Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
11144037Игумен на ставропигиален манастир
72142003Извивач, метални плаки
62101007Извозвач, дървен материал
81312003Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра
81412002Изготвител, болкит
75341001Изготвител, даражни гарнитури
74212003Изготвител, корабна електроника
71262006Изготвител, корабни тръбни инсталации
73222013Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран
71262007Изготвител, монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки
75341002Изготвител, тапицерска вложка
72152004Изготвител, телени изделия
7214Изготвители и монтажници на метални конструкции
13496009Издател
44192003Издирвач на адреси
52491006Изкупвач, селскостопанска продукция
33233003Изкупчик (търговия на дребно)
33233004Изкупчик (търговия на едро)
26517005Изкуствовед
72241004Излъсквач, метал
75492003Измервач, феритни и магнитни изделия
43212005Измерител, горивни и строителни материали
72312007Изпитател на бойни припаси и специални пиротехнически средства
75422006Изпитател на взривни материали
72313014Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества
81312082Изпитател, акумулатори
75432001Изпитател, дрехи
73212017Изпитател, изпробвач на фотогравюри
72313010Изпитател, моторни превозни средства
75432002Изпитател, тъкани
72332002Изпитател, хидравлично налягане
44193009Изпълнител
75312004Изпълнител, модели
75331002Изпълнител, ръчна бродерия
11207002Изпълнителен директор
11127023Изпълнителен директор, агенция
11149019Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите
11147022Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11206003Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ
13306025Изпълнителен продуцент
33596002Изпълнителен секретар, консулска служба
11145038Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите
33433009Изпълнителен секретар, офис
24225089Изследовател
21336007Изследовател, екология
72112033Изтегляч, метал
72112034Изтърсвач, форми и отливки
81421002Изцепвач, дунапрен
75492004Изчислител, грешки и отчетник
51512001Иконом
51521003Иконом, домакинство
5152Икономи и домашни помощници
26316029Икономист
26316005Икономист, банково дело
26316006Икономист, външна търговия
26316007Икономист, данъчно облагане
26316008Икономист, доходи и жизнен стандарт
26316009Икономист, иконометрия
26316010Икономист, индустриални отношения
26316011Икономист, индустрия
26316028Икономист, обществени поръчки
26316012Икономист, организация и управление
26316013Икономист, организация на производството
26316014Икономист, организация на труда
26316026Икономист, плановик
26316027Икономист, себестойчик
26316015Икономист, селско стопанство
26316016Икономист, социални грижи и подпомагане
26316017Икономист, социално застраховане
26316018Икономист, социално осигуряване
26316019Икономист, транспорт
26316020Икономист, труд
26316021Икономист, туризъм
26316022Икономист, търговия
26316023Икономист, управление на персонала
26316024Икономист, финанси
26316025Икономист, цени
2631Икономисти
26316002Икономически анализатор
12137015Икономически директор
26316001Икономически съветник
26590010Илюзионист
21663007Илюстратор
26369006Имам
26590011Имитатор
81412003Импрегнатор
26548006Импресарио
24136007Инвестиционен анализатор
24126003Инвестиционен консултант
21496039Инеженер, клиентска поддръжка
21496015Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
21496017Инженер вибродиагностика
21496016Инженер дефектоскопист
21516018Инженер осигурителна техника
21446043Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
21446041Инженер поддръжка
21426023Инженер сграден фонд
21516001Инженер, автоматизация
21446014Инженер, автоматизация на производството
21536012Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен
21446020Инженер, водни турбини
21426002Инженер, водоснабдяване и канализация
21446015Инженер, газови турбини
21446040Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
21516005Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)
21516003Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
21496035Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)
21516004Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
21317031Инженер, генетик
21446016Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
21496018Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност
21446017Инженер, дизелови двигатели
24225105Инженер, държавен служител
21436002Инженер, екология
21516006Инженер, електрически илюминации и ефекти
21516007Инженер, електрически контактни мрежи
21516017Инженер, електрически контрол
21516008Инженер, електрически машини и апарати
21516009Инженер, електрически подсистеми
21516019Инженер, електробезопасност
21516010Инженер, електромеханично оборудване
21526004Инженер, електроник
21526005Инженер, електроник (компютърен дизайн)
21526003Инженер, електроник (полупроводникова техника)
21526006Инженер, електронни инструменти и прибори
21526002Инженер, електронно-технически архив
21516011Инженер, електрообзавеждане
21516002Инженер, енергетик
21516012Инженер, енергиен диспечер
21446045Инженер, железопътен транспорт
21426003Инженер, железопътно строителство
21496010Инженер, изследване на труда
21426004Инженер, инвеститорски контрол
21446021Инженер, индустриални машини и системи
21446022Инженер, инструментална екипировка
21426005Инженер, иригации
21496040Инженер, качество
21446023Инженер, климатични инсталации
21446042Инженер, конструктор
21426006Инженер, конструктор в строителството
21436001Инженер, контрол по замърсяване на въздуха
21526007Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика
21446018Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
21417006Инженер, координатор по заваряване
21446025Инженер, корабни двигатели
21446026Инженер, корабни машини и механизми
21446027Инженер, корабостроене и кораборемонт
21526008Инженер, космическа техника и апаратура
21446012Инженер, криогеник
21446028Инженер, локомотивни двигатели
21466002Инженер, маркшайдер
21496032Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия
21496029Инженер, медицинска радиологична физика
21496030Инженер, медицинска санитарна физика
21466003Инженер, металург
21466004Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)
21466005Инженер, металург (добив на черни метали)
21466006Инженер, металург (радиоактивни материали)
21466007Инженер, металург (технология на леенето)
21446013Инженер, механик
21446044Инженер, механобезопасност и технически надзор
21466008Инженер, минен
21466010Инженер, минен (добив на въглища)
21466011Инженер, минен (добив на метални руди)
21466012Инженер, минен (технология на минното производство)
21466009Инженер, минен диспечер
21466018Инженер, минен проектант
21466013Инженер, минна електромеханика
21446029Инженер, минни машини
21466014Инженер, минно строителство
21426007Инженер, мостово строителство
21466015Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища
21466016Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми
21456004Инженер, обработка на светлочувствителни материали
21496034Инженер, оптика
21516013Инженер, осветителна техника
21446030Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
21496011Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
21456005Инженер, очистване на вода
21446031Инженер, парни и водогрейни котли
21446032Инженер, парни турбини
21496012Инженер, патентен
21446050Инженер, поддръжка асансьорна техника
21516014Инженер, пренос на електроенергия
21436003Инженер, пречистване на води
21426008Инженер, пристанищно строителство
21426022Инженер, проектант
21416002Инженер, производствена ефективност
21416003Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие
21416001Инженер, производство
21426010Инженер, пътно строителство
21536002Инженер, радиотелеграфист
21516015Инженер, разпределение на електроенергия
21466017Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
21516016Инженер, релейна защита
21526014Инженер, роботика
21446033Инженер, руднична вентилация и аеродинамика
21536011Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
21446034Инженер, самолетни двигатели
21526009Инженер, самолетно оборудване
21526010Инженер, самолетоводещи съоръжения
21446019Инженер, самолетостроене
21496031Инженер, санитарно инженерство
21426011Инженер, санитарно строителство
21446035Инженер, селскостопанско машиностроене
21496013Инженер, системи (без компютърни)
21446036Инженер, смазочни системи
21446037Инженер, сондажни машини
21426012Инженер, строителен
13236005Инженер, строителен надзор
21426013Инженер, строителни конструкции
21426014Инженер, строителство във вода
21426015Инженер, строителство на комини
21426016Инженер, строителство на куполи и кули
21426009Инженер, строителство на сгради и съоръжения
21536003Инженер, телекомуникация
21536004Инженер, телекомуникация (космичен )
21536005Инженер, телекомуникация (радарни системи )
21536006Инженер, телекомуникация (радио)
21536007Инженер, телекомуникация (сигнални системи)
21536008Инженер, телекомуникация (телевизия )
21536009Инженер, телекомуникация (телеграф)
21536010Инженер, телекомуникация (телефон)
21496009Инженер, техническа безопасност
21426017Инженер, технолог в строителството
21456006Инженер, технология на боите и лаковете
21456007Инженер, технология на горивата
21456008Инженер, технология на изкуствените влакна
21456009Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия
21456010Инженер, технология на органичния синтез и полимерите
21456011Инженер, технология на пластмасите
21456012Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство
21446039Инженер, топлоенергетика
21426019Инженер, тунелно строителство
21526001Инженер, хардуер
21446038Инженер, хидравлични и пневматични машини
21426020Инженер, хидроенергийно строителство
21426001Инженер, хидролог
21426021Инженер, хидромелиоративно строителство
21456001Инженер, химик
21456002Инженер, химик (нефт и природен газ)
21456003Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ
21456013Инженер, химически процеси
21456014Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
21496033Инженер, ядрена енергетика
2143Инженер-еколози
21496014Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения
21496019Инженер-технолог, дървообработване
21496028Инженер-технолог, електротехнически изделия
21496020Инженер-технолог, керамично производство
21496021Инженер-технолог, кожарско и обувно производство
21416004Инженер-технолог, опаковане на продукция
21496022Инженер-технолог, полиграфическо производство
21426018Инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции
21496023Инженер-технолог, стъклопроизводство
21496024Инженер-технолог, текстилно производство
21496025Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
21496026Инженер-технолог, циментово производство
21496027Инженер-технолог, шивашко производство
21456015Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
2145Инженер-химици
2141Инженери в промишленото производство
2152Инженери по електроника
215Инженери по електротехнологии
2153Инженери по телекомуникационни технологии
42113011Инкасатор, банка/финансова/платежна институция
42142002Инкасатор, дългови задължения
42142003Инкасатор, наеми
42142004Инкасатор, плащания
42141001Инкасатор, събирач на данъци и такси
4214Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях
33433005Инспектор
26195010Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
12137052Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието
24227106Инспектор в служба "Военна информация"
31193057Инспектор ведомствен технически надзор
31514012Инспектор картно бюро, корабоплаване
26526002Инспектор на оркестър
26526003Инспектор на хор
24226086Инспектор по банков надзор
31173032Инспектор по безопасността в минодобива
32574004Инспектор по обществено здраве
32574005Инспектор по обществено здраве, специализант
32574006Инспектор по обществено здраве, със специалност в системата на здравеопазването
31193059Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
33593014Инспектор подготовка на кадри
31194071Инспектор технически надзор, съоръжения с повишена опасност
33125002Инспектор, банка/финансова/платежна институция
32573007Инспектор, безопасност на продукти
31193047Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт
33593020Инспектор, ветеринарномедицински служби
33593013Инспектор, гражданска защита
24226057Инспектор, гражданско въздухоплаване
24225100Инспектор, държавен служител
31133017Инспектор, електробезопасност
43233010Инспектор, железопътна транспортна служба
32573002Инспектор, здраве и безопасност при работа
42123002Инспектор, игра в казино
33153001Инспектор, иск
31133018Инспектор, качество (електрически продукти)
31143009Инспектор, качество (електронни продукти)
31153063Инспектор, качество (механична техника)
75432003Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
75433004Инспектор, качество на производствените процеси
31193048Инспектор, контрол на общоопасни средства
32573001Инспектор, медицинска екология
33513002Инспектор, митнически документи
23595049Инспектор, Национален инспекторат по образованието
24226053Инспектор, областно звено
33593015Инспектор, общественото хранене
33153002Инспектор, осигурителен иск
33513003Инспектор, паспортна проверка
33533003Инспектор, пенсионен
33533002Инспектор, пенсионен архив
33553002Инспектор, полиция
26356018Инспектор, пробация
31123017Инспектор, противопожарна охрана
31123016Инспектор, противопожарна охрана на сграда
31193049Инспектор, разследване на пожари
44193012Инспектор, салон
33533004Инспектор, социално осигуряване
33533005Инспектор, социално-осигурителни рискове
33593017Инспектор, тегло и мярка
31233002Инспектор, технически надзор
31153064Инспектор, технически стандарти
43233011Инспектор, транспортна служба
32573003Инспектор, трудова медицина
33533001Инспектор, трудови злополуки
33593016Инспектор, търговия
33593018Инспектор, услуги
23596047Инспектор, учебна дейност
31113011Инспектор, фактори работна среда
33593019Инспектор, цени
3257Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
51693007Инструктор
34233001Инструктор, безмоторно летене
22653002Инструктор, диетично хранене
34233005Инструктор, езда
34233002Инструктор, парашутизъм
34223007Инструктор, плуване
31193050Инструктор, превозни бригади
34223010Инструктор, спортен
34233003Инструктор, управление на платноход
5165Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства
26528022Инструменталист, солист
72223006Инструменталчик
34323005Интериорен дизайнер
3432Интериорни дизайнери и декоратори
42292003Информатор
42292001Информатор, приемна
42223005Информатор, пътническо обслужване
42292002Информатор/културна организация/културен институт
26336002Историк
21316019Ихтиолог

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Дерегистрация ДДС

10
Здравейте! През м.01.2020 г регистрирах 6 свързани фирми по ДДС на основание чл.96, ал. 10 от ЗДДС т.е. които последователно изв...

СОЛ и трудов договор

70
Подкрепям по-горните мнения, особено в частта за ТД и собственик на търговско дружество. Има различни виждания, ако има друг упр...

Корекция на декл чл 92 ЗКПО

64
Мисля си, че ГФО и ГОД са според счетоводното отчитане на разходите и счетоводния финансов резултат. Това, че за данъчни цели се...

Върната продукция продадена предходна година

377
Благодаря!
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове