Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
34130001Евангелист
26590008Еквилибрист
21336001Еколог
51133005Екскурзовод
51136006Екскурзовод, музей/художествена галерия
5113Екскурзоводи
44123001Експедитор, поща
73232002Експедитор, работник по обработка на книжни блокове
43212002Експедитор, стоки и товари
72332001Експериментатор, модели-корабни и плавателни съдове
24226056Експерт
34117010Експерт - юрист, организация на работниците и служителите
21495038Експерт авиационна безопасност
26195011Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет
24215026Експерт доставки, преработваща промишленост
26526007Експерт концертна дейност
24226093Експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател
24226094Експерт към политическия кабинет на министър-председателя
24215024Експерт лизинг
34123018Експерт от опит, социално включване
21446047Експерт по корабоплаване
21126002Експерт, авиометеорологично обслужване
25226008Експерт, администриране на системи
21495037Експерт, аеронавигационно информационно обслужване
25116003Експерт, анализ и дизайн
24125008Експерт, банка/финансова/платежна институция
24216002Експерт, бизнес развитие
24136004Експерт, връзки с инвеститорите
24326001Експерт, връзки с обществеността
24316005Експерт, външна търговия
24226006Експерт, европейска интеграция
24126006Експерт, застраховане
22626019Експерт, здравна комуникация и лекарствена информация
26356001Експерт, здравно осигуряване
22636005Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
25296003Експерт, извличане на данни
26226011Експерт, икономическа информация
24126004Експерт, имуществено планиране
24126002Експерт, инвеститорски контрол
24236001Експерт, индустриални отношения
24216004Експерт, инженеринг
25296002Експерт, информационно осигуряване
24226050Експерт, кабинета на министър
24216003Експерт, капитално строителство
21446024Експерт, климатични и механични системи
22626020Експерт, клинични изследвания
21536014Експерт, комуникации
21336003Експерт, консервация на околната среда
22696007Експерт, лекарствена безопасност
24216005Експерт, логистика
24316002Експерт, маркетинг
24226005Експерт, международно сътрудничество
21526013Експерт, метеорологично осигуряване
21525016Експерт, метрологично осигуряване
21526012Експерт, навигация и метеорологична техника
24236002Експерт, нормиране на труда
24246001Експерт, обучение и квалификация
24215022Експерт, обществени поръчки
24236003Експерт, организация на труда
24236004Експерт, подбор на персонала
24316004Експерт, политика на цените
11146007Експерт, политическа партия
21666003Експерт, предпечатна подготовка
24226004Експерт, програми и проекти
24215028Експерт, продажби
25126001Експерт, проектиране и програмиране
25136001Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
24236005Експерт, професионално/кариерно ориентиране
22626021Експерт, регистрация на лекарствени продукти
24316003Експерт, реклама
25296001Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии
25216003Експерт, системен софтуер за бази данни
21526011Експерт, системи въздушно обслужване
25196001Експерт, системно осигуряване
24227071Експерт, Сметна палата
24226003Експерт, социално осигуряване
24216001Експерт, стопанска дейност
24226084Експерт, стопанско управление
21536013Експерт, телекомуникации и мрежи за данни
26226012Експерт, техническа информация
25196002Експерт, технологично поддържане
24235011Експерт, труд и работна заплата
24236006Експерт, трудова заетост
24236007Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране
24216006Експерт, търговия
21496036Експерт, управление на въздушното движение
24215021Експерт, управление на собствеността
24236008Експерт, управление на човешките ресурси
24227077Експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
24136003Експерт, финансови и стопански анализи
24126005Експерт, финансово планиране
24126001Експерт, хеджиране
24216032Експерт/Координатор, изложби и събития в музей/художествена галерия
75142001Екстрактьор
72152003Екструдерист
81222003Електровакуумист
72112031Електродчик
81222004Електроерозист
72122004Електрозаварчик
2151Електроинженери
81222005Електролизьор, апаратчик на метални прахове
81222006Електролитчик
74122007Електромеханик
31513005Електромеханик, кораб
7412Електромеханици и електромонтьори
74122008Електромеханошлосер
74122009Електромонтьор
74212001Електромонтьор, електронна апаратура
74132001Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
74222013Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени
74132003Електромонтьор, подстанции
74132002Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
74132004Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
3114Електронни техници
74212002Електрончик
72111020Електропещар
74112001Електротехник, мина
74112002Електротехник, неоново осветление
31513010Електротехник, плаващо техническо средство
74112004Електротехник, поддръжка на сгради
74112003Електротехник, промишлено предприятие
74112005Електротехник, строителен
74112006Електротехник, сценичен и студиен
3113Електротехници
73212007Електротипер
81222007Електрофорезчик
74122010Електрошлосер
73132005Емайлировач, бижутерия
31313031Енергетик
34130002Енорийски работник
26369005Енорийски свещеник
21316017Ентомолог
26365020Епархийски духовен надзорник
22507013Епизоотолог
26369004Епископ
11149033Епископ на Католическата църква в България
22636006Ергоном
22696002Ерготерапевт
26416004Есеист
26528021Естраден певец
93210004Етикетировач (ръчно)
26436002Етимолог
26326007Етнолог
73212016Ецер

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Прехвърляне на ДЗПО към ДОО

2065
Това за прехвърлянето на средствата при ранно пенсиониране от ПФ в ДОО е различно- всъщност е задължително условие и може да се ...

Обр.1 и справката за социални осигуровки от НОИ

22
Здравейте,имем проблрм с осигуровките при положение ,че са подадени обр.1 информацията в нои не се появява.Може ли да ме насочит...

Re: Амортизации на имот и такса смет

60
По по-високата от отчетната стойност или данъчната оценка за нежилищни имоти. От балансови стойности в Местни данъци и такси не...

Пенсиониране

526
Здравейте, имам питане относно пенсиониране. Лицето е на 53 навършени години, със 12 години стаж от втора категория /до 2000 г/....
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове