... или ФЛ, нерегистрирано в Регистър БУЛСТАТ,  което между другото е СОЛ -съдружник в ООД.
Мисля, че затова няма проблем, поне на мен така ми бе споделено. :smile1:
Интелигентен човек сте, досещате се какво съм имал предвид. Много пъти сте ми помагали, когато съм имал въпроси, за което Ви благодаря! Извиням се, че не изписах цялото наименование, а само съкращението.
По Вашата логика: ако съм СОЛ - свободна професия адвокат и сключа ГД за съставяне на ГФО /имам право да съставям ГФО/, какво ще ми се удържи по ГД?
Съвместими ли са изобщо - какво казва ЗРБ?
То и СОЛ-ЗП да си, нищо не ти пречи да сключваш ГД за счетоводни услуги, като декларираш, че си СОЛ и възложителят да не ти удържа данък и осигуровки
Това че се правят подобни щуротии, далеч не означава, че са правилни. Ти си самоосигуряващо се лице ЗП, не СОЛ-свободна професия счетоводител. Има разлика, поне за мен.
Интерсно би било, ако имаш счетоводна кантора, в която да си СОЛ, но да ходиш да склюваш наляво и надясно граждански договори за услуги, като СОЛ без да имаш регистрация СОЛ-свободна професия.
Че кой казва, че СОЛ - съдружник е станал СОЛ-свободна професия?
При ГД самоосигуряващото се лице е самоосигуряващо се и толкоз. Няма значение основанието.
Това че е СОЛ в дружеството не му дава ползволенето да се декларира като СОЛ при граждански договори.
За работа от разстояние ли става въпрос? Или за контретно работно място при Вас?
Здравейте!

За създаване на Д6 за СОЛ за 2019г. с програмата на НАП -
въвеждам НОВ ОСИГУРИТЕЛ с имената на СОЛ.
Не ми позволява да оставя празно полето БУЛСТАТ - там ЕГН ли да въведа?
Не забравяйте да изберете и код 13.
Ако договорите бяха минали през ТД нямаше да има проблеми.
Колеги, имам СОЛ - съдружник в ТД, който през годината е получавал и доходи по гр.договори. Не е декларирал пред платеца по ГД, че е СОЛ и върху дохода са му начислени и удържани осигурителни вноски и данък.
Това че е самоосигуряващо се лице, като съдружник в търговско дружество, не го прави самоосигуряващо се като свободна професия. Но масово в България се приема за нормално подобна практика.
Ами работното време не е точно фиксирано, става въпрос за ООД - съдружник и управител и 2-мата са СОЛ и за ЕООД  с личен труд. Този процентми трябва декл. по чл.15 от ЗЗБУТ, която трябва да попълня и в двата случая май?
Хм, те изобощо имат ли подобно нещо? :blink:
(1/8)*100
Нали работното време е 8 часа?
Обедната почивка не влиза в работното време. Ако този 1 час е обедна почивка, разбира се.
Ако почивката е включена като част от работното време (има и такива предприятия)  -  да, но доколкото разбрах тук не е така.
Честит Великден!
Някой има ли проблеми със Статистика?
Искам да попълня и пратя отчетите с КЕП.
Единствено общата част ми записа и валидира без проблем. Останалите справки нито запомня, нито валидира. Предни години никога не съм имала този проблем.
Проверете си настройките на Adobe Reader, както и тези на браузера.
Успех!  :smile1:
Здравейте, какви са санкциите за пропуснато лице в справка по чл.73,ал.6.
Благодаря предварително на отговорилите
 
 
Част шеста от ЗДДФЛ.
Здравейте,

Имам нужда от малко разяснение по казуса с наемите от ФЛ.
Наемодател ФЛ отдава имот на наемател ЮЛ.
Правилно ли разбирам, че:

1. На 4тия месец от всяко тримесечие ЮЛ подава декл. по чл. 55 и плаща данъка;
2. ФЛ не е нужно да прави нищо, освен да декларира дохода в годишната си декларация;
3. Формулата за изчисление на сумата е следната:
Брутна сума за наем - 10% НПР = облагаем доход - 10% данък = нетната сума за наемодателя

Благодаря, ако някой реши да помогне. Бъдете здрави  :good:
Правилно сте разбрали!  :good:
Вижте да няма разминаване в периодите на декларациите.
А и още нещо- тия обезщетения за м.март'2020г не се ли изплащат след 20.04.2020г?
Изплащат се регулярно, няколко пъти в месеца, но само ако осигурителните вноски са били заплатени.
Информирам, че вече нещата са окей, задължението е разнесено явно и е закрито. Може би е трябвало малко да почакам, за да го отразят.  :smile1:
Проверете си данъчноосигурителната сметка. Невероятно с онази вноска са покрити други данъчни задължения.
Тъй като правим всички плащания към НАП чрез виртуалния им ПОС терминал, проверих в историята и установих, че плащането си е минало, отразено е във вид задължение "Данъци и други приходи на централния бюджет". Сега като искам да платя пак автоматично системата го слага в него ред. Но в една от справките за извършени плащания, преведени по сметки на НАП, гледам, че сумата от ХХХ лв. виси, не е обвързана...Много е странно понеже като платихме през март проверих и задължението беше изчистено, а сега изведнъж цъфна :noexpression: