипулант
75351005Кожар, стригач
75351006Кожар-полировач на кожи
75312010Кожухар
51422002Козметик
5142Козметици и сродни на тях
72112037Коксосортировач
93320003Колар
75112023Колач, животни
26426010Колонист
73162015Колорист, стъкло и керамика
31524024Командир на моторен катер
54123013Командир, екип
54123014Командир, отделение
54123015Командос
26426011Коментатор
26590013Комик, цирк
71331001Коминочистач
42132001Комисионер, заложна къща
33243005Комисионер, кораби/пратки
33243006Комисионер, пътувания
33243007Комисионер, стоки
4213Комисионери и лихвари
5162Компаньони и камериери
51620005Компаньонка
93290001Комплектовач
75222010Комплектовач, мебелен обков
26528023Композитор
35123005Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
21668001Компютърен аниматор
35113002Компютърен оператор
35123004Компютърен техник, анализи на компютърни системи
35123003Компютърен техник, бази данни
72112038Конверторчик
51121001Кондуктор
5112Кондуктори
26517006Консерватор/реставратор
21446046Конструктор на плавателни съдове
26516002Конструктор, кукли
31193002Конструктор, професионално обучение
11127041Консул
33223005Консултант (промотьор), продажби
52233003Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия
51422007Консултант по отслабване
24216008Консултант по управление
25226006Консултант, администриране на системи
26356019Консултант, деца и младежи
22653003Консултант, диетично хранене
26417009Консултант, драматургичен
33593012Консултант, държавна администрация
21336004Консултант, екология
22653004Консултант, здравословно хранене
25136005Консултант, интернет програмиране
25296004Консултант, компютърни престъпления
35123006Консултант, поддръжка на информационни технологии
35123007Консултант, поддръжка на софтуер
33333005Консултант, подкрепена заетост
31193060Консултант, превоз на опасни товари
24346004Консултант, продажби ИКТ
42213001Консултант, пътнически транспорт
25116007Консултант, САП
25296005Консултант, сигурност на данни
33125007Консултант, управление на вземанията
33125006Консултант, управление на просрочията
35143005Консултант, управление на уеб сайт
24136006Консултант, ценни книжа
34113009Консултант-юрист, регионална структура на организация на работниците и служителите
4221Консултанти и служители в пътнически агенции
22696009Контрольор в Районна здравноосигурителна каса
51123002Контрольор по редовността на пътниците
43233012Контрольор, автомобилен транспорт
43233013Контрольор, влакове
31193051Контрольор, железен път и съоръжения
43212007Контрольор, запаси
42123007Контрольор, казино
75433010Контрольор, качество
75432009Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)
31154062Контрольор, корабоплаване
33533010Контрольор, пенсии
44123002Контрольор, поща
44123003Контрольор, пощенска служба
44123004Контрольор, пощенски склад
43233014Контрольор, самолети
43233015Контрольор, служба за въздушни превози и услуги
43233016Контрольор, товаро-разтоварна дейност
75361002Конфекционер, обувки (ръчно)
26563005Конферансие
26527012Концертмайстор
33433006Координатор
31234004Координатор по безопасност и здраве
24216020Координатор програмна дейност, радио и телевизия
24216013Координатор производство
31545005Координатор, въздушно обслужване
13433003Координатор, грижи за възрастни хора в общността
44193010Координатор, дейности
25196008Координатор, ИТ проекти
31223006Координатор, преработваща промишленост
31545006Координатор, управление на въздушното движение
35143006Координатор, управление на уеб сайт
73212018Копировач
75322001Копировач, жакардови модели
73212019Копист
73162016Копист, стъкло и керамика
81322001Копист, филмови материали
61231006Копринар
33313004Корабен агент
33313005Корабен брокер
72122007Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове
31513006Корабен електроник
31513007Корабен електротехник
71242001Корабен изолировач
71152011Корабен кофражист
81822001Корабен моторист/машинист
81822002Корабен огняр
81822003Корабен помпиер
74222014Корабен радиомонтьор
72142015Корабен ремонтчик
73152013Корабен формовчик, стъклопластови конструкции
315Корабни и авиационни специалисти
3151Корабни механици и техници
3152Корабни палубни офицери и пилоти
31524020Корабоводител
44136005Коректор
26528024Корепетитор
26426012Кореспондент
73212020Коригировач, фотогравюри
83502003Кормчия, корабен
83502002Кормчия, спасителна лодка
73222002Корнировач
12116009Корпоративен секретар
72142004Корпусник, корабостроене и кораборемонт
72332003Котлочистач
72332004Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения
72112039Кофаджия
71142003Кофражист
71142004Кофражист, бетонни отливки
73171002Кошничар
83432001Кранист
83432002Кранист (подвижен)
8343Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения
33123003Кредитен администратор
33125001Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция
3312Кредитни специалисти
81112006Крепач (поставяч), подпори
26326008Криминолог
35223023Криптограф
26417010Критик
75222011Крояч, дървени модели
75322003Крояч, кожа
75361003Крояч, обувни изделия
75322004Крояч, платна
73152014Крояч, резач на плоско стъкло
75322002Крояч, текстил
42123008Крупие
26590016Кукловод
32594002Културтерапевт
26216010Куратор
96210001Куриер
96210002Куриер, служба/офис
9621Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи
9412Кухненски помощници
26369008Кюре

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Налични активи и дневник покупки

155
Цитат на: Magrat в Вчера в 16:39 "     Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и полу...

Електронен магазин хотел продажби чрез Букинг и Наредба №Н-18/2006

186
Цитат на: EKKDES в Днес в 13:44 " А въобще, следва ли да се считат плащанията през Букинг, като неприсъствени плащания с карта, ...

ПКО и РКО към фактури

457
XXXXX, А стоките са за доставяне по търговски обекти- не са за складирване и съхранение с години по складовете. При хептен скъс...

Продажби с ППП и върната пратка

57
ЕООД продава по Интернет стоки, които се изпращат по Еконт с ППП. Съответно ЕООД-то няма касов апарат. Клиент ще върне 1 пратка ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове