Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
73152019Обгорвач, стъкло
24225107Областен координатор, организация на работниците и служителите
24225091Областен мениджър, банка/финансова/платежна институция
11127009Областен управител
53123004Образователен медиатор
51631004Обредник
93290016Обрезвач, каучукови изделия
81112010Обрушвач, бордове в открити рудници
52460002Обслужващ на щанд, кафетерия
511Обслужващ персонал в транспорта
5245Обслужващ персонал на бензиностанции
5246Обслужващ персонал на хранителни щандове
5163Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори
93290017Обслужващ работник, промишлено производство
96290004Обслужващ работник, увеселителен парк
51113003Обслужващ, аерогара
51422005Обслужващ, баня
52450001Обслужващ, бензиностанция/газостанция
51312002Обслужващ, бюфет/лавка
53123002Обслужващ, деца в училища
51113004Обслужващ, корабни кабини
52460003Обслужващ, кулинарен щанд
52490001Обслужващ, магазин
51631005Обслужващ, погребално бюро
51113005Обслужващ, полета
52460001Обслужващ, салатен бар
51422006Обслужващ, сауна
75361007Обущар
7536Обущари и сродни на тях
96220001Общ работник
92150006Общ работник, горско стопанство
96210004Общ работник, музей
92140004Общ работник, оранжерия/парник
93130003Общ работник, поддържане на сгради
93290018Общ работник, промишлеността
93130002Общ работник, разрушаване на сгради
92130004Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
93130001Общ работник, строителство на сгради
24227078Обществен посредник
411Общи административни служители
4110Общи административни служители
41ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
9622Общи работници
11119021Общински съветник
2211Общопрактикуващи лекари
61221004Овоскопист
61121006Овощар
6112Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения
81822004Огняр
72152015Огъвач, кабели и метални въжета
24116007Одитор
24116018Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
21336006Одитор, екология
24216010Одитор, качество
24227025Одитор, Сметна палата
2411Одитори и счетоводители
21326015Озеленител
75431006Окачествител, кожи
75432007Окачествител, продукти (без храни и напитки)
75432008Окачествител-опаковач, монети и медали
21146024Океанограф, геолог
21146025Океанограф, геофизик
11117047Окръжен прокурор/ Военно-окръжен прокурор
72122008Оксиженист
72122009Оксиженист, газозаварчик
51618003Окултист
11119008Омбудсман
93210006Опаковач
54123007Оперативен дежурен
33553011Оперативен работник
3313Оперативни счетоводители
3511Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
81712008Оператор eтерификация
81122015Оператор в командна зала
81313078Оператор избелителни разтвори
31323011Оператор на дезинфекционна рамка
81892032Оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване
81122016Оператор на силозен склад
81712007Оператор обезводняване, мерсеризация и балиране
31153059Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153061Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
31153060Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153058Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества
81712005Оператор производство на листова целулоза
31343009Оператор реактор, преработваща промишленост
31393003Оператор с контролни функции, производство на целулоза
35213023Оператор субтитри
81712006Оператор сушене и балиране
83422009Оператор, автогудронатор
81602044Оператор, автоклав
81602012Оператор, автоклав (месо и риба)
31333003Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
31393004Оператор, автоматизирана монтажна линия
81602078Оператор, автоматична поточна линия, тютюневи изделия
35213012Оператор, анимационен филм
35213014Оператор, аудиосъоръжения
83432010Оператор, бент (док)
31313005Оператор, блок в електроцентрала
81602046Оператор, вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител
81602079Оператор, вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн
81602020Оператор, вакуумен съд за кондензирано мляко
81602045Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции
81313070Оператор, вакуумна вана в химически и сродни на тях процеси (без нефт и природен газ)
81602047Оператор, вакуумна пещ (хранителни продукти)
31353007Оператор, валцова машина
83432011Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел)
31323004Оператор, вентилационно оборудване
81602080Оператор, вибро навлажнителен тунел
31313006Оператор, водна турбина
31323005Оператор, воднопреработвателна станция
31323006Оператор, воднопречиствателна станция
31313014Оператор, водоподготвителни и кондензационни инсталации
41321001Оператор, въвеждане на данни
83432012Оператор, въжена железница
83432013Оператор, въжена линия (седалкова), лифт
31313015Оператор, възлова станция
31313007Оператор, газгенератор (газгенераторчик)
31313016Оператор, газова електроцентрала
81891030Оператор, газокомпресорни агрегати
31223009Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа
31313008Оператор, генератор
31313017Оператор, геотермална централа
72232036Оператор, гилотина за разкрояване (метал)
31313018Оператор, главно електротабло (електроцентрала)
31333004Оператор, горелка (химически и други сродни на тях процеси)
81122009Оператор, гравитационно оборудване (мина)
81312050Оператор, гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
81312051Оператор, дестилатор (парфюми)
31343001Оператор, дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
81313071Оператор, дестилатор/еднократно (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313072Оператор, дестилатор/непрекъснато (химически процеси - без нефт и природен газ)
81312052Оператор, дестилаторно оборудване (парфюми)
81602064Оператор, дестилиране на спиртни напитки
81313059Оператор, дехидратор (петролни залежи)
81132003Оператор, драга/земекопачка/ескаватор
35213015Оператор, дублиращи съоръжения
81722012Оператор, дъскорезница
81712010Оператор, дялане/дълбаене (хартиена каша)
81313073Оператор, екстрактор (дестилация на дървен материал)
81313060Оператор, екстрактор (химически и други сродни на тях материали)
83432014Оператор, елеватор
31313019Оператор, електрическа подстанция
31353001Оператор, електродъгова пещ за облагородяване
73232016Оператор, електроерозист
35213016Оператор, електронна аудио-визуална техника
81142015Оператор, залепвач на детайли
35213017Оператор, записващи устройства
81892023Оператор, зареждане с гориво
73222029Оператор, зареждач на роли
81712011Оператор, избелване на хартия
81712009Оператор, изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
81313074Оператор, изпарител (химически процеси - без нефт и природен газ)
72232037Оператор, изработване на печатни платки
61221005Оператор, инкубатор
81213022Оператор, инсталация за гранулиране на шлака
81602063Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки
81142016Оператор, инсталация за размесване на бетон
35123008Оператор, инсталиране софтуер
81313061Оператор, инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях материали)
81412016Оператор, каландър (каучук)
81542008Оператор, каландър (текстил)
31333005Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
35213018Оператор, камера
35213020Оператор, камера (телевизия)
81412015Оператор, каучуково производство
81312048Оператор, компаудировчик
31323007Оператор, компресор
73213038Оператор, компютърна предпечатна подготовка
83432015Оператор, конвейер
31353002Оператор, конвертор
81313075Оператор, конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
35223012Оператор, конструиране и технология на съобщителна апаратура
42223002Оператор, контактен център
31333020Оператор, контрол на процеси в химическото производство
31333006Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне
31343002Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)
31333019Оператор, контролно табло (химическо производство)
41312004Оператор, копирна техника
31333007Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси)
81132005Оператор, кран (нефтени и газови кладенци)
83432020Оператор, краново-фартова техника
81811030Оператор, лакировач/емайльор на преходни детайли и възли
81722013Оператор, лентов трион
81142017Оператор, лепач на главички (шлайфграфери)
31353008Оператор, линия за елуксация
31393006Оператор, манипулатор
31353005Оператор, машина за коксосортировка
31353009Оператор, машина за леене
31353010Оператор, машина за нарязване на прокат
31353011Оператор, машина за обработка на фолио
73222030Оператор, машина за отливки
81122007Оператор, машина за рязане на скални материали
83412005Оператор, машини за горското стопанство
81122008Оператор, мелница в обогатителна фабрика
81602027Оператор, мелница за зърно
81602028Оператор, мелница за подправки
81812040Оператор, мелница за тухларска глина
35213021Оператор, микрофон
35113004Оператор, мониторинг център
31393005Оператор, монтажен конвейер
35223010Оператор, морзов код (радист), радиотелеграфист
83432016Оператор, мост
83412006Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието
83412007Оператор, моторизирано оборудване за горското стопанство
31313009Оператор, мрежова топлофикационна станция
31333008Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
81712012Оператор, нагряване на хартиена каша
43235004Оператор, наземно обслужване
81812039Оператор, обдухване на електропорцеланови изделия
81122010Оператор, обогатителна фабрика
81132006Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
81213023Оператор, оборудване за карбонизация на метал
81312053Оператор, оборудване за моделиране (тоалетни принадлежности)
81313062Оператор, оборудване за обработка, манипулация на суров петрол
81602065Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
81602058Оператор, оборудване за печене на кафе/какао
81542009Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
81222018Оператор, оборудване за почистване на метал
81811035Оператор, оборудване за почистване на стъкло
81602066Оператор, оборудване за приготвяне на малц
81132007Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци
81602053Оператор, оборудване за рафиниране на захар
81602067Оператор, оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво
81602048Оператор, оборудване за хидрогениране (масла и мазнини)
31393008Оператор, обработване (радиоактивни отпадъци)
31323012Оператор, обработка на водата
81122011Оператор, обработка на камъни (каменоделна)
81122012Оператор, обработка на минерали
43212009Оператор, определяне на маршрута на товарите
81213024Оператор, отвръщач на изделия от благородни и цветни неблагородни метали
81812041Оператор, отпечатване на щанца (матрица) за керамика и порцелан
81722011Оператор, отрязващ трион за трупи
81822006Оператор, парна машина
81542007Оператор, парна преса
31313010Оператор, парна турбина
81822005Оператор, парни и водогрейни съоръжения
31313020Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)
81312046Оператор, пастировчик на плочи
35113001Оператор, периферни устройства
31333014Оператор, пещ (производство на кокс)
31323008Оператор, пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
31353003Оператор, пещ за облагородяване
31333001Оператор, пещи (химически и други сродни на тях процеси)
31353004Оператор, пещи за бъркане на топено желязо
81811031Оператор, пещи за закаляване/темпериране на стъкло
81811032Оператор, пещи за изпичане
31333002Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
81811033Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди
81812036Оператор, пещи за изпичане на фрита
31353012Оператор, пещи за повторно загряване (метал)
81811034Оператор, пещи за производство на стъкло
81142021Оператор, пещи за производство на цимент
81213020Оператор, пещи за термична обработка на метал
31353013Оператор, пещи за топене на метал
81213021Оператор, пещи за циментация на метал
81312054Оператор, подготвител на смеси, разтвори и полуфабрикати за електронни елементи
35123009Оператор, подпомагане на потребители
31353014Оператор, полир-машина
31323009Оператор, помпена станция
31343003Оператор, помпена станция (нефт и природен газ)
31333010Оператор, понополиурстанчик
31333015Оператор, преработка на фенол
81812037Оператор, преса
81712019Оператор, преса за картонени изделия
72232035Оператор, преса за метал
73222027Оператор, преса за печатане
81602043Оператор, преса за плодове/зеленчуци
81313063Оператор, пресяване, прецеждане на химически и сродни на тях материали
81712013Оператор, пречистване на хартиена каша
31323010Оператор, пречиствателна инсталация
31323002Оператор, пречиствателна станция
81312047Оператор, приготвител на смеси
82122022Оператор, производствена линия
82113020Оператор, производство на автомобилни компоненти
81312055Оператор, производство на акумулатори
31333016Оператор, производство на изкуствени торове
31333017Оператор, производство на кокс
82122021Оператор, производство на колектори
81313079Оператор, производство на парафин
72232038Оператор, производство на силови, полупроводникови изделия
81712020Оператор, производство на хартия
81142020Оператор, производство на цимент
81112018Оператор, пулт за управление и свръзка
35213013Оператор, пулт за художествено осветление
73222031Оператор, пулт на печатарско оборудване
81132008Оператор, пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132009Оператор, пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци)
83422008Оператор, пътно-строителни машини
35223011Оператор, радиопредавателни съоръжения
35223013Оператор, радиосъоръжения (кораби)
35223014Оператор, радиосъоръжения (летателни средства)
35223015Оператор, радиосъоръжения (наземни)
35213024Оператор, радиотехника и телевизия
83412008Оператор, разкройваща-разтрупваща-сортираща машина
81712014Оператор, разтваряне на хартиена каша
31343004Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
81313077Оператор, реактор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313076Оператор, реактор-конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81222019Оператор, регулировчик на електролизни вани
72232039Оператор, режещи инструменти
31333012Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)
31393007Оператор, робот
73222028Оператор, ръчна преса
81712021Оператор, рязане на картон (велпапе)
83412004Оператор, селскостопански машини
83412009Оператор, семе- и плодосъбирачна машина
81313064Оператор, сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
83412010Оператор, сеялна, лесопосадъчна и лесомелиоративна машина
54143013Оператор, сигурност
31333009Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)
31313021Оператор, слънчева електроцентрала
81602081Оператор, смесител тютюнева линия
81132010Оператор, сондажно оборудване (кладенци)
83422010Оператор, сонетка, пилотонабивачка
81712015Оператор, сортиране на хартиена каша
31313022Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала
35223016Оператор, стая с контролни съоръжения
81602019Оператор, стифир машина
35223017Оператор, строителство и експлоатация на съобщителни системи
35213022Оператор, студийно устройство
31313011Оператор, сушилни пещи и барабани
31333013Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
81712022Оператор, съединяване на хартия
81132004Оператор, съоръжение за пробиване на дупки
35223018Оператор, съоръжения за пренос
83422011Оператор, съоръжения за прокарване на тунели (строителство)
31323003Оператор, съоръжения на бент
72232040Оператор, съпротивление на отместване, срязване
73212003Оператор, текстообработваща машина
41312005Оператор, телеграф
35223019Оператор, телеграфически съоръжения
35223020Оператор, телекомуникационни съоръжения
41312006Оператор, телекс
41312007Оператор, телепринтер
41312008Оператор, телетайпен апарат
41312009Оператор, телефакс
42232001Оператор, телефонна централа
81570004Оператор, тепавица
31333011Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
82112019Оператор, тестване на автомобилни компоненти
31313012Оператор, технологичен пулт в електроцентрала
31313023Оператор, токоизправителна станция
31313024Оператор, топлоелектроцентрала
81712016Оператор, тупане на хартиена каша
81522018Оператор, тъкачен стан
31333018Оператор, уред за избелване (химическа промишленост)
31343006Оператор, уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343005Оператор, уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)
31343007Оператор, уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ/етил)
81602054Оператор, уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло)
31343008Оператор, уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)
81313066Оператор, филтър (химически и други сродни на тях процеси)
81313065Оператор, филтър/ротационен барабан
81313057Оператор, филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси)
81712023Оператор, фино сатиниране
81313058Оператор, флотация на кварцов прах
73212022Оператор, фотогравюри
81812038Оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
31313025Оператор, хидроелектроцентрала
31313013Оператор, химически контрол
31333021Оператор, хладилна система
81313067Оператор, центрофугиращ сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
42223001Оператор, център за обаждания
42223003Оператор, център за телекомуникационни услуги
81132011Оператор, черпещи сонди и киселинни магистрали
81312049Оператор, чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси)
83502007Оператор, шлеп
83432017Оператор, шлюз/канал или пристанище
31313026Оператор, ядрен реактор
31313027Оператор, ядрена електроцентрала
31353006Оператор-галтовчик
35133002Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни
3131Оператори в енергийното производство
3134Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ
4222Оператори в контактни центрове
8342Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
8183Оператори на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране
3211Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
413Оператори на организационна техника
8182Оператори на парни машини и котли
834Оператори на подвижни съоръжения
8341Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
8344Оператори на подемно-транспортни съоръжения
3132Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
81ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
4132Оператори по въвеждане на данни
3135Оператори по контрол на процеси в металургичното производство
3133Оператори по контрол на процеси в химическото производство
44132001Описвач, тотализатор
34353011Определител, копирни светлини
31343010Опрератор компресор, преработване на нефт/природен газ
22674001Оптик, оптометрист
3254Оптици техници
22676002Оптометрист
2267Оптометристи и оптици
75112025Опушвач
33433007Организатор
33213008Организатор аварии и застраховки
51693008Организатор дейности
33313007Организатор карго внос/износ
33233006Организатор корабно снабдяване
31546003Организатор на полетите
24246004Организатор обучение
33593011Организатор по труда
35213042Организатор производство, телевизия
33313009Организатор склад под митнически контрол
43235017Организатор, автомобилен транспорт
31234005Организатор, група в строителството
43212010Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
33313008Организатор, каргорекламации
33323001Организатор, конференции и събития
33393017Организатор, куриерска дейност
33393019Организатор, маркетинг
41103008Организатор, обработка на производствена информация
33593008Организатор, отдел вътрешен контрол
54143012Организатор, охрана
33393021Организатор, продажби и реклама
31223002Организатор, производство
42213002Организатор, пътнически транспорт
42213003Организатор, пътувания
33393020Организатор, работа с клиенти
33393018Организатор, реклама
24216012Организатор, ремонт и поддръжка
33113010Организатор, сделки с ценни книжа
34223009Организатор, спортни прояви и първенства
24216011Организатор, стопански дейности
3332Организатори на конференции и събития
26526004Оркестрант
26527016Оркестратор
21316021Орнитолог
32145003Ортопедичен техник
3214Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях
34353012Осветител
13427025Отговорен магистър-фармацевт, контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
14205008Отговорен магистър-фармацевт, ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти
26426013Отговорен секретар, вестник/списание
33393016Отговорник диспечери, куриерски услуги
31193040Отговорник изпитателна станция
33393015Отговорник куриери
33313012Отговорник митническа обработка
33313011Отговорник митнически брокери
33393014Отговорник телефонни продажби
51692006Отговорник, автомивка
51693002Отговорник, ателие
31546004Отговорник, безопасност на полетите
75422002Отговорник, взривен склад
42123009Отговорник, маса в бинго зала
44193007Отговорник, спомагателни дейности
51312005Отговорник, търговска зала
31193069Отговорник/Специалист, техническа поддръжка
5151Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения
73142005Отливач, керамични изделия
44193011Отчетник
43122013Отчетник, водещ документи за оценки
43132002Отчетник, водещ платежни ведомости
43122014Отчетник, водещ ревизионни документи
43122001Отчетник, гаранции по кредити
43122002Отчетник, данъци
43232006Отчетник, изготвяне на наряди в гараж
96230001Отчетник, измервателни уреди
43222001Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)
43122003Отчетник, инвестиции
43122004Отчетник, ипотеки
43122005Отчетник, комисиони
43122006Отчетник, кредити
43212011Отчетник, насочване на товари
43132001Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
43122007Отчетник, облигации
43122008Отчетник, оценки на рискове и застраховки
43222002Отчетник, планиране на материали
43122009Отчетник, статистически документи
43112004Отчетник, счетоводство
43122010Отчетник, уреждане на застрахователни полици
43122011Отчетник, финанси
43122012Отчетник, ценни книжа
9623Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати
33413004Офис мениджър
3341Офис мениджъри
31524018Офицер по сигурността
7323Оформители и книговезци
73162003Офортист, стъкло
73212023Офортист-печатар
54133006Охрана, затворническа
54123005Охрана, полицейска
54133005Охрана, следствена служба
54141007Охранител
5414Охранители
33153004Оценител, иск
33153003Оценител, недвижимо имущество
75432005Оценител, облекла
33153005Оценител, осигуровка
75162004Оценител, тютюн
33153006Оценител, щета
3315Оценители на имущество и щети

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

За майчинството когато липсва трудов стаж

239326
Времето в болничен и майчинство се зачита за осигурителен стаж. След като минат още 3 месеца  в болничен и майчинство /да станат...

Осчетоводяване на д/р за консултантски услуги

14733
Цитат на: PolinaG в 15.01.2014, 08:59 " Други кредитори? Все пак е услуга от трети лица, които най-вероятно са и самоосигуряващи...

Работа за чужда компания по време на престой в България

77
https://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=61221 Погледнете този линк, не е изчерпателна информацията, но пък може да ви насочи. ...

Уволнение чл.328, ал. 1, т. 3 КД

820
Здравейте! Пускате предизвестие с например днешна дата и го връчвате днес. Тъй като срока от 30дни тече от следващия ден то счит...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове