Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
93320004Файтонджия
43112005Фактурист
21316042Фармаколог, токсикология
22627003Фармацевт магистър
22627005Фармацевт магистър, аналитик
22627004Фармацевт магистър, инспектор
22627006Фармацевт магистър, технолог
22626001Фармацевт, индустриален
22627008Фармацевт, магистър, анализ на лекарствените продукти
22627016Фармацевт, магистър, военномедицинско снабдяване
22627009Фармацевт, магистър, клинична фармация
22627015Фармацевт, магистър, клинична химия
22627010Фармацевт, магистър, лечебни растения и фитофармацевтични продукти
22627011Фармацевт, магистър, организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
22627012Фармацевт, магистър, организация и икономика на фармацевтичното производство
22627013Фармацевт, магистър, технология на лекарствата с биофармация
22627014Фармацевт, магистър, токсикология и токсикологичен анализ
22626018Фармацевт- магистър, медицински представител
13427026Фармацевт-магистър, заместник-ръководител на аптека
13427021Фармацевт-магистър, контрол върху качеството на лекарствените продукти
13427020Фармацевт-магистър, ръководител на аптека
2262Фармацевти
21426024Фасаден инженер
12195006Фасилити мениджър
11145043Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите
22403001Фелдшер
22403002Фелдшер, специализант
22403003Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването
75141001Ферментатор
61293017Фермер, дивечовъд
61212002Фермер, животновъд
63202001Фермер, животновъдство за собствено потребление
61292001Фермер, зайцевъд
61212003Фермер, коневъд
61232003Фермер, отглеждане на копринени буби
62212002Фермер, отглеждащ аквакултури
61112002Фермер, отглеждащ захарно цвекло
61112003Фермер, отглеждащ зеленчуци
61112004Фермер, отглеждащ зърнени култури
61112005Фермер, отглеждащ лен
61122001Фермер, отглеждащ лозя
61112006Фермер, отглеждащ люцерна
61122002Фермер, отглеждащ овощни дървета
61122003Фермер, отглеждащ плодове
61112007Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове)
61222001Фермер, отглеждащ птици
61112008Фермер, отглеждащ тютюн
61112009Фермер, отглеждащ фъстъци
61122004Фермер, отглеждащ хмел
61212004Фермер, производител на кожи
61212005Фермер, производител на млечни продукти
61212006Фермер, производител на мляко
61222002Фермер, производител на яйца
61232001Фермер, пчелар
61232002Фермер, пчеловъд
61292002Фермер, развъждащ кръстосани животни
61212007Фермер, развъждащ племенни животни
61222003Фермер, развъждащ птици в инкубатор
63102001Фермер, растениевъдство за собствено потребление
62212003Фермер, рибовъд
61142001Фермер, смесени култури
63102002Фермер, смесени култури за собствено потребление
61302001Фермер, смесено стопанство
72112054Феросплавчик
61131006Фиданкопроизводител
21116005Физик
21116006Физик, акустик
21116007Физик, атомна физика
21116008Физик, балистик
21115025Физик, биофизика
21116009Физик, електричество и магнетизъм
21116010Физик, електроник
21115021Физик, медицинска радиологична физика
21115022Физик, медицинска санитарна физика
21116011Физик, механика
21116012Физик, молекулярна физика
21116013Физик, оптика
21115023Физик, радиационна хигиена
21115024Физик, радиобиология
21116014Физик, теоретична физика
21116015Физик, термодинамика
21116016Физик, топлофизика
21116017Физик, физика на елементарните частици
21116018Физик, физика на полупроводниците
21116019Физик, физика на твърдото тяло
21116020Физик, хидродинамика
21316039Физиолог
22506001Физиолог, животни
21316040Физиолог, растения
22646006Физиотерапист
2264Физиотераписти
2111Физици и астрономи
26545027Филмов експерт
2654Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях
44113004Филмотекар
26436009Филолог
26436010Филолог, графолог
26436011Филолог, етимолог
26436012Филолог, лексикограф
26436013Филолог, морфолог
26436014Филолог, семантолог
26436015Филолог, фонолог
26336004Философ
2633Философи, историци и политолози
81112037Филтърджия
24136001Финансов анализатор
12117001Финансов директор
24227097Финансов инспектор
24116012Финансов контрольор
24227031Финансов контрольор, държавен служител
12117002Финансов мениджър
33525001Финансов ревизор
2413Финансови анализатори
2412Финансови и инвестиционни консултанти
241Финансови специалисти
75361024Финишист, каучуково-обувни изделия
73162020Фирмописец
34233004Фитнес инструктор
3423Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт
21316024Фитолог
81112038Флотационен работник
81112039Флотиер
72112055Флюсовар
72112056Флюсодобивчик
26528028Фолклорист
44113005Фондохранител, музей/художествена галерия
26436016Фонолог
44113006Фонотекар
72112057Формовчик
73142010Формовчик, абразивно колело
71142007Формовчик, бетонни изделия
73191007Формовчик, восъчни основи (пчелни пити)
73212010Формовчик, електротипер
73142011Формовчик, керамични изделия
73212011Формовчик, стереотипер
73152025Формовчик, стъклени изделия
75492014Формовчик, стъклени лещи
74121002Формовчик, фолио
73212031Фотогравьор
21656007Фотограметрист
34313001Фотограф
73212032Фотограф, фотогравюри
3431Фотографи
52410003Фотомодел
73222012Фотонаборчик
34313002Фоторепортер
73212033Фоторетушьор
44113007Фототекар
73212034Фотоцинкограф
72232041Фрезист
73212035Фрезист-монтажист, клишета
51618004Френолог
51412001Фризьор
5141Фризьори
514Фризьори, козметици и сродни на тях
61291003Фуражист
75221009Фурнирослепвач
73152026Фускаджия
75111020Футеровчик

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Втори ТД или ГД

34
Здравейте, става въпрос за бюджетно у-ще. Имам 5 лица от персонала на които по програма трябва да и начисля определен сума, но и...

Бюджетно счетоводство / училище/

139
Благодаря Ви Аз взимам сч записвания които посочихте ,но се оказа че имам колежки които взимат записванията през гр 30. Претисни...

Болничен на СОЛ и ДУК

260
Цитат на: ХХХХХ в 30.06.2020, 11:26 " Е, щом е в една фирма /че и при ДУ и при СОЛ нама работодател /, ще Ви е по-лесно. Имайте...

Въпрос относно наемане на фрийлансър(и) и счетоводство

56
Здравейте, интересува ме наложащо ли е сключването на граждански договор, ако се наема фрийлансър от сайтове като Freelancer.com...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове