Калкулатор: Майчинство

03.01.2014, 13:52 1217316 1423
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#840 | 03.01.2014, 13:52
Публикации: 8 / 0
Здравейте и за много години! Желая ви здраве и късмет! Искам да ви попитам следния въпрос:
   Аз съм самоосигуряващо се лице, и от няколко дни съм в 45 дневен болничен по майчинство! Тепърва ми предстоят подаване на документи  в  НОИ! Кажете ми целия набор от документи,който трябва да бъде подаван поетапно до 410-тия ден? Предварително Ви благодаря!
 
#841 | 03.01.2014, 14:08
Публикации: 5550 / 370
. Ред и документи за разрешаване на отпуска при бременност и раждане.

Условията и редът за разрешаване на този отпуск са определени в Наредбата за медицинската експертиза /НМЕ/ и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/.

Отпускът за бременност и раждане в размер 135 календарни дни, се разрешава от здравните органи въз основа на болнични листове и се разпределя по следния начин:

за 45 календарни дни преди раждането – болничният лист се издава от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната. В болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;
за 42 календарни дни непосредствено след раждането – от лекаря, който е водил раждането. Ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от лекар в лечебното заведение, в чийто район е станало раждането или от избрания лекар на майката или на детето;
за 48 календарни дни – продължение на предходния болничен лист – от лекаря, при който е регистрирано детето, или от личния лекар на родилката. Възможно е този болничен лист да се издаде и от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа болното дете, в случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в болнично лечебно заведение.
Когато раждането не стане в рамките на 45-те дни отпуск поради бременност, той се продължава с нов болничен лист до деня на раждането, но за не повече от 93 дни. Когато раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност, а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се включва в третия болничен лист, като се вписва размерът на неизползвания отпуск поради бременност.

Отпускът за остатъка след 135-я до 410 календарни дни се разрешава от работодателя въз основа на следните документи:

писмено заявление от майката/осиновителката до работодателя;
акт за раждане на детето или акт за осиновяване;
декларация, съгласно приложение № 7 към НРВПО.
(чл. 26 и чл. 30 от НМЕ и чл. 45, ал. 1 от НРВПО)


http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13
http://www.noi.bg/forusers/forms/239-maternity  от тук може да изтеглите необходимите декларации
#842 | 03.01.2014, 15:01
Публикации: 6361 / 1045
Ако обобщим, поетапно се подават:
1. Първи болничен – подава се само болничния и декларация за банкова сметка, ако преди това не е била подавана;
2. Втори болничен – подава се само болничния;
3.Трети болничен – подава се болничния, Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 от КСО (приложение 1 към чл. 3, ал. 3 и 4) и акта за раждане;
4. След това се подава Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни (приложение 2 към чл. 4);
5. След като изтекат 410 дни се подава Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО (приложение 3 към чл. 5).

dalila Ви е посочила от къде да изтеглите приложенията.

Леко раждане и щастливо майчинство! :flowers:


#843 | 08.01.2014, 11:53
Публикации: 2 / 0
Здравейте искам да ви попитам имам стаж в Англия на който имам издаден документ U1 и сега съм на борсата интересува ме при изчисляване на майчинството периода ми от Англия и периода от борсата на реалната сума ли ще ми бъдат изчислени или на минималната работна заплата? Имам осигуговки през последните 15 месеца но имам прекъсване от  5 дена това проблем ли е при изчисляването на майчинство или ще получавам социално.Ако можете да ми отговорите ще ви бъда много благодарна.
#844 | 08.01.2014, 12:10
Публикации: 6255 / 570
За да имате право на обезщетение за гледане на дете е необходимо да имате ОБЩ осигурителен стаж 12 месеца, осигурена за фонд Общо заболяване и майчинство. Също така важно условие е към датата на болничните или отпуската да сте осигурена за този риск. Обезщетението се изчислява от осигурителния или нетния размер за 18 месеца назад. За месецети без осигуровки за фонд ОЗМ се взема предвид МРЗ за страната.
#845 | 08.01.2014, 13:34
Публикации: 2 / 0
Много благадаря за бързия отговор  :give_rose:
#846 | 08.01.2014, 14:49
Публикации: 62 / 1
Много благадаря за бързия отговор  :give_rose:
Здравейте, ако съм на трудов договор и съм в болнични какви и колко осигуровки внася работодателят ми?
#847 | 08.01.2014, 14:50
Публикации: 5550 / 370
какви и колко осигуровки внася работодателят ми?
В каква връзка Ви касае това?
#848 | 09.01.2014, 10:30
Публикации: 62 / 1
Здравейте, работя по трудов договор. Но сега от 07.01.2014г. съм в болнични. Тъй като ние си правим платежните никъде не мога да намеря какво и колко се внася когато си в болничен! В същност намирам, че се внасят само ЗО от работодател, но само от него ли и върху заплатата, на която те осигурява? Благодаря!
#849 | 09.01.2014, 10:39
Публикации: 6255 / 570
Размерът на здравна осигурителна вноска, която се дължи по време на болничните е уредена в чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване.
#850 | 09.01.2014, 10:41
Публикации: 6255 / 570
За да сме обективни и точни зависи какъв болнични ползвате - за заболяване или за бременност, раждане и гледане на дете.
#851 | 09.01.2014, 10:44
Публикации: 62 / 1
Болничния е засега за заболяване и ще бъде с продължение. Още е рано за този 45-дневния преди раждане.
#852 | 09.01.2014, 13:30
Публикации: 6255 / 570
По принцип във Вашето първоначално питане ме шокира това "тъй като ние си правим платежните". Кои "ние"?
#853 | 09.01.2014, 16:42
Публикации: 70 / 0
Здравейте, да попитам и аз нещо.., защо калкулаторът не ми позволява за м. Януари и Февруари 2014г. да си въведа осигурителен доход 2400лв.?
#854 | 09.01.2014, 23:59
Публикации: 6 / 0
За да имате право на обезщетение за гледане на дете е необходимо да имате ОБЩ осигурителен стаж 12 месеца, осигурена за фонд Общо заболяване и майчинство. Също така важно условие е към датата на болничните или отпуската да сте осигурена за този риск. Обезщетението се изчислява от осигурителния или нетния размер за 18 месеца назад. За месецети без осигуровки за фонд ОЗМ се взема предвид МРЗ за страната.


Зд,авейте! Обезщетението не се .и изчис.ява на базата на 24, а не 18 месеца?
#855 | 10.01.2014, 00:19
Публикации: 6 / 0
......
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

Парични обезщетения за майчинство

8. Изчисляване на паричното обезщетение при бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.
Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.
#856 | 10.01.2014, 01:18
Публикации: 1969 / 1545
Администратор на сайта
Здравейте, да попитам и аз нещо.., защо калкулаторът не ми позволява за м. Януари и Февруари 2014г. да си въведа осигурителен доход 2400лв.?

Коригирахме го. Благодаря, че писахте. В момента трябва да Ви позволява да въведете осигурителен доход до 2400 на месец.
#857 | 10.01.2014, 01:28
Публикации: 6 / 0
......
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

Парични обезщетения за майчинство

8. Изчисляване на паричното обезщетение при бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.
Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Току-що прочетох следното в http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2494333 :
"За жените, които са излезли в отпуск за раждане преди 1 януари 2014 г., майчинските се изчисляват по досегашната схема, обясни Петков. Техните обезщетения, както и тези на жените, родили през 2013 г. и за които първата година майчинство се прехвърля и през следващата, няма да се преизчисляват.

Новите майчински ще се смятат върху осигурителния доход за 18 месеца преди раждането, а не за 24 месеца, както бе досега. Това е предвидено в одобрения тази седмица от парламента бюджет на държавното обществено осигуряване. С него бе променен и Кодексът за социално осигуряване по предложение на депутати от БСП."

... Не разбирам защо в сайта на НОИ, сектор "Обезщетения", който цитирах по-горе, не е актуализирана информацията - там се споменава единствено 24-месечния срок като база за изчисляване!


#858 | 10.01.2014, 10:03
Публикации: 383 / 33
И други неща в сайта на НОИ не са актуални. (напр. 5-дневният срок за представяне на болничен по чл.42 ал.2 от КСО)
Може би им трябва време.
#859 | 10.01.2014, 10:17
Публикации: 6255 / 570
Отговор на didisi:
Обезщетение при бременност и раждане
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила
от 1.01.2009 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.,
изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Дневното парично обезщетение при бременност и
раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение
или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни
вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и
майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на
временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение
не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е
изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за
страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове