Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
51618002Гадател
81312080Газголдерчик
72112027Газовчик
72122003Газорезчик
81112002Газоспасител
81222002Галванизатор
72112028Галванотехник
72142001Галванотехник, кораб
72112029Галтовчик
34352021Гардеробиер, театрални костюми
26336001Генеалог
11207001Генерален директор
11209039Генерален директор на Българска телеграфна агенция
11127072Генерален директор, администрация
11126080Генерален комисар, МВР
11127040Генерален консул
11149026Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
14313001Генерален секретар, спортна организация
21317030Генетик, животни
21316015Генетик, растения
26326003Географ
26326004Географ, икономическа география
26326005Географ, политическа география
26326006Географ, физическа география
21656001Геодезист
21146002Геолог
21146006Геолог, инженерна геология
21146007Геолог, микропалеонтолог
21146008Геолог, минен
21146003Геолог, океанография
21146004Геолог, палеонтолог
21146009Геолог, петрологография и вулканология
21146005Геолог, стратиграф
21146010Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища
2114Геолози и геофизици
21146011Геомагнетист
21146012Геоморфолог
21146013Геофизик
21146014Геофизик, вулканолог
21146015Геофизик, геомагнетист
21146016Геофизик, геоморфолог
21146017Геофизик, ледолог (гласиолог)
21146018Геофизик, океанограф
21146019Геофизик, приложна геофизика
21146020Геофизик, хидролог
81112003Геофизичен оператор
73212013Гилюшьор
7123Гипсаджии
71232001Гипсаджия
71232003Гипсаджия, мазач
71232002Гипсаджия, орнаменти
13247038Главен авиоинженер, директор дирекция
26217002Главен архивист
21617001Главен архитект
11207052Главен архитект, община/район
11127104Главен архитект, Столична община
24227080Главен асистент
23107003Главен асистент, висше училище
26227008Главен библиограф
26227003Главен библиотекар
23596010Главен възпитател
24226016Главен вътрешен одитор
24227028Главен вътрешен одитор, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
34342001Главен готвач
33526002Главен данъчен инспектор
12195014Главен директор, банка
11127043Главен директор, главна дирекция в администрация
11127089Главен директор, главна дирекция в Столична община
11149020Главен директор, организация на работниците и служителите
26527009Главен диригент
11127008Главен държавен здравен инспектор
24226041Главен експерт
22696008Главен експерт, лекарствена безопасност
24226042Главен експерт, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
11146006Главен експерт, политическа партия
24227069Главен експерт, Сметна палата
13217016Главен енергетик
26317004Главен икономист
24227058Главен инженер
13227004Главен инженер, добивна промишленост
24226008Главен инженер, община/район
12136051Главен инженер, предприятие
13217003Главен инженер, преработваща промишленост
24227009Главен инженер, Столична община
13236003Главен инженер, строителство
24226043Главен инспектор
26197016Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
24226002Главен инспектор, администрация
42123001Главен инспектор, игра в казино
51621002Главен камериер/камериерка, хотел
26315030Главен касиер
42113010Главен касиер, банка/финансова/платежна институция
12137002Главен касиер, Българска народна банка
11125079Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване
12237010Главен конструктор
13215019Главен корабостроител
13116006Главен лесничей
24227001Главен методолог, НОИ
13215023Главен метролог
13217017Главен механик
31513001Главен механик на кораб/катер/влекач
33513006Главен митнически специалист
11149032Главен мюфтия
12237005Главен научен секретар
24226018Главен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
12137038Главен одитор, Българска народна банка
24227023Главен одитор, Сметна палата
26547016Главен оператор
31537001Главен пилот
13246036Главен пилот, директор дирекция
54115001Главен пожарникар
26546013Главен програмен селекционер
11117025Главен прокурор
24226044Главен публичен изпълнител
11126090Главен ревизор по безопасността на транспорта
31193062Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен
26427001Главен редактор
13305017Главен редактор, радио/телевизия
26547009Главен режисьор
13426018Главен рехабилитатор
11146044Главен секретар на СВ. Синод
11127026Главен секретар, администрация
11127102Главен секретар, администрация на МС
11127002Главен секретар, администрация на Народно събрание
11127001Главен секретар, администрация на Президента
14317002Главен секретар, Народен театър
11146015Главен секретар, организация
11127027Главен секретар, Сметна палата
14317003Главен секретар, спортна организация
51312001Главен сервитьор
34342002Главен сладкар
33593026Главен специалист
33213004Главен специалист, застрахователна дейност
33524007Главен специалист, Сметна палата
51113002Главен стюард/стюардеса
24116002Главен счетоводител
12137003Главен счетоводител, Българска народна банка
24227013Главен счетоводител, бюджетен
24227014Главен счетоводител, държавен служител
24226012Главен счетоводител, община/район
35223024Главен телеграфист на кораб, радио
41103004Главен технически сътрудник
13217015Главен технолог, преработваща промишленост
13217013Главен технолог, ядрен енергиен блок
13217014Главен технолог, ядрена централа
34227011Главен треньор
26217003Главен уредник, галерия за изкуства
26217001Главен уредник, музей
23527020Главен учител на деца с нарушено зрение
23527012Главен учител на деца с умствена изостаналост
23307018Главен учител по религия в гимназиален етап
23417011Главен учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23307017Главен учител по религия в прогимназиален етап
23307012Главен учител спортна подготовка
23427004Главен учител, детска градина
23557006Главен учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23567005Главен учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557012Главен учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597018Главен учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23427008Главен учител, музика в детска градина
23547006Главен учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23417004Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23307011Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23307010Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23427012Главен учител, подготвителна група
23207004Главен учител, практическо обучение
23597024Главен учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23527004Главен учител, ресурсен
23597030Главен учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597036Главен учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557018Главен учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557024Главен учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
23207008Главен учител, теоретично обучение
23597042Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23417008Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23537006Главен учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
11127045Главен финансов директор, Българска народна банка
24227074Главен финансов инспектор
33526003Главен финансов ревизор
26527010Главен хормайстор
26547015Главен художествен ръководител, театрален
26517004Главен художник
26117022Главен Юрисконсулт
24227032Главен юрисконсулт, държавен служител
12137001Главен юрист, Българска народна банка
11125094Главен, старши и правителствен процесуален агент
13426016Главна акушерка
13426012Главна медицинска сестра
3434Главни готвачи
11207026Главно надзорно лице
73181022Гладач
91210001Гладач, преса (ръчно)
91210002Гладач, ютия
75122001Глазировач
73162006Глазировач, ел.порцеланови изделия
73162007Глазировач, електронни елементи
73162008Глазировач, керамични изделия
73162009Глазировач, метални елементи
73162010Глазировач, стъкло
75122002Гланцировач
51641001Гледач, дресирани животни
61231005Гледач, копринени буби (бубар)
51641002Гледач, лабораторни животни
61291004Гледач, работен добитък
51641009Гледач,служебни животни
75411001Гмуркач
75412002Гмуркач, изваждане на потънали съдове
11125095Говорител на МВнР
11116015Говорител на Министър-председателя
26566001Говорител, новини
26566002Говорител, радио
26566003Говорител, телевизия
33593023Горски инспектор
62101008Горски пазач
62101003Горски работник
62101018Горски работник, дървесна дестилация (традиционна техника)
62101004Горски работник, сезонен
621Горски работници и сродни на тях
6210Горски работници и сродни на тях
54143011Горски стражар
23106008Гост-преподавател, висше училище
14123010Гостилничар
51202001Готвач
94110001Готвач, заведение за бързо хранене
512Готвачи
5120Готвачи
73162011Гравьор
73132004Гравьор, бижутерия
72223013Гравьор, метал
26516001Гравьор, офортист
73162001Гравьор, стъкло
73212014Гравьор-печатар
61131002Градинар
61131003Градинар, сезонен
6113Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници
611Градинари и растениевъди
11117048Градски прокурор
73112002Градуировач, точни инструменти
33513001Граничен ветеринарен инспектор
54124010Граничен контрольор
72152002Гранульор
21663008Графичен дизайнер
2166Графични и мултимедийни дизайнери
26436001Графолог
72312002Гресировач
51422001Гримьор
51631002Гробар
71321005Грундировач
75211002Грундировач-байцвач на дърво
73142001Грънчар
7314Грънчари и сродни на тях
53111003Гувернантка
61131004Гъбар

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Прехвърляне на ДЗПО към ДОО

2065
Това за прехвърлянето на средствата при ранно пенсиониране от ПФ в ДОО е различно- всъщност е задължително условие и може да се ...

Обр.1 и справката за социални осигуровки от НОИ

22
Здравейте,имем проблрм с осигуровките при положение ,че са подадени обр.1 информацията в нои не се появява.Може ли да ме насочит...

Re: Амортизации на имот и такса смет

60
По по-високата от отчетната стойност или данъчната оценка за нежилищни имоти. От балансови стойности в Местни данъци и такси не...

Пенсиониране

526
Здравейте, имам питане относно пенсиониране. Лицето е на 53 навършени години, със 12 години стаж от втора категория /до 2000 г/....
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове