Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
Виж Документи

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

Заповеди
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1093 - 19.12.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 - 26.02.2018 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1015 - 21.12.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 - 19.09.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 - 25.04.2017 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 - 28.12.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 - 28.07.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 - 27.04.2016 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1027 - 22.12.2015 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 - 19.12.2014 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 - 21.12.2013 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 1002 - 19.12.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 - 06.07.2012 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 - 29.12.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 - 30.06.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 - 30.05.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 - 28.02.2011 г.Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 - 27.12.2010 г.
Списъци
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2019 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2018 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 20.09.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2017 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.08.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.05.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2016 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2015 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2014 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2013 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 10.07.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2012 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.07.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.06.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.03.2011 г.Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.
КодНаименование на професията
81112035Табелчик, минодобива
21316023Таксономист
43212019Талиман
26537001Танцов художествен ръководител
26533003Танцьор
2653Танцьори и хореографи
71311007Тапетаджия
75341005Тапицер
7534Тапицери и сродни на тях
43212020Тарифьор
34350025Татуист
72313013Тахографик и термографик
26545026ТВ оператор
265Творци и изпълнители
2659Творци и изпълнители, н.д.
26547017Театрален постановчик
26546023Театрален режисьор
26548022Театър-майстор
74222022Телеграфен техник, обслужване и ремонт
74222023Телефонен техник, обслужване и ремонт
42232002Телефонист
4223Телефонисти
96290002Теляк
73151009Темперист, закалител на стъкло
72112051Темперовчик, отливки
7213Тенекеджии
72131002Тенекеджия
71212002Тенекеджия, довършителни работи в строителството
72131006Тенекеджия, корабен
72131007Тенекеджия, мебелист
72131004Тенекеджия, медни листа
72131005Тенекеджия, орнаменти
72131003Тенекеджия, самолетостроене
26369014Теолог
22696003Терапевт, ориентиране на слепи
22696004Терапевт, професионално съветване
72112052Термист
75361023Тефлонизатор
31193056Техник (оператор) вибродиагностика
31133021Техник на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства
31133019Техник на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства
31133020Техник на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
31233006Техник поддръжка на сгради и машини
31143006Техник, автоматизация
31423009Техник, аграрни култури
31423001Техник, агрономия
31423002Техник, агрохимия и растителна защита
31153002Техник, аеронавтика
31133002Техник, асансьорна техника
31113001Техник, астрономия
31413001Техник, биология
31153003Техник, биотехника
31413002Техник, биофизика
31413003Техник, биохимия
31413004Техник, ботаника
31193070Техник, боядисване на самолети
31123001Техник, водно строителство
31123019Техник, водоснабдяване
31123002Техник, водоснабдяване и канализация
31413005Техник, генетика
31123003Техник, геодезия, фотограметрия и картография
31113002Техник, геология
31113004Техник, геофизика
31433001Техник, горско стопанство
31423003Техник, градинарство
31123004Техник, гражданско строителство (конструктор)
31123005Техник, гражданско строителство (хидравлик)
31173003Техник, дълбоко нефтено сондиране
31193003Техник, дърворезбарство
31413006Техник, екология
31133003Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
31173001Техник, експлоатация на нефтени и газови находища
31133004Техник, електрификация на селското стопанство
31133005Техник, електрически машини и апарати
31133013Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
31133006Техник, електрически системи
31133007Техник, електрически централи и мрежи
31143002Техник, електровакуумна техника
31133008Техник, електродомакинска техника
31143007Техник, електронна техника
31133009Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
31133010Техник, електрообзавеждане на кораби
31133011Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
31133016Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
31133012Техник, електротехника на автомобилния транспорт
35213031Техник, звук-студио
35213032Техник, звук-тест
35213030Техник, звукови ефекти
31423010Техник, земеделие
31123006Техник, земемерство, земеустройство
31413007Техник, зоология
31143010Техник, измервателни уреди
31423004Техник, изследване на посевите
31123007Техник, инвеститорски контрол
31133014Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
31193036Техник, качествени измервания
31173004Техник, киселинност на нефтено и газово находище
31193004Техник, количествени измервания
35113003Техник, компютърни системи
35123001Техник, компютърно програмиране
31143001Техник, конструиране и технология на електронни елементи
35213033Техник, копирна и проявителна техника във филмова лаборатория
31193066Техник, криминалист
31433002Техник, лесничейство
31193037Техник, маркшайдер
31193005Техник, мебелно производство
31193006Техник, медицинска техника
31113005Техник, метеорология
31173002Техник, механизация на добива и обработка на скални материали
31153055Техник, механизация на селското стопанство
31153004Техник, механик
31143008Техник, микропроцесорна техника
31173020Техник, минен
31173021Техник, минен (въглища)
31173022Техник, минен (диаманти и благородни метали)
31173023Техник, минен (нефт и природен газ)
31173024Техник, минен (руди)
31173025Техник, минна геология
31173026Техник, минна електромеханика
31423005Техник, напояване
35223001Техник, нискочестотна техника
31423006Техник, овощарство
31123020Техник, озеленител
31113006Техник, океанология
35213028Техник, операторска техника
32543001Техник, оптик
31143011Техник, охранителна техника
31193008Техник, подвижна пощенска станция
35123002Техник, поддръжка на компютри
35133001Техник, поддръжка на компютърни мрежи
31123014Техник, поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен
31123015Техник, поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен
35223002Техник, полупроводникова техника
31423007Техник, почвознание
31193009Техник, продукция
31193010Техник, производствени резултати
31193011Техник, производствени структури
31193012Техник, производство на музикални инструменти
31143003Техник, промишлена електроника
31173027Техник, проучване и сондажна електромеханика
31113003Техник, проучване на полезни изкопаеми
31173028Техник, проучвателно ядково сондиране
35223008Техник, радиовръзки в метрополитен
35223003Техник, радиотехника и телевизионна техника
35223004Техник, релейна защита и автоматика
31193013Техник, реставрация на стари мебели и дограма
31193007Техник, робот
31123008Техник, ръководител на група по поддържане на железния път
31143004Техник, самолетоводещи съоръжения
31413008Техник, серология
31553004Техник, сигурност на въздушния транспорт
31193014Техник, системи (с изключение на компютри)
31193015Техник, складово обзавеждане
35213029Техник, снимачна техника
35223005Техник, спътникова техника
31123009Техник, строителство и архитектура
31123011Техник, строителство на метрополитен
35223006Техник, съобщителна техника
31193016Техник, тапицерство и декораторство
35223007Техник, телекомуникации
31423008Техник, технически култури
31133001Техник, технолог кабелно производство
31193017Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
31193018Техник, технолог на захар и захарни изделия
31193019Техник, технолог на месо и месни продукти
31193020Техник, технолог на мляко и млечни изделия
31193021Техник, технолог на растителни масла и сапуни
31193022Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
31193023Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
31123012Техник, транспортно строителство
35143002Техник, уеб сайт
31113007Техник, физика
74222021Техник, хардуер
31113008Техник, хидрогеология
31113009Техник, химия
35213034Техник, цветни анализатори във филмова лаборатория
31173029Техник, циментация (нефтено и газово находище)
31143005Техник, ядрена електроника
31153001Техник, ядрена електротехника
31173005Техник-металург
31173006Техник-металург (добиване на цветни метали)
31173007Техник-металург (добиване на черни метали)
31173008Техник-металург (заваряване на металите)
31173009Техник-металург (извличане)
31173010Техник-металург (леярство)
31173011Техник-металург (металургия на цветни метали)
31173012Техник-металург (металургия на черни метали)
31173013Техник-металург (обработване на цветни метали)
31173014Техник-металург (обработване на черни метали)
31173018Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)
31173015Техник-металург (радиоактивни минерали)
31173016Техник-металург (термична обработка на металите)
31173019Техник-металург (технология на машиностроенето - топла обработка)
31173017Техник-металург (физик)
31153021Техник-механик, автоматизация
31153005Техник-механик, автомобили и кари
31153006Техник-механик, аеронавтика
31153023Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
35223009Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен
31153007Техник-механик, газови турбини
31153008Техник-механик, двигатели
31153009Техник-механик, двигатели с вътрешно горене
31153010Техник-механик, дизелови двигатели
31153042Техник-механик, дискретни производства
31153024Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
31153034Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети
31153045Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
31153035Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
31153036Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота
31133015Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
31153025Техник-механик, железопътен транспорт
31153012Техник-механик, железопътна техника
31153037Техник-механик, измервателна техника
31153013Техник-механик, инструменти
31153038Техник-механик, кинотехника
31153039Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
31153026Техник-механик, кожено-галантерийно производство
31153014Техник-механик, корабостроене
31153040Техник-механик, лозарска техника
31153027Техник-механик, мебелно производство
31153015Техник-механик, механизация на горското стопанство
31153041Техник-механик, механична технология на дървесината
31153054Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
31153028Техник-механик, обувно производство
31153016Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
31153043Техник-механик, очистване на въздуха
31153044Техник-механик, очна оптика
31153011Техник-механик, плаващо техническо средство
31153029Техник-механик, предачно производство
31153052Техник-механик, ревизор на вагони
31153053Техник-механик, роботостроене
31153017Техник-механик, самодвижещи се машини
31153018Техник-механик, самолетна техника
31153019Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения
31153046Техник-механик, термични и водноенергетични машини
31153047Техник-механик, технолог (студена обработка)
31153048Техник-механик, технолог (топла обработка)
31153049Техник-механик, технолог (уредостроене)
31153030Техник-механик, тъкачно производство
31153050Техник-механик, хидро- и пневмотехника
31153031Техник-механик, химическа промишленост
31153032Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
31153051Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
31153033Техник-механик, шивашко производство
31153020Техник-механик, ядрена топлоенергетика
31153022Техник-механик,, автоматизация на производството
31193055Техник/дефектоскопист/ по контрол без разрушаване
3143Техници в горското стопанство
35ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
351Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
3111Техници в областта на химическите и физическите науки
7321Техници в предпечатната подготовка
3ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
3513Техници на компютърни мрежи и системи
3522Техници по далекосъобщителна техника
313Техници по контрол на производствени процеси
3139Техници по контрол на производствени процеси, н.д.
3512Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
3521Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника
352Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
3155Техници по сигурността на въздушния трафик
13215021Технически директор
41102006Технически изпълнител
35213008Технически изпълнител, кино
41102007Технически организатор
3433Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки
73222010Технически ревизор, одобряващ за печат
31233003Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
31233001Технически ръководител, строителство
41202006Технически секретар
41102005Технически сътрудник
33593024Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
33593025Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
54123003Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
31193044Технолог
31193035Технолог в железопътен транспорт
21496008Технолог вибродиагностика
21496007Технолог по безразрушителен контрол
31163004Технолог, апретура, багрене и печатане
31163001Технолог, биотехнологичен синтез
31173031Технолог, добиване полезни изкопаеми
31193043Технолог, екарисаж
31193041Технолог, електролиза
31163005Технолог, кожарско и кожухарско производство
31193025Технолог, кожено-галантерийно производство
21446051Технолог, координатор по заваряване
31193026Технолог, манипулация тютюна
31193027Технолог, моделиране и конструиране на облекло
31193028Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия
31193029Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло
31163006Технолог, нефт
31163007Технолог, нефтохимичен синтез
31193024Технолог, облекло
31173030Технолог, обогатяване полезни изкопаеми
31193030Технолог, обувно производство
31163008Технолог, особено чисти вещества
31163009Технолог, оценител
31163010Технолог, преработване на нефт и газ
33393022Технолог, приемане на поръчки
31163011Технолог, продукти от природен газ и тяхното разпространение
31193045Технолог, производство на електротехнически изделия
31163012Технолог, производство на минерални торове, киселини, основи и соли
31193039Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви
31193031Технолог, производство тютюневите изделия
31193032Технолог, професионално обучение
31163013Технолог, силикатни технологии
31163014Технолог, технология на каучука
31163015Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха
31163016Технолог, технология на пластмасите
31163026Технолог, технология на полимерите
31163002Технолог, технология на полимерните медицински изделия
31163003Технолог, технология на порцеланово и фаянсово производство
31163017Технолог, технология на свързващите вещества
31163018Технолог, технология на строителна керамика и огнеупорни материали
31163019Технолог, технология на стъкларско производство
31163020Технолог, технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила
31514013Технолог, търговска експлоатация на корабите
31193033Технолог, тютюневи хармани
31163021Технолог, фин органичен синтез
31163022Технолог, химик
31163027Технолог, химик по консервация и реставрация на културни ценности
31163023Технолог, химични влакна
31163024Технолог, химични процеси
31193034Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия
31163025Технолог, целулоза, хартия и картон
73222011Типографер (книгопечатар, оформител)
93330007Товарач
93330008Товарач, плавателни съдове
62101014Товарач, трупи и друг дървен материал
9333Товаро-разтоварачи
35213035Тоноператор
73122019Тонрегулатор, музикални инструменти
35215005Тонрежисьор
35213036Тонтехник
72112053Топилчик
73151010Топитьор
21656006Топограф
81112036Торкретист
72241007Точилар
81212009Травилчик
1113Традиционни старейшини и селски водачи/управници
83412003Тракторист
62231003Тралмайстор
75111019Транжор
72122024Трасировчик
34226002Треньор
51641008Треньор, състезателни коне
31513003Трети механик, кораб
31524009Трети помощник-капитан
11127066Трети секретар в задгранично представителство
33596005Трети секретар, дипломатическо представителство
71132015Трошач, камъни (чрез взривяване)
33333003Трудов посредник
3333Трудови посредници
53291008Трудотерапевт
72151017Тръбар, корабен
81522005Тъкач
33223008Търговец на вино
33343004Търговец, недвижими имоти
33223001Търговски агент
12217001Търговски директор
33223002Търговски помощник
33242004Търговски посредник
3324Търговски посредници
33223003Търговски представител
24346002Търговски представител: ИКТ
3322Търговски представители
3323Търговски представители по закупуване на стоки
24215029Търговски пълномощник
33223004Търговски пътник
33222007Търговски сътрудник
61111010Тютюнопроизводител

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Прехвърляне на ДЗПО към ДОО

2305
Тук-таме, при условие, че не бърка 1)задължителните с доброволните пенсионни фондове;2)универсалните с професионалните и 3) ако ...

Нарушена процедура по възст.на ДДС

53
Благодаря Ви за експресния отговор!

Обезщетение по чл.213 от КТ и декларация обр.1

115
Цитат на: valenciq в Днес в 18:00 " Да, но би трябвало да се попълнят и % осигуровки за сметка на работодателя. За вид осигурен...

Лихви по наказателно постановление - погасителен план

57
Ако е по ревизионен акт може да има лихви, но те са върху установени невнесени данъци и осигурителни вноски. Върху наложени имущ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове